Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- Colossians -- 004 (Greeting)

Arabic -- Chinese -- English -- French?-- German -- Russian? -- TURKISH

Previous Lesson -- Next Lesson

KOLOSELİLER - MESİH İçinizde!
Elçi Pavlusun Koloselilere Yazdığı Mektup

Bölüm 1 - Hıristiyan inancının temel ilkeleri (Koloseliler 1:1-29)

1. Tanıtma ve esenlik dilekleri (Koloseliler 1:1-2)


Koloseliler 1:1-2
1 Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Pavlus ve kardeşimiz Timoteos'tan, 2 Kolose'de bulunan, Mesih'e ait kutsal ve sadık kardeşlere selam! Babamız Tanrı'dan sizlere lütuf ve esenlik olsun.

İsa

İsa adı insanlar tarafından değil, melek Cebrail aracılığıyla Tanrı tarafından belirlenmiştir. (Matta 1:21a; Luka 1:31a; 2:21) Bu ad meleğin tanıklık ettiği gibi, Rab (Yahova) yardım et, kurtar ve yen anlamına gelmektedir: “O halkını günahlarından kurtaracak.” (Matta 1:21b) Her adın üstünde yer alan bu isim Yeni Antlaşma’da tam 975 kez karşımıza çıkar ve Onun içinde geçen en önemli sözcüktür. İsa adı eşsizdir, çünkü onun içinde tüm günahkârların kurtuluşu ile hem hastaların iyileştirilmesini hem de kötü ruhların kovulmasını sağlayan güç saklıdır. (Elçilerin İşleri 3:6; 4:12; 16:18 vb.)

Pavlus’un Filipililer mektubunda yer alan ilahi İsa adının içeriğini ve anlamını göstermesi bakımından önemlidir. “O Tanrı’ya özdeş olduğu halde, Tanrı’ya eşit olmayı bir hak saymadı. Tam tersine, kendine özgü yücelikten soyundu, insan benzeyişinde doğarak kul özdeşliğini aldı. İnsan biçimine bürünerek kendini alçalttı. Ve itaat ederek ölüme dek, Haç ölümüne dek yürüdü. Bu nedenle, Tanrı O’nu pek çok yüceltti. Ve O’na her addan üstün olan adı bağışladı. Öyle ki, İsa adına gökteki, yerdeki ve yer altındaki her varlık diz çöksün. Ve her dil İsa Mesih Rab’dir diyerek Baba Tanrı’nın yüceliği için tanıklık etsin.” (Filipililer 2:611)

Kilise tarihi boyunca, Meryem’in Oğlu’nun özellikleri her zaman tartışılmıştır. Biz İncil’in sözleriyle “İsa gerçek Tanrı ve gerçek insandır” 'diyerek tanıklık ediyoruz. İblis ve onun kötü ruhları O’nun adını ve kutsallığını pekiyi bilirler. (Matta 4:36; 8:29; Markos 3:11; 5:7; Luka 4.3.9, 41; 8:28; Elçilerin İşleri 19:15 vd.) Dostları ve düşmanları O’nun tanrısallığını tanıdılar veya yadsıdılar. (Matta 26:63; 27:37, 3943, 54; Luka 3:23; 4:22; Yuhanna 1:14.34.45.49; 11:27; 20:31vd) Tanrı ve melekleri İsa’yı kesinlikle Tanrı’nın Oğlu olarak tanırlar. (Matta 3:17; 17:5; Luka 1:32, 35; 3:22; 9:35 vb) Kendisi de 30 kez açıkça, 7 kez de dolaylı olarak Tanrısallığını bildirir. (Matta 28:19b; Markos 14:62; Yuhanna 3:17, 18, 35, 36; 5:1929; 6:40; 10:36; 11:4; 14:9b; 13:23; 17:1; Vahiy 1:17c18; 2:18; 3:21 vb)

Diğer taraftan İsa, fanatik Yahudileri göz önünde bulundurarak kendisini tam 80 kez “İnsanoğlu” diye adlandırmış, bu yolla zamanında Daniel’e verilmiş olan mesajları yerine getirmiş olur: “Gece görümlerimde insanoğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var Olan’ın yanına doğru ilerledi. O’nun önüne getirildi. Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır. “ (Daniel 7:13-14) İsa kendisini Tanrı’nın Oğlu değil de, İnsanoğlu diye tanımlamakla bu çok anlamlı işaretleri birçok kez yerine getirmiş oluyordu. Şöyle konuştu: “İnsanoğlu da kendisine hizmet edilsin diye gelmedi. Tam tersine, hizmet etmeye ve canını pek çok kişi yararına kurtarmalık olarak vermeye geldi.” (Matta 20:28) Zincirlere bağlı, kendi halkının temsilcileri ve Sanhedrin’nin hâkimleri önünde sanık olarak yaptığı konuşmasında kati ve sert bir ifade içindeydi: “Şu andan itibaren İnsanoğlu’nu gökyüzündeki bulutları üzerinde Baba’nın sağında otururken göreceksiniz. “ (Mezmur 110:1; Matta16:27; 25:31-32; 26:64)

Dua: Göklerdeki Babamız, biricik Oğluna ” İsa” adını verip, O’nun yardım ettiğini, kurtardığını ve yendiğini bizlere öğrettin, bu nedenle sana dua ediyoruz. O’nun insan biçimine bürünerek, bizlerin tüm zorluklarımızı yüklendiği için sana teşekkür ediyoruz. Bizi tüm günahlarımızdan arındırdığı için sana iman edip teşekkürlerimizi sunuyoruz. Amin.

Soru 4: Senin için İsa adı ne ifade ediyor?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 08, 2011, at 09:09 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)