Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- Ephesians - 026 (A mysterious revelation / Mission is God's concern)

This page in: -- Arabic -- English -- German -- Indonesian --TURKISH

Previous Lesson -- Next Lesson

EFESLİLER - Ruh'la Dolun
Mesihin İncilinde Pavlusun Efeslilere Mektubu

Bölüm 2 - Pavlus’un inanç öğretisi (Efesliler 2:1 – 3:21)

Elçi Pavlus için gizemli bir müjde (Efesliler 3:1-7)


Efesliler 3:1-7
1 Bu nedenledir ki, ben Pavlus siz uluslar uğruna Mesih İsa'nın tutuklusu oldum. 2 Tanrı'nın bana bağışladığı lütfu size ulaştırmakla görevlendirildiğimi duymuşsunuzdur. 3 Yukarıda kısaca değindiğim gibi Tanrı, sır olan tasarısını bana vahiy yoluyla bildirdi. 4 Bu mektubu okuduğunuzda Mesih sırrını nasıl kavradığımı anlayabilirsiniz. 5 Bu sır önceki kuşaklara açıkça bildirilmemişti. Şimdiyse Mesih'in kutsal elçilerine ve peygamberlerine Ruh aracılığıyla açıklanmış bulunuyor. 6 Şöyle ki, öteki uluslar da mirasa ortaktır, aynı bedenin üyeleridir ve Müjde aracılığıyla Mesih İsa'da vaade ortaktır. 7 Tanrı'nın etkin gücüyle bana verilen lütuf armağanı uyarınca bu Müjde'yi yaymakla görevlendirildim.

Açıklanan gizem

Elçi Pavlus kendisini İsa Mesih’in bir hizmetkârı olarak niteliyordu, çünkü görevi sırasında her şeyin yalnız Tanrı’nın planı ve istemi doğrultusunda gerçekleşeceğini fark etmişti. Bir çocuk gibi O’na güveniyor, yaşamının her bölümünü O’nun önceden belirlediğine inanıyordu. Pavlus çok iyi biliyordu ki, Mesih’in kefaret ölümünün ve ölüler arasından dirilmesinin verdiği mesajlar putperestler arasında bu kadar yayılmamış olsaydı, şimdi Yahudiler tarafından yargılanmıyor olacaktı. Bu nedenle Yunanlı Hıristiyanlara, onların yüzünden hapiste bulunduğunu, ancak bunu görevinin bir parçası olarak gördüğünü ve bunun içinde bu yüke severek katlandığını söylüyordu.

Aynı şekilde, Pavlus kurtuluş iletisinin saf olmayan uluslara verilecek, kendisine ait bir öğreti olmadığını, bunun kendisine bağışlanmış özel bir mesaj olduğunun bilincindeydi. İsa ondan Yahudilere, özellikle de putperestlere gitmesini ve Müjde’i yaymasını istemişti. Rab, “Ben senin eziyet verdiğin İsa’yım” diye yanıt verdi. ”Doğrul ve ayağa kalk. Sana görünmemin nedeni şu: Bende gördüğün ve sana göstereceğim konularda seni hizmet sunmaya ve tanıklıkta bulunmaya atadım. Seni kendilerine göndereceğim halktan ve uluslardan kurtaracağım. Onların gözlerini açman, onları karanlıktan ışığa ve şeytanın egemenliğinden Tanrı’ya döndürmen için seni gönderiyorum. Öyle ki, günahlarının bağışlanmasına kavuşsunlar ve bana iman ederek kutsal kılınanlar arasında yer alsınlar.” (Elçilerin İşleri 26:15-18; Yeşaya 42:6-7; 49:6; 60:3; Matta 21:43; Luka 2:32)

Pavlus kendisine bildirilen bu hizmet çağrısını görev addetti, bunu Rab’bin önceleri cemaatinin peşine düşene bağışı olarak algıladı ki, bu bağış aşağılanmış ve saf olmayan halkların kurtuluşunu sağlayacaktı. Ancak onların kökeni artık Yakup’un oğullarına dayanmayacak, daha ziyade tüm uluslardan ve dillerden çağırılmış yeniden doğmuş inançlılar arasından seçileceklerdi. Onlar hiç beklemedikleri biçimde Yahudiler arasından, Mesih’in gelişiyle ilgili mesajlara mirasçı tayin edilmişlerdir. Putperestlere verilen bu sınırsız hak Pavlus tarafından Tanrı’nın özel bir iletisi, kendisinin de hizmetkârı olduğu Müjde olarak yorumlanmıştır. Görevinin yürütülebilmesi ve sonlandırılabilmesi için birçok yeteneğe sahip olan Kutsal Ruh tarafından desteklendi, böylece görevi içinde Tanrı’nın doluluğu ve lütfü kendisini daha çok belli edecekti. Pavlus görevini büyük bir sadakat ve özveriyle yerine getirdi. Onun hapishaneye düşmesi, Müjde düşmanlarının, Mesih karşıtlarının katı tutumundan kaynaklandığı aşikârdır.

Misyon Tanrı’nın işidir


Efesliler 3:8-10
8 Bütün kutsalların en değersiziydim. Yine de Mesih'in akıl ermez zenginliğini uluslara müjdeleme ve 9 her şeyi yaratan Tanrı'da öncesizlikten beri gizli tutulan sırrın nasıl düzenlendiğini bütün insanlara açıklama ayrıcalığı bana verildi. 10 Öyle ki, Tanrı'nın çok yönlü bilgeliği, kilise* aracılığıyla göksel yerlerdeki yönetimlere ve hükümranlıklara şimdiki dönemde bildirilsin.

Pavlus kendisini kutsalların altında görmektedir, çünkü başlangıçta bugün utanç duyduğu biçimde, Yeruşalim civarındaki Yahudi-Hıristiyanları takip etmiş, onları İsa yolundan döndürmeye çalışmış, Musa yasalarını tek umutları olarak kabul etmeye zorlamıştır. Elçi bu korkunç takip avını bilinçsizce sürdürmüş ve çarmıhta ölenin dirildiğini, Tanrı’nın sağında oturduğunu asla tahmin edememiştir. Şam yakınlarındaki vahada karşısına çıkan Mesih’in muhteşem parlaklığı, genç Tora hukukçusunun gururunu kırmış, şaşkınlık içinde çarmıhta ölmüş İsa’nın yaşadığını ve yönettiğini fark etmiştir. Ancak İsa, onu yaptıklarına karşın öldürmemiş, bilakis kendisine bağışlayıcı Müjde’i bilgisiz putperestler arasında yayması için yetki vermiştir.

Pavlus uzun süren tövbesinde, çağırılmasının ardında büyük bir projenin yattığını hissetmişti. Buna göre göklerin ve yerin her şeye kadir yaratıcısı, sonsuza dek sürecek bir kararla, esenliğini, kayrasını ve Ruh’unun dökülmesini Yakup’un çocuklarıyla kısıtlamamış, tüm dünyaya dağıtmıştır. Kurtuluş planı Pavlus’un yaşadığı günlerde, uluslar arası kilisenin varlığı aracılığıyla meleklere, öbür dünyanın güçlerine bildirilmesini öngörmekteydi.

Efesliler 3:11-13
11 Bu, Tanrı'nın başlangıçtan beri tasarladığı ve Rabbimiz Mesih İsa'da yerine getirdiği amaca uygundu. 12 Mesih'te ve Mesih'e olan imanımızla Tanrı'ya cesaret ve güvenle yaklaşabiliriz. 13 Bu nedenle, uğrunuza çektiğim sıkıntılar karşısında yılmamanızı rica ediyorum. Bunlar size yücelik kazandırır.

Pavlus ebedi kurtuluşun diri Tanrı’nın kararı doğrultusunda, İsa’nın doğumu, yaşamı ve ölüler arasından dirilmesiyle gerçekleşeceğini anlamıştı. Aynı şekilde, Tanrı’nın İsa içinde yaşadığını ve etkinliğini burada sürdürdüğünü de fark etmişti. (Yuhanna 14:10-11; II. Korintoslular 5:19-20) Ona göre Meryem’in Oğlu, uzun zamandır beklenen Mesih ve Rab’dir. Bedelini ödediği barıştırma sonucu, tüm inananlar, hem Yahudiler, hem de Yunanlılar Tanrı’nın gazabından ve sorgusundan kurtulmuş olurlar. Ebedi Tanrı’ya Babaları olarak dua etmeye, O’nu sevmeye ve O’na hizmet etmeye hak kazanmışlardır. Tanrı’nın esenlik planı ve bu planın İsa Mesih aracılığıyla yürürlüğe koyulması sayesinde dünya yepyeni bir görüş açısı kazanacaktır. Her kişiye açık bu bağışlama henüz tamamlanmamıştır. Bize bağışlananlar için Kutsal Üçleme’ye ne kadar teşekkür ediyoruz?

Pavlus Tanrı’nın İsa Mesih aracılığıyla yürürlülüğe koyduğu bu kapsamlı planını, belirli hedefler doğrultusunda Efesli kutsallara sunmuştur. Pavlus onlara, şayet hapishaneye düşerse, asla umutsuzluğa kapılmamaları, endişe duymamaları konusunda cesaret veriyordu. Yeni inançları Roma’nın sömürgelerinde uyguladığı politikayla ters düştüğü için, her sonuca hazırlıklı olmalıydılar.

Dua: Baba başlangıçtan beri, inançsız, putperest toplumlara esenlik vermeyi planladığın için sana duacıyız. Planını Oğlun İsa aracılığıyla gerçekleştirdin ve O’nun ölümü sonucu bizi gazabından ve sorgulamandan kurtardın. Sena Babamız olarak sana dua edebilmek, seni sevebilmek ve sana hizmet edebilmek hakkını bize tanıdın. Esenliğinin bugün de, açtığın kapılardan komşularımız ulaşmasına, onların ailenin birer üyesi olmalarına izin ver. Âmin.

Sorular:
29. Yüce Tanrı’nın gizemi ve almış olduğu karar ne idi?
30. Tanrı esenlik planını nasıl uyguladı ve gerçekleştirdi?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on February 03, 2018, at 05:06 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)