Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- Colossians -- 014 (The prayer of thanksgiving)

Arabic -- Chinese -- English -- French?-- German -- Russian? -- TURKISH

Previous Lesson -- Next Lesson

KOLOSELİLER - MESİH İçinizde!
Elçi Pavlusun Koloselilere Yazdığı Mektup

Bölüm 1 - Hıristiyan inancının temel ilkeleri (Koloseliler 1:1-29)

2. Elçinin Koloseliler için şükran duası (Koloseliler 1:3-8)


Koloseliler 1:3-8
3 Sizler için dua ederken Tanrı'ya, Rabbimiz İsa Mesih'in Babası'na her zaman şükrediyoruz. 4 Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğinizi ve bütün kutsalları sevdiğinizi duyduk. 5 İmanınız ve sevginiz göklerde sizin için saklı bulunan umuttan kaynaklanıyor. 6 Bu umudun haberini gerçeğin bildirisinden, size daha önce ulaşan Müjde'den aldınız. Müjde, onu işittiğiniz ve Tanrı'nın lütfunu gerçekten anladığınız günden beri aranızda olduğu gibi, bütün dünyada da meyve vermekte, yayılmaktadır. 7 Müjde'yi bizim adımıza Mesih'in güvenilir hizmetkârı olan sevgili emektaşımız Epafras'tan öğrendiniz. 8 Ruh'tan kaynaklanan sevginizi de bize o bildirdi.

Yaşayan umut

Koloseliler’in sahip oldukları etkin sevgilerinin ve sağlam inançlarının nedenlerinden biri de, yaşamlarını ve düşüncelerini değiştirmiş olan umutlarıdır. Pavlus ve yanındakiler, kiliselerin ruhlarını bir motor gibi işleyen eşsiz umutlara sahip oldukları için Tanrı’ya, İsa Mesih’in Babası’na teşekkür ettiler.

Dünyada umutsuzluk giderek artıyor. Hastalıklar, kalıtımsal rahatsızlıklar, nüfus patlaması, çevre kirliliği, nükleer silahlar, savaşlar ve kaçınılmaz kitlesel ölümler kâinatın duvarlarında felaket tellallığı yapmaktalar. Ancak Mesih ölüler arasından dirildi. O yaşıyor. O, Buda, Muhammed ve diğer din yayıcıları gibi mezarında çürümedi. Muhteşem dirilişi O’nun kutsallığını kanıtlar, ölüm ve iblise karşı kazandığı zaferleri aydınlatır, kefaret ölümünün Tanrı tarafından herkes için geçerli kılındığının güvencesini verir. Mesih dünyamız için tek umuttur. Pavlus’un tanıklık ettiği yaşam gücü yüceliğine ışık tutar.

Elçi Roma kilisesine şöyle yazmıştı: “ Eğer Tanrı’nın çocuklarıysak, aynı zamanda mirasçılarıyız. Tanrı’nın mirasçıları, Mesih’in de miras ortaklarıyız. Madem Mesih’in çektiği sıkıntıları çekiyoruz. O.2nunla birlikte yüceltilmemiz gerekir. Öyle sanıyorum ki, içinde bulunduğumuz şu dönemin sıkıntıları bize açıklanacak olan yücelikle karşılaştırılamaz bile…. Tanrı’nın kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılanlarla birlikte her durumda iyilik için işlediğini biliriz. Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri, Oğlu’nun benzerliğinde olsunlar diye önceden belirledi. Öyle ki, Oğul birçok kardeş arasında ilk doğan olsun.” (Romalılar 8:17-18, 28,29)

Pavlus bu bildirisiyle, Mesih’in görünen ve hissedilen ruhsal bedeninin ölüler arasından dirilmesinin kendi dirilişimize örnek olacağını söyler. Bize Tanrı’nın Oğlu’na benzememiz, O’nun yüceliğini yansıtmamız bildirilmiştir. O’nun alçak gönüllülüğü ve kutsallığı haleflerine de yansıyacak, böylece ileti yerine gelmiş olacaktır: “ Diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden ölmüş olsa da yaşayacaktır. Yaşamakta olan herhangi bir kimse bana iman ederse sonsuzluk boyunca hiç ölmeyecektir. Buna iman ediyor musun?” (Yuhanna 11:25-26) Korintos kilisesi Pavlus’a bir mektup yolladı. “ Ölülerin dirilişi tıpkı böyledir. Çürüme ortamında ekilir, çürümez durumda dirilir. Gözden düşmüş durumda ekilir, görkem içinde dirilir. Zayıflık ortamında ekilir, güçlü durumda dirilir. Doğal beden olarak ekilir, ruhsal beden olarak dirilir. ( I. Korintoslular 15:42-44) Burada açıklananları Koloseliler’e yazılmış mektupta da okuyabiliriz.

Gökyüzünde sizin için korunuyorRomalılara gönderilmiş mektupta Tanrı’nın esenlik programına kısaca değinilmiş. “ Günahın karşılığı ölümdür. Tanrı’nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır.” (Romalılar 6:23) Bu ayet bize sonsuz yaşamın yalnız Mesih’le ve O’nun içinde geldiğini ve bizde kaldığını anlatır. Bu, kaynağı Baba olan bir yaşamdır. :Yuhanna 5:26) İsa birçok kez “Yaşam benim” diye konuşur. (Yuhanna 11:25, 14:6 vd.) Buna göre Pavlus Filipililer’e çekinmeden şöyle yazar: “Benim yaşamım Mesih’tir” (Filipililer 1:21) İman edenler bu dünyadaki sonsuz yaşamı diri Mesih’in Kutsal Ruh’u aracılığıyla alırlar. Bu gizli yaşam, Mesih haleflerinin içinde konut kurmuş Tanrı gücüdür. Pavlus Tanrı’nın bu Lütfunu gelecekte alacağımız mirasın bir ön ödemesi, kurtuluşumuzun tamamlanması olarak görmektedir. Hıristiyanlar diri kurtarıcılarına iman etmeleri sonucu, Tanrı’nın yaşamının tümünü değil, ancak bir ön ödemesini alabilirler. O’nun yüceliği, Mesih’in dönüşüyle beraber tamamlanır. Tanrı’nın bizim için ayırdığı armağanların tümü, bizim için gökyüzünde saklanmaktadır. Bunların güvencesi verilmiş ve bir kısmı ise peşin olarak ödenmiştir.

Önceden tanıdığımız umut

Mesih’in kendi sonsuz yaşamını bağışladığı, Epafras ve diğerleri aracılığıyla kiliselere birçok kez duyurulmuştu. Minik Müjdeli Haber’i olasılıkla daha önceden tanıyorsunuz. “ Tanrı dünyayı o denli sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, her kim O’na iman ederse yok olmasın, sonsuz yaşama kavuşsun. “ (Yuhanna 3:16) Yeni Antlaşma’ya göre, sonsuz yaşam tarafımıza ölümden sonra değil, İsa Mesih’e olan imanımız nedeniyle peşinen verilecektir. İsa, öğrencilerine adlarının gökyüzünde yazılacağının güvencesini verir. (Luka 10:20; Filipililer 4:3) İsa kendisini “ İyi çoban” olarak niteler, öğrencilerine ise, sonsuz yaşamı bağışladığım, sonsuza dek yok olmayacak “koyunlarım” diye hitap eder. (Yuhanna 10:28) Onlara can vererek kendilerini, güçlendirecek yaşam sözlerini armağan eder. (Yuhanna 6:63, 68; Filipililer 2:16) Yüksek Kâhinlik duasında Babası’na şöyle seslenir: “ Sonsuz yaşam seni, tek gerçek Tanrı’yı ve senin gönderdiğin İsa Mesih’i bilmeleridir.” (Yuhanna 17:3) Tek ve gerçek Tanrı’yı tanıyan, O’nun Babamız olduğunu da anlar. Ve İsa’yı tanıyan, O’nun kefaret ölümüyle bize sonsuza dek hak tanıdığını bilir ve O’na teşekkür eder. Kutsal Ruh bize Baba’ya ve Tanrı Kuzusu’na olan imanımız karşılığında verilmiştir. Pavlus olaya bir hukukçu gözüyle bakar.” Kutsal Ruh'ta yaşamak doğruluk içinde yaşamaktır.” (Romalılar 8:10) İsa öldüğü için sonsuz yaşamı hiçbir bedel ödemeden, lütuf sayesinde alırız. Bu arada göz önünde bulundurmamız gereken nokta, O’nun yaşamının ebedi olduğu, ölüm ve iblis tarafından yok edilemeyeceğidir. Bize bağışladığı sonsuz yaşam için hangimiz İsa’ya teşekkür ediyoruz?

Dua: Göklerdeki Babamız, İsa Mesih aracılığıyla bizlere sonsuz yaşam bağışladığın için sana teşekkür ediyoruz. Biz kimiz ki, ölümlü olan bizleri yaşamına ortak ettin? Kutsal Ruh’unun yaptığı ön ödemeyle bizleri yüceliğine kattın? Senin bizleri sevdiğin kadar, bizim de seni sevmemize izin ver. Âmin.

Soru14: Hıristiyanlar için mutlak umut ne anlama gelmektedir?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 15, 2011, at 08:09 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)