Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Salvation - 7. Are You Sure of Your Salvation?
This page in: Albanian -- Armenian -- Baoule -- CEBUANO -- English -- French -- German? -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Somali -- Spanish -- Telugu -- Twi -- Ukrainian -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

Kahibalo ka ba? Ang Kaluwasan sa Dios Andam na para Kanimo!
Usa ka Hinungdan nga Buklet alang kanimo

7. Sigurado Ka ba sa Imong Kaluwasan?


Usa ka batan-on nga ministro gihangyo sa pagtambong sa usa ka panagtigom sa relihiyosong mga skolar sa India, apan siya nagdumili sa pag-apil sa ilang apolohetikong nga mga panaghisgot. Siya nasayod lamang sa sukaranan nga mga prinsipyo ug mga doktrina sa iyang kaugalingong relihiyon. Human sa ilang paghangyo kaniya sa daghang mga higayon, sa katapusan siya misugot. Siya nag-ampo nga ang Espiritu sa Ginoo mogiya kaniya. Busa siya miadto sa panagtigum uban ang kalinaw sa iyang kasingkasing.

Sa dihang siya miabot sa komperensya, nahibulong siya nga nakakita bahin sa duha ka libo nga mga tawo nagpalibut sa usa ka grupo sa mga dungganan nga mga sheik ug mga skolar sa ilang tag-as nga mga bisti og ang tanan naghulat kaniya. Sila nangutana sa iyang opinion sa ilang mga doktrina, mga tradisyon, mga balaod ug mga liturhiya. Pipila ra sa ilang mga pangutana ang iyang natubag. Busa gipangutana nila siya sa katapusan. Unsa ang mahimo nimong itanyag kanamo gikan sa imong relihiyon alang sa paghisgot. Siya mitubag uban sa kalipay: “Ang Balaang Espiritu nagpasaylo sa tanan nakong kasal-anan pinaagi sa kamatayon sa akong Ginoong Hesu-Kristo. Pinaagi kaniya nahimo akong matarong ug gawason gikan sa akong mga sala. Dili na ako mahadlok sa ADLAW sa PAGHUKOM tungod kay nahuman na ang akong kaluwasan.” Ang mga skolar nagsalikway sa iyang testimonyo ug missinggit. Kana imposible! Walay tawo nga makahibalo daan kung unsa ang mahitabo sa Adlaw s Paghukom. Walay bisan kinsa nga makasiguro sa katapusan nga asoy, nga ipakita kaniya sa Dios. Gikonsiderar nato ang matag-usa nga nagsulti, ‘Ang akong mga sala gipasaylo,’ usa ka mapasipalahon! Apan ang batan-on nga ministro mitubag kanila uban sa usa ka klaro ug lig-on nga tingog nga nag-ingon: Gipangutana ninyo ang akong opinion bahin sa inyong relihiyon sa pilosopiya nga mga butang.Dili nako matubag ang kadaghanan ninyong mga pangutana ug pipila ra ang akong mahatag nga mga ideya. Apan karon nasabtan nako ang kalahian taliwala sa inyong relihiyon ug sa akong relihiyon. Ako magsulti nga ang inyong daghang mga balaod, taas nga mga tradisyon, ug naandan nga mga pag-ampo dili gayud magdalag kalinaw sa inyong mga hunahuna. Walay kamoy kasigurohan sa pagpasaylo sa inyong mga kasingkasing. Apan sigurado ako ug makasulti ako nga malipayon nga ang dakong Dios personal nga nahigugma kanako. Gipasaylo niya ang tanan kong kasal-anan pinaagi kang Jesus og dili makuha ni bisan kinsa nga tawo o si Satanas mahimong makakuha niini nga grasya gikan kanako. Adunahan ako sa akong kayano apan pobre ka sa imong gihunahuna nga kauswagan.

Minahal kung Higala: Sigurado ka ba sa imong kasingkasing nga ang Dios nagluwas kanimo? Andam siya nga mohatag kanimo sa iyang Balaang Espiritu. Kining Espiritu nagpamatuod sa imong espiritu nga ikaw nahimong usa sa kaugalingong mga anak sa Dios. Ang walay kataposan nga Dios midawat kanimo sa imong pagka ikaw. Gihinloan ka niya, gibanhaw ka sa usa ka bag-ong kinabuhi, gibalaan ka ug naghatag kanimo sa walay kinutoban nga kalinaw. Kini ang kasinatian sa tanan nga midawat sa ilang Manluluwas nga si Hesu-Kristo ug ang iyang kaluwasan. Sigurado sila bahin sa dili mausab nga gugma sa Dios. Kung wala pa nimo madawat kini nga kasigurohan, pangayoa sa Dios diha sa mapaubsanon nga pagtuo nga siya magbubo ang sa iyang Balaang Espiritu sa imong kasingkasing diin siya magpuyo hangtod sa kahangturan. Unya mahibal-an nimo ang gahum sa imong kaluwasan ug pagpahulay sa grasya ug gugma ni Ginoong Jesus. Ang matag usa nga nahigugma kang Kristo sama sa usa ka buta nga tawo, kang kinsang mga mata naablihan. Nakita niya ang dakong abli sa pultahan sa Dios ug nailhan si Kristo, ang tuburan sa kinabuhing dayon. Gikan kaniya nadawat nato ang gahum alang sa atong bag-ong pagkatawo sa sulod nga nagbag-o sa daan natong kinaiya. Ingon nga usa ka resulta sa kaluwasan, pinaagi sa kamatayon ni Kristo, ang Balaang Espiritu moabut sa imong kasingkasing ug magbag-o sa matag aspeto sa imong kinaiya. Motuo sa imong Manluluwas nga si Hesu-Kristo, unya magsugod ka pagpuyo sa usa ka kinabuhi nga angay tawgon nga kinabuhi. Si Jesus miingon:

Mianhi ako aron makabaton kamo ug KINABUHI
ug kinabuhing madagayaon gayod.
Juan 10:10

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on September 07, 2021, at 04:05 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)