Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- Ephesians - 027 (The Lord's Prayer of Paul)

This page in: -- Arabic -- English -- German -- Indonesian --TURKISH

Previous Lesson -- Next Lesson

EFESLİLER - Ruh'la Dolun
Mesihin İncilinde Pavlusun Efeslilere Mektubu

Bölüm 2 - Pavlus’un inanç öğretisi (Efesliler 2:1 – 3:21)

Pavlus’un Babamız duası (Efesliler 3:14-16)


Efesliler 3:14-16
14 Bunun için, yerde ve gökte her ailenin adını kendisinden aldığı Baba'nın önünde diz çökerim. 15-16 Baba'nın kendi yüceliğinin zenginliği uyarınca Ruhu'yla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih'in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim.

Pavlus çok iyi biliyordu ki, Efes ve civarındaki kiliselerini bir kez daha ziyaret etme ve onlara hizmet sunma olanağı yoktu. Bu nedenle, diz çöküp Tanrı, Babamız önünde onlar için dua etti. Pavlus bu ruhsal duruş içerisinde ettiği duadaki alçakgönüllülüğün sevgiyi bozmadığını, tam tersine Yüce Tanrı’ya olan sevgiyi derinleştirdiğini anlatır. Tanrı’nın tahtının yanında duran 24 İhtiyar, sevinçlerini, sevgilerini ve itaatkârlıklarını kanıtlamak için, Kutsal ve merhametli Tanrı’nın önünde diz çökerek şükranlarını sunuyorlardı.(Vahiy 4:10-11; 5:8-10)

Pavlus göklerin ve yeryüzünün Yüce Yaratıcısına “Baba” diye hitap ederek, İsa Mesih’in Müjde’de verilen 200 iletisinde kullandığı “Baba” sözcüğünü onaylamaktaydı. Pavlus bunun dışında, Tanrı’nın İncil’de geçen 326 adını yadsımıyor, O’nun biricik Oğlu’nun kefaret ölümü sayesinde “Baba” olarak çağrılabileceğini söylüyordu. Aynı şekilde, Kutsal Ruh da bağışlanan bu eşsiz hakkı onaylıyor, yeniden doğmuş Hıristiyanların yüreklerinden onların adına “Abba sevgili Baba” diye sesleniyordu. (Romalılar 8:15-16)

Tanrı’nın Oğlu İsa Mesih’e iman eden herkes oğulluğa kabul edilir ve İsa Mesih aracılığıyla O’nu Baba diye çağırabilir. O’nun ruhunda yatan tüm özellikleri ortaya koyan bu adla, Tanrı ve Oğlu’nun halefleri arasında özel bir bağlantı kurulmuş olur. Onlar Yüce’ye artık sen diye hitap edebilirler ve İsa ve Kutsal Ruh adına dua ettiklerinde seslerine kulak verilir.(Yuhanna 15:7)

Göklerdeki Baba evlat edindiği ve yeniden can verdiği tüm çocuklarını sever. Hepsini adlarıyla tanır, huylarını ve zaaflarını çok iyi bilir. Ruh’una iman ettikleri takdirde, onlar için planlar yapar ve yönetir. Şayet düşüncesizlik ve bencillik ederlerse onları asla dışlamaz, bir babanın kaybolmuş oğlunu beklediği gibi bekler ve tövbe etmeleri için cesaret verir. (Luka 15:20) Babasına güvenenler asla yalnız kalmazlar. O’nun sadakati sonsuzdur. Baba’dan geçen kalıtımsal özellikler sayesinde çocukları O’nun adını kolayca kutsarlar. (Matta 6:9) Babalarını daha yakından tanımak isteyen çocuklar, İsa’nın işlerini ve sözlerini incelemelidirler, çünkü O “Beni görmüş olan Babayı görmüştür” deme hakkına sahiptir. (Yuhanna 14:9)

Pavlus Babamız Tanrı önünde diz çökerek söyle der : ”Göklerde ve yerde her aile adını O’ndan almıştır.”

Pavlus’un ev hapsindeyken dua ederken Tanrı’nın birçok kızı ve oğlu bedensel olarak ölmüş, Babaları’nın yanında, barış içinde dinleniyorlardı. Bunların arasında Pavlus’un eziyet verdiği İstefanos, Yakup gibi kişiler ve de İsa’nın yaşamlarını tamamlamış öğrencileri bulunmaktaydı. “Tanrı ölülerin değil, tam tersine dirilerin Tanrı’sıdır.” (Matta 22:32; Markos 12:27; Luka 20:38) İşte bu nedenle Pavlus, Tanrı’nın Ruh’tan doğmuş, bazısı gökte, bazısı da yeryüzünde yaşayan tüm çocukların gerçek Babası olduğunu söyleyebiliyordu.

Onun Efes’teki Kutsallar ve putperest ülkelerde yaşayan Hıristiyanlar için dilediği ilk şey, Tanrı’nın doluluğundan kaynaklanan gücüydü. Göklerdeki Babamız her şeyi yaratan ve bunları yöneten ilk güçtür. Pavlus gizemin göklerden inen gücünün Hıristiyanların kutsanması olarak yorumluyordu. Rab’bin gücü olmasaydı, biz ruhsal açıdan ölür, tanrısal asmanın kurumuş dallarına benzerdik. (Yuhanna 15:5-7) İlginçtir ki, Pavlus’un ilk istediği fikir, teolojik bilgi, İncilsel kaynak ve ya konuşma yeteneği değil, yapıcı güç, göksel

Elçi, Baba’nın Yüceliğinin zenginliğini, her Hıristiyan’ın gereksinim duyduğu esenliğin kaynağı olarak niteler. Bu kaynak asla kurumayacaktır. Kaynak o kadar güçlüdür ki, Mesih’in tüm halefleri, şayet İncil’i okuyup, metinlerini duaya çevirirlerse, yüreklerini ve duygularını her gün yeniden doldurabilirler. Kendini ruhsal açıdan zayıf veya hasta hissedenler hemen bu kaynağa koşmalı, kendileri ve başkaları için Baba’nın vereceği güçten faydalanmalıdır. Gündelik ekmeğimizi bize bugün ver.” (Matta 6:11) Bu bağlamda edilen bu dua, göklerdeki Babamız’ın doluluğundan kaynaklanan güç yalnız kendimize değil, dua eden herkese bağışlanacaktır.

Gökten gelen güç, göğe yükselmeden önce öğrencilerine hakkında şunları söylediği Kutsal Ruh’tur: “Kutsal Ruh üzerinize geldiğinde güç ile donatılacaksınız… Benim tanıklarım olacaksınız.” (Elçilerin İşleri 1:8) Bu Ruh İsa haleflerinin yüreklerine, beyinlerine, böbreklerine, ayaklarına ve ellerine sızacak, iman edenlerin kaslarını ve cüzdanlarını değil, inanç ve umut yolundaki sevgilerini güçlendirecektir.

İsa’nın ve Pavlus’un Kutsal Ruh için yaptıkları asla zayıf bir Hıristiyanlık propagandası değildir. İnananların bedenleri zayıf olabilir, ancak aynı İsa’nın Pavlus’a öğrettiği gibi, Kutsal Ruh gökten kaynaklanan gücüyle onları destekleyecektir.”Kayram sana yeter, çünkü gücüm zayıflıkla yetkinleşir. Bu nedenle, Mesih’in gücü içimde konut kursun diye zayıflıklarım için coşkun sevinç duyarak övüneceğim. (II. Korintoslular 12:9)

Dua: Göklerdeki Babamız, bizleri oğulluğa kabullendiğin ve Göksel Babamız olarak bizlere baktığın için sana tüm yüreğimizle teşekkür ediyoruz. Oğlun İsa’nın kefaret ölümüyle, senin Kutsal Ruh’unun gücünü alarak bizlerin ruhsal yaşamamızı ve sana hizmet etmemizi sağladığı için duacıyız. İzin ver, Ruh’un çevremizdekilerin günahlarını bağışlayarak dirilmelerini sağlasın, gücün aracılığıyla ruhsal yaşama kavuşsunlar. Âmin.

Sorular:
30.Yüce Tanrı’yı neden Babamız diye çağırabiliriz?
31. Pavlus kiliseleri için hangi gücü istedi?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on February 03, 2018, at 05:06 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)