Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- Colossians -- 026 (Christ the Head and Reconciler of the Church)

Arabic -- Chinese -- English -- French?-- German -- Russian? -- TURKISH

Previous Lesson -- Next Lesson

KOLOSELİLER - MESİH İçinizde!
Elçi Pavlusun Koloselilere Yazdığı Mektup

Bölüm 1 - Hıristiyan inancının temel ilkeleri (Koloseliler 1:1-29)

6. Kilisenin Başı ve onu Tanrı ile barıştıran Mesih (Koloseliler 1:18-23)


Koloseliler 1:21-23
21 Yaptığınız kötülükler yüzünden bir zamanlar düşüncelerinizde Tanrı'ya yabancı ve düşmandınız. 22 Şimdiyse Mesih sizi Tanrı'nın önüne kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak çıkarmak için öz bedeninin ölümü sayesinde sizi Tanrı'yla barıştırdı. 23 Yeter ki, duyduğunuz Müjde'nin verdiği umuttan kopmadan, imanda temellenip yerleşmiş olarak kalın. Ben Pavlus, göğün altındaki bütün yaratılışa duyurulan bu Müjde'nin hizmetkârı oldum.

Tamamlanmış esenlikle tanıştın mı?

Pavlus Kolose kilisesi üyelerine kardeşçe bir açıklıkla, çok kültürlü, Tanrıtanımaz bir toplum içinde yetiştikleri için, İsa kilisesine yabancı, Sevindirici Haber’in özüne uzak kalmış olduklarını bildirdi. Aslında onlar bir zamanlar Tanrı’nın Oğlu’na karşı çıkıp, O’nun Tanrısallığını ve esenliğini yadsımışlardı. Bu dünya görüşleri doğrultusunda yaptıkları kötü işler giderek artmıştı. İsa ve O’nun öğrencilerinin hazırladıkları ruhsal katalogu iyice okuyarak günahların denizde kum gibi nasıl artıklarının bilincine varmalıyız. (Luka 16:1931; 18:914; Romalılar 1:28-32; 3:9-20; Vahiy 21:8; 22.11.15 vb)

Günahların tanımlanmasında karşımıza çıkan en büyük sorun, sünnetsizlik veya Sabat’ın yerine getirilmemesi değil, her insanın kanında var olan katı bencillik ve işledikleri günahları unutan veya inkâr eden sözde sofulardır. Tanrı’nın ve O’nun Oğlu’nun ışığı ve sevgisi aracılığıyla O’nun ölçütümüz, bizim ise bir hiç olduğumuzu algılayan günahkârlara ne mutlu. Bu tanıma ve somut yanılgılarımıza tüm yüreğimizle tanıklık etmeliyiz ki, Tanrı’nın önüne utançla çıkalım, ancak umutla bağışlanmamız için dua etmeyi asla unutmayalım. Ayrıca Pavlus pişmanlıkla tövbe eden ve günah çıkartan en insafsız caniye bile, kendisinin İsa’nın beden ölümü ve akan kanı aracılığıyla Tanrı’yla barışacağının güvencesini vermekteydi. O’nun barışı her zaman ve her kişi için geçerlidir.

Pavlus aynı şekilde, Mesih’in ölümünün asıl hedefinin günahların bağışlanması olmadığını, öncelikle iman edenlerin arındırılmasının ve esenlik bulmalarının hedef aldığını söyler. Yaşamımızın Mesih’in kanı ve Kutsal Ruh’un gücü aracılığıyla esenlik bulması kaçınılmazdır. Rab İsa bizi, karşısında hatasız, suçlanmamış, kusursuz ve lekesiz biçimde görmek ister. Günah çıkartan herkese yeni bir yaşam verilecektir. Bunlar, Lütfun amacı, Mesih’in istemi ve O’nun güçlü sevgisinin verdiği kendini inkâr etme zorunluluğunun getirileridir. (Efesliler 5:27) Bu yenilenme zamanla olacaktır. Yenilenme, İsa’nın eski insanı çıkartıp, yeni insanı giyinmesine benzetilebilir. Kutsal Ruh’un ürünleri bir saniye de yetişmez. Onlar Yukarıdan gelen güçle ve durdurulamaz bir kuvvetle sessizce büyürler.

İmanına sıkıca sarıl

Pavlus Mesih’in yüceliğine, lütufkâr bağışına, kefaret ölümü aracılığıyla Tanrı ile barışımıza, düşüncelerimiz değişmesi sonucu yenilenmemize ilişkin her anlatımın kişinin pamuk ipliğine bağlı inançlarıyla alakalı olduğunu biliyordu. Bu nedenle Koloseliler’e gönderdiği mektupta, size anlattıklarımın hepsi sizin ruhsal malınızdır, yeter ki, asma çubuğunda asılı üzüm tanesi gibi, tek ve gerçek Mesih’e bağlı kalın diye yazdı. Duyduğunuz dini masallara, ilginç yalanlara kanıp, kurtarıcınıza karşı taşıdığınız güvenden uzaklaşırsanız, Tanrı’nın gücünü yitirirsiniz. Özel yasalara itibar göstererek veya meleklerle, diğer ruhlarla bağlantı kurarak iyi işler yapabileceğini sananlar aldanmaktadırlar. Böyle kişiler ne kendi çürümüşlüklerinin boyutlarını, ne İsa’nın kutsallığını, ne de O’nun kefaret ölümünün yeri doldurulamaz olduğunu fark edememişlerdir ve esenliğin kapsama alnına giremezler. Diri Tanrı ile kuracağımız iman ilişkisi sonsuz yaşamımızdır. Ondan uzaklaşan ruhsal yaşamdan kaynaklanan umudunu yitirecektir. İsa bizim tek kurtarıcımız, koruyan Rabbimiz ve göklerdeki Babamız’ın bizim için hazırladığı yüceliğin teminatıdır.

İnancına sıkıca bağlan
Tanrı seni asla düşürmez
O sözünün eridir

Pavlus esenlik üzerine verdiği ilerileri Sevindirici Haber diye tanıtır, ancak Koloseliler bunu üçüncü bir kişi aracılığıyla işitmişlerdir. Sevindirici Haber deyimi o zamanlarda, imparatorun sarayından yapılan müjdeli açıklamalar için kullanılmaktaydı, İmparatorun bir oğlunun doğması, ordularının zafer kazanması gibi. İsa ve öğrencileri Tanrı Oğlunun gelişini ve kazandığı zaferi bu deyimle ifade etmişlerdir. Oysa burada anlatılanlar felsefe değil gerçektir, ya sevinçle karşılanır, ya da kızgınlıkla reddedilir. Koloseliler İsa’nın zaferini işitmiş, O’na inanmış ve İsa’nın lütuf gücünün içlerinde yeni bir yaşam, teselli edici bir umut yarattığını kendi deneyimleri sonucu öğrenmişlerdi. Pavlus ve iş arkadaşları ruhsal endişe içindeydiler, çünkü fanatik yasa taraftarları onların lütfe duydukları inançtan döndürmeye çalışıyor, Musa Yasalarına uymaları için baskı yapmaktaydılar.

Diğer taraftan Elçi Yahudi olmayan uluslara, Sevindirici Haber’in Roma İmparatorluk sınırları içinde her yerde okunduğunu bildiriyordu. O’nun yüceliği yalnız Elçi tarafından değil, Kutsal ruh aracılığıyla yeniden doğan her Hıristiyan tarafından her yerde övülüyordu. Tanrı Oğlu’nun hükümranlığı önlenemez biçimde yükseliyordu. Pavlus her ne kadar hapishanede uzun bir süre kalsa da, imanı taş, çelik dinlemiyor, Mesih’in yüceliğini yakalıyor, diasporada kurulan yeni kurulan kiliseleri kutsayana kadarda O’na rahat vermiyordu. Bugün dünya nüfusunun üçte biri kendisini Hıristiyan diye tanıtıyor. Sevindirici Haber’in gücü hala azalmadı. İsa’ya inananlar O’nun hizmetkârı olarak, sevindirici Haber’in gerçeklerini bilmeyenlere, yanıp tutuşan bir yürekle tanıtmak için çağrılıyor, donatılıyor ve yönetiliyor.

Dua: Sevgili Rab İsa, biz isyankârları iyileştirdiğin ve gerçek inancı içimizde uyandırdığın için sana teşekkür ediyor ve Seni övüyoruz. En zor koşullarda bile sana olan güvenimizi koru, tüm dünyada haleflerine dağıttığın sonsuz umudu içimizde sağlamlaştır. Âmin.

Soru 26: İsa’ya olan inancımızı nasıl güçlendirebilir ve sağlamlaştırırız?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 22, 2011, at 08:45 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)