Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- Ephesians - 041 (A new pattern of life for women)

This page in: -- Arabic -- English -- German -- Indonesian --TURKISH

Previous Lesson -- Next Lesson

EFESLİLER - Ruh'la Dolun
Mesihin İncilinde Pavlusun Efeslilere Mektubu

Bölüm 3 - Elçinin ahlak anlayışı (Efesliler 4:1 – 6:20)
B - Hıristiyanların ev düzeni (Efesliler 5:21 - 6:9)

Kadınlar için yeni yaşam düzeni (Efesliler 5:21-24)


Efesliler 5:21-24
21 Mesih'e duyduğunuz saygıdan ötürü birbirinize bağımlı olun. 22 Ey kadınlar, Rab'be bağımlı olduğunuz gibi, kocalarınıza bağımlı olun. 23 Çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı olarak kilisenin başı olduğu gibi, erkek de kadının başıdır. 24 Kilise Mesih'e bağımlı olduğu gibi, kadınlar da her durumda kocalarına bağımlı olsunlar.

Pavlus her şerden önce Mesih öğretisinin genel ilkelerine sadık kalmıştır. Buna göre alçakgönüllülük ve yumuşak huyluluk Hıristiyan yaşamının vazgeçilmez temel yasasıdır. Bu bağlamda İsa, göklerdeki Babası karşısında mutlak itaat göstermiş, haleflerine kendisinden ders almalarını, aksi takdirde ruhlarının asla barış ve huzur bulamayacağını söylemiştir. (Matta 11:28-30) Bu ilkeler doğrultusunda Elçi, Hıristiyan ailelere ilk etapta Rab korkusunu tüm aile bireylerinin hissederek itaat etmelerini şart koşmuştur ki, bu çocuklar, yetişkinler, işverenler ve işçiler için geçerlidir. İnsanların Tanrı karşısındaki bu temel duruşu neredeyse tamamen kaybolmuştur. Böylece bireyler hiçbir otorite karşısında eğik durmamaktadırlar, çünkü artık her insanın hür ve bağımsız olamaya hakkı vardır. Demokrasilerin çoğunluğu dışında hiç kimse onlara emir veremez. Böylece on üç yaşındaki bir çocuk çelişkiler içinde kızgınlık içinde “ben özgürüm” diyebilmektedir.

Günümüzde kadınların büyük çoğunluğu İncil’e itaat etmeye yanaşmadığından, Almanya’da evliliklerin üçte bir boşanmakla sonuçlanmaktadır. Çünkü her kadın özgür, bağımsız olmayı istemekte, kadın-erkek eşitliğini savunmaktadır. Bazıları şöyle der:”kadınlar pantolon giydiler”. Onlar artık müdür, doktor, profesör, bakan, devlet başkanı, din kadınları ve hatta asker olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Spor alanında yüzlerce kadın rekorlar kırarak altın madalya kazanmaktadırlar. ABD’DE bazı yerlerde göklerdeki Babamıza değil, Annemize dua edilmektedir. İsa’nın annesi Meryem’e Tanrı’nın annesi denilmekte, Kurtarıcının ortağı olarak kendisine milyonlarca insan tarafından dualar edilmektedir. “ Babil’in fahişesi” bu gelişmeler sonucu, ta ki bir darbeyle kurutulana dek, Mesih karşıtlarını yönetecek, onlara yol göstermeye devam edecektir. (Vahiy 17:1; 19:5) “Kulağı olan, Ruh’un kiliselere ne dediğini işitsin.” (Vahiy 3:22)

Tüm bu hızlı gelişmeler karşısında Pavlus, Hıristiyanlar kadınlardan kocalarına sanki Rab’be itaat eder gibi itaat etmelerini ister. Bu boyun eğme her konuda geçerli olacaktır. Aynı şekilde, Petrus da benzer bir yaşam biçimine işaret etmektedir. (I.Petrus 3:1-6) Tora hukukçusu böylece yaradılış öykülerinin doğurduğu sonucu en düzgün biçimde ifade etmiş oluyordu.

Ne dört İncil yazarında, ne de Yakup’un, Yuhanna’nın ve İbranilere mektubu kaleme almış kişinin yazılarında bu tip radikal istemlere yer verilmemiştir. Buradan İsa’nın alçak gönüllü ve yumuşak yürekli olduğu sonucunu çıkartabileceğimiz gibi, O’nun kendi haleflerinin evliliklerini Eski Antlaşma’nın düzeni içinde değil, Yeni Antlaşma’nın ruhsal konularına göre değerlendirdiğini söyleyebiliriz.

Pavlus kadının erkeğe itaat etmesini ve bunun doğurduğu sonuçları, kendi ruhsal bilgileri çerçevesinde değerlendirir. “Çünkü Mesih İsa’ya iman yoluyla hepiniz Tanrı’nın çocuklarısınız. Çünkü Mesih’le birleşmek üzere vaftiz edilenleriniz Mesih’i kuşandınız. Artık Yahudi ile Yunanlı, köle ile özgür, erkek ile kadın arasında hiçbir ayırım yoktur. Çünkü hepiniz Mesih İsa’da birsiniz. (Galatyalılar 3:26-28)Ulusların Elçisinin cesaret aşılayan bu açıklamaları bazı yasaların yanlış anlaşılmasını önlediği gibi, tüm ruhsal alanlarda kadın-erkek eşitliğini ortaya koyuyordu. Pavlus bu yolla Kutsal Ruh içindeki yaşama ve imana, biyolojik verilerden ve kültürel geleneklerden daha çok önem verdiğini belirtiyor, öncelik tanıyordu. İsa’nın üçüncü bir kişi olarak içinde bulunduğu evlilik ilişkilerinde, her gün Hıristiyan evliliklerinin yeni mucizeleri yaşanacaktır. Buna göre Rab iki bencil tarafın ortasında birleştiricilik görevini üslenmiştir.

Bir evlilik ilişkisinde gerçek sevgi ve güven varsa, itaat sorunu yaşanmıyor demektir, çünkü her iki taraf da birbirlerine hizmet etmek için çaba gösterir ve itaat etmeye kendiliğinden rıza gösterir. Sevginin temelleri üzerine kurulmuş bir evlilikte egemenlik problemi yaşanmaz. Her iki taraf da en iyi çözümü üretmek için çaba gösterir. Bu durumda Rab onları kutsayacak ve esenlik içinde barışa giden yolu gösterecektir.

Dua: Göklerdeki Babamız, kadın ve erkeği yarattığın için sana dua ediyoruz. Sen onları sevgi, alçakgönüllülük ve Tanrı korkusuyla, yaratılıştan ve insanlığın üremesinden pay verdin. Senin yarattığın evrende birbirimize karşılıklı olarak itaat etmesini bilmiyor, hala özgür ve bağımsız olarak yaşamaya çalışıyorsak, bizi affet. Bize Mesih sevgisi içinde ailemizle beraber alçak gönüllü ve yumuşak huylu olmayı öğret. Âmin.

Sorular:
23. Karşılıklı olarak birbirimize itaat etmeyi niçin istemeyiz?
24. Evliliklerimizde hangi kurallara dikkat etmeliyiz?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on February 03, 2018, at 05:08 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)