Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- Ephesians - 025 (Spiritual citizenship documents)

This page in: -- Arabic -- English -- German -- Indonesian --TURKISH

Previous Lesson -- Next Lesson

EFESLİLER - Ruh'la Dolun
Mesihin İncilinde Pavlusun Efeslilere Mektubu

Bölüm 2 - Pavlus’un inanç öğretisi (Efesliler 2:1 – 3:21)

Yeni Antlaşma’nın vatandaşlık belgesi (Efesliler 2:19-22)


Efesliler 2:19-22
19 Böylece artık yabancı ve garip değil, kutsallarla birlikte yurttaş ve Tanrı'nın ev halkısınız. 20 Elçilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine inşa edildiniz. Köşe taşı Mesih İsa'nın kendisidir. 21 Bütün yapı Rab'be ait kutsal bir tapınak olmak üzere O'nda kenetlenip yükseliyor. 22 Siz de Ruh aracılığıyla Tanrı'nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih'te inşa ediliyorsunuz.

Ruhlara huzur dağıtan hukukçu Pavlus düşüncelerinde hukuksal ve ruhsal birikimlerinden faydalanmaktaydı. Yalnızca dinsel yaşamın zor konuları üzerine vaaz vermekle kalmıyor, aynı zamanda çalışma arkadaşlarına, evlerde ruhsal ve hukuki açılardan etkili olabilmeleri için geçerli bir belge veriyordu.

Yahudi-Hıristiyanlara, artık Roma’nın Asya Eyaleti başkenti Efes’te yabancı ve uyruksuz olmadıklarını, kutsallarla beraber, gökte ve yerde tam vatandaşlık hakkını kazandıklarını anlatıyor, diğer taraftan da, putperest Hıristiyanlara Yahudi sinagoglarında kendilerini artık yabancı hissetmemelerini bildiriyordu. Bundan sonra karanlığın çökmesiyle birlikte mum yakmalarına, konuşmalar sırasında sessiz kalmalarına gerek yoktu, çünkü İsa Mesih’in kanı aracılığıyla, kutsanmış kişiler olarak, Tanrı’nın hanesine kabul edilmişlerdi.

Pavlus verdiği bu hukuksal vaatlerin yanında, onları kendi felsefelerini ve demokratik haklarını kullanmak için çağrılmadıklarını, eski peygamberler ve yeni Elçilerle büyümelerini salık veriyordu. Bunun dışında her düşünce, kilise içinde yabancı bir cisim kalmaya mahkûm kalacak ve asla barınamayacaklardı. Kilisenin temelleri Rab İsa üzerine kurulmuştu, O hassas köşe taşıydı ve konuşulan her sözün, edilen her duanın ve yapılan her işin üstündeydi. Bizler varlığımızı ve gücümüzü yalnız O’nun içinde buluruz.

Kilise yalnızca Tanrı’nın ailesi değil, aynı zamanda kutsal Tanrı’nın oturduğu ve etkinliğini sürdürdüğü tapınaktır. Bu yapı hiçbir zaman bitmeyecek, ayrıntıları asla tamamlanamayacaktır. Bina her kuşakla birlikte, Kutsal Ruh’un gücüyle biraz daha yükselecektir. Bu işlem sırasında, depremden zarar görmemesi ve fırtınanın sürüklediği yağmur sularının içeriye sızmaması için, her taş diğeriyle sıkıca bağlanacaktır.

Tapınağın giderek büyümesinin gizemi Rab’de saklıdır. Bina varlığını kendi içinde değil, yalnızca Yaratan, Yargılayan ve Kurtaran Rab’bin içinde ve O’nunla sürdürebilir. O her “yaşayan” her taşın içindedir ve işlerini buradan yürütür. Yahudi-Hıristiyanlarla, Putperest Hıristiyanların yan yana yaşamalarının Rab tarafından destek görmesi, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un evini temsil etmesi Efesliler açısından son derece önemliydi. Tanrı’nın tüm zenginliği diğer kiliselerde de yaşamak ve hüküm sürmek istemektedir. (Koloseliler 2:9-10)

Günümüzde, kilisenin nasıl göründüğünü ve nasıl canlandırılabileceğini düşündüğümüzde, Efes Mektubunun ilkelerini anımsamak yaralı olacaktır. Böylece evimizi kumlu arazide inşa etmemiş oluruz. Hint danslarının, Budistlerin hareketlerinin kendi cemaatleri için yararlı olduğunu düşünenler, yanılgı içindedirler, çünkü Mesih karşıtı ruhlar bu bölgeleri henüz tam olarak tanımamışlardır. İşlenen günahların Tanrı’nın yüzüne karşı itiraf edilmediği, İsa Mesih’in vicdanı temizleyen tek madde olarak kutsanmadığı yerlerde her şey yüzeysel değerlendirilir, huzur sözde kalır ve Müjde’in özüne ters düşen sınamalar ortaya çıkar. (Elçilerin İşleri 2:38-40)

Dua: Göklerdeki Babamız, Yahudi ve Putperest Hıristiyanların arasındaki perde, Oğlu’nun kefaret ölümüyle ortadan kalktığı için sana duacıyız. Böylece sana, Babamıza ulaşmamız mümkün kılındı. Kutsal Ruh ve İsa aracılığıyla biz evinin, kutsal tapınağının, hanenin bir parçası yaptın. Biz hiçbir şeyiz, oysa sen her şeysin. Ulusumuzun tövbe etmesine izin ver, böylece birçoğumuz canlansın, senin için yaşasın, seni sevsin ve övsün. Âmin.

Sorular:
27. Yüzeysel düşünen Yahudi ve Putperest-Hıristiyanları bugüne dek ne ayırıyordu?
28. İsa her iki gurubu nasıl birleştirdi?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on February 03, 2018, at 05:05 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)