Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Salvation - 12. Our Savior Is Coming Soon!
This page in: Albanian -- Armenian -- Baoule -- CEBUANO -- English -- French -- German? -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Somali -- Telugu -- Twi -- Ukrainian -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

Kahibalo ka ba? Ang Kaluwasan sa Dios Andam na para Kanimo!
Usa ka Hinungdan nga Buklet alang kanimo

12. Ang Atong Manluluwas Duol Na Moabot!


Kung duol ka kaayo sa Dios ug nasinati and iyang gugma, labi nga madiskubrehan nato ang atong kahuyang, mga kakulangon ug kakawangan. Apan kining mga kahuyang dili usa ka pasangil alang kanato dili hikalimtan sa katapusang adlaw. Ang atong kasaypanan kinahanglan magtukmod kanato sa labi nga pag-ampo ug magtinguha alang sa usa ka labi ka lig-on nga pagsalig hangtod nga adunay kausaban ang atong kinaiya. Ang Balaang Espiritu mahimong motudlo kanato sa kahulugan niining mga pulong,

ANG AKONG GRASYA igo alang kanimo, kay ang
AKONG KUSOG mahingpit diha sa kahuyang.
2 Corinto 12:9

Karon naghulat kita alang sa pagbalik sa atong Ginoo Hesu-Kristo kinsa mahimong magpadayag sa bug-os nga kasangkaran sa iyang kaluwasan ug sa iyang ikaduhang pagbalik. Ang iyang mahimayaong panagway mao ang katuyuan sa among paglaom. Ang matag hamtong nga magtutuo nagdahom ug naghulat sa umaabot nga Ginoo.

Usa ka tighimo sa sapatos naglingkod sa iyang buhatan nag-ayo sa mga sapatos sa dihang usa ka igsoon sa Ginoo milabay ug nangutana kaniya: “Komusta ka? Unsay imong gibuhat?” Ang tighimo sa sapatos mitubag: Naghulat ako sa pag-abot ni Kristo ug gawas niana, ako nag-ayo sa mga sapatos.” Wala niya kini gisulti sa laing paagi nga gihimo niya ang iyang trabaho ug naghulat sa pag-abut ni Ginoong Jesus. Ang mga matinud-anon nga magtutuo nangandoy nga makakita sa iyang Manluluwas sa labing dali nga panahon. Kini nga paglaum mahimong hilisgutan sa imong kinabuhi.

Sa dihang si Jesus moabut sa himaya siya mahimong ipadayag ang kahingpitan sa iyang kinabuhing dayon, nga nagsugod na sa iyang mga sumusunod samtang nagtuo sila kaniya. Ang atong kaluwasan giapil sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesu-Kristo, busa dili kita mamatay, apan mabuhi. Ang atong pagtuo dili magdala kanato sa usa ka ngitngit nga katuyoan o sa usa ka makahadlok nga takna diin kita mangurog. Nasayran nato nga sigurado nga ang pagkabanhaw sa mga magtutuo kang Kristo sa kinabuhi sa Dios moabut. Ang gugma ni Jesus nga gibubo sa among kasingkasing dili mawala. Ang kaluwasan sa atong Ginoo dili temporary, apan hangtod sa hangtod. Ang gahum sa Dios gipakita kanato aron mabuntog ang sala, kamatayon ug tentas- yon.

Sa dihang si Jesus moabut, ang atong madunotong mga lawas mausab, ug kita magsul-ob sa himaya sa atong Ginoo sa atong mga kahuyang, pagkahimong bag-o ug hingpit diha kaniya. Uban sa kalipay ang atana nga sumusunod ni Kristo mahiusa Kaniya. Ang pagkaon, pag-inom ug pagminyo dili mao ang katuyoan sa among paglaum. Gilauman nato nga makita ang Dios sa personal ug magpuyo uban kaniya hangtod sa kahangturan. Atong maamguhan ang daghang mga katingalahan, gikan sa iyang grasya, gipadayag niya ang iyang bag-ong kinaiya.

Ang tanan nga nagpabilin sa ilang garbo ug wala midawat kang Jesus ug ang kaluwasan, nga Iyang giandam alang kanila, magbakho ug magminatay tungod sa kalisang. Ang ilang mga sala maablihan ug kinahanglan sila magdala sa ilang kaugalingong silot. Dili kita labi ka maayo kay sa niini, apan ang hukom sa Dios nahuman kanato sa dihang kita magsugid sa atong mga sala ug gidawat ang kamatayon sa atong Ginoong Jesus sa atong lugar. Gidala niya ang mga sala sa kalibutan diha kaniya ug gipas-an sa hingpit ang atong silot. Busa, gimatarong kita, ug gipagawas gikan sa adlaw sa panudya pinaagi sa iyang grasya. Walay panghimaraut sa matag tinuod nga sumusunod ni Kristo.

Sa katapusang adlaw atong makita ang usa ka dakong panon sa mga tawo nga miduol sa Ginoo nga adunay mga pagdayeg sa ilang mga ngabil nagpasalamat sa ilang Manluluwas alang sa iyang buhat sa pagtubos didto sa krus. Pagadayegon nila siya tungod sa pagpadala sa Balaang Espiritu nga magpuyo uban kanila ingon nga usa ka panada ug garantiya ang iyang pag-anhi. Apan ang uban miingon

Unya magsugod pag-ingon sa mga bukid: ‘PA- NGATUMPAG KANAMO!’
ug ngadto sa mga bungtod, ‘TABONI KAMI’!
Lucas 23:30

Walay usa kanila nga makadala sa himaya sa Ginoo, nga maghukom kanila. Ang ilang kaugalingong dautang mga binuhatan makita sa Iyang kahayag ug ang ilang gihunahuna nga maayong buhat ingon kahugaw sa trapo. Ang balaang kaluwasan giandam alang kanila usab, apan sila gipasagdan ug gibalibaran kini. Gitamay nila ang bugtong Manluluwas, ug tungod niini nga hinungdan mahulog sila sa walay katapusang panghimaraut. Ang ilang pagmahay dili matapos. Ang adlaw sa labing dako nga kalipay alang sa mga linuwas og mao ang mapait ug makahadlok nga Adlaw sa Paghukom alang niadtong nagsalikway sa gilansang sa krus nga ank sa Dios. Wala nila dawata ang iyang kaluwasan. Busa, ilang makasinati ang pulong sa Bibliya,

Kini usa ka makalilisang nga butang ang pagkahulog
sa MGA KAMOT SA BUHI NGA DIOS.
Hebreo 10:31

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on September 07, 2021, at 08:59 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)