Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Telugu":
Home -- Telugu -- Acts - 044 (Simon the Sorcerer and the Work of Peter and John)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- TELUGU -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

అపోస్త - క్రీస్తు యొక్క విజయోత్సవ ఊరేగింపు
అపొస్తలుల కార్యముల యొక్క అధ్యయనాలు
భాగము 1 - యెరూషలేములో, యూదయలో, సమారియాలో మరియు సిరియా లోని సంఘములో క్రీస్తు యేసు పునాది - అపొస్తలుడైన పేతురు పరిశుద్దాత్మ ద్వారా ప్రాపకం చేయబడినది (అపొస్తలుల 1 - 12)
B - సమారియా సిరియా మరియు అన్యుల మార్పు కొరకు రక్షణ సువార్త పొడిగించబడుట (అపొస్తలుల 8 - 12)

2. మాంత్రికుడైన సిమియోను మరియు సమారియాలో పేతురు మరియు యోహాను యొక్క కార్యములు (అపొస్తలుల 8:9-25)


అపొస్తలుల 8:9-13
9 సీమోనను ఒక మనుష్యుడు లోగడ ఆ పట్టణములో గారడీచేయుచు, తానెవడో యొక గొప్పవాడని చెప్పు కొనుచు, సమరయ జనులను విభ్రాంతిపరచుచుండెను. 10 కొద్దివాడు మొదలుకొని గొప్పవాని మట్టుకు అందరుదేవుని మహాశక్తి యనబడిన వాడు ఇతడే అని చెప్పు కొనుచు అతని లక్ష్యపెట్టిరి. 11 అతడు బహుకాలము గారడీలు చేయుచు వారిని విభ్రాంతిపరచినందున వారతని లక్ష్య పెట్టిరి. 12 అయితే ఫిలిప్పు దేవుని రాజ్యమునుగూర్చియు యేసుక్రీస్తు నామమును గూర్చియు సువార్త ప్రకటించు చుండగా వారతని నమి్మ, పురుషులును స్త్రీలును బాప్తిస్మము పొందిరి. 13 అప్పుడు సీమోనుకూడ నమి్మబాప్తిస్మముపొంది ఫిలిప్పును ఎడబాయకుండి, సూచక క్రియలున ు గొప్ప అద్భుతములును జరుగుట చూచి విభ్రాంతి నొందెను. 

ఆ సమయంలో, నబ్లూస్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతం అన్యాయపు ఆత్మచే కప్పివేసింది. ధర్మశాస్త్ర సత్యం నుండి సమారిటన్ల విచలనంతో పాటు, ఎవరి మతం వేర్వేరు మతాల మిశ్రమంగా ఉంది, అనేకమంది దుష్టాత్మలు వాటిని కలిగి ఉన్నాయి. వారి ఆత్మలు వారి ఆత్మలతో నిండిపోయాయి, వీరు తమ మనసులను లోబరుచుకోవటానికి వెళ్ళారు. ప్రత్యేకముగా, సమారియా, ఈ దయ్యాలచే నియంత్రించబడినది, అక్కడ ఒక దుష్ట ఆత్మ సిమోన్, బాగా తెలిసిన మాంత్రికుడు అలాగే తన అనుచరులను నియంత్రించబడినది. సువార్త శుభవార్త వచ్చినప్పుడు, చీకటి బంధాలు చాలామంది నుండి పడిపోయాయి, ఎందుకంటే క్రీస్తు వాక్యము బంధింపబడిన వాటిని విడుదల చేస్తుంది. పరలోకపు వెలుగు అపవాది యొక్క చీకటిని దూరంగా ఉంచుతుంది; కనుక ఈ దినము కూడా క్రీస్తు విజయశీలునిగా ఉన్నాడు.

తన అధికారాలు ద్వారా చాలామంది ప్రజలపై రాజ్యంగా వ్యవహరించిన మాంత్రికుడు అతను ఎవరో గొప్పవాడని పేర్కొన్నాడు. అతని వెనుక ఉన్నవారు అతనిని గొప్ప దేవుని శక్తి అని పిలిచారు. సాతాను ఆత్మ యొక్క సారాంశం అహంకారం, అహంకారం మరియు రాజ్యంగా ఉందని మరోసారి కనిపిస్తుంది. మరోవైపు, క్రీస్తు సున్నితమైన మరియు హృదయపూర్వకముగా ఉన్నవాడు. ఆయన తన తండ్రికి మహిమ మరియు గౌరవాన్ని ఇచ్చాడు, మరియు నేరస్థుడిగా మా చోటికి మరణించాడు.

ఫిలిప్ ఈ చీకటి నగరాన్ని క్రీస్తు శక్తిలో వినయంతో అపొస్తలుడిగా ప్రవేశించినప్పుడు, సువార్త వెలుగు ప్రకాశించింది. చాలామంది జ్ఞానవంతులై, మరియు ఎవరైతే సిమియోనును దగ్గరగా వెంబడించిరి, ఫిలిప్కు ఆయన మాటను నమ్మెను. మొట్టమొదటగ తమ పాపాలను బట్టి రక్షణను వారు వెతకలేదు, లేదా అక్కడ గొప్ప పశ్చాత్తాపం కూడా రాలేదు. బదులుగా, క్రీస్తు నామములో అద్భుతములు జరగాలని ఇష్టపడిరి, మరియు ఆయన శక్తి మరియు రక్షణలో పాల్గొనటానికి ఇష్టపడిరి. వారు గుంపులో బాప్టిజం పొందుటకు ప్రారంభించారు. అయితే వాస్తవానికి, క్రీస్తులో వారి విశ్వాసం ఒక విశ్వాసగ కనపడలేదు,అయితే ఫిలిప్పు చెప్పినట్లుగా వారు నమ్మకము మరియు ప్రశంశము మాత్రమే ఉండెను.

ఇటువంటి నమ్మకం అనునది నిజమైన ఆత్మీయ విశ్వాసం కాదు.సువార్తీకుడైన ఫిలిప్ దగ్గరకు, మనుష్యులు పరిగెత్తుకుని వచ్చిరి, కానీ వారు మారలేదు. ఫిలిప్పులో దేవుని గొప్ప శక్తిని అనుభవించిన సిమియోను మాంత్రికుడు ఈ ఉపశమనాన్ని ప్రతిఘటించెను. అతను స్పష్టంగా క్రీస్తు దూతకు సమర్పించబడ్డాడు మరియు మానసిక అంగీకారం యొక్క చిహ్నంగా బాప్టిజం పొందాడు. అయినా అతని హృదయము కష్టముగా ఉండేది, అతని ఆత్మ రాతివలె ఉండెను కనుక అతను తక్కువ ఆత్మ చేత నింపబడెను. ఆయన నమ్మకముగా కపటితో, ఫిలిప్పాను పట్టుకొన్నాడు కానీ యేసును కాదు. అతను ఫిలిప్పును గమనించాడు, మరియు ఈ వ్యక్తి యొక్క మనుషుల నుండి తన శక్తి మరియు సంతోషం వెనుక ఉన్న రహస్యాన్ని నేర్చుకోవడానికి కోరుకున్నాడు. క్రీస్తు శక్తి ఫిలిప్ నుండి ప్రవహించే శక్తిని చూసినప్పుడు ఆయన మరింత ఆశ్చర్యపోయింది. అయినప్పటికీ ఆయన దానిని గ్రహించే స్థితిలో లేడు.

ఫిలిప్స్ చేతితో తీసుకొచ్చిన నబ్లిన్లో ఈ ఉజ్జీవము నుండి మనం ప్రజల ద్వారా దేవుని వాక్యము స్వీకరించకపోవటం లేదా దేవుని శక్తి యొక్క ప్రవాహం వంటివి తప్పనిసరిగా నిజాయితీ పశ్చాత్తాపం, నిజమైన విశ్వాసం, మార్పిడి, మరియు రక్షణ. అన్ని ప్రజలు సాధారణంగా స్వభావంతో మతపరమైనవి. వారు ఆధ్యాత్మిక అద్భుతాలను నమ్మడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు, ప్రేరేపించే ప్రసంగాలను ప్రశంసిస్తూ, ఆకర్షణీయమైన, ఆకర్షణీయమైన వార్తలకు సమర్పించండి. అయితే, వారు సిలువ వేయబడని మరియు పునరుత్థాన క్రీస్తుకు కట్టుబడి ఉండరు, లేదా వారు తమను తాము నిరాకరించటానికి ఇష్టపడరు. మీరు ప్రియమైన సోదరుడు క్రీస్తులో నాటబడ్డారా లేక అతని సంఘములో మీరు ఒక గూఢచారి?

ప్రార్థన: ఓ ప్రభువా, మేము నీకు కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాము, ఎందుకంటే మీ సువార్త దెయ్యాల శక్తిని పారద్రోలుతుంది మరియు చాలామంది దానిని నమ్ముతున్నాఋ. మా జన్మస్థలానికి మేము నిష్కపటంగా ఉండకుండునట్లు మాకు సహాయము చేయుము. మన జన్మస్థలం లో, మన పరిసరాల్లోకి వెళ్లి, మీ పేరు బోధించండి, కాబట్టి అప్పుడు యేసు పేరులో దుష్ట ఆత్మలు బయటకు రావచ్చు, మరియు మీ పవిత్రాత్మ చేత వ్యక్తులు పశ్చాత్తాపం చెందవచ్చు. ఆమెన్.

ప్రశ్న:

  1. సీమోను పాపం ఏమిటి? దానిని అధిగమించడానికి పేతురు ఏమి అన్నాడు?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 09, 2020, at 03:08 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)