Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Salvation - 2. Come back to God with all Your Heart
This page in: Albanian -- Armenian -- CEBUANO -- English -- French -- German? -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Somali -- Telugu -- Twi -- Ukrainian -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

Kahibalo ka ba? Ang Kaluwasan sa Dios Andam na para Kanimo!
Usa ka Hinungdan nga Buklet alang kanimo

2. Balik sa Dios sa tibuok Mong Kasingkasing


Kadaghanan sa mga two nagpuyo nga halayo sa Dios. Sila mikaon, miinom, magminyo ug nagdagan sa walay pulos nga mga butang, naggawi ingon nga wala silay mga konsensya. Nagdala sila sa sekretong mga sala sa ilang mga kasingkasing, wala nahibal-an nga sila anaa sa ubos nga dalan sa impyerno. Usahay sila magpakaaron-ingnon ingon nga relihiyoso kaayog panghunahuna, apan sila halayo sa Dios. Matig-a ang ilang mga kasingkasing ug mabangis. Ang ilang pagkapanatiko nagdala kanila sa labi ka lawom ug lawom nga sala. Sama sa giingon ni Kristo.

Sama kamo sa mga lubnganan nga pinintalag puti
nga maanindot tan-awon sa GAWAS
apan ang SULOD puno sa mga bukog sa patayng
mga tawo ug ang tanan mahugaw.
Mateo 23:27

Minahal kong Magbabasa: Giawhag ko kamo, balik sa buhi nga Dios! Wala ka niya gihimo nga walay kapuslanan. Gihigugma ka uban gugma nga walay katapusan ug gilingi ang iyang nawong kanimo. Kung nagpuyo ka nga wala ang imong magbubuhat, ug gisalikway siya, ikaw nahisalaag naglatagaw nga walay tumong. Ang imong kalag magpabilin nga haw-ang ug nawad-an sa paglaum, kay nawala ka sa tinago sa balaan nga pagpadayag.

Ang DIOS nagbuhat sa TAWO sa iyang
kaugalingong dagway. Sa dagway sa DIOS siya gibuhat niya.
Genesis 1:27

Ang walay kataposan, balaan nga Dios gusto nga ihatag kanimo ang kaayo sa iyang gugma ug giginhawa ang iyang Espiritu nganha kanimo aron mabuhi ka sa usa ka kinabuhi nga angay tawgon nga Kinabuhi! Tan-awa ang Ginoo, kay niduol siya kanimo, sumala sa iyang matinud-anong saad,

Mangita kamo kanako ug MAKAPLAGAN ako ninyo
sa dihang mangita kamo kanako sa TIBUOK NINYONG KASINGKASING.
Jeremias 29:13

Usa ka batan-ong lalaki nga nagpuyo taliwala sa mga magsisimba sa dios-dios, nagbasa bahin sa mga relihiyon sa mga Judio, mga Kristohanon ug mga Muslim. Nawala siya sa ilang pagkalainlain ug gipangutana ang iyang kaugalingon sa daghang higayon: “Ang Dios ba Usa o Tulo, o Tulo sa Usa? Unsa ang husto nga paagi? Asa ang tinuod?” Naglibog siya ug misinggit gikan sa kailadman sa iyang pagkawalay paglaum, nag-ampo sa langit: O Dios! Kung anaa ka, palihog padayag sa imong kauga-lingon kanako! Gusto ko nga makaila kanimo ug magpuyo uban kanimo ug magpadayon sa imong gahum. Dili na ako mabuhi kung wala ka na!”

Gitubag sa Dios ang hilak sa iyang kasingkasing. Sa wala madugay sa ulahi mipauli ang batan-on sa balay gikan sa iyang opisina ug nakit-an ang usa ka dilaw nga piraso sa papel nga gilabay sa yuta ug gibasa kini: Kung gusto ka masayod ug dugang bahin sa Dios, pagsulat sa ‘Sentro alang sa mga batan-on nga Hingkod’

Minahal nga Magbabasa: Duol sa buhi nga Dios kay naghulat siya kanimo. Hangtod ikaw magpabiling halayo gikan kaniya ikaw mawala diha sa kangitngit. Duol sa imong Magbubuhat ug isalikway ang tanang mga bakak sa mga ateyista. Dili ka mahisama kanila. Tulo kalibo ka tuig ang milabay ang propeta nga si David nagsulat,

ANG BUANGBUANG mo-ingon sa iyang kasing
kasing: “Walay DIOS!” Daotan sila, mangil-ad ang
ilang binuhatan; WALAY USA nga nagbuhat ug maayo!
Salmo 14:1

Ayaw paglakaw sa dalan sa mga ateyista. Pahawa sa ilang mga bakak. Biyai ang imong kamingaw ug duol sa balaan nga kahayag. Ang imong Ginoo nagtawag kanimo uban sa iyang maluluy-ong tingog,

“DUOL KAMO KANAKO,
akamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-an
ug PAPAHULAYON KO KAMO!
Isangon ang akong yugo ug sunda ninyo ako,
kay malumo ako ug mapaubsanon ang kasing-kasing.
Unya MAKAKAPLAG OG PAHULAY ang inyong mga kalag.
Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo.”
Mateo 11:28-30

Paminaw sa tawag sa Ginoo ug tubaga siya. Pagdesisyon sa tibuok mong kabubut-on nga mobalik sa imong Ginoo. Pangutana sa imong kaugalingon: “Gusto ba gayod ako nga mobalik sa Dios ug pangitaon Siya sa tibuok kong kasingkasing?” Dili kini igo nga adunay usa ka maayong katuyoan; kinahanglan adunay usa ka katapusang desisyon. Kung ikaw tinuod nga nangita sa Dios, moduol siya kanimo, ayohon ka ug luwason ka sa hingpit.

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on September 07, 2021, at 03:14 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)