Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":
Home -- Turkish -- Tracts -- Tract 08 (Who is Christ?)
This page in: -- Burmese -- Chinese -- English -- German? -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo? -- Indonesian -- Japanese -- Korean? -- Nepali? -- Peul? -- Somali -- Telugu? -- Thai? -- TURKISH -- Uzbek -- Yoruba?

Previous Tract

BROŞÜRLER- Yaymak için İncil'den kısa mesajlar

BROŞÜRLER 08 -- Mesih kimdir?


Politik partiler ve dinler kurucularının doktrinlerini ve biyografilerini kitaplar ve internet aracılığıyla sergiler ve ilkelerini parlak renkler ve heyecan verici propagandayla sunmaya çalışır.

Meryem Oğlu, bu propagandanın yanında sessiz ve tatlı bir şekilde durmaktadır. O Kendisini tanımayı isteyen herkese tanıtır. “Mesih” unvanı Yeni Antlaşma olan İncil’de 569 kez görülür. Meryem Oğlu kimliğini, “Rab'bin Ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara Müjde'yi iletmek için meshetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rab'bin lütuf yılını ilan etmek için Beni gönderdi" diyerek bildirmiştir (Luka 4:18-19).

Meshedilmiş olan Mesih, Kendisinin doğumundan 700 yıl önce Yeşaya peygamber tarafından vahyedilen yukarıdaki peygamberliği dile getirerek sırrını açığa vurmuştur (Yeşaya 61:1,2).

Meryem Oğlu, RAB’bin Ruhu’ndan doğmuştur. Buna ek olaak, Tanrı, Mesih’in Kendisiyle tam bir uyum içinde çalışabilmesi ve Tanrı’nın isteğini yerine getirebilmesi için Kutsal Ruhu’nun doluluğunu Mesih’in üzerine göndermiştir. Mesih her zaman günahsız, pak ve kutsal yaşamıştır.

Mesih, Kendisinin, “Rab’bin Ruhu’yla meshedilen Kişi” olduğuna tanıklık etmiştir. Eski Antlaşma’da, krallar, başkâhinler ve peygamberler, görevlerini yerine getirmek için Tanrı’nın gücüyle ve bilgelikle donatılmış olduklarının bir simgesi olarak kutsal yağ ile meshedilirlerdi. Eski Antlaşma’da, kutsal yağla donatılmak, Mesih’te ortaya konulan şeyin sadece bir gölgesiydi. Mesih, sonsuz Kral (Daniel 7:13-14), nihai Baş Kâhin (Mezmur 110:4), vaat edilen Peygamber (Yasa’nın Tekrarı 18:15), günahkârlar için duada aracılık Eden (Yeşaya 53), ve beden alıp insan olmuş Tanrı Sözü (Yeşaya 61:1-2). olarak peygamberlik edilen bütün görevlerini yerine getirmek için Kutsal Ruh’la meshedilmişti. “Mesih” unvanı, Meryem Oğlu’nun ismi değildir ama O’nun Tanrı tarafından tasarlanıp atanmış olan hizmetlerini açıklar.


Mesih hangi nedenden ötürü gönderilmişti?

Yaratıcı, Mesih’i, onların Tanrı’nın gazabından kurtarılabilmeleri ve Yargı Günü’nde aklanabilmeleri için fakirlere müjdeyi bildirmek ve onlara kurtuluşun iyi haberini sunmak üzere gönderdi ve O’nu Kutsal Ruh’la güçlendirdi. Tanrı, büyük insanları, zengin insanları, akıllı insanları, bilginleri ya da ileri gelen insanları tercih etmedi. Bunun yerine sevgi ve merhametle ilk önce küçüklere, başarısızlara, günahkârlara, zayıflara, fakirlere ve yardıma ihtiyacı olanlara döndü. Yüce Tanrı, meshedilmiş Mesih’ini, acınacak durumda olanlara ve toplumun dışına itilmiş olanlara Kendisinden Kutsal Ruh’u alarak umut, ruhsal güç ve sonsuz yaşam sunmak için gönderdi.

Mesih, heyecan verici iyi haberi taşıyan mesajına “Müjde” adını verdi. Bu, O’na iman eden herkese cennette bir yuva bahşederek Tanrı’nın ailesine getiren bir mesajdır.

Müjde, dünyanın nefretini yener. Mesih’in sözleri, yalanları, hileleri, aldatmacaları kovar ve saflığı bozan şeyleri ve zinayı yener. Tanrı’nın Ruhu, Müjde’yi işitip onu kabul eden ve O’nun mesajında devam edenlerin içinde yaşar. Tanrı’nın mesajı, sizin için bir armağandır! Müjde’yi okumayan ve Mesih’in bu eşsiz benzersiz sunusunu kabul etmeyen kişi, fakir, umutsuz ve diri Tanrı’yla paydaşlıktan uzak kalır.

Mesih, Kendisinin Tanrı tarafından, endişeleri ve günahlarından ötürü yüreği kırık olanlara gönderilmişti. Mesih, İblis’in yetkisi altında günahları tarafından bağlanmış olanları kurtarır. Ruhsal bakımdan ölü olan günahkârları diriltir ve onlara paklık ve doğruluk dolu bir yaşam verir. Mesih boş sözler öğretmemiştir, O söylediklerini yaşamıştır. Müjde ve Kur’an’da O’nun mucizelerini okuyan herkes Meryem Oğlu’nun Tanrı’nın sevgisinin gücüyle meshedilmiş olan gerçek Mesih olduğunu anlayabilir. O mezarında ölü değildir - O yaşamaktadır. Kendisini izleyenlere ruhsal gücünün onlarda gerçekleşeceği hakkında cesaret vermişti.


Siz Kutsal Ruh’la meshedildiniz mi?

Mesih bencil değildi. Kutsal Ruh’un meshini ve Kendi tanrısal gücünü sadece Kendine saklamadı. Onlar da lütuf Ruhu’yla meshedilsinler ve Tanrı’nın sevgisiyle dolabilsinler diye Kutsal Ruh’u, yüreklerinde Tanrı’nın esenliğini arayan kederlilere Kutsal Ruh’u sundu. Siz kendi kendinize, “Ben günahım tarafından bağlanmış kirli bir insan olarak mı kalayım? Yoksa ben Mesih tarafından paklanmayı ve aklanmayı ve O’nun Kutsal Ruhu tarafından meshedilmeyi mi istiyorum?” diye sorun.

“Bana geleni asla kovmam” (Yuhanna 6:37);

“Bana iman edenin sonsuz yaşamı vardır” (Yuhanna 6:35,47; 8:12; 10:27-28; 11:25-26); ve “Ben, Bana güvenenin içinde yaşarım.”

Sevgili okurumuz,
Siz bu tanrısal vaatlerin derinliğini kabul ettiyseniz, O’nun sizi de Kutsal Ruhu’yla meshetmesi için yüreğinizi Meshedilmiş Kişi olan Mesih’e açın. Mesih, tanrısal meshinin sırrını bildirmişti: Bu O’nun Rab’bin lütuf yılını getirişiydi. Musa’nın Şeriati’nde, elli yıl sonra, bütün kölelerin özgür kılınması gerektiğini ve daha önce sahip oldukları şeylerin onlara geri verilmesi gerektiğini okuyoruz (Levililer 25:10).

Bu da daha büyük bir ruhsal kurtarılışın bir işaretidir. Mesih, günaha köle olan insanları kendilerini bekleyen Tanrı’ya döndürmek için onları paklıktan uzaklıkları ve suçlarından kurtarmayı ister. Mesih, bizim yerimizi alıp bizim günahımıza kefaret ettiğinden ötürü böyle bir kurtarışta bulunma hakkına ve gücüne sahiptir.

Tanrı yasayı Musa aracılığıyla vermişti ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla gelmiştir (Yuhanna 1:17). Mesih dünyanın günahına kefaret ettikten sonra herkes hiçbir engel olmadan Tanrı’ya dönebilir. Mesih’e dönen herkes, Tanrı’nın egemenliğindeki mirasının bir vaadi olarak O’nun Kutsal Ruhu’nun meshini alacaktır. Bu kişiler Yargı Günü’nde Tanrı’yı sonsuz Yargıç olarak görmeyeceklerdir. Mesih onlara, merhametli bir Baba olarak gözükecek ve onları sevinç ve mutlulukla karşılayacaktır.


Ben Mesih’i nasıl tanıdım

Ben günahın bir tutuklusu ve duyularımın zevklerine köle olarak yaşadım. Her zaman duyusal ihtiyaçlarımı tatmin edecek, bana teselli ve mutluluk verecek ve yüreğimi sevgiyle dolduracak bir şeyi aradım ama onu bulamadım. Hoş durumlarda sevinç dolu anlar yaşadım ama bu hoş anlar çok geçmeden yok oluyorlardı ve içimdeki boşluk hissi geri dönüyordu. İnsanları sıkıntılardan kurtaran Kurtarıcı İsa Mesih hakkında bir şeyler duyana kadar bu tür bir yaşam sürmeye devam ettim. O’nu aramaya başladım ve bir arkadaşım bana, Meryem Oğlu’nun insanlık için yapmış olduğu işi anlattı. Bana İsa’nın yaşamımın akışını nasıl değiştirebileceğini anlattı.

Mesih, benim sonsuz sevinç ve mutlulukla dolu bir yaşam sürebilmem için bana sonsuz yaşam vermek üzere öldü. Buna karşın mutluluğa sahip olmak için, O’nun kalbimi sevgi ve sevinçle doldurması yüreğimi O’na teslim etmem gerektiğini biliyordum. Bundan sonra dua edip Meryem Oğlu, Mesih’in yaşamıma gelip yaşamımı almasını istemeye karar verdim. O benim yüreğime gerçekten de geldi ve benim içimde kurtarıcı işine başladı. Şimdi sonsuz sevinç ve mutlulukla yaşıyorum ve zulümlere karşın artık korkmuyorum ve endişe duymuyorum. Çünkü O bana bakıyor, benimle ilgileniyor ve benim ihtiyaçlarımı karşılıyor. Sevgili okurumuz, sizi de, etrafınızdaki bütün sıkıntılara karşın sonsuz sevinç ve esenliğe sahip olabilmeniz için bu adımı atıp, Mesih’ten sizin hayatınıza da gelmesini istemeye davet ediyorum. Ürdün’den bir genç

Dua
En lütufkâr ve merhametli olan Tanrı. Sen tövbe eden herkesin ruhsal Babası’sın. Meshedilmiş Kişi olan Mesih’i bizim paklıktan uzak dünyamıza gönderdiğin için Sana teşekkür ediyoruz. Bizler Senin pak Ruhun’u almak için Mesih’e yaklaşmaya layık değiliz, çünkü bizler hepimiz günahkârlarız. Buna karşın Sen ruhta fakir olanları kutsarsın. Sen Mesih’in kefaretini kabul ettin, bu yüzden ben Sana tapıyorum ve değişebilmem ve Mesih’in olduğu gibi alçakgönüllü, pak, sonsuz, merhametli, kutsal ve sevgiyle dolu olabilmem için beni de Kutsal Ruhun’la meshetmen için dua ediyorum. Amin.


Mesih hakkında daha çok şey öğrenmeyi istiyor musunuz?

Sizin bizden istekte bulunmanız üzere size Mesih’in Müjdesi’ni ücretsiz olarak, üzerinde derin düşünmek için hazırlanmış parçalar ve dualarla birlikte göndermeye hazırız. Sizden sadece bu Müjde’yi okumanızı ve Tanrı’nın sonsuz esenliğini alabilmeniz için dua etmenizi istiyoruz.


Mesih’in iyi haberini arkadaşlarınıza dağıtın

Eğer Mesih aracılığıyla yeni bir yaşam ve O’nun ruhsal meshini aldıysanız bu broşürü arkadaşlarınıza verin. İman etmeyen kişilere dağıtmanız için size daha çok nüsha yollamaya hazırız. Siz de bunları sizden alanlar için dua edin. Mektubunuzu bekliyoruz. Mektuplarımızın size erişebilmesi için adresinizi tam olarak yazmayı unutmayın.

YAŞAM SUYU
ERDEM CAD. NO:86 BUCA
35160 İZMİR
TÜRKİYE

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on July 29, 2013, at 12:32 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)