Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- Matthew - 002 (Genealogy of Jesus)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Hausa -- Hebrew -- Hungarian? -- Indonesian -- Javanese -- Latin? -- PEUL -- Polish -- Russian -- Spanish? -- Uzbek -- Yiddish

Previous Lesson -- Next Lesson

MATTA - Tuubee ko fii laamu Almasiihu on ngun bhadike!
Jandeeji suutaadhi ka Linjiila Almasiihu on no Matta yottiniri mo non
SOBBHUNDU 1 - Piiji arani dhin ka golle Almasiihu on (Matta 1:1 - 4:25)
A - Fii jibineede annabi Iisaa e paykunyaagal makko ngal (Matta 1:1-2:23)

1. Taariika fii Iwdi Iisaa Almasiihu on (Matta 1:1-17)


MATTA 1:1
1 Taariika fii Iwdi Iisaa-Almasiihu on …

Diinaaji bhurdhi dhin no tippi e defte mabbhe laabhudhe dhen, kono medhen Almasiiyaabhe bhen hinaa men rewoobhe defte. Medhen catii e neddho bajjo, medhen gomdhini daaluyee Alla wontudho on neddho. Matta windaali taariikaaji jokkodirdhi wano windoobhe bhen taariikaaji dhin ka aduna windirta non. O hendaaki miijooji iwudhi e ruuhu janano, o nanaali hawa hawniika e nder faddhegol, kono o sifike fii ngurndan e kongudhi Iisaa oo jeyaadho Naasirata, on mo o yidhi fota e mo o teddini e mo o woni e jokkude on bhaawo feloore. Wano non, deftere nden no seeditorii yiitere nden fii on aaden ka nder taariika e fii piiji haqiiqaaji bhanginirdhi annabi Iisaa wa Landho men on e wa Almasiihu men on e wa Dandoowo men on e Joomi men on.

Ndee halfere «généalogie» (taariika iwdi) no yewtaa fii mun ka fuddhoode deftere Linjiila nde o windi nden ka haala Gireekiyankeebhe bhen, nden halfere no firi «bhundu e wonugol e iwugol e bhantal e nder ko ngurndan dhan yahata kon». Hinaa jibineede Iisaa nden ka hoore leydi woni fuddhoode makko nden. Himo woodaa gila poomaa. Hinaa jibineede nden e mayde nden hattinta ko o woni kon fow. Himo wuuri gila poomaa, o lumbii saa’iiji dhin fow sabu ko kanko woni Ruuhu Alla on, himo darjini, ko o poomayankeejo fii Alla. Ko kanko tigi woni Joomiraadho on.

Annabi Iisaa oo jeyaadho Naasirata no mari inndhe dhuudhudhe. O noddiraama Bhiddho Alla on e ndaygu aduna on e bireedi Wurnoowo on, yedhoowo on yimbhe bhen ngurndan dhan. Ko ngayngu aybhe makko bhen noddiri mo «Gedhal yumma Mariyama », e maanaa aaden mo alaa baaba. Kono taalibaabhe makko bhen teddinirii mo noddirgol mo «Karamoko’en». Innde makko nden tigi ko «Yaasuwa». Yeeso nden innde, jinnaaji dhin diwnay kulol, kono malaa’ikaabhe bhen jinyay weltaare. Ko e nden innde muydhe Alla dhen fennyiniraa, awa kadi ko e mayre bawgal e hoolaare laamu kammu ngun huuwirta. Medhen fuddhaade fensitande amen nden e dow yankinaare, hara hinaa e innde amen, kono ko e innde Iisaa Joomi on, e maanaa Ruuhu Alla wontudho on neddho.

Ndee halfere «Yeesu» no fillaa ko timmata 950 ka nder Kitaabul-Muggadasi firaadho on ka haala Aarabu, dhun no holli wonde ko kayre bhuri inndhe heddiidhe dhen fow hittude.

TORAARE: Iisaa Joomi, ko an woni Alla poomayankeejo on. A wontii neddho fii no mi yi’ira bawgal Alla ngal e nder ngurndan amen dhan e no mi hendora bawgal Ruuhu Seniidho on rewrude e daaluyeeji maa dhin. Yaafano lan majjere an nden e lo’ere an nden. Jalbinanan no mi ekkitora andude e no mi gomdhinire, mi teddina innde maa seniide nden, e maanaa innde «Yesuh» nden, rewrude e seeditoore an nden e kuudhe an dhen hoore midho anditan-maa.

LANDAL:

  1. Ko hondhun wadhi si wonugol Almasiiyaajo hinaa humagol tun e deftere, kono ko rewugol tigi annabi Iisaa?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 16, 2012, at 12:57 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)