Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Telugu":
Home -- Telugu -- Acts - 069 (Founding of the Church at Lystra)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- TELUGU -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

అపోస్త - క్రీస్తు యొక్క విజయోత్సవ ఊరేగింపు
అపొస్తలుల కార్యముల యొక్క అధ్యయనాలు
భాగము 2 - అన్యులలో మరియు అంతియోకు నుంచి రోమా సంఘము వరకు ప్రకటించిన పునాదుల యొక్క నివేదిక - పరిశుద్దాత్మ ద్వారా ఆజ్ఞాపించబడిన అపొస్తలుడైన పౌలు యొక్క సేవ పరిచర్య (అపొస్తలుల 13 - 28)
A - మొదటి దేశాంతర ప్రయాణము (అపొస్తలుల 13:1 - 14:28)

5. లిస్త్ర వద్ద సంఘ స్థాపన (అపొస్తలుల 14:8-20)


అపొస్తలుల 14:8-18
8 అతడు పుట్టినది మొదలుకొని కుంటివాడై యెన్నడును నడువలేక కూర్చుండియుండువాడు. 9 అతడు పౌలు మాట లాడుట వినెను. పౌలు అతనివైపు తేరి చూచి, స్వస్థత పొందుటకు అతనికి విశ్వాసముండెనని గ్రహించి 10 నీ పాదములు మోపి సరిగా నిలువుమని, బిగ్గరగా చెప్పి నప్పుడు అతడు గంతులువేసి నడువ సాగెను. 11 జనసమూహ ములు పౌలు చేసినదాని చూచి, లుకయోనియ భాషలో --దేవతలు మనుష్యరూపము తాల్చి మనయొద్దకు దిగి వచ్చి యున్నారని కేకలువేసి, 12 బర్నబాకు ద్యుపతి అనియు, పౌలు ముఖ్యప్రసంగి యైనందున అతనికి హెర్మే అనియు పేరుపెట్టిరి. 13 పట్టణమునకు ఎదురుగా ఉన్న ద్యుపతి యొక్క పూజారి యెడ్లను పూదండలను ద్వారములయొద్దకు తీసికొనివచ్చి సమూహముతో కలిసి, బలి అర్పింపవలెనని యుండెను. 14 అపొస్తలులైన బర్నబాయు పౌలును ఈ సంగతి విని, తమ వస్త్రములు చించుకొని సమూహములోనికి చొరబడి 15 అయ్యలారా, మీరెందుకీలాగు చేయుచున్నారు? మేముకూడ మీ స్వభావమువంటి స్వభా వముగల నరులమే. మీరు ఈ వ్యర్థమైనవాటిని విడిచిపెట్టి, ఆకాశమును భూమిని సముద్రమును వాటిలో ఉం 16 ఆయన గతకాలములలో సమస్త జనులను తమ తమ మార్గములయందు నడువనిచ్చెను. 17 అయినను ఆయన ఆకాశమునుండి మీకు వర్షమును, ఫలవంతములైన రుతువులను దయచేయుచు, ఆహారము ననుగ్రహించుచు, ఉల్లాసముతో మీ హృదయ ములను నింపుచు, మేలుచే¸ 18 వారీలాగు చెప్పి తమకు బలి అర్పింపకుండ సమూహములను ఆపుట బహు ప్రయాసమాయెను. 

ఇకోనీయమునకు దక్షిణాన నైరుతి దిశలో 30 కిలోమీటర్ల దూరములో ఉన్న లిస్టా అనే ఒక అద్భుత నివారణ జరిగింది. పౌలు అపొస్తలుడైన పౌలు మాటల ద్వారా యేసు క్రీస్తును స్వస్థపరిచాడు. ఈ సంఘటనకు కొన్ని సంవత్సరములకు ముందు, పేతురు కూడా యేసుక్రీస్తు ఆలయ ద్వారం దగ్గర తన తల్లి గర్భం నుండి పక్షపాతం చేయబడిన ఒక వ్యక్తిని స్వస్థపరిచాడు. ఈ స్వస్థత, ఆలయ ప్రాంగణంలో పీపుల్ యొక్క గొప్ప సమూహాన్ని కలిగించింది, అక్కడ పీటర్ ప్రభావవంతమైన ఉపన్యాసం ఇచ్చాడు. ఫలితంగా యూదుల ఉన్నత మండలికి ముందు విచారణకు పీటర్ తీసుకున్నాడు.

లిస్త్ర దగ్గర పౌలుకు ఏమి జరిగింది? అపొస్తలుడైన పౌలు ప్రజలకు దేవుని వాక్యమును ప్రకటించినప్పుడు, ఆయన జీవితకాలపు అలసటను గమనించాడు. ఈ పేదవాడు మాట్లాడువాడిని అర్థం చేసుకున్నాడు మరియు క్రీస్తు శక్తిని నమ్మాడు. ఆయన కన్ను పౌలుతో కలుసుకున్నప్పుడు, దేవుని చిత్తాన్ని అపొస్తలుడు గ్రహించాడు. అతను నేరుగా అతనిని చూసి, వెంటనే తన పాదాలకు నిలబడమని ఆదేశించాడు. క్రీస్తు శక్తి క్రీస్తు శక్తి అపొస్తలుడైన పౌలు మాటల ద్వారా పని చేసాడు, యేసు పేరిట ఉచ్ఛరించకుండా, మరియు అతడు తన చేతిని పట్టుకోలేక, పీటర్ చేసినట్లుగానే. అనారోగ్య సువార్త విన్న మరియు మోక్షానికి సువార్తలో నమ్మాడు. అతని విశ్వాసం అతనిని రక్షించింది.

లిస్త్ర ఒక విగ్రహారాధన నగరం, వీరిలో ఒకరు మరియు పవిత్ర దేవునికి ఎవరికీ పరిచయము లేదు, వీరిలో అన్ని పురుషులు దోషులుగా ఉన్నారు. ఈ విగ్రహారాధకులు చాలా దేవతలు మరియు ఆత్మలు నమ్మారు. తమ దేవతలను అవతరించుకొని వారిలో నడుచుకునే అవకాశం ఉందని వారు నమ్మారు. నరకము యొక్క ఆత్మలు మరియు కోల్పోయిన పురుషులు ఒకరి నుండి వేరుచేయబడటం లేదు కాబట్టి వారు వెంటనే ప్రముఖులు ధరించారు.

బెర్నాబా మరియు, పౌలుల ప్రసంఘములు విని చాలామంది వ్యాధిగ్రస్తులను స్వస్థపరిచబడ్డారు. వారు మంచి దేవతలు తమ నగరాన్ని సందర్శించారని అనుకున్నారు. బర్నబాస్కు జ్యూస్ అని పేరు పెట్టారు, ఎందుకంటే అతను వారి పాపినోన్ యొక్క ప్రధాన దేవుడు అయిన దేవతల యొక్క తండ్రి వలె అదే లక్షణాలను కలిగి ఉన్నాడు, వీరి తండ్రి తండ్రి దయ, నిశ్శబ్దం మరియు వివేకం. పౌలుకు వారు దేవతల దూత అనే హీర్మేస్ పేరును ఇచ్చారు, ఆయన తన కార్యకలాపాలు, డైనమిక్ యాక్షన్, ప్రసంగం మరియు కలహాలు ద్వారా వేరు వేరు. పట్టణం వెలుపల జ్యూస్ యొక్క ఒక పురాతన ఆలయం ఉండటంతో, జ్యూస్ యొక్క పూజారి వెంటనే తన బాధ్యతను స్వయంగా చేయటానికి తనకు తానే ఉత్తమమైన సమయం అని ఆలోచిస్తూ వెంటనే సూచనను తీసుకున్నాడు. అపొస్తలులకు త్యాగం చేయాలని కోరుకునే రెండు కొవ్వులను, పువ్వులు అలంకరించాలని అతను ఉత్సాహంగా కోపాడు. అతను పట్టణ ప్రజలందరిని ఆనందకరమైన విందుకు ఆహ్వానించాడు, ఇది దేవతల గౌరవంలో జరగనుంది. దేవాలయాలలో అలాంటి విందులు మద్యపానం, మర్యాదలు మరియు వ్యభిచారం ద్వారా ప్రత్యేకించబడ్డాయి. అలా చేయడం వల్ల వారు దేవతలను ఆశీర్వాదంతో, వారి శక్తులను ఆనందం మరియు ధర్మసమ్మతం ఇవ్వడం ద్వారా

వారి స్థానిక మాండలికాలలో పౌలు, బర్నబాస్ ప్రజల అరుపులను వెంటనే అర్థ 0 చేసుకోలేదు. వారి నుండి కొంచెం దూరంలో, గౌరవం మరియు పూజలు జరిగాయి. ప్రజలు ఏమి చేయాలో ఇద్దరు అపొస్తలులు అర్థం చేసుకున్నప్పుడు వారు అసహ్యంతో మరియు భయపడ్డారు. వారు గుంపు మధ్యలో పరుగెత్తుకొని, తమ వస్త్రాలను చీల్చి, దేవుని కోపమును, వారి ఆసక్తిని వ్యక్తపరిచారు. పౌలు ఎత్తైన శిఖరము పైకి ఎక్కి, "ఆపు! మీరు తప్పు! మేము దేవతలు కాదు, మాంసం మరియు రక్తంతో చేసిన మాదిరిగా మీరు మాత్రమే ఉన్నారు. మీరు నిన్ను మోసం చేసారు. జ్యూస్ మరియు హీర్మేస్ మీ దగ్గరకు రాలేదు, ఎందుకంటే ఈ దేవతలు మహోన్నతమైనవి. వారు కాని అవివేక కల్పితాలు. మీరు ఆరాధించే దేవతలు అహంకారములు, కారణం లేనివి, లాభదాయకం లేనివి, బలహీనమైనవి, ప్రాణములేనివి.

పరలోకము, భూమి, వాటిలో ఉన్నదంతా, మీరు చూసే అన్నిటిని, మరియు నీవు కూడా నీవు చేసినవాటిని చేసిన నీకు, పవిత్రమైన, నిజమైన దేవుణ్ణి మీకు బోధించటానికి మేము ఇక్కడ ఉన్నాము. మనము మంచి దేవుని సృష్టి, ఎవరైతే అతని చిత్తాన్ని నెరవేర్చుకోవద్దని బలవంతం చెయ్యలేరు, కానీ తమ హృదయాల యొక్క మోసాలకు ఆయనను అడ్డుకోవటానికి, తమను తాము అవినీతికి గురవుతారు. ప్రజల స్వార్థం ఉన్నప్పటికీ, దేవుడు తన చరిత్ర పురుషులతో కొనసాగుతుంది. అతను విధేయుడని మాత్రమే కాదు, అవిధేయుడిగా కూడా ప్రేమిస్తాడు మరియు వాటిని సరైన సమయాలలో వర్షం, సూర్యరశ్మి, వేడి, చల్లని మరియు పంటలకు ఇస్తాడు. దేవుడు మాకు మాత్రమే నియమిస్తాడు, విందు మరియు ఆనందం, మరియు హీర్మేస్, జ్యూస్, లేదా ఏ ఇతర ఆత్మ, అన్నిగర్వములు ఉన్నాయి. అలాంటి ఇద్దరు అపొస్తలులూ వ్యక్తులు, మనుష్యులతో మాట్లాడారు. పూజారి కోపం తెచ్చుకున్నాడు, మరియు ప్రజలు తమ దేవతలతో సంబంధం లేకుండా పోగొట్టుకున్న ఆనందం గురించి ఆలోచిస్తూ, వారి ఇళ్లకు ఆగ్రహం తెప్పించినట్లు, వారిపై ఇరువైపులా ఒక ధ్వని పడిపోయింది. ఈ మొత్తం పట్టణాన్ని ఇద్దరు అపొస్తలుల గురించి మరియు ఒక దేవుని గురించి వారి విచిత్రమైన ప్రకటనా పని గురించి మాట్లాడారు.

ప్రశ్న:

  1. పౌలు అన్ని దేవతలను వ్యర్థము అని ఎందుకు పిలిచాడు?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 09, 2020, at 03:32 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)