Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- Matthew - 003 (Genealogy of Jesus)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Hausa -- Hebrew -- Hungarian? -- Indonesian -- Latin? -- PEUL -- Polish -- Russian -- Spanish? -- Uzbek -- Yiddish

Previous Lesson -- Next Lesson

MATTA - Tuubee ko fii laamu Almasiihu on ngun bhadike!
Jandeeji suutaadhi ka Linjiila Almasiihu on no Matta yottiniri mo non
SOBBHUNDU 1 - Piiji arani dhin ka golle Almasiihu on (Matta 1:1 - 4:25)
A - Fii jibineede annabi Iisaa e paykunyaagal makko ngal (Matta 1:1-2:23)

1. Taariika fii Iwdi Iisaa Almasiihu on (Matta 1:1-17)


MATTA 1:1
1 … Iisaa-Almasiihu …

Saa’i annabi Iisaa, hari Yahuudiyankeebhe bhen no habbii ardu Almasiihu on ndun, on fodanoodho gila duubhi 1000 adalde mun. Ka Ahadi-Hindi, Alla foduno maamiraabhe men bhen e lambhe bhen e annabaabhe wonde o yaltinoyay neddho hakkunde jamaa mabbhe on fii ko wonana bhe landho mawdho. Ko fawii kon e banii-aadamayaagal makko ngal, o hebhay mbaadi immorde ka Alla, hebbinordho bawgal Tagudho on, o laamoto laamu ngu lannataa yeru saa’iiji dhin fow (Deftere annabi Samu’iila dhimmere 7:12-15; deftere annabi Isaaya 9:6-7).

Hari Yahuudiyankeebhe bhen no habborii hawjere ardu Almasiihu on ndun, tentinii sabu ko Roomiyankeebhe bhen hippii kon leydi mabbhe ndin. Hibhe marunoo tama’u wondema Almasiihu on aroyay, o jattina bhe e juudhe hippiidho bhe on, o sinca laamateeri Alla ndin ka hoore leydi e hoore bawgal e doole, o watta saare mawnde Yerusalaam nden saare ka aduna on fow fotata, o nyaawa leyyhi dhin.

Fewndo ko Matta windata kongudhi arani dhin ka deftere makko, e ko o fennyinta fii ko annabi Iisaa oo newiidho mo Naasirata on woni kon Almasiihu fodaadho on, seeditoore makko nden weltinno bhen jebbiliibhe, kono findini kadi ngayngu yimbhe sattiniibhe bhen, bhen bugitiibhe mo. Gomdhinbhe habbinoobhe bhen fow Almasiihu on andituno e annabi Iisaa Ruuhu Alla wontudho on neddho, bhe halfinii e makko rewrude e gomdhinal ngal. Kono yogaabhe e nder Yahuudiyankeebhe bhen bugitiii mo bhayru hooreebhe jamaa on ko dhun wadhi. Bhayru o ardaali e jogaaji wondude e doole adunayankeeje, o wadhaa e joge fii yo o fempe ka leggal altindiraangal. Ngayngu jamaa on ngun e ngu hooreebhe bhen ngun aaninaali Matta, himo dartorii bhe cuucal. Himo seeditaade fii goonga on e himo noddirde annabi Iisaa wa «Almasiihu Alla fodaadho on». Ndee halfere «Almasiihu on» no yaltintinaa laabiiji 569 ka Ahadi Heyri.

Ndee halfere «Almasiihu» hinaa kayre woni innde annabi Iisaa nden. Ko teddungal non, nden innde ko golle makko dhen holli. «Almasiihu» ko firi ko maandiniraadho Ruuhu-Seniidho on e nder heeweendi ndin fow. Ka Ahadi Hindi, lambhe bhen e yottinoobhe sadaka bhen e annabaabhe bhen ko maandinirtenoobhe nebban maandinirdhan dhan no bhe wattiree e golle mabbhe dhen. E makko kanko annabi Iisaa o mottindirii bawgal landho iwudho on ka Alla. ko kanko woni Yottinoowo Mawdho sadaka on e Baalun Alla hettanookun kun layya. O ariraali wano bheya annabaabhe ariri non e fee hendagol daaluyee Alla on, bhayru ko kanko tigi woni Daaluyee Alla wontudho on neddho. Allankaaku Alla ngun fow no e neddhankaaku Almasiihu on. Hara ko on taalibaajo Almasiihu on kaa ko on ganyo makko?

TORAARE: Iisaa-Almasiihu Joomi, midho sujjande ma sabu ko an woni Landho imminaadho on immorde ka Alla e Yottinoowo mawdho sadaka sella-findeejo on. A yedhii lan bhuttu. Jannan, mi jeejii ma, no mi anditira fii innde maa nden e bawgal maa ruuhuyankewal ngal e no mi andira fii maggal wondude e ngurndan maa dhan e neweede maa nden e yankinaare maa nden. Heydhintinanan ruuhu an on no mi tiidhira e no mi wonira rindhandho laamateeri maa ndin.

LANDAL:

  1. Ko hondhun ndee halfere «Almasiihu» firi fii ko nde fewti kon annabi Iisaa?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 16, 2012, at 12:58 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)