Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Hausa":
Home -- Hausa -- Acts - 013 (Peter’s Sermon at Pentecost)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- HAUSA -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

AYYUKAN - A cikin Nasara Tsarin aiki ALMASIHU
Nazarin a cikin Ayyukan Manzannin
SASHE 1 - Da Kafuwar Da Ikilisiyar Yesu Almasihu A Urushalima, Ƙasar Yahudiya, Samariya, Syria - A karkashin angarorin da Manzo Bitrus, shiryar da Ruhu Mai Tsarki (Ayyukan 1 - 12)
A - Tsarin girma da bunkasar na farkon coci a Urushalima (Ayyukan 1 - 7)

6. Bishara Bitrus a Fentikos (Ayyukan 2:14-36)


AYYUKAN 2:24-28
24 "Wanda Allah ya tashe shi, bayan ya kuɓutar da wahalar mutuwa, domin ba zai yiwu a riƙe shi ba. 25 Gama Dawuda ya ce game da shi: 'Na ga Ubangiji a koyaushe a gabana, domin yana hannun damansa, don kada in girgiza. 26 Saboda haka zuciyata ta yi murna, Harshena kuma ya yi murna. Haka kuma jikina zai huta cikin bege. 27 Gama ba za ku rabu da ni a Hades ba, Ba kuwa za ku bar Mai Tsarkinku ya ga ɓarna ba. 28 Ka sanar mini da hanyoyi masu rai. Za ku sa ni cike da murna a gaban ku. '"

Girman Allah a kan mutuwa shine banner a kan Kiristoci. Alamar wannan nasara shine Almasihu, wanda aka tashe shi daga matattu. Almasihu yana da rai kuma ba zai mutu ba. Shi ne tabbacin tashinmu daga matattu, da tsaro ga rayuwarmu na har abada.

Bitrus ya shaida a fili cewa Allah yana 'rinjaye a kan' yan adawa na Yahudawa. Allah ya yarda da wanda suka ƙi, kuma ya tayar da saurayin da ya raina Nazarat. Ya kawar da nauyin mutuwar daga gare Shi (Zabura 18: 5- 6), domin ba shi yiwuwa kabarin ya riƙe shi. Tun da yake shi mai tsarki ne mutuwa ba shi da iko akan shi. Yesu ya mutu saboda laifin mu, kuma ya tashi saboda hakikaninmu. Wannan tayarwar Almasihu ya nuna wa Yahudawa hukunci na shari'ar Allah. A lokaci guda kuma, shi ne mafi girma ta'aziyya ga Kiristoci.

Bayan haka, Ruhu Mai Tsarki ya bayyana, ta wurin Bitrus, yadda Sarki Dauda ya dubi asirin Triniti Mai Tsarki, a cikin kuma ta wurin fahimtar Almasihu. Ya furta cewa Dan ya ga Uban a gabansa a kowane lokaci, ba a cikin komai cikin ɗaukakarsa ba. Yesu ne Adamu na karshe, jinin Allah da kamanninsa. Ya cike da iko, kyakkyawa, da daukaka, tare da Allah cikin jituwa, yana yin nufin Ubansa koyaushe.

Kafin a gicciye shi, Dan ya ga Ubansa a damansa. Mun kuma sani cewa bayan zuwansa ya zauna a hannun dama na Ubansa. Bugu da ƙari, mun ga cewa Kowane mutum na Triniti Mai Tsarki yana kaskantar da tawali'u kuma yana girmama juna, game da Kan kansa ya zama mafi ƙanƙanta. A cikin wannan annabcin Almasihu ya ce zai ci gaba da nasarar Allah, kuma ba zai damu da ganin shi ba. Yadda muke ma, muna bukatar mu dubi Uba a kowane lokaci, don kada mu fada cikin gwaji.

Abun da ke tsakanin Uba da Ɗa ba tare da nuna damuwa da girman kai ko zunubi ba, amma yana ci gaba da farin ciki, soyayya, jin dadi, da farin ciki. Allah da kansa ya yi shelar cewa shi Allah ne na jin dadi lokacin da ya ce: "Kai ne ɗana ƙaunataccena; a cikinKa na yarda sosai. Kada ku yi baƙin ciki, gama farin cikin Ubangiji shi ne ƙarfin ku."

Kafin a gicciye shi, Almasihu, a matsayin Ɗan Rago na Allah, ya ga mutuwarsa ta zo gare shi. Duk da haka, basirarsa, ya wuce bayan mutuwa zuwa cikin sarauta na har abada. Ba ya mutu ba tare da bege a kan gicciye ba, amma ya kasance ba tare da tsoro ba cikin bege. Ya san cewa Ruhunsa da ruhu ba zai kasance a kurkuku tare da matattu ba, domin ya yi kansa a cikin hannun Allah. Dauda ya annabta cewa jikin Yesu ba zai iya cin hanci ba, domin shi mai tsarki ne. Wannan ya zama bege na Krista, domin sun san cewa jiki zasu kuma tsarkaka kuma ya tashi. Sakamakon su ya cika, kuma suna tsarkake jikin su gaba daya. Tsarkakewa kyauta ce daga Mai halitta. Tashin Almasihu shine ikonmu, farin ciki, da kuma dalilin gode wa. Yesu ya san dukkan asirin da hanyoyi na rai madawwami, domin Ya ce: "Ni ne tashin matattu da kuma rai. Wanda ya gaskata da ni, ko da yake zai mutu, zai rayu. Duk mai rai kuma yake gaskatawa da ni, ba zai taɓa mutuwa ba. "A cikin Almasihu mun ga tashin matattu daga matattu. Ya zama mai ba da rai ga dukan mabiyansa. Ba tare da shi ba, kuma a bayan bayanansa babu rayuwa ta gaskiya.

A ranar ƙarshe Almasihu zai sami babban farin ciki lokacin da ya ga cewa mutuwarsa ta karbi miliyoyin mutane. Da mutuwarsa ya ba su rai su ci gaba da shi, a haɗe a gaban kursiyin alheri. Bugu da ƙari, Ruhu Mai Tsarki ya sa su zama mambobi na ruhaniya, ya kawo su cikin gaskiyar ƙaunar Allah, kuma ya bayyana gaskiyar rai madawwami. Bangaskiyarmu mai girma ne ƙwarai, hakika, domin an kafa shi ne a kan farin ciki, farin ciki, da bege.

AYYUKAN 2:29-32
29 "Ya ku 'yan'uwana, bari in yi muku magana da ubangijin Dawuda, da gaske, cewa shi ma ya mutu, aka binne shi, kabarinsa kuma yana tare da mu har wa yau. 30 Saboda haka, kasancewar annabi, da kuma sanin cewa Allah ya rantse masa da kansa cewa daga cikin 'ya'yan jikinsa, bisa ga jiki, zai tada Almasihu ya zauna a kursiyinsa, 31 ya yi la'akari da haka, ya yi magana game da tashin Almasihu, cewa ba rufinsa a cikin Hades ba, jikinsa kuwa bai ga cin hanci ba. 32 Wannan Yesu Allah ya tashe shi, dukkanin mu shaidu ne. "

A cikin jawabinsa Bitrus yayi magana da masu sauraro a matsayin 'yan'uwa, ko da yake ba su shiga cikin iyalin Allah ba. Ya ga cewa, Ruhu Mai Tsarki yana aiki a cikin zukatansu. Ya bayyana a gare su cewa annabcin Dauda, ​​wanda aka ambata a cikin (Ayyukan 2: 25-28) ba zai iya komawa ga sarki ba, tun da Dauda, ​​wanda ya haifi zuriya masu yawa, ya mutu a fili. Gininsa sananne bai kasance maras kyau ba. Shi annabi ne na gaskiya, wanda aka shafe shi da Ruhu Mai Tsarki, kuma ya sami alkawari daga Allah cewa babu wani annabi, sarki, ko firist wanda ya taɓa karɓarsa. Wannan annabci ya bayyana a fili cewa ɗaya daga cikin 'ya'yansa zai zama Ɗan Allah, wanda mulkinsa ba zai hallaka (2 Sama'ila 7: 12-14) ba. Dukan Yahudawa sun san wannan sanannen alkawarinsa game da Almasihu, kuma suna jira da begen da kuma sa zuciya ga wannan Dan Mutum wanda zai zama Dan Allah. Malaman Attaura sunyi tunani sosai game da zuwan Almasihu. Sun bincika Nassosi su gane cewa wannan Ɗaukakken Allah wanda aka keɓe zai shawo kan mutuwa, domin za a haife shi ta Ruhu Mai Tsarki. Sabili da haka, jikinsa ba zai iya ɓata ba, kuma ruhunsa ba zai iya ɗaure shi ta ikon mutuwa ba. Mulkinsa mulki ne na har abada, domin ya rinjayi ikon mutuwa. Bai yi sarauta a matsayin mutum ba, mai mulkin sarki, domin shi ne Sarki na har abada, wanda yake tare da Bautawa Uba.

Sa'an nan kuma, Ruhu Mai Tsarki ya bukaci Bitrus yayi shaida cewa Yesu wanda aka gicciye kuma ya ƙi shi ne, Dauda ɗan Dawuda, Sarki na har abada wanda Allah ya tashe shi. Bitrus bai ji tsoron magabtansa ba, kuma ba yayi magana da su ba. A cikin ikon Allah, shi kawai ya shaida ga cikar wannan babban gaskiyar. Yayi kallon nasarar Allah kuma ya ji kalmomin gafara ga zunubansa daga Almasihu mai rai. Yesu ya ci tare da almajiransa bayan ya tashi daga matattu. Ya sadu da su a cikin jikinsa mai tayarwa, ya nuna musu kwasfaran kusoshi a hannunsa. Ɗan Allah ba ya mutu, amma ya tashi. Shin, mu masu imani ne, masu shaida ne a gare shi?

Da wannan bayani, kashi na uku na maganar Ruhu Mai Tsarki ya ƙare a kan harshen Bitrus. Na farko, ya bayyana musu cewa zubar da Ruhu Mai Tsarki shi ne cikar annabcin Joeli. Na biyu, ya kira Yahudawa waɗanda suka kashe wanda aka giciye. Na uku, ya tabbatar da su daga Nassosi cewa an ta da Almasihu daga matattu.

ADDU'A: Ya Ubangiji Yesu Almasihu, Kai ne Sarkin Rayuwa. Muna bauta maka kuma munyi imani da tashinka da kuma rai. Kai ne Sarkinmu kuma mai bayarwa. Kai kadai ne fata. Ku cika mutane da Ruhu Mai Tsarki, ku juyo gare ku don ku rayu.

TAMBAYA:

  1. Menene Bitrus yake so ya bayyana wa masu sauraro a cikin annabin Dauda?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on February 24, 2021, at 03:33 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)