Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 032 (Healing of the court official's son)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 1 - ANG PAGSIDLAK SA DIOSNONG KAHAYAG (Juan 1:1 - 4:54)
C - UNANG PAGBISITA NI KRISTO SA JERUSALEM (Juan 2:13 - 4:54) -- UNSA MAN ANG TINOOD NGA PAGSIMBA?

5. Pagtambal sa anak sa opisyal sa korte (Juan 4:43-54)


JUAN 4:43-46a
43 Human sa duha ka adlaw siya miadto gawas gikan didto ug miadto sa Galilea. 44 Alang kang Hesus sa iyang kaugalingon mipatuod nga ang propeta walay dungog sa iyang kaugalingong nasod. 45 Sa dihang siya miabot sa Galilea, ang mga taga Galilea midawat niya, nga nakita ang tanang mga butang nga iyang gibuhat sa Jerusalem sa pista, kay sila usab miadto sa maong pista. 46a Si Hesus miabot ug busa usab niana ngadto sa Cana sa Galilea, diin siya nagbuhat sa tubig ngadto sa bino.

Si Hesus ug iyang mga disipolo nagsangyaw sa Samaria nga adunay gahom sa kinabuhing walay kataposan ug may kalipay sa ilang pagwali. Ang takna aron kab-oton ang mga nasod wala pa miabot; iya unang pildihon ang dautanng espiritu sa iyang kaugalingon nasod. Miadto siya diretso sa Galilee, bisan pa sa pagtamay sa Nasareno ug ang peligro nga kaguliyang. Iyang mga higala ug paryente wala mitoo sa iyang pagka Dios, tungod kay siya nagagikan sa kabos nga pamilya. Ilang gilantaw ang bahandi ug pagka-inila, ug gitamay ang kapobrehon ni Hesus. Siya wala nakabuhat ug mga ilhanan uban nila tungod kay sila walay pagsalig.

Ang kabantog ni Hesus isip mananambal mikatag palayo ug palapad. Ang balita sa iyang milagrong gibuhat sa Jerusalem miuna pag-abot kaniya nagdto sa Galilea. Daghan sa mga taga Galilea ang mibisita sa Jerusalem sa panahon sa Pista sa pasko ug ilang nadungog ug nakita ang mga nabuhat ug napulong ni Hesus, pagsangyaw nga adunay gahom. Sila misuporta kaniya sa dihang siya miabot sa Galilea sa mga baryo ug naglaom nga makakita nga siya magbuhat sa milagro nilang tanan aron sila makadawat ug benipisyo gikan kaniya. Mibalik si Hesus sa pamanhunon nga balay sa Cana asa ang kalipay sa kaslunon mahimong iyang sanglitanan.Gusto niya makumpleto iyang serbisyo uban nila kinsa nagsugod paglantaw kaniya tungod sa iyang una nga milagro nabuhat sa Cana.

JUAN 4:46b-54
46b May usa ka tawo nga bantogan kinsa ang anak nasakit sa Capernaum. 47 Sa dihang siya nakadungog nga si Hesus migawas sa Judea ngadto sa Galilea, siya miadto kaniya, ug naghangyo kaniya nga mokuyog ug tambalan iyang anak, kay siya kamatyonon. 48 Tungod niini siya miingon ngadto kaniya, "Gawas kon ikaw makakita sa sinyales sa kahibulongan, ikaw dili motoo." 49 Ang bantogan nga tawo miingon ngadto niya, "Ginoo, kuyog kanako una mamatay akong anak." 50 Si Hesus miingon ngadto niya, "Lakaw sa imong dalan. Imong anak mabuhi." Ang tawo mituo sa pulong nga gilitok ni Hesus ngadto kaniya, ug siya miuli. 51 Sa dihang siya panaog na, iyang sulogoon mitagbo kaniya ug mitaho, miingon "Imong anak nabuhi! 52 Busa siya nagkuti-kuti nila sa oras sa dihang siya nagsugod ug kaayo. Sila miingon kaniya, "Gahapon sa ika-pitong oras, ang hilanat nawala niya." 53 Busa ang amahan nakabalo nga sa maong orasa diin si Hesus miingon ngadto kaniya, "Imong anak mabuhi." Siya mituo, ug ang tibook banay. 54 Kini na pod ang ika-duhang senyales nga si Hesus mibuhat, sa dihang migawas sa Judea ngadto paingon sa Galilea.

Ang importante nga opisyales sa korte sa hari miadto kang Hesus sa pagkadungog kaniya ug sa iyang kagamhanan. Ang kabanayan sa baryo nakadungog sa iyang pag-abot ug sila miingon, "Siya nagpadulong na ang Mananambal para ipaila-ila siya sa Hari."

Kini nga opisyales adunay nagsakit nga anak sa Capernaum, sa baybayon sa lawa. Ang amahan nagsulay ug pipila ka manambalay, migasto sa bahandi, apan wala nakakita ug kaayohan iyang anak. Sa kataposan nga paagi misulay siya kang Hesus; makatabang ba siya o dili? Ang Amahan gusto nga si Hesus mobiya sa Cana ug ubanan siya sa Capernaum, sa paglaom pinaagi sa iyang dakong presensya nga ang anak maulian.

Si Hesus wala mahasol sa pag abi-abi aning taas nga opisyales ug siya nagu-ol nga nagpakita ang opisyales ug kakulang sa pagtoo. Si Hesus dili makatabang gawas kung ang tawo hugot mutoo gayod kaniya. Daghan ang ga-ampo ug mituo samtang nagduhaduha, naghandom lamang sa materyal nga tabang. Ang tinuod nga magtutuo sa Ginoo nagsalig sa iyang pulong nga walay kondisyon, magsalig kaniya bisan wala pa ang tabang moabot.

Ang opisyales wala napungot sa pangasaba ni Hesus, apan nagpaubos sa iyang kaugalingon ug mitawag niya ug “Senyor” O “Ginoo,” kini matod sa mga Greyigo, milantaw sa iyang kaugalingon nga sulogoon ni Kristo. Iyang gugma sa iyang anak ug iyang respeto kang Hesus nagdala kaniya sa paghangyo kang Hesus nga moadto sa Capernaum aron luwason ang kinabuhi sa iyang anak.

Sa niini, si Hesus nakabantay sa kagustohan sa opisyal nga mutoo sa iyang Pagka Ginoo ug miingon, "Lakaw, imong anak mabuhi.” Si Hesus mibalibad nga mouban sa opisyal ug moadto sa Capernaum, apan gisulayan ang gugma sa amahan ug kon mupadayon ba sa iyang pagtoo. Aduna ba siya’y pagsalig sa abilidad ni Hesus nga motambal bisan sa kalayo sa distansya nila ug sa nagdaot nga bata?

Sa padayon sa ilang paghisgot ang opisyal nakabantay sa batasan ni Hesus ug iyang gugma. Siya nakasiguro nga si Hesus dili mamakak ug wala nag binuang kaniya. Karon mituo siya bisan dili siya makasaksi sa pagkakita pagkaayo sa iyang anak. Sa pagsunod kang Hesus siya nagsugod ug balik sa Capernaum. Iyang pagsunod nagpasidungog kang Hesus ug mikumperma sa pagka-ayo. Kung si Hesus makatambal sa akong himatyanon nga anak, siya mas labaw kay sa tanan. Ang pag-ayo mipamatuod sa iyang gahom ug pagkadios. Ang paglakaw pagbalik maoy timailhan nga pagdisiplina sa gadako niya nga pagsalig.

Si Hesus mitandog sa mga opisyal nga nagserbisyo nga nagdali ngadto kaniya ug mipadangat sa kumpletong pagkaayo sa iyang anak. Iyang kabalaka nawala ug siya nagdayeg sa Ginoo. Madasigon nga masigurado sa oras kung kanus-a ang hilanat nawala sa iyang anak, siya gipahibalo nga sa paghuman sa udto, sa panahon nga si Hesus militok sa mando sa pagkaayo ug pagsaad.

Kini nga opisyal nakasaksi sa iyang panimalay sa pagpasalamat sa gahom sa gugma ni Kristo.

Kini nga milagrosong panghitabo ang ika-duha nga senyales nga gisulat ni Juan. Impluwensya ni Kristo misulod sa korte sa hari. Ang katawhan madasigong milantaw ngadto sa umaabot nga mahitabo sa pagtoo nga ilang pagsalig ni Kristo mao ang pagsimba nga dawaton sa Dios kinsa mokumpirma niini pinaagi sa ilhanan ug kahibulongang buhat.

PAG-AMPO: Ginoong Hesus, nagpasalamat kami sa imong pag-anhi. Imong gi-ayo ang kamatyonon nga batang lalake sa Capernaum bisan layo sa imong lawasnong presensya. Gidala nimo ang amahan ngadto sa lig-on nga pagtoo. Tudlo-e kami nga mosalig sa imong gugma ug gahom. Kami mag ampo sa kaluwasan sa tanan nga namatay sa sala ug kalapasan, ug motoo nga ikaw ang tubag sa among pag-ampo.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang mga ang-ang sa pagtubo sa pagtoo nga naagian sa opisyal?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 10:41 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)