Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- Colossians -- 021 (Christ, Image of His Father and Creator of the Universe)

Arabic -- Chinese -- English -- French?-- German -- Russian? -- TURKISH

Previous Lesson -- Next Lesson

KOLOSELİLER - MESİH İçinizde!
Elçi Pavlusun Koloselilere Yazdığı Mektup

Bölüm 1 - Hıristiyan inancının temel ilkeleri (Koloseliler 1:1-29)

5. Babası’nın sureti ve evrenin yaratıcısı Mesih (Koloseliler 1:15-17)


Koloseliler 1:15
15 Görünmez Tanrı'nın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı O'dur.

Mesih, Babası’nın yansıması

Pavlus Mesih’i Şam önlerinde tüm yüceliği ve gücüyle görmüştü. Düşünceleri ve dini inançları o zamandan beri göksel Rab’bin etkisi altındaydı. İsa ilk önceleri dünyada saklı yüceliği içinde yaşamaktaydı, oysa ulusların Elçisinin Şam önlerinde gördüğü o zamandan günümüze dek yayılan O’nun muhteşem ihtişamıydı. Pavlus O’nu yüce Tanrı’nın yansıması olarak yorumladı.

Tanrı kendi yüceliği içinde gizlidir. O’nu yarattıklarından ayıran şey, insanların günahlarıdır. O’nun parlak ışığı herkesi delip geçebilecek kadar güçlüdür. O’nun yüceliği ve sonsuz gücü diri İsa’da ortaya çıkar.

İsa öğrencilerine şu güvenceyi vermişti; “Beni gören, Baba’yı görmüştür.” (Yuhanna 14:9) O’nun varlığı her şeyden önce Babası’nın kutsal sevgisine, merhametli olması gerçeğine ve sabırla alçakgönüllülüğünü sürdürmesiyle ilişkilidir. İnsanın yaratılışı İsa ile anlamını bulmuş ve amacına ulaşmıştır. (Yaratılış 1:17) Babası O’nun içinde görünmeye başladı.

Elçi Yuhanna Petrus ve Yakup’la beraber İsa’yı dağda kendisini tanıtırken insanüstü yüceliği içinde görmüş, ancak bu konuyu ayrıntılarına girmeden yalnızca kaba hatlarıyla anlatmayı yeğlemiştir. “O’nun yüceliğini gördük.” (Yuhanna 1:14) Yaşlılığında, sürgüne gönderildiği Patnos Adasında, insanlığın diri Rabbi’ni ve yargıcını gördü. “ Benimle konuşanın kim olduğunu görmek için geriye dönünce, yedi altın şamdan gördüm. Şamdanların orta yerinde İnsanoğlu’na benzeyen biri duruyordu. Ayaklarına dek uzanan bir giysi siymişti. Göğsüne altın bir kuşak sarılıydı. Başı, saçları yün gibi ak, kar gibi bembeyazdı. Gözleri ateş alevine benziyordu. Ayakları ocakta ateşle arıtılmış parlak tunç-gümüş alaşımı gibiydi. Sesi çağlayan sularının sesini andırıyordu. Sağ elinde yedi yıldız tutuyordu. Ağzından iki ağızlı keskin bir kılıç çıkıyordu. Yüzü, tüm parlaklığıyla aydınlanan güneş gibiydi. * O’nu görünce ölü gibi ayaklarının benim dibin serildim. Sağ elini üstüme koyarak, “Korkma! İlk ve son Benim.”dedi.” ”Diri Olan da Ben’im. Öldüm ve işte sonsuza dek diriyim. Ölümün ve ölüler ülkesinin anahtarları benim elimdedir.” (Vahiy 1:1218)

Bütün yaratılışın ilk doğanı

“Tanrı sevgidir. Tanrı’da kalan sevgi de kalır. Tanrı da o kişide kalır. ” (I.Yuhanna 4:16) Seven kişi karşısında duran sevdiğini bilir ve tanır. Tanrı’nın sevgi olması nedeniyle O asla yalnız kalmaz. O kendisinin aynı olan kişiyi var olduğundan beri sevmektedir. Mesih, Tanrı’nın ilk doğan Oğlu’dur. Kendisi tüm yaratıklar içinde sonsuza dek var olacaktır. O yaratılmış değildir, başlangıçta Tanrı’dan olmuştur. Beytlehem’deki doğumu varlığının başlangıcını oluşturmaz, insan bedenine bürünmesinin başlangıcıdır. O Babası’nın özelliklerini, Ruh’unu ve yüceliğini içinde barındırmaktadır. O Babası ile berrak bir uyum içinde, yumuşak huyluluk ve alçakgönüllülükle yaşadı ve yaşayacaktır. Şöyle diyordu; “Benim yiyeceğim, beni gönderenin istediğini yapmak ve işini tamamlamaktır.” (Yuhanna 4:34)

Tüm kiliseler İznik konsülünün karalarını benimseyerek; “ Tanrı’dan olma Tanrı, Işıktan olma Işık, gerçek Tanrı’dan doğmuş gerçek Tanrı, yaratılmamış, Baba ile aynı cevheri taşır. “demektedirler.

Oysa Müslümanlık Mesih’in Tanrı’dan doğmadığını, yaratıldığını söyler. Böylece Müslümanlar kilise ihtiyarlarından Arius ve yandaşlarıyla beraber Mesih karşıtı bir gücü oluşturmuşlardır. “Mesih Tanrı tarafından yaratıldı” diyenler gerçek Hıristiyan olamazlar, aksi halde İsa’nın Tanrı’nın bir kölesi olması gerekirdi. Oysa Mesih, Tanrı’dan doğan tek Oğul’dur ve yaratılmış olamaz. Ebedi olan Baba’dır, O ise Babası’yla aynı görünümü taşır. Şayet Mesih yaratılmış olsaydı, tüm halefleri Tanrı’nın köleleri sayılırdı. Ancak İsa Tanrı’nın Oğlu olduğu için, O’na iman eden tüm erkek ve kadınlar Tanrı’nın oğulluğuna ve kızlığına çağrılmışlardır. Bu kişiler için Tanrı vefasız bir zorba değil, O’nun tek Oğlu İsa Mesih aracılığıyla Babaları sayılmaktadır.

Dua: Kutsal Baba, Oğul’un İsa, Şam önlerinde Senin ve O’nun yüceliği içinde Elçi Pavlus’a göründüğü, öğrencin Yuhanna’nın, ”O’nun için yüceliğini gördük” şeklinde tanıklıkta bulunduğu için sana teşekkür ediyoruz. Meryem’in Oğlu’nun Sen’in görünümünde olduğu ve Sen’in kutsal sevgini bize taşıdığı için sana dua ediyoruz. Sen O’nda, biz de Sen’de kalalım. Âmin.

Soru 21: İsa’nı söylediği “ Beni gören Baba’yı görür” tümcesi ne anlama gelir? Mesih Yaratanmıdır?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 21, 2011, at 01:54 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)