Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- Colossians -- 017 (The prayer of thanksgiving)

Arabic -- Chinese -- English -- French?-- German -- Russian? -- TURKISH

Previous Lesson -- Next Lesson

KOLOSELİLER - MESİH İçinizde!
Elçi Pavlusun Koloselilere Yazdığı Mektup

Bölüm 1 - Hıristiyan inancının temel ilkeleri (Koloseliler 1:1-29)

2. Elçinin Koloseliler için şükran duası (Koloseliler 1:3-8)


Koloseliler 1:3-8
3 Sizler için dua ederken Tanrı'ya, Rabbimiz İsa Mesih'in Babası'na her zaman şükrediyoruz. 4 Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğinizi ve bütün kutsalları sevdiğinizi duyduk. 5 İmanınız ve sevginiz göklerde sizin için saklı bulunan umuttan kaynaklanıyor. 6 Bu umudun haberini gerçeğin bildirisinden, size daha önce ulaşan Müjde'den aldınız. Müjde, onu işittiğiniz ve Tanrı'nın lütfunu gerçekten anladığınız günden beri aranızda olduğu gibi, bütün dünyada da meyve vermekte, yayılmaktadır. 7 Müjde'yi bizim adımıza Mesih'in güvenilir hizmetkârı olan sevgili emektaşımız Epafras'tan öğrendiniz. 8 Ruh'tan kaynaklanan sevginizi de bize o bildirdi.

Tanrı Lütfunu algılamak bizi değiştirir

Pavlus Koloseliler’e ruhsal gelişmelerinin onları güzel işler yapmaya ve sevmeye zorladığını bildirdi. Ancak bu “güzel işler” kişisel çabalarla ortaya çıkmamış, onlara yeni bir yaşam sağlayan, Tanrı önündeki adaleti getiren Gerçeğin sözü aracılığıyla oluşmuşlardır. Koloseliler aynı bizler gibi doğuştan günahkârdırlar ve Pavlus’un Galatya kilisesine ayrıntılarıyla bildirmiş olduğu gibi bedene hizmet etmektedirler. (Galatyalılar5:19-26) Hıristiyanlar kendilerini övmemeli, hırsızlık yapmaktan, yalan söylemekten ve zina işlemekten uzak durmalıdırlar. Mesih’e olan inançlarıyla, bu alışkanlıklarından kurtulmaları bir lütuftur. Hıristiyanların, Kutsal Üçlemeye şükran duasında bulunmaları, esenliklerine duydukları saygı, yaşamlarının değişmesi, sözde kibirlerini yenmelerin bir işareti olarak algılanmalıdır.

Pavlus ve diğer duacılar, Kutsal Ruh’un güzel işleri, diri Mesih’in yüceliği ve O’nun Roma İmparatorluğu sınırları içinde bulunan kiliselerin dirliği için bıkmadan, usanmadan Tanrı’ya yakarıyorlardı. Bunun dışında Elçi, Kutsal Ruh’un verdiği ürünlerin, Tanrı’nın dünyamıza gönderdiği doğru yeni “gerçekler” olduğunu yazıyordu. Pavlus’un sözünü ettiği şey, ideal bir inanç felsefesi veya inanç öğretisi değil, Tanrı sevgisinin gerçeği, dua ve tövbe etmekti.

Epafras

Pavlus mektubunda Gerçeğin sözünün Koloseliler’e Epafras tarafından müjdelendiğini yazıyordu. O, içinden sonsuzluktan gelen suyun aktığı bir musluğa benziyordu. Kiliseye müjde getirmek ve uyandırmanın dışında, kişilere duygu ve coşkularına esir düşmeden Tanrı sözüne bağlanmayı da öğretmişti.

Kolose mektubunda Epafras’ın birçok özeliği övülür, böylece kilisenin ona ve itlilerine daha fazla güven duyması sağlanmış olur. Elçi onu bilmeyenlere kibirli Efendi gibi yaklaşmayıp, bir uşak gibi öğreten, kendi hizmetkârı olarak tanımlar. Ancak tek hizmetkâr o değildir. Pavlus kendisini de Mesih’in kölesi olarak tanıtır, böylece hep beraber bir hizmetkârlar topluluğu oluştururlar. Pavlus ayrıca Epafras’ın nerede ne yapılacağını çok iyi bilen sevgili hizmetkârı olduğunu söyler. Kendisi kilisenin sorunlarını tanır, onunla birlikte acı çeker ve gerektiği yerde yardımlarını esirgemez. O bir filozof değil Pavlus’un Kolose’de ki elçisidir. Ulusların Elçisi onu tasvir etmeyi sürdürerek, kendisini yüce Rab tarafından çağrılmış Mesih hizmetkârı olarak tanıtır. Epafras görevine sadık, sevgi ve umut doludur, yalnız kendisini değil, kilisenin her bireyini düşünür. O Pavlus’un Kolose’de görev verdiği elçisidir. İsa’nın kiliseler için taşıdığı ruhsal kaygıları o da taşır, bu nedenle onlarla bir annenin çocuklarınla ilgilendiği gibi ilgilenir.

Epafras Pavlus’la Kolose kilisesi arasındaki bağlantıyı sağlayan kişidir, Mesih’in kilise üzerindeki etkisini, cemaatin sorunlarını, çektikleri zorlukları ve sorularını Pavlus’ aktarır. Epafras’ın orada ilgisini çeken ilk şey, kilisenin sevgi ve Kutsal Ruh’la dolu olmasıdır. Sözünü ettiği sevgi, saygı, erotizm veya sempatiye dayanan dünyevi bir sevgi değil, Tanrı’nın Kutsal Ruh’unun İsa haleflerine karşı duyduğu sevgidir. Epafras ruhlar arasında ayırım yapabilme yeteneğine sahiptir, ruhsal kaygılar taşıyan biri olarak insanları coşturan konuşmalar yapmaz, bilir ki, kiliselerdeki yaşam, Mesih Ruh’unun etkinliğine ve verdiği ürünlere bağlıdır.

Dua: Rab İsa Mesih, hizmetkârın Epafras’ın Kolose’de Pavlus’un müjdesini yaydığı, Kutsal Ruh’un sevgisini dinleyicilerine döktüğü için sana teşekkür ediyoruz. Ruhsal bencillere dönüşmememiz, senin sözlerini çevremizde gerçeği arayanlara aktarabilmemiz için bize yardım et. Amin.

Soru 17: Kolose’ye müjdeyi kim verdi? Hangi yöntemleri kullandı? Pavlus onun için hangi saygı hitaplarını kullandı?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 21, 2011, at 01:09 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)