Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 116 (Paul Before Agrippa II)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
E - ANG PAGKABILANGGO NI PABLO SA JERUSALEM UG SA CESARIA (Buhat 21:15 - 26:32)

12. Si Pablo Atubagan ni Agripa II ug ang Iyang Harianong Panon (Buhat 25:13 - 26:32)


BUHAT 25:13-22
13 Wala madugay, si Hari Agripa ug si Bernice miabot sa Cesarea aron paghimamat kang Festo. 14 Human sa pipila ka adlaw nga pagpabilin didto, ang hari gisuginlan ni Festo mahitungod sa kaso ni Pablo. Si Festo miingon, “Aniay binilanggo nga wala buhii ni Felix 15 ug sa akong pag-adto sa Jerusalem ang mga kadagkoan sa mga pari ug mga Judio mipasakag sumbong batok kaniya ug gihangyo ako nila nga silotan ko siya. 16 Apan gisultihan ko sila nga dili batasan sa mga Romanhon ang pagsilot sa usa ka sinumbong kon wala pa siya makaatubang sa nagkiha kaniya ug wala pa siya hatagig higayon sa pagtubag sa mga sumbong batok kaniya. 17 Busa sa ilang pag-abot dinhi wala ako maglangan ug sa pagkasunod nga adlaw gipaatubang ko sa hukmanan ang sinumbong. 18 Apan sa pagsulti na sa mga nagkiha kaniya, wala sila magpasaka bisan unsang sumbong nga akong gipaabot gikan kanila. 19 Nagbangi lamang hinoon sila bahin sa ilang relihiyon ug mahitungod sa usa ka tawo nga patay na nga ginganlag Hesus nga nabanhaw kuno matod ni Pablo. 20 Ug tungod kay wala ako mahibalo kon unsay akong buhaton niining kasoha, gipangutana ko si Pablo kon buot ba siya moadto sa Jerusalem aron adto husaya. 21 Apan mihangyo si Pablo nga ipadayon lang ang pagbilanggo kaniya ug nga ang Emperador maoy pahukmon sa iyang kaso. Busa nagsugo ako nga prisohon lang gihapon siya hangtod ikapadala ko siya sa Emperador.” 22 Si Agripa miingon kang Festo, “Gusto akong mamati niining taw-hana” Ug si Festo mitubag, “Makapamati ka kaniya ugma.”

Ang mga hari mabisita sa matag-usa, ug ang mga prinsipe mogasa sa matag-usa sa bililhong mga gasa. Ang matag-usa magpasidungod sa iyang kapareho aron sila mahimong magtinabangay sa matag-usa. Ang usa ka yanong tawo taliwala sa kusgan mao ang usa lamang ka lugas sa trigo taliwala sa galingang mga bato.

Si Agripa II, ang anak ni Haring Herodes Agripa I, sa (kapitulo 12) mao ang usa ka igsoong lalaki ni Drusila, ang asawa ni Felix ang Romanhong gobernador kinsa adunay pagbiya sa Palestina. Si Agripa II mibisita kang Festo, ang bag-ong gobernador, giubanan gumikan kang Bernice, ang iyang igsoon babaye nga adunay pakighilawas sa iyang kabanay. Ang hari wala makatagamtam sa daghang mga katungod o nakaangkon sa mahinungdanong awtoridad, apan gisaligan uban sa duroha ang katungod sa pagtudlo sa labawng pari, ingon man usab ang katungod sa pagpahawa kaniya gikan sa iyang opisina. Ang maong pribi-lehiyo nalambigit sa dako nga kamahinungdanon uban sa pagtamod ngadto sa kaso ni Pablo.

Si Festo, ang aktibo nga gobernador, nag-ingon kang Haring Agripa ang kahibudngan nga istorya ni Pablo, usa ka sugilanon nga malisod alang sa bisan kinsa nga Romanhon sa pagsabot. Ang labing taas nga konseho sa mga Judio walay hunong sa paghangyo sa gobernador sa pagsentensya kang Pablo ngadto sa usa ka madali nga kamatayon, ingon nga usa ka garantiya ug ilhanan sa iyang pagpangandam ngadto sa pakigduyog uban ang mga lungsuranon. Apan ang kahulogan sa hustisya diha sa Romanhong gobernador mosupak niining pagpamugos, ug siya naghangyo nga ang opisyal nga bista mahimong himoon, diin ang duroha ka mga nagsumbong ug mga sinumbong buot magpakita. Ang mga Judio mahimong dili makahigot sa bisan unsa nga sibil nga sumbong kang Pablo. Sa ingon si Pablo nagpakita nga tinuod nga matarong ug inosente.

Apan ang bag-o nga gobernador sa wala madugay nakamatngon, ingon sa gihimo sa daan nga gobernador, nga ang panag-bingkil taliwala sa duroha ka mga partido mao ang usa ka dokrinal diin walay labot ang kawat, pag-alsa, o pagpatay. Ingon nga usa ka sangputanan sa duroha ang nagreklamo ug ang depensa, kini nahimong natibuok diha sa hunahuna sa gobernador nga ang tanan mga pangutana nasentro sa diha sa pagkatawo sa ginganlag Hesus nga Nazaretnon, kinsa namatay, apan gihisgustan ni Pablo nga buhi sa gihapon. Unsa ka katingalahan! Si Festo, ang tawong kalibotanon, sa wala madugay nasabtan ang kasingkasing sa Ebanghelyo. Kini mao ang atong pagsugid ug ang diwa o sentro sa atong pagtuo: nga si Hesus mao ang gilansang sa krus ug nabanhaw gikan sa patay, ug karon buhi hangtod sa kahangtoran. Kini bang kamatuoran sa kasaysayan imong pagtuo usab? Kamo ba nakakaplag diha sa Iyang kamatayon ug pagkabanhaw kinsa mao ang gilansang sa krus alang sa inyong kaluwasan, inyong paglaom, ug inyong kusog? O kamo ba sa gihapon buta sama sa edukado nga gobernador, kinsa nag-ila nga sentro sa kaso, apan sa pagkatinuod wala moila sa pagkatinuod ni Hesus?

PANGUTANA:

  1. Nganong ang gobernador, nga si Festo, wala moila s kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 06:29 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)