Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- Colossians -- 018 (Intercession of Paul for the Church in Colosse)

Arabic -- Chinese -- English -- French?-- German -- Russian? -- TURKISH

Previous Lesson -- Next Lesson

KOLOSELİLER - MESİH İçinizde!
Elçi Pavlusun Koloselilere Yazdığı Mektup

Bölüm 1 - Hıristiyan inancının temel ilkeleri (Koloseliler 1:1-29)

3. Elçinin Koloseliler için dua istekleri (Koloseliler 1:9-11)


Pavlus’un Kolose kilisesi için yakarışı

Koloseliler 1:9-11
9 Bunu işittiğimiz günden beri biz de sizler için dua etmekten, tam bir bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı'nın isteğini bütünüyle bilmenizi dilemekten geri kalmadık. 10 Rab'be yaraşır biçimde yaşamanız, O'nu her yönden hoşnut etmeniz, her iyi işte meyve vererek Tanrı'yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz. 11 Her şeye sevinçle katlanıp sabredebilmeniz için O'nun yüce gücüne dayanarak bütün kudretle güçlenmenizi diliyoruz.

Pavlus Anadolu’nun dağlık bölgesinde bulunan kilise hakkında o kadar olumlu şeyler duymuştu ki, hemen orada yaşayan Mesih taraftarların, sahte ruhlarla baş edebilmesi için dua etmeye başladı. Arkadaşlarıyla beraber üç cevherli Tanrı’ya onların imanlarını ve umutlarını güçlendirmesi, Kutsal Ruh’un gücüyle gerçek hedefe ulaştırması için yakardı.

Tanrı’nın iradesini dolu dolu algılamak

Pavlus, gökyüzüne yükselebilmek için Musa’nın 613 emrinin mutlaka yerine getirilmesi gerektiğini savunan YahudiHıristiyanların Koloseliler’e yaptıkları saldırılar karşısında acı çekmekteydi. Yanlış öğreti sahipleri İsa’nın kurtarma işlemini ya hiç anlamamış ya da eksik tanıyorlardı. Pavlus Koloseliler’e Tanrı’nın teorik kurtarma planını anlatmadan önce, şeytanın saldırılarına karşı kendilerini savunabilmeleri için onlara Tanrı’nın iradesini dolu dolu algılayabilmelerini sağlayacak dualar etti. Böyle bir ruhsal savaşın temelleri Tanrı iradesinin mantıklı biçimde anlaşılmasından çok, O’nun lütuf dolu Sevindirici Haber’ine, herkesin kurtarılmasını ve ruhsal gerçeklere inanmasını amaçlayan isteminin ruhsal açıdan algılanmasına dayanır. (I.Timoteos 2:4)

Artık yasalar çağında yaşamıyoruz, çünkü hiç kimse kendisinin Tanrı’nın olduğu kadar kutsal olduğunu söyleyemez. (Levililer 11:44-45; 19:2) Hepimi Tanrısal yüceliğin eksikliğini duymaktayız. Artık iyi bir iş yapan tek kişi bile kalmamıştır. (Romalılar 3:10-23) Kendi çürümüşlüğünü fark edebilen, zehirli kibrini öldüren, bağışlanmak için Tanrı’ya yalvarana ne mutlu. Ona Tanrı Lütfunun gizemi açıklanacaktır. Kutsal olan, insanların günahlarını üslenen, başkalarının kefaretini ölüme giderek ödeyen Oğlu’nu göndererek kutsal olmayanları kutsal kıldı. (II. Korintoslular 5:19-21) Tanrı’nın esenlik iradesi Mesih’in çarmıhında gerçekleşti. İsa’yı kurtarıcı olarak gören, O’na inanan ve O’nunla gerçek güvenle bağlananlar hak eder, temizlenir ve kutsanır. Böyle bir kimsenin sünnet edilmesine, Sabat kutlamasına, yasaklanmış yiyeceklerden uzak durmasına artık gerek yoktur. O Tanrı’nın iradesini tanımış ve yaşamış, lütufla kutsanmıştır, karşılıksız ve sonsuza dek

Her tür ruhsal bilgelik ve anlayış içinde

Pavlus komşusu Yunanlılar gibi felsefeden (bilgelik sevgisi) konuşmaz, Tanrı’nın bilgeliğinden söz eder. İnsan mantığı, Mesih’in çarmıh ölümünden sonra tamamlanmış esenlik gerçeğini hala doğru dürüst kavramamıştır. Âdem ve Havva torunlarının büyük kısmı esenliği kendi kendilerine yaratabileceklerini düşünmektedirler, çünkü Tanrı’ya olan ölçülerini kaybetmişlerdir. Bu nedenle, Mesih’in gizemini çözebilmek için yeni bir ruhsal mantığa gereksinimleri vardır. Tanrı’nın tamamlanmış esenliğini kavrayabilmeleri, tanrısal bilgeliğin bir kısmını değil, tamamını bilmek gerekir. Bu doğaüstü yetenek onlara Kutsal Ruh aracılığıyla bağışlanmıştır. O insanlara ışık verir, Tanrı’nın sevgisiyle kutsallığının müjdeler, onların kötülüğünden söz eder, esenliğin yasalar aracılığıyla verilemeyeceğini bildirir. Buna göre, kendilerine yetenek bağışlananlar, tanrısal barışın bozulan dünyamızdaki yeni boyutlarını kavrayabilmek için kendi görüşlerini, düşüncelerini ve mantıklarını da kullanmak zorundadırlar. Yine bu nedenle onlar, yasanın bilirkişisine danışmak ve Tanrı’nın esenliğinin günahkârlara kendi iyi işleri nedeniyle değil de, sadece Tanrı’nın Lütfuyle verildiğine dair tanıklık etmek durumundadırlar.

Dua: Baba, bize senin iradeni algılama yeteneğini bağışladığın ve kendi kaybolmuşluğumuzu gösterdiğin için teşekkür ediyoruz. Lütfettiğin esenliği tamamladığın için sana duacıyız. Kazandığımız bu hakkı görüşlerimiz, sabrımız ve duygularımızla savunabilmek ve onu yayabilmek için gereken bilgeliği bize vermeni diliyoruz. Amin.

Soru 18: Pavlus’un Koloseliler için ettiği duada öncelikli isteği hangisidir?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 21, 2011, at 01:18 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)