Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- Ephesians - 045 (The armor of God)

This page in: -- Arabic -- English -- German -- Indonesian --TURKISH

Previous Lesson -- Next Lesson

EFESLİLER - Ruh'la Dolun
Mesihin İncilinde Pavlusun Efeslilere Mektubu

Bölüm 3 - Elçinin ahlak anlayışı (Efesliler 4:1 – 6:20)
B - Hıristiyanların ev düzeni (Efesliler 5:21 - 6:9)

Exkurs: Tanrı’nın silah donanımı (Efesliler 6:10-18)


Efesliler 6:10-18
10 Son olarak Rab'de, O'nun üstün gücüyle güçlenin. 11 İblis'in hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. 12 Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. 13 Bu nedenle, kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın. 14 Böylece, belinizi gerçekle kuşatmış, göğsünüze doğruluk zırhını takmış ve 15 ayaklarınıza esenlik Müjdesi'ni yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun. 16 Bunların hepsine ek olarak, Şeytan'ın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını alın. 17 Kurtuluş miğferini ve Ruh'un kılıcını, yani Tanrı sözünü alın. 18 Her türlü dua ve yalvarışla, her zaman Ruh'un yönetiminde dua edin. Bu amaçla, bütün kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık durun.

Dr. Martin Luther’in Yeni Antlaşma’yı Almancaya çevirirken, mürekkep hokkasını kurnazlıkla kendisine yanaşan iblise fırlattığı anlatılır. Roma’da cezaevinde bulunan Pavlus’un da aynı tepkileri gösterdiği düşünülebilir. O değerli mektubunun son bölümünde, Efes ve civarındaki kutsalları, kötünün kurnaz saldırılarına karşı Yüce Rab’bin görkemiyle kuşanmaya çağırır.

Rab’bin içinde güç bulun

Tutuklu Elçi iblisin hile dolu oyunlarına karşı koyabilmek için, uyanık olun, bedeninizi ve ruhunuzu düzenli çalışmalarla güçlü kılın dememektedir. Hayır, kendi gücü ve aklıyla hiç kimse bu savaştan galip çıkamaz, tam tersine başlangıçtan beri kötü olan iyi niyetlilerin kısıtlı dünyevi kapasitelerini fırsat bilerek, onları utancına ve alçaklığına ortak eder.

Elçi, iman edenlere Tanrı’nın ezeli baş düşmanına karşı koyabilmek için yegâne gücün Rab İsa’nın gücü ve bilgeliği olduğunu bildirdi. Bu nedenle, onlara şöyle yazdı; “Rab’bin içinde ve O’nun içinde bulunan muhteşem güçle donanın.” Mesih’in ve Kutsal Ruh’un gücünü bildiren Kutsal Metinleri daha fazla incelemeliyiz. İşte o zaman Rab’bin bu gücünü kendimiz ve vereceğimiz hizmetler için daha çok kullanabilir, bu kuvvetin yaptırım gücünü algılar ve İsa adına imanımızda yer veririz. Ancak Tanrı’nın gücüyle donanabilmemiz, kendi onurumuzu kırmamıza ve çağrılan doğal inancımızın bir kenara koyulmasına bağlı olacaktır. Kişiler ellerindeki İncil’le iblise karşı koyabilmek gibi bir düşünceye kapılmamalıdırlar. Yüreklerinde gizli günahlar taşıyan ve damarlarında onun zehri dolaşanlar bu savaşta asla başarılı olamayacaklardır. Johannes Seitz bir dostuna şöyle demiştir: “ Dualarımız ve imanımızla, kötü amaçlar taşıyan ve karmaşık bir düşmana karşı savaşmak istiyorsak, her şeyden önce kendimizi sınamalıyız. Yaşamında bir haksızlığa neden olduysan, önce onu düzelt. Rab İsa’ya karşı yapmış olduğun hataları kabullen ki, O da senin günahlarını bağışlasın. Böylece, kötü düşmanın senden destek alamayacaktır. “

Rab İsa biz yeteneksiz ve onursuzlara kendisinin izinden yürümemizi, yanında kalmamızı, O’nunla yatıp kalkmamızı ve O’nunla beraber savaşmamızı bildirdi. İşte o zaman O’nun sevgisinin kazandığı zaferleri algılayabilir, her zaman yenenin yanlıca O olduğunu idrak ederiz. Dr Martin Luther’in şu dizelerini ezberledin mi? İçerdiği gerçek payını anlayabildin mi?

Yalnız kendi gücümüzle hiçbir şey başaramayız, Hatta kaybolup gideriz
Bizim için savaşan Tanrı’nın seçtiği Doğru kişidir
Kim olduğunu bilmek istersen, adı İsa Mesih’tir.
Rab Zebaot’tan başka Tanrı değil dir O, ve yerini koruyacaktır.

Pavlus “Rab’bin içinde güç bulun” diye buyurdu. O sizin sığınacağınız kale, sizi koruyacak giysiniz, deneyimli ve güçlü refakatçinizdir. Zaferinin ancak O’nun içinde ve O’nunla beraber gerçekleşebilir. O’nun sözlerine uymayı, söylediklerinin dışına çıkmamayı, O’na inanmayı, ara sıra yağmur çiselese de O’na güvenmeyi öğrenin. Tek başına başaramadıklarını ve yaşamındaki olumsuz gelişmeleri dikkate alma, sadece Rab’be kulak ver. O bizim istediklerimizden ve algılayabileceğimizden daha fazlasını verecektir. O zafer kazanan Yüce Mesih’tir.

Zayıf düşen kişi, gücünü Rab’den alabileceğini anlayacaktır. Gökte ve yeryüzünde tüm yetki İsa’ya verilmiştir. (Matta 28:19) İsa Kutsal Ruhu’nu tüm ülkelere yollamış, O’nu yetki ve bilgelikle donatmıştır. (Vahiy 5:7) O’nun yanında duran, zafer kazananın yanında yer almıştır. Şayet kendini bedensel ve ruhsal açıdan zayıf hissediyorsan, İsa’nın Pavlus’a verdiği güvenceyi ezberle. Elçi kendisini iblisin hilelerinden koruması için tam üç kez Rabbi’ne yalvarmış, ancak umduğu şekilde sesini duyuramamıştır. “ O bana “Kayram sana yeter, çünkü gücüm zayıflıkla yetkinleşir” dedi. Bu nedenle Mesih’in gücü içimde konut kursun diye zayıflıklarım için coşkun sevinç duyacağım.” (II. Korintoslular 12:9)

Tanrı’nın, Baba’nın, Oğlun ve Kutsal Ruh’un ezeli düşmanı kimdir?

Efesliler 6:12-13
12 Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. 13 Bu nedenle, kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın.

Hindistan’ın Kaşmir Bölgesinde, Himalaya Dağlarının arkasındaki Leh şehrinin Buda tapınağını ziyaret etmiş olanlar, üç katlı bir ev yüksekliğindeki Buda heykelini bilirler. Heykelin gülümseyen yüzünün karşısındaki duvarda, Budistlerin dünya tarihini simgeleyen Nirvana’nın siyah bir resmi bulunur. Bu resimde baş iblisin çok sayıdaki kolları tarafından taşınan birçok ruh, karanlık melekler ve yer altı dünyasının güçleri çizilmiştir. Bu figürler onun idaresinde bulunmadığını sananlar, bu ıssız tapınakta, öteki dünyanın insanı hayrete düşüren gerçek yüzünü görebilirler.

Pavlus bir ruh koruyucusuydu ve gerek acı çeken insanlarla yaptığı konuşmalarda, gerekse hapishanede yalnız başına geçirdiği saatlerde, kötü ruhların varlığına tanıklık yapmış, onları yaşamıştır. İsa bu kötü ruhu, hüküm giymiş ve Tanrı’nın Oğlu tarafından kovulmuş “ dünyanın başkanı” olarak niteler. (Yuhanna 12:31; 14:30; 16:11) Babamız duasında onu Baba’nın rakibi ”kötü” olarak tanıtır. Yaşam çizgimiz bu ikisi güç arasında gidip gelmektedir. (Matta 6:9-13) İsa aracılığıyla kendisinin şeytanın gücü ve hukukundan kurtarılmasına izin veren, Tanrı’nın Oğlu’nun kötülere karşı kazandığı zafere inanana ne mutlu. (Vahiy 12:3-4; 7:12; 12:13; 18:21; 21:10 vd.) İsa dünyadaki yaşamı sırasında şeytanın baştan çıkartma denemelerini hep anlamış, onun kendisini çarmıha giden yoldan çevirmek istediğini fark etmişti. Tanrı’nın Oğlu onu yenmiş, kendisine Tanrı’nın sözüyle tövbe etmesi için son bir fırsat tanımış, ancak şeytan bunu reddetmişti. (Matta 4:1-11) Tanrı Kuzusu çarmıhta tüm insanların suçlarını yüklenerek onlar için ceza çekmekle kalmamış, bedensel zayıflığı içinde günahsız olarak ölmüştür. Çarmıha gerilen İsa düşmanlarını son dakikaya dek sevmeyi sürdürmüştür. (Luka 23:34) O Tanrısı’nın varlığına hep inandı ve O’nu terk ederken bile bağlılığını sürdürdü. (aynı Yakup’un yaptığı gibi) (Yaratılış 32:27; Matta 27:46; Markos15:34) Umut ışığı kalmadığı anlarda bile, O inancını asla yitirmedi .(Luka 23:46) İşte bu İsa’nın şeytan karşısında kazandığı zaferdir. Şeytan karşısında zafere giden yol, düşmanlarımızı sevmekten, Tanrımız’ın varlığına ve yardımlarına inanmaktan, O’nun sadakatine, gücüne ve sevgisine kavuşmak için umut etmekten geçer. Öleceğimizi bilsek bile asla vazgeçmemeliyiz.

Pavlus şeytan ordusunun askeri düzenini dolaylı yoldan ortaya koyarken, şeytanın gizemini açıklamak gibi bir kaygı taşımamaktaydı, onun ilk amacı, inancın ve vicdani umudun kazanacağı bir zafere tanıklık etmekti. “Şuna eminim; Ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki, ne gelecek durumlar, ne dünya yetkileri, ne yükseklik, ne derinlik, ne de kurulu düzende başka bir etken bizleri Rabbimiz Mesih İsa bağlılığında açıklanan Tanrı sevgisinden ayırabilir.” (Romalılar 8:38-39) İsa, Gerasini Bölgesinde birinin içine yerleşmiş şeytanı çıkartırken kötü ruh, adlarının bin kişilik askeri güce denk düşen, Lejyon olduğunu belirtmişti. (Markos 5:9) Aynı şekilde, Johann Christoph Blumhardt’ın Tanrı sever Dittus ve kardeşlerini kurtarma işlemi sırasında, birçok ruhun kendilerinden kıdemce üstün olan amirlerinin emrinde çalıştıkları ortaya çıkmıştır.

Bizler şeytanın bize uzattığı siyah bıçağın etkisinde kalıp, ona kanmamalı, ruhlarla veya rahatsız olan ölülerle temas kurulan gizli toplantılara katılmamalı, böyle durumlarla kendimizi yükümlü ve bağımlı kılmamalıyız. Aynı şekilde kapı girişlerine asılan at nalları ve kurşun döktürmeler de yabancı ruhlarla ilişki kurmak anlamına gelip bizi etkilerler. Günümüzde iş adamları, politikacılar ve bazı subaylar falcı kadınların kapısında gelecekteki gelişmeleri öğrenebilmek için kuyruk oluştururlar. Berlin’de vergi dairelerinde çalışan halkla ilişkiler uzmanlarının sayısı söylendiğine göre Protestan ve Katolik kiliselerdeki papaz sayısından fazladır. İslam dininde 200 den fazla tarikat ve sofinin ruh çağırdıkları ve hizmetlerinden sonra onları geri yolladıkları bilinen bir gerçektir. Pavlus’un yaşadığı dönemde ev cemaatlerinin üyeleri değeri elli bin gümüş sikke tutan kitap ve gereçleri yakmışlardır (Elçilerin İşleri 19:19). Bu olay bize Roma eyalet baş şehrinin saf olmayan ruhlar tarafından nasıl etkilenmiş olduğunu kanıtlar.

İncil öbür dünya güçlerinin tasvirinden uzak durur ve genellikle onların nasıl yenilebileceğini anlatır. Zamanı geldiğinde Mesih karşıtı ortaya çıkacak, gücünü ve tahtını ona devredecektir (Vahiy 13:2 – 17). Yalancı bir peygamberi fantastik bir mucize yaratıcısı (Vahiy 13:11-17) ve Babil fahişesini manyetik akımları toplayan kişi olarak hizmetinde çalıştıracaktır (Vahiy 14:8;17:1-19,5). Oysa onların sonu bellidir çünkü Mesih her zaman kazanandır (Vahiy 19:11-21). Son zamanlara doğru Mesih karşıtlarının gücü artacak ve Dünya çevresini bir duman gibi saracak olsa da Tanrı Kuzusunun zaferi çok parlak olacaktır (Vahiy 9:1-11;17:21;16:12-14).

Doktor Martin Luther kalbimize hitap edecek şu şiiri yazmıştır.

Ve Dünya şeytanlarla dolu olsa bile
Ve hatta bizi yutmak istese
Korkumuz asla fazla olmayacaktır
Kendisini ne kadar güçlü gösterse de
Dünyanın yargıcını yenmeyi başarabiliriz
Yani o bize bir şey yapamaz diktiği ağaçları
Bir söz bile yıkabilir

Pavlus kiliselerden kötü ruhlarla savaşırken Tanrının silahlarını donanmalarını, bu silahların nasıl kullanılacaklarını öğrenmelerini istedi. Onun bizden istediği eşsiz bir deneme veya geçici bir saldırı değildi. Efes civarındaki kilise yöneticilerinden şeytan ve onun uşaklarıyla yapacakları savaş için gece ve gündüz hazır olmalarını istedi. Mesih’in haleflerine verdiği silahlar zaten nesiller boyunca sadık tanıklar tarafından denenmiş ve hatasız bulunmuştu.

Gelecek olan silahların mükemmelliğini Mesih İsa dünyanın geleceğine ilişkin yapmış olduğu şu konuşmada garantisini vermişti:

“Dikkat edin kimse sizi kandırmasın”

“Çünkü çokları adımla gelip, “Ben Mesih’im” diyerek nicelerini kandıracaklar. Savaş sesleri, savaş söylentileri duyacaksınız. Sakın dehşete kapılmayasınız bu olayların olması gereklidir ama daha son gelmemiştirÇünkü ulus ulusa, krallık krallığa karşı ayaklanacak. Çeşitli yerlerde kıtlıklar görülecek, depremler olacak. Bunların tümü sancıların başlangıcıdır.Bunun üzerine acı çektirmek için sizi ele verecekler ve öldürecekler. Adıma bağlılığınız yüzünden tüm uluslar sizden nefret edecek. Birçokları suç işlemeye sürüklenecek. Kişi kişiyi ele verecek, birbirlerinden nefret edecekler. Birçok yalancı peygamber ortaya çıkacak. Bunlar nicelerini kandıracak. Kötülüğün çoğalmasıyla birçok insanın sevgisi soğuyacak. Ama kim sonuna dek katlanırsa o kurtulacaktır. Hükümranlığın bu Müjdei dünyanın her köşesinde tanıklıkta bulunmak için tüm uluslara yayılacak. İşte o zaman son gelecektir.’’ (Matta 24:4-14)

Dua: Göklerdeki babamız, dünyamızı ve kötü ruhları etkileyecek adil yargılaman için sana dua ediyoruz. Bize yardım et ki, günahlarımızı tanıyalım ve Mesih İsa tarafından bize verilen haklara inanalım, böylece kötü düşman üzerimizde egemenlik kuramasın. Şeytanın işgal ettiği ülkelere Elçilerini yolla, çok kişi gelsin senin müjdene açılsın ve iblisin egemenliğinden kurtulsunlar Amin.

Sorular:
31. Rab’bin gücü içinde nasıl kuvvet buluruz?
32. Biz Hıristiyanların dünyadaki tüm iblislerden niçin çekinmememiz gerekir

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on February 03, 2018, at 05:09 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)