Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- Colossians -- 015 (The prayer of thanksgiving)

Arabic -- Chinese -- English -- French?-- German -- Russian? -- TURKISH

Previous Lesson -- Next Lesson

KOLOSELİLER - MESİH İçinizde!
Elçi Pavlusun Koloselilere Yazdığı Mektup

Bölüm 1 - Hıristiyan inancının temel ilkeleri (Koloseliler 1:1-29)

2. Elçinin Koloseliler için şükran duası (Koloseliler 1:3-8)


Koloseliler 1:3-8
3 Sizler için dua ederken Tanrı'ya, Rabbimiz İsa Mesih'in Babası'na her zaman şükrediyoruz. 4 Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğinizi ve bütün kutsalları sevdiğinizi duyduk. 5 İmanınız ve sevginiz göklerde sizin için saklı bulunan umuttan kaynaklanıyor. 6 Bu umudun haberini gerçeğin bildirisinden, size daha önce ulaşan Müjde'den aldınız. Müjde, onu işittiğiniz ve Tanrı'nın lütfunu gerçekten anladığınız günden beri aranızda olduğu gibi, bütün dünyada da meyve vermekte, yayılmaktadır. 7 Müjde'yi bizim adımıza Mesih'in güvenilir hizmetkârı olan sevgili emektaşımız Epafras'tan öğrendiniz. 8 Ruh'tan kaynaklanan sevginizi de bize o bildirdi.

Sevindirici Haber’de gerçeğin sözü

Pavlus çarmıh ölümünden sonra dirilen İsa Mesih hakkındaki yaptığı vaaz konuşmalarını, kendisinin esas müjdesi olarak niteler. (I.Korintoslular 9:16; 15:1; II. Korintoslular 4:3; 10:14; 11:7; Galatyalılar 1:8 vd) Pavlus döneminde Sevindirici Haber kavramı çoktan beri biliniyordu. İmparatorluk sarayından yapılan her açıklama sevindirici bir haberdi. İmparatorun bir oğlu doğduğunda veya orduları zafer kazandığında kentin önemli noktalarına afişler asılır, borular çalınarak bu önemli olay halka ilan edilirdi. İmparatorluğun sevindirici haberi üzerinde düşünülmeyi gerektirecek bir felsefe değil, kabul veya reddedilebilen gerçek bir olaydı. İsa ve öğrencileri bu Yunanca sözcüğe Esli Antlaşma’nın iletileriyle yeni bir anlam katarak (Yeşaya 61:1; Luka 4:18) ve Tanrı’nın tahtından özel haberle verdiler. Tanrı’nın Oğlu Beytlehem’de ete bürünmüş, çarmıhta günah, ölüm ve iblis karşısında zafer kazanmıştı. Bunlar teori değil, tartışmadan kabul edilmesi gereken tarihi gerçeklerdi. Sevindirici Haber Mesih’in doğumundan beri dünya üzerinde, sevindirse de, inanılsa da, ilgisiz kalınsa da vardır ve hep olacaktır. (Luka 2:10)

Pavlus Sevindirici Haber’e (Müjde'ye) gerçeğin sözüdür der. Onun için buradaki ayetler ve sözler, üzerinde asla kuşku duyulmaması, sorgulanmaması gereken sarsıcı gerçeklerdir. Bu sözler değiştirilemez, çünkü Tanrı sözlerinin doğruluğunu denetlemektedir. (Yeremya 1:12) Doğu kültüründe doğruluk, halkın ve kişileri ölçüt aldığı gerçek ve yasa anlamında da kullanılır. Her türlü düşünce, parti tüzüğü, dini ve kültürel açıklama iyi niyetli bir beklenti ve umut yaratabilir, ancak gerçek olamaz. Sevindirici Haber’in gerçeği yalan ve sahte değildir. Onlar bizim inancımızın temelini oluştururlar. İsa dua eder ve Babası’na şöyle seslenir: “Senin sözün gerçektir” (Yuhanna 17:17b) Bu belirleyici tümce, kendisine uymayan sözcükleri yargılar ve onları gerçekdışı, kendini kandırma olarak niteler. İsa ayrıca şöyle konuşur; “Benim sözümü dinleyenin ve beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. O yargılanmayacaktır; ölümden yaşama geçmiştir. “ (Yuhanna 5:24) Tanrı Oğlu’nun hukuka dayalı, temel sözlerini okuyan ve anlayanlar, Müjde’nin yalnız değiştirilmemiş ve doğru olduğunu anlamakla kalmayıp, O’nun bu gerçek sözlerine güvenenlerin içinde sonsuz yaşamın gerçekleştiğini de fark ederler. Onlar İsa ile kurmuş oldukları iman birliği sonucu yargıdan muaf tutularak, ölümden sonsuz yaşama terfi edilmişlerdir. Bu bir felsefe değil, İsa Mesih’in dünyamıza getirdiği yeni bir ruhsal kavramdır.

Dua: Rab İsa Mesih, bizim ve Baban, Tanrı hakkında doğru gerçekleri anlattığın için sana dua ediyoruz. Senin gökten inen, güç ve yaşam içeren Sevindirici Haber’inle coşuyoruz. Senin tümcelerini okumamıza, anlamamıza, ezberlememize ve uygulamamıza yardım et, böylece Sana ve senin Sevindirici Haber’ine saygı gösterelim, teşekkür edelim. Âmin.

Soru 15: Sevindirici Haber ne anlama gelir?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 21, 2011, at 12:46 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)