Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- Colossians -- 019 (Intercession of Paul for the Church in Colosse)

Arabic -- Chinese -- English -- French?-- German -- Russian? -- TURKISH

Previous Lesson -- Next Lesson

KOLOSELİLER - MESİH İçinizde!
Elçi Pavlusun Koloselilere Yazdığı Mektup

Bölüm 1 - Hıristiyan inancının temel ilkeleri (Koloseliler 1:1-29)

3. Elçinin Koloseliler için dua istekleri (Koloseliler 1:9-11)


Koloseliler 1:10-11
10 Rab'be yaraşır biçimde yaşamanız, O'nu her yönden hoşnut etmeniz, her iyi işte meyve vererek Tanrı'yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz. 11 Her şeye sevinçle katlanıp sabredebilmeniz için O'nun yüce gücüne dayanarak bütün kudretle güçlenmenizi diliyoruz.

Tanrı tarafından onurlandırılmayı hak ediyor muyuz?

Yasaların getirdiği baştan çıkartıcı adalete ve kendimize duyduğumuz sapık inanca karşı çıkan ulusların Elçisi, yeniden doğanları Rab’be layık olmaya, bağışladıkları için O’na dua etmeye çağırdı ve yeni yaşamlarında daha bilinçli davranmaları gerektiğini bildirdi. Pavlus bu sözleriyle yeni bir yasa getirmiyor, Üç cevherli Tanrı’nın Anadolu’daki dağ kilisesine yeni yaşamlarında ruhsal olgunluk bağışlaması, yollarını kutsaması için duasını tekrarlıyordu.

Elçi, kendisini övdükleri için Tanrı’nın onlara bağışladığı öncelikli esenlik hakkını çeşitli örneklerle açıklıyordu. Mektubunda onlara cesaret aşılamaya çalıştı; “Her zaman Babanız Tanrı’yı hoşnut edecek biçimde yaşayın, sizin için sevinmesini sağlayın. Yalandan, kötülükten, kibirden, duygusallıktan, paraya ve onurunuza olan güvenizden uzak durun ki, Mesih’in alçak gönüllülüğü ve yumuşak huyu, sözlerinizin saflığı ve gerçeği içinde, Tanrı’nın gücüyle büyüsün. Kutsal Ruh’un meyveleri içinizde olgunlaşsın. “ Mesih’e inananlar yasa fanatiklerine göre daha fazla “İyi işler” yapmak zorundadırlar. Ancak bunları yaparken kendi esenliklerini ve alacakları lütufları düşünmemelidirler, çünkü onlar zaten karşılık ödemeden kurtarılmıştırlar. Pavlus böylece “ İyi işlerin” amaç ve hedefleri konusunda bir devrim yaratmış oluyordu. Günahkârların esenliğini gerçekleştiren, etkileyen bunlar olamaz. Lütufla kutsananların yaşamında her zaman onların gelişmesini sağlayacak, gerekli bir yardımcı bulunur. Diğer bir anlatımla bunlar Kutsal Ruh’un meyveleridir.

Tanrı bilinciyle yetiş

Önceleri Tanrı iradesinin ruhsal bilincinden söz eden Pavlus, artık okuyucularını bu konunun merkezine, Tanrı’nın kendisini bildirmesine odaklandırır. Bunu yaparken yeni bir felsefe geliştirmez, göklerdeki Baba’ya Kolose kilisesine kendisinin kim olduğunu ve neler yaptığını müjdelemesi için dua eder. Pavlus Tanrı bilincinin bu çok gelişmiş karmaşasını kendi sözleriyle açıklamaz, çalışma arkadaşlarıyla beraber bu gizemin gerçeklerini Koloseliler’e bildirmesi için Tanrı’ya yakarır. Tanrı bilinci akıl işi değildir, yalnızca lütfedilmiştir. Pavlus Tanrı’ya yalvarır; “ Şükürler sana Ey Baba! Göğün ve yerin Rab’bi. Çünkü bunları bilginlerden ve akıllılardan gizledin, küçük çocuklara açıkladın. Evet, Baba! Çünkü senin gözünde doğru olan buydu.” (Matta 11:2526) Ayrıca şöyle yazar; “Ama zaman gelince, Tanrı öz Oğlu’nu gönderdi. O bir kadından doğdu, doğumu da Kutsal Yasa altındaydı. Öyle ki, Yas altında bulunanları satın alsın ve bizler de oğulluk hakkını alabilelim. Oğullar olduğumuz için, Tanrı öz Oğlu’nun “Abba, Baba” diye seslenen Ruh’unu bizim yüreklerimize gönderdi. Demek ki, bundan böyle köle değil, oğulsun. Ve oğul olduğun için Tanrı aracılığıyla mirasçısın. “ (Galatyalılar 4:47) Pavlus bu gizemi Roma kilisesine de açıkladı: “ “Sizleri yeni baştan korkuya sürükleyecek olan kölelik ruhunu almadınız: sizi oğulluğa yükselten Ruh’ aldınız. Bu Ruh’la “Abba, Baba” diye sesleniriz. Ruh kendisi, bizim ruhumuzla birlikte, Tanrı’nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. (Romalılar 8:15-16)

Ruhu etkileyen bu İncil Metinlerini okuyanlar, Tanrı bilincinin yalnız düşünceler, öğretiler ve bilgiden oluşmadığını anlayacaktır, çünkü bu bilinç varlığımızı değiştirebilecek kadar güçlüdür. Mesih’in iletisi, biz günahkârların Tanrı’nın çocukları olarak seçildiğini müjdeler, çünkü sonsuz olan tek varlık “Babamız’dır” Tanrı’nın İncil’de adı geçen 350 sıfatı ne özelliklerinin tamamı Tanrı sözcüğü içinde toplanmıştır. Tanrı’nın İsa aracılığıyla iletilen bu sıfatlarının öğrenmek isteyenler, Babamız duasıyla yakarmalı, ona iman ederek bizden istenilenleri yerine getirmelidir. Kişi bu yolla, Kutsal Ruh aracılığıyla, Baba’nın ve Oğlun yüceliklerinin zenginliğine ulaşabilir. Daha önce belirttiğimiz gibi İsa Babası’nın adını 200 kez tekrarlar. Ruh ise şöyle bağırır: “Abba, Sevgili Baba”

Sabır ve merhametle güçlenin

Pavlus uzaktaki bu kilise için ettiği şükran ve dualarını ruhsal bir üçlü perende ile kapatır. İlk olarak Kolose kilisesinin doğa üstü bir güçle donanması için yalvarır. Ancak onun sözünü ettiği şey bilgisel değil, ruhsal güçtür. İsa, “Kutsal Ruh üzerinize geldiğinde güç ile donatılacaksınız” demişti. (Elçilerin İşleri 1:8) O göksel gücü müjdeliyordu. Tanrı bu ebedi gücün ta kendisidir. İsa gökte ve yeryüzünde yetkiyle donatılmıştı. (Matta 28:17) Kutsal Ruh Tanrı’nın gücüdür. Pavlus Üç Cevherli Tanrı’dan tüm gücünü Anadolu’nun bu köy kilisesine vermesini ister. Bu duanın boyutları insanlar tarafından anlaşılamaz. Bu aynı zamanda, Üç Cevherli Tanrı’nın Mesih’e iman edenlerin içinde konut kurması, inançları aracılığıyla tanrısal işlevini ruhlarında hissetmeleri demektir. (Yuhanna 14:23; 20.22.23; Efesliler 6:10; I. Yuhanna 5:4,5 vd) Hint-Avrupalılar olarak bizler düşüncelerimizi değiştirmeli, coşkulu sözlere iltifat etmeden, dikkatimizi Tanrı’nın gücüne yoğunlaştırmalıyız. Bu bilgi ve diplomadan daha önemlidir. Bilimsellik tek başına güç donanımına yeterli olmadığı gibi, tam tersine, Rab’bin hizmetkar ve yük taşıyıcı olarak ortaya çıkması, bize alçak gönüllü ve erdemli bir hizmetkara dönüşmemiz için iyi bir örnek teşkil etmelidir. (Matta 20:28)

İşte bu bağlamda Pavlus ve ekibi göklerin Kralı’nın Koloseliler’e sabır ve merhamet bağışlaması için yalvarırlar. Pavlus yalnızca sabır ve merhamet dilemiş olsaydı bu anlaşılabilirdi, ancak duacılar yeni iman edenler için de Mesih’ten aynı şeyleri dilemekteydiler. Bu Tanrı’nın Oğlu’nun onların yüreklerinde konut kurmuş olması demekti. Böylece, Mesih’i alçakgönüllülüğü ve yumuşak huyu aracılığıyla Kutsal Ruh, O’nun inananların içinde ürün verebilecekti. (Matta 11:29; Efesliler 3:14-23)

Sabır bir yük taşıyıcısının nefesini en dik yokuşta bile tutabilmesi demektir. Bunu yaparken, iş arkadaşları ona nefret duymaz, bilakis saygı gösterir, diğer kilise üyeleri bencillik, gurur ve saçma sapan davranışlarıyla onu dışlamadıkları gibi, Mesih’in gücüyle değişip, dayanışma göstermeyi öğrenerek kutsanırlar.

“Sabır ve merhamet” içinde bulunmak deyimi, kendisine açıkça isyan eden, sözde kutsallıkları içinde kendilerini kandıran günahkarlara ve inanlara, Tanrı’nın, Baba’nın gösterdiği merhameti ve sabrı ifade etmektedir. Tanrımız sabırlıdır. Kaybolan iki oğlun yazgısında baba yıllar boyunca kaybolan oğlunun geri dönmesini bekler. Oğlu kendisine yaklaştığında, baba ona doğru koşarak onu kucaklar ve öper ve doğruluğun mantosunu omuzlarına örter. Ancak baba, oğlu günah çıkartana kadar onunla tek söz konuşmaz. Daha sonra sevinç gösterileri başlar, çünkü oğlu kaybolmuş, ruhsal olarak ölmüştür. Oysa şimdi babasının sevgisi ve sabrı sayesinde bulunmuş ve yeniden dirilmiştir. (Luka 15:11-24) Elçi ve Tanrı’dan, Baba’dan, işte bu sevgisini Koloseliler’e de göstermesini dilemektedirler. Böylece İsa’nın buyruğunu da yerine getirmiş oluyorlardı; “ Babanızın merhametli olduğu gibi, siz de merhametli olun.” (Luka 6:36)

Dua: Göklerdeki sevgili Babamız, İsa Mesih aracılığıyla sana Baba demek hakkını bize bağışladığın için teşekkür ediyoruz. Ruh’unu gücüyle bizi kutsa, öyle ki, yaşam biçimimiz değişsin, senin çocukların olarak, sabır ve merhamet ve sevgin içinde senin varlığına hizmet edebilelim. Amin.

Soru 19: Tanrı’nın onuruna layık olabilmek için ne yapmalıyız?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 21, 2011, at 01:29 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)