Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- Colossians -- 003 (Greeting)

Arabic -- Chinese -- English -- French?-- German -- Russian? -- TURKISH

Previous Lesson -- Next Lesson

KOLOSELİLER - MESİH İçinizde!
Elçi Pavlusun Koloselilere Yazdığı Mektup

Bölüm 1 - Hıristiyan inancının temel ilkeleri (Koloseliler 1:1-29)

1. Tanıtma ve esenlik dilekleri (Koloseliler 1:1-2)


Koloseliler 1:1-2
1 Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Pavlus ve kardeşimiz Timoteos'tan, 2 Kolose'de bulunan, Mesih'e ait kutsal ve sadık kardeşlere selam! Babamız Tanrı'dan sizlere lütuf ve esenlik olsun.

Elçi

Pavlus, Diri Rab İsa tarafından elçiliğe atanmıştı. Tanrı ona tanımadığı Hananya aracılığıyla Kutsal Ruh’u yolladı. (Elçilerin İşleri 9/1018) İki deneyimli YahudiHıristiyan, Barnabas ve Silas, Pavlus’a Doğu Akdeniz’de yaşayan halkları ziyareti sırasında yardımcı olacaklardı. Yeni Antlaşma’da adı geçen on üç mektupta Pavlus, 14 kez Tanrı’nın hükümranlığından, 86 kez de seçilmişlerin kilisesinden bahseder. Tam 190 kez “İsa” adı geçer. Görünüşe göre, bu ad onun için diğer sözcüklerden çok daha önemli ve anlamlıdır. İsa onun ve bizim hasretle beklediğimiz Kurtarıcımız ve Rabbimidir. Pavlus O’nu sözleri ve işleriyle takip altında ve atlattığı tehlikeler içinde bile yüceltir. Pavlus için İsa, varlığının ve iletilerinin esas nedeni, yegâne hedefidir. Kendisi İsa’nın putperest halklara gönderdiği sadık ve yetkili elçisidir ve O’nun adının taşıdığı güç ve kuvvet sayesinde bu halklar üzerinde söz sahibi olabilmektedir.

Dua: Göklerdeki Babamız, yüce İsa’nın cemaatini takip edeni, bağışlayıcılığına, sevgine ve gücüne tanıklık etmek için çağırdığın için sana teşekkür ediyoruz. Onun sözlerinin bize ulaşması, bizi canlandırması ve bize güç vermesi nedeniyle sana duacıyız. Yardımlarını esirgeme ki, biz hak etmemiş ve yeteneksizler senin lütfunla değişelim, biçimlenelim ve iletişim kuralım. Amin.

Mesih kimdir?

Bazı bağnaz YahudiHıristiyan’ın Musa Yasalarını Mesih’in esenliğine üstün tutmaları sonucu, bu mektubun içeriğinde İsa’nın işlevsel sıfatı olan “Mesih”, İbranice Messias (mesh edilmiş) önemli bir yer kaplamaktadır. İsa doğduğu yer olan Nasıra’da yaptığı Yüksek kâhinlik konuşmasında Yeşaya’dan (61:12) alıntılar okur ve şöyle konuşur: “ Rab’bin Ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara Sevindirici Haber’i iletmek için mesh etti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rab’bin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi. “ Kitabı kapadı, görevlilere geri verip oturdu. Sinagogda herkesin dikkati O’na çevrilmişti. İsa onlara anlatmaya başladı: “ Bugün, dinlediğiniz bu Kutsal Yazı yerine gelmiştir.” (Luka 4/18-21) Latince İncil’in (Septuaginta) Yunanca çevrisindeki peygamber Yeşaya Metinleri, İbranice aslından bazı farklılıklar göstermesine rağmen, içeriğinde ve özünde aynıdır. Luka’ya göre (4/19) İsa, Yeşaya Metinlerini (61:2) kısmen okumuş, “Tanrı’mız öç alacağı gün” kısmına hiç değinmemiştir, çünkü O Birinci gelişinde yargılamaya değil, esenlik dağıtmaya gelmiştir. Değinilmeyen bu bölüm, İsa’nın ikinci gelişi için geçerli olacaktır. Eski Antlaşma’da krallar, kâhinler ve peygamberler görevlerine resmen başladıklarında “Esenliğin yağı ve Tanrı’nın gücü” adına mesh edilirlerdi. (Levililer 8:12; Çölde Sayım 35:25c; I.Samuel 16:13; II. Samuel 5:3) Oysa İsa Ürdün Irmağındaki vaftizi sırasında, Tanrı tarafından dolaysız olarak mesh edilmiştir. (Mezmur 45:78; Matta 3:1617; İbraniler 1:19) İşte bu nedenle O tüm kralların Kralı, tüm Efendilerin Efendi’si, (Matta 28:18; I.Timoteos 6:15; Vahiy 5:6-12; 17:4; 19:16) Tanrı Kuzusu olarak kendisini dünyanın tüm günahkârları için kurban eden “ Gerçek Yüksek Kâhindir.” (İbraniler 2:17-18; 4:14-16; 6:20; 7:26; 10:14) O aynı zamanda tüm eski kehanetleri kendi kişiliğinde toplamış “Tanrı sözünün insan bedenine bürünmüş halidir.” (Yuhanna 1:13,14; I.Yuhanna 1:12, Vahiy19:13) Tanrı’nın yedi Ruhu O’nun içinde yaşam bulur ve etki gösterirler. (Yeşaya 11:2; Matta 12:18; Vahiy 5:6) Petrus O’nu ilk tanıyan ve O’na ilk inanan olmuştur. “Sen Mesih’sin, Diri olan Tanrı’nın Oğlu’sun” İsa Ona, Ne mutlu sana, ey Yunus Oğlu Simun” dedi, çünkü bunu sana açan et ve kan değil, göklerdeki Babam’dır.(Matta 16:16-17) Pavlus Roma kilisesine şöyle seslenir: “ Müjdeye bağlılığımdan utanç duymuyorum. Bu haber iman eden herkese, ilkin Yahudilere, hem de Yunanlılara kurtuluş sağlayan Tanrı gücüdür. İncil'de Tanrı’nın insanı doğruluğa nasıl eriştirdiği açıklanır. Doğruluk yalnız imana dayanır ve imana ulaştırır. Tıpkı Kitap’ta yazılı olduğu gibi, “Doğru kişi imanla yaşayacaktır”. (Romalılar 1:16-17)

Dua: Ey Rab İsa, görev sıfatını Nasıra’da açıkladığın ve tanıklık yaptığın için sana teşekkür ediyoruz. Sen tün Efendilerin Efendisisin ve sonsuza dek egemensin. Senin önünde saygıyla eğilmemize izin ver, senin Kutsal Ruh’unla mesh olmamız için bize yardım et. Amin.

Soru 3: Mesih niçin İsa’nın adı değil de görev sıfatıdır? Bu sıfatın anlamı nedir?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 08, 2011, at 09:09 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)