Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- Ephesians - 044 (Christian slaves and their masters)

This page in: -- Arabic -- English -- German -- Indonesian --TURKISH

Previous Lesson -- Next Lesson

EFESLİLER - Ruh'la Dolun
Mesihin İncilinde Pavlusun Efeslilere Mektubu

Bölüm 3 - Elçinin ahlak anlayışı (Efesliler 4:1 – 6:20)
B - Hıristiyanların ev düzeni (Efesliler 5:21 - 6:9)

Hıristiyan köleler ve sahipleri (Efesliler 6:5-9)


Efesliler 6:5-9
5 Ey köleler, dünyadaki efendilerinizin sözünü Mesih'in sözünü dinler gibi saygı ve korkuyla, saf yürekle dinleyin. 6 Bunu, yalnız insanları hoşnut etmek isteyenler gibi göze hoş görünmek için yapmayın. Mesih'in kulları olarak Tanrı'nın isteğini candan yerine getirin. 7 İnsanlara değil, Rab'be hizmet eder gibi gönülden hizmet edin. 8 Çünkü ister köle ister özgür olsun, herkesin yaptığı her iyiliğin karşılığını Rab'den alacağını biliyorsunuz. 9 Ey efendiler, siz de kölelerinize aynı biçimde davranın. Artık onları tehdit etmeyin. Onların da sizin de Efendiniz'in göklerde olduğunu ve insanlar arasında ayrım yapmadığını biliyorsunuz.

İmanlı İncil okuyucuları arasından bazıları, Pavlus’un talimatları ve mesajları sonucu Hıristiyan olan kölelere karşı çıkmaktadırlar. Bu kişiler, o zamanlarda her zengin evinde düzüneler dolusu köle bulunduğunu anlamamak istemezler. Günümüzde bizler de mutfaklarımızda, ısınma sistemlerimizde ve otomobillerimizde çeşitli elektrikli aletler kullanmaktayız. Roma’daki kölelerin isyanı, iyi donanımlı bir ordu tarafından kısa sürede bastırılmış, binlerce köle çarmıha gerilerek öldürülmüştür. Şam’da hüküm süren Emeviler zamanında, İtalya ve İspanya’dan getirilen binlerce Hıristiyan köle her yıl Allah’ın ganimeti olarak zamanın halifesine sunulmuştu. Günümüzde bile Sudan’da köleler Allah’ın lütfü olarak alınıp satılmaktadırlar. Pavlus kölelerin ayaklanmasına, yakalanan isyancıların çarmıha gerileceğini bildiği için karşı çıkmıştı. Yine de onları efendilerine yumuşak huylulukla yaklaşmaları istedi. Böylece bi çok köle satıcısının İsa’ya iman etmeleri sağlandı. Akdeniz Bölgesindeki küçük cemaatlerde, İncil’i öğrenmek için toplananlar arasında özgür ve zengin kişilerden çok köleler bulunuyordu.

Pavlus Hıristiyan kölelerden efendilerine kayıtsız şartsız itaat etmelerini, onlara karşı saygı göstermelerini, onlardan çekinmelerini, sade yüreklerinde korkuya yer vermelerini istedi. Kibirli sahip ve sahibelerine karşı verdikleri hizmetleri, İsa’ya verilen hizmete eşdeğer tutulacaktır. Köle olarak alınıp satılmalarına Rab İsa onay vermiştir. Onlar şimdi O’nun köleleri olarak bulundukları ve çalıştıkları yerlerde dünyevi Efendilerine hizmetkârlık edeceklerdir. Bu tür cümlelerin anlamını algılamamız olanak dışı görünmektedir, ancak Elçi her tür gelişmenin Rab tarafından denetlendiğine inanmaktadır. Pavlus’a göre Hıristiyan köleler, İsa’nın kurtarış planının birer parçasıdırlar. Rab her kibirli yöneticinin evine imanlı bir köle göndermiştir, bu yolla Tanrı’nın esenliği onlara da ulaşacaktır. İşte bu nedenle Pavlus, sömürülen eziklere efendilerine karşı uysal davranmalarını, çalışkanlıklarını yalnız onların yanında göstermeyip, görülmez Rab İsa’nın varlığı içinde, her zaman Tanrı’nın istemlerini yerine getirmelerini söyler.

Pavlus’un fikirleri günümüzde hizmetlerini karşılığını alamayan işçiler, ev hizmetkârları, ayak işlerine bakanlar veya işverenleri aksi olanlar için geçerlidir. “İnsanların gözüne girmek için değil, Tanrı’nın istemini yürekten yerine getiren Mesih hizmetkârları gibi çalışın.” Baştan savma işler ve çekilmez işverenler Pavlus’a Tanrı’nın hükümranlığını sevgi, mutluluk ve barış içinde yayma fırsatını verir. Bu ender fırsatlar Tanrı tarafından hazırlanmıştır ve iyi niyet içinde yerine getirilmelidirler. Pavlus’u ilgilendiren şikâyet edenlerin bedensel durumları değil, onların içinde bulundukları acı veren ruhsal halleridir. Pavlus bu çalışma koşullarına boyun eğmiş, hapishane de bile bunların gerçekleşmesi için çalışmıştır.

Elçi acı çeken kölelere teselli vererek diri Rab İsa’nın kadın ve erkek tüm hizmetkârlarının sadık çalışmalarını mükâfatlandıracağını bildirir. Mahşer esnasında Yargıç onların inançlarını değil, haleflerinin acı çeken ve yardıma gereksinim duyanlara yaptıklarına göre karar verecektir. Onların varlıklı efendileri Elçinin gözünde acı çekenlerdir, çünkü onlar gerçekte ruhsal açıdan fakirdirler, parlak giysileri ve gösterişli arabaları içinde dolaşan ölüleri anımsatmaktadırlar. Mesih’e inananların bu yolunu şaşırmışlara yaptıkları iyilikler O’nun tarafından sonsuza dek karşılığını alacaktır. (Matta 10:42; 25:40; Markos 9:41)

Köle sahibi varlıklı kadın ve erkeklere Pavlus aynı cümlelerle konuştu; “Kölelere iyi davranırsanız, bu mahşerde olumlu not olarak hanenize yazılacaktır. Aynı şekilde onlara karşı kötü davranışlarınız olumsuz not olarak kaydedilecektir. Bu nedenle vicdansız diktatörler olmayın, yumuşak huylu işverenler olun. Çünkü her hakkınızda verilecek her notun çetelesi tutulacaktır. İşçilerinize baskı ve tehditlerle korku aşılamayın, bilakis işlerinizi daha iyi yapmaları için onlara cesaret verin. Teşekkür bildiren bir söz katı uyarmalardan çok daha etkili olacaktır.”

Kölesi sahibi bir kişi Hıristiyanlığı kabul ettiği, sevgi ve adaletle İsa’yı donandığında, bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Pavlus iman eden köle sahibinin Kurtarıcının sorumluluğu altına girdiğini söyler. Pavlus köleliğin kaldırılması aleyhine konuşmaz ya da bunu yasaklamaya yeltenmez, çünkü aksi takdirde tüm kiliselerin dağılma tehlikesi yaşayacaklarını bilmektedir. O başka bir yolda, sevgi yolunda yürüdü, böylece köleler, İsa’nın bakış açısını izleyerek, efendilerine sanki Tanrı’ya hizmet edermiş gibi hizmet ettiler. İsa zengin, fakir, özgür, köle, kadın erkek ayrımı yapmaz. Tanrı’nın Kuzusu hepsini esenliğe kavuşturmuş, günahlarından arındırmıştır. Bundan sonra önemli olan, bu insanların O’nun sevgisini algılamaları, yaşamlarındaki ruhsal ürün olarak kullanabilmeleridir.

Dua: Göklerdeki Babamız, işveren ve işçiler arasındaki adaletsizliğin ve hoşgörüsüzlüğün yarattığı sıkıntılara günümüzde bolca tanıklık ediyoruz. Her iki tarafa da sevgini göster ki, işletmelerde ve evlerde sevginin devrimi bu koşulları tamamen değiştirsin, çocukların işyerlerinde, okullarda ve boş zamanlarında Kurtarıcı İsa’ya iman etsinler. Âmin.

Sorular:
29. Pavlus’un Akdeniz Bölgesinde verdiği ruhsal öğütler hakkında ne düşünüyorsun?
30. Elçinin sözleri günümüzde işverenler arasında nasıl yorumlanmaktadır?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on February 03, 2018, at 05:09 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)