Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- Colossians -- 045 (What are you doing for Christ?)

Arabic -- Chinese -- English -- French?-- German -- Russian? -- TURKISH

Previous Lesson -- Next Lesson

KOLOSELİLER - MESİH İçinizde!
Elçi Pavlusun Koloselilere Yazdığı Mektup

Bölüm 3 - Dirildikten sonraki yaşamın nasıl? (Koloseliler 3:1-17)

19. Mesih için ne yapıyorsun ? (Koloseliler 3:17)


Pavlus mektubunun giriş bölümünde açıkladığı kilise ahlakı konusunu bir tümceyle toparlar ve kendimizi beğenmişliğimize kesin bir son verirken, bizi tamamen İsa’ya bağlar.

Koloseliler 3:17
17 Söylediğiniz, yaptığınız her şeyi Rab İsa'nın adıyla, O'nun aracılığıyla Baba Tanrı'ya şükrederek yapın.

Gündüzleri ve geceleri ne yapıyorsun? Yaz tatilinde veya gelecekte ne yapmak istiyorsun? Bir hafta boyunca ne konuştun? Geçen ay söylediğin tüm sözler kamuoyuna duyurulur ve tartışma konusu yapılırsa nasıl davranırsın?

Pavlus söylediğimiz her sözün, yaptığımız her davranışın aslında dua etmek, hayal edilmesi güç ve yerine getirilemeyecek bir sorumluluk olduğunu söylüyordu. İşte kendisi için yaşamayan ve çalışmayan, içindeki sevgili Rab’be her sözüyle ve eylemiyle hizmet eden, yani “Mesih içinde yaşayan” bir Hıristiyan’ın sırrı tam olarak budur.

Bütün bunlar mutfaktaki, banyodaki veya bahçedeki ev kadını için ne ifade eder? O artık kocası ve çocukları için çalışmıyor, İsa’ya da hizmet ediyor. Bir tarafta çocuklarının geleceği düşünürken, diğer taraftan İsa’ya koşuyor..

Bütün bunlar bir ortaokul öğrencisi veya konferans salonundaki, odasındaki veya boş zamanı olan üniversite öğrencisi için ne ifade eder. O artık kendisi ve gelecekteki ailesi için çalışmıyor, İsa’ya da hizmet ediyor ve yüreğindeki Tanrıtanımaz ve materyalist öğretilere karşı savaşında O’nun tarafından yönetiliyor, İncil açısından kendisi ve başkaları için sonsuza dek sürecek yeni bir yaşam görüşü benimsiyor. Onun için birinci derecede Rab’bin şu sözü geçerlidir; “ Siz her şeyden önce Tanrı’nın hükümranlığını ve doğruluğunu arayın, bunların tümü size sağlanacaktır.” (Matta 6:33)

Elçinin bu korkunç bildirisi bir işçi, memur veya bürodaki işveren için ne ifade eder? Onun için mesai arkadaşları başında çalıştığı makineden, üzerinde çalıştığı üründen daha önemlidir. İşini eksiksiz ve tam olarak yapmalı, ancak bu yaratılışı bozmamalı, bilakis korumalı. Sağlık, iş yeri, maaş, hastalık sigortası İsa’nın ona verdiği armağanlardır.

Herkes, şayet sözüm ve eylemimle Mesih’e hizmet vermek istiyorsam, cemaat içinde nasıl işbölümü yapmalı, boş zaman alışkanlıklarımı nasıl değiştirmeliyim diye iyice düşünmelidir. Bunu gerçekten de yapmak istiyor muyuz? Yoksa dua etmeyi yalnız pazar günleri kilisede veya bazı özel günlerle mi kısıtlıyoruz? Tövbe edip bize yardım etmesi için Rab’be yalvarmak zorunda değil miyiz? O’nunla yaşamak, bizim için yaşayan ve bizim için ölen, ölüler arasından dirilen O’nu anmak istemiyor muyuz? Pavlus herkesi, özellikle de kutsalları ve sevilenleri esaslı bir tövbeye çağırıyordu. Bundan böyle yalnız kendimiz için değil, bizim adımıza kendisini feda eden Tanrı Kuzusu için yaşamalıydık.

İsa her türlü sosyal ve dini hizmetimizin temel dayanağını açıklar, mahşerde O’nun için yaptıklarımızın ve yapmadıklarımızın hesabını soracağını önceden bildirir. (Matta 25:31-46) Yemek verdiğimiz veya vermediğimiz açlardan, susuzluklarını giderdiğimiz veya gidermediğimiz susamışlardan söz eder. Bize kabul ettiğimiz veya etmediğimiz yabancılardan, konuk işçilerden, giydirdiğimiz veya giydirmediğimiz yarı çıplaklardan bahseder. Kendileriyle konuşacak ve onlarla beraber dua edecek insanları bekleyen hastaları anımsatır. Bir hastayla en son ne zaman zamanını, sevgini ve dualarını paylaştın? İsa hapishanelerde insanlar tarafından dışlanmış olan mahkûmları bile düşünür. Seven kişi ziyaret eder, onlara Sevindirici Haber’i tanıtır, yoksa bu senin aklına hiç mi gelmedi? İsa kendisini acınacak durumda olanlar, hastalar, suçlananlar, suçlular ve yolunu şaşıranlarla eş tutar. O’na hizmet etmek istiyorsan, bu insanlar için çalış.

Böyle bir eyleme kendi çabanla başlama, senin sözlerini ve eylemlerini bekleyen Rab’inden ve kurtarıcından herkesi ruhsal açıdan yönetilmesini dile. Sen Tanrı’ya doğru hizmeti sunamazsın, bekle önce O sana hizmet etsin ki, sen de O’na hizmet sunabilesin. Bu bağlamda, dua etmek Tanrı’nın seni kurtarması, kutsaması demektir, böylece başkaları için bilge ve merhametli bir hizmetkâr olabilirsin. Onlar senin durumuna ağıt yaktıkları gibi, kendi kaybolmuşluklarına da sızlanırlar.

Pavlus yarattığı heyecanlı kasırgayla sözlerimizin ve eylemlerimizin İsa’ya yönelik olmasını, açtığımız savaşta, günahlarımızı ve sözlerimizin saflığını ortaya koymamızı buyuruyordu. Elçinin buyrukları, kilisede bağışlayıcı olmamız ve duyguları paylaşmamız, karşılıklı hoşgörü göstermemiz, kusursuzluk bağlıyla donanmamız, cemaat içinde barışı ve birlikteliği korumamız için verilmişlerdir. Gerçekten de kilisede İsa için ne yapıyoruz? Burada yapacağımız en azından her üye için dua etmek ve şükran sunmak olmalıdır. Kim İsa’dan hizmet isterse bu ona hemen verilecektir.

Ulusların Elçisi Hıristiyanların iyi niyetli isteklerinde kısa bir zaman sonra donuklaşacaklarını, başarısızlığa uğrayıp kibirlerine yenileceklerini çok iyi bilmektedir. Bu nedenle mektubunda, her türlü eylemlerini Rab İsa adına yapmalarını bildirir. İsa’nın adı tapmaktan uzaklaşmış dünyamızın belirleyici gücüdür. Bu ad, içinde barınabileceğimiz ve zafer kazanacağımız bir korunma alanımızdır. Başarıya biz ulaşmayacağız, İsa’nın Kafatası’nda kazanmış olduğu zafer aracılığıyla, Babası’nın göklerde ve yerde her yetkinin kendisine vermesi sağlanmıştır.

Bazı Hıristiyanlar Tanrı Hükümranlığında O’nun adına bir çöküntü yaşandığını savunmaktadırlar. Bunlardan kimi, “Rab İsa adına” saldırgan ve baştan çıkartıcı güçlere davetiye çıkartmakta, yollarını değiştirerek bir daha geri dönmemek üzere kaybolmaktadırlar. İsa adı Yeni Antlaşma’da tam 975 kez kullanılmıştır ve onun 27 kitabındaki en önemli sözcüktür. İsa’yı gerçekten tanıyor muyuz? Pavlus varlığımızı değiştiren sözlerini henüz bitirmemişti, mektubunda Koloseliler’e, Oğul İsa aracılığıyla Tanrı’ya, Baba’ya teşekkür etmelerini yazdı. Bu sözler içinde Tanrı’nın Babalığı yine ön plana çıkmaktadır. Mektubun başında belirtmiş olduğumuz gibi, İsa Yeni Antlaşmada geçen konuşmalarında tam 200 kez Baba’nın adını anmaktadır. Oğul Baba’ya 59 kez Babam diye hitap eder veya saygı dolu bir ifadeyle 80 kez Babacığım der. Dualarında 10 kez Baba, öğrencilerine yaptığı konuşmalarda “Babanız” veya Baban sözcüklerini 21 kez kullanır. Babamız’a duasında bizi varlıkları tartışabilinir figürlerle tanıştırır ve Babası’nı, göklerin ve yeryüzünün yüce yaratıcısını “Babamız” diye çağırmamızı önerir. Göklerdeki Babamız bizi hukuki haklarımız ve İsa’nın kefaret ölümü aracılığıyla evlat edinmiş, hukuksal çocukları yapmıştır. Kutsal Ruh’un üzerimize dökülmesi ve İsa ardıllarının ruhsal dirilişinden sonra, bizler varlıksal açıdan Tanrı çocukları olduk, Babamız’ın kalıtımsal özelliklerini alarak kutsandık, korunduk ve yönetildik. Bu sırrımız yalnız Rab İsa’ya tamamen bağlanmakla gerçekleşebilir. Göklerdeki Babamız’ın çocukları olabilmek için O’nunla ve O’nun içinde olmamız gerekmektedir.

Tanrı sevgisinin derinliklerine bakabilenler O’na dua etmeye başlarlar. O’na teşekkür etmeyenler O’nun sevgisinin yüksekliği, genişliği, derinliği ve uzunluğuyla henüz tanışmamış demektir. Yaşamın Üç Cevherli Tanrı’ya dua etmekle doldu mu? Dirilişinin neresindesin? Bu bölümün ayetlerini ezberle ki, yüreğin seni Kutsal Ruh’un yönetiminde Baba’ya, Oğul’a dua ve şükrana götürsün.

Dua: Göklerdeki Babamız, İsa Mesih ve Kutsal Ruh aracılığıyla bize Baba olduğun için sana dua ediyoruz. Şayet her zaman bu bilinci taşımıyorsak bizi bağışla, bize yardım et ki, tüm sözlerimiz, düşüncelerimiz ve eylemlerimiz Kutsal Ruh aracılığıyla sana ve Oğlu’na yönelik olsun. Henüz Hıristiyan olmamışlara da bu hakkı tanı. Âmin.

Soru 16: İsa için elimizden geleni nasıl yaparız? Babamız’a nasıl teşekkür ederiz?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 28, 2011, at 03:44 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)