Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- Ephesians - 038 (Avoid dirty words)

This page in: -- Arabic -- English -- German -- Indonesian --TURKISH

Previous Lesson -- Next Lesson

EFESLİLER - Ruh'la Dolun
Mesihin İncilinde Pavlusun Efeslilere Mektubu

Bölüm 3 - Elçinin ahlak anlayışı (Efesliler 4:1 – 6:20)
A - Çeşitli yeteneklerinize karşın, kilisenin ruhsal birliği için çalışın (Efesliler 4:1-16)

Kötü söz söylemekten sakın (Efesliler 5:3-7)


Efesliler 5:3-7
3 Aranızda fuhuş, pislik ya da açgözlülük anılmasın bile. Kutsallara yaraşmaz bu. 4 Aranızda açık saçıklık, budalaca konuşmalar, bayağı şakalar da olmasın. Bunlar size yakışmaz. Bunun yerine şükredin. 5 Şunu kesinlikle bilin ki, fuhuş yapanın, pisliğe düşkün olanın ya da putperest demek olan açgözlü kişinin, Mesih'in ve Tanrı'nın Egemenliği'nde mirası yoktur. 6 Hiç kimse sizi boş sözlerle aldatmasın. Bu şeylerden ötürü Tanrı'nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine gelir. 7 Onun için böyleleriyle oturup kalkmayın.

Eski Antlaşma’nın halkı için cinsellik üzerine açıkça konuşmak utanç verici bir durumdu. Saf olmayan her şey haramdı. Bu nedenle Yunanlı ve Romalıların liberal yaşam görüşleri, Yahudiler ve Yahudi-Hıristiyanlar tarafından hoş karşılanmıyor, bir yozlaşma olarak değerlendiriliyordu. Pavlus yazılmamış bu yasaya destek verdi, çünkü Kutsal Ruh tüm yaşam biçimlerini kutsamış, iğrençliğin ve zinanın her şekline karşı çıkıyordu.

Günümüzde, liberal ve sözde özgür bir toplumda yaşamaktayız. Psikanalist Sigmund Freud’un öğretisinden beri cinsel ilişkiler üzerinde konuşuluyor, yazılıyor, hata bunlar üzerine filmler çekiliyor. (1856-1939) Ticari kaygılar ve reklamlar sonucu, kitleleri etkilemek ve satışları arttırmak adına baştan çıkartıcı resimlerin afişlerde ve filmlerde gösterilmesi olağan sayılır oldu. Bazı çocuk yuvalarında ve okullarda çocuklara ve gençlere cinsellik üzerine dersler verilmekte, onlara cinsel deneyimler yaşamaları için açıkça cesaret verilmektedir. Dünya nüfusunun yedi milyarı aşması üzerine, bazı devletlerde doğum kontrolü desteklenmekte, Çin ve bazı diğer ülkelerde cezai yaptırımlarla nüfusun patlamasının önüne geçilmek istenmektedir. Bu nedenle prezervatif, gebeliği önleyen ürünler ve doğum kontrol hapları hiçbir ahlaki kaygı taşımaksızın piyasalarda açıkça satılmaktadır. Eşcinsel arkadaşlıklar kimi devletlerde ve kiliselerde bir evlilik biçimi olarak kabul görmekte, yasallaştırılmaktadır. Uluslar arası televizyon kanalları çıplak kişileri gece gündüz ekranlarına taşımakta hiçbir sakınca görmezlerken, normal insanların kanları beyinlerine sıçramaktadır.

Kiliselerde ve toplum içinde cinselliğin bağışlayıcı özelliğini erdemle tartışabilmek için daha cesur olmamız gerekmektedir. Böylece çocuklar ebeveynleri önünde şizofren saplantılardan kurtulmuş olacaklardır. Çocuklarımız okullarda ve kamusal alanlarda Tanrı tanımaz bir tutum içinde cinsellikle tanışırken aile içinde ve kilisede bu konular üzerinde hemen hiç konuşulmamaktadır. Bize verilen çocuk yapma yeteneğine teşekkür edilmeli, bu yolla birçok ailenin çocuk sahibi olabilmesini Yaratanın bize sunduğu bir lütuf olarak algılamamız gerekmektedir.

Pavlus ayrıca kutsalların ahlaki değerlerden uzaklaşmamaları ve her türlü kötü konuşmadan kaçınmalarının dışında, aç gözlülükten de uzak durmaları gerektiğini söyler. Günümüzde, modern reklamcılık aracılığıyla normal şartlar altında asla uyanmayacak sahip olma tutkusu körüklenmektedir. Herkes mobil telefon, çamaşır makinesi, televizyon veya bir otomobil sahibi olmayı arzulamakta, bunların yaşam için gerekli olduğunu düşünmektedir. Babanın kazancı yeterli olmadığı durumlarda, yaz ve kış aylarında tatil yapabilmek, en yeni modaya göre giyinebilmek için, artık kadın da iş hayatına atılması zorunlu hale gelmiştir. Ne mutlu basit yaşamı seçenlere. Onların vicdanları refah toplumunun kölesi olmuşlara göre çok daha az yük taşıyacaktır.

Elçi konuyu daha da derinleştirerek Mesih içinde yaşayanlara şöyle seslenir: “Kesinlikle bilmelisiniz ki, zina eden, iğrençlik yapan, açgözlülüğe kenetlenen (Bunlar putperestlikle eş anlamlıdır) kişinin Mesih ve Tanrı’nın hükümranlığında mirası yoktur.” (Efesliler 5:5)

Ulusların Elçisi, Kutsal Ruh’un ahlak anlayışının Tanrı’nın hükümranlığının en önemli parçasını oluşturduğunu anlatır ki, bu aynı zamanda İsa Mesih’in de hükümranlığıdır. Göksel Babamız’ın ruhsal hukuku ve yönetim sınırları, “Mesih İsa’da yaşam veren Kutsal Ruh’un bizi günah ve ölümden özgür kılan” yasalarıyla belirlenir. (Romalılar 8:2) Mesih İsa’da yaşamak isteyenler cinsel bağımlılıklarından ve kural tanımayan hırslarından uzaklaşmak zorundadırlar.. esiri olarak baştan çıkanlar İsa’nın kişiliğinde, Baba’nın katında onlar için dua eden müşfik Yüksek Kahini bulacaklardır. (I.Yuhanna 1:8; 2:6)

Rab İsa’nın kilisesine bıraktığı miras, göksel Baba’nın Oğlu’nun gelmesi sonucu bize bağışladığı gökyüzünün tüm esenliğini kapsar.(Efesliler 1:3) Verilen bu armağanlar hem Kutsal Ruh’un meyvelerini ve bağışlarını, hem de İsa Mesih’in bedene bürünmesiyle O’nun içine yerleşen tüm Tanrısallığı içermektedir. (Galatyalılar 5:22-25;Koloseliler 2:9-10) Mesih’in arkasından giden her bilinçli kişi Kutsal Üçlemenin doluluğundan pay almaya hak kazanır.

Her kim çay sohbetleri sırasında veya içki masasında kulağını ve dilini boş konuşmalara esir ederse, ona bağışlanan her türlü yeteneğini kaybedecektir. Hiç kimse aynı anda iki kişiye birden hizmetkârlık edemez. İsa’nın peşinden gidenler bu dünyanın Tanrı tanımayan tarafını terk edecektir.

Pavlus dünya ve Tanrı hükümranlığı arasındaki farkı, götürü ve getirilerini açıkça ortaya koyar.” Hiç kimsenin sizleri boş sözlerle kandırmasına göz yummayın. Böyle şeyler yüzünden Tanrı’nın öfkesi söz dinlemez insanların üzerine çöküyor.Bu nedenle böyle kimselerle paydaş olmayın” (Efesliler 5:6-7)

Kim bilir kaç genç insan ve yetişkin arkadaşlarının sevimli önerileriyle bağımlılığa ve yanlışlıklara sürüklendi? Baştan çıkartmalar genellikle kulağa hoş gelen sözler ve inandırıcı gelen vaatlerle başlar. İsa çölde şeytanın kurnaz ayartmalarını hemen fark etti ve İncil’e sadık kalarak onun tüm önerilerine karşı çıktı. (Matta 4:1-11) Ne mutlu ruhlar arasından seçim yapana. Kutsal Ruh’un ikazları sonucu Hıristiyanlığa sığmayan her türlü ayartmaya cesurca karşı koyana ne mutlu.

Pavlus, Tanrı’nın cinsel uygulamalarda bulunanlara veya mali olanaklar vaat ederek başkalarını ayartmaya çalışanlara, kendisinin sözlerine uymayanlara nasıl öfke duyduğunu açıkça belirtir. Philipp Friedrich Hiller bu konuya ilişkin şu sözü söylemiştir.

Sodom’ un gelmişse yıkılma zamanı
Yağacaktır gökyüzünden kükürdün tamamı

Dilsiz yazar bu sözlerle vicdansız bağlılıklar, eşcinsel ilişkiler kuranların başına gökyüzünden ateş, bomba, roket ve kükürt yağacağını bildiriyor, kiliseyi ve bizleri uyarıyor. Eski Antlaşma’ya göre Lut ayartmanın olduğu yerden hemen uzaklaşmalıydı. Oysa karısı başını geri çevirince tuz kesilmişti. Bugün kim Lut’u, kim karısını anımsatıyor? (Yaratılış 19:1-26)

Dua: Göklerdeki Babamız, biricik Oğlu’nu dünyaya, kirli topluluğumuza gönderdiğin için sana teşekkür ediyoruz. O kutsanmak isteyeni kutsadı. Bize yardım et ki, senin Ruhu’na yüreğimizi tamamen açalım, Oğlu’nun kanıyla temizlenelim ve bu dünyanın ruhlarından uzaklaşalım. Akrabalarımızın ve tanıdıklarımızın temiz bir vicdan ve dile sahip olabilmeleri için onlara yardım et. Âmin.

Sorular:
17. Bize verilmiş bir yetenek olan cinsel dürtülerimiz hakkında çocuklarımızla niçin açıkça konuşmamız gerekmektedir?
18.Tanrı’nın hükümranlığı boş konuşmalardan ve pis fıkralardan niçin haz duymaz?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on February 03, 2018, at 05:08 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)