Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- Ephesians - 011 (Paul's assessment of the faith of the Ephesians)

This page in: -- Arabic -- English -- German -- Indonesian --TURKISH

Previous Lesson -- Next Lesson

EFESLİLER - Ruh'la Dolun
Mesihin İncilinde Pavlusun Efeslilere Mektubu

Bölüm 1 - Elçinin mektubunun başında Efes ve civarındaki kiliseler için ettiği dualar (Efesliler 1:3-23)
A - Elçinin mektubunun başında Efes ve civarındaki kiliseler için ettiği dua (Efesliler 1:3-14)

Helen kutsallar için inanç tanımlaması (Efesliler 1:13-14)


Efesliler 1:13-14
13 Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun Müjdesi'ni duyup O'na iman ettiğinizde, siz de vaat edilen Kutsal Ruh'la O'nda mühürlendiniz. 14 Ruh, Tanrı'nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir.

“Sizler de gerçeğin sözünü- kurtuluşunuzla ilgili Müjde’i – duyunca buna iman ederek Mesih’e alındınız. Tanrı’nın vaat ettiği Kutsal Ruh’la mühürlendiniz. Tanrı yüceliğini övmek üzere O’na ait olanların kurtuluşuna dek Kutsal Ruh mirasımızın güvencesindedir. (Efesliler 1:13)

Küçük Asya Eyaletindeki Yahudi-Hıristiyan ev cemaatlerinin özelliklerini ve eğilimlerini iyice inceleyen Pavlus, daha sonra İsa Mesih’in Babası’na ettiği övgü duasında, Yunan ve Romalı inananların analizini yapmaya başladı. Aynı Yahudi-Hıristiyanlara yapmış olduğu açıklamalarda olduğu gibi onlara da “ O’nun içinde” kalıbıyla konuşuyordu. Bu kalıp tüm kıtalardaki, artık tek başına davranmayan, hareketlerini her zaman Rab İsa’nın istemine göre düzenleyen, O’nun birliğinde yaşayan gerçek Hıristiyanların tanıtıcı kimliği olmuştu. Efes mektubunu okuyanlar, bu tanımın kendileri için de geçerli olup olmadığını araştırmalıdırlar. Şayet yanıtları hayır ise, Kurtarıcının lütfüne sığınarak doğru düşüncelere dönmek, tövbe etmek ve O’na yalvarmak gerekir. Yanıt evet ise, bize bağışlanan bu hak için teşekkür etmek, yürekten övmek, dua etmek ve O’nun yaşamının parlaklığını yansıtmak gerekmektedir.

Pavlus Efes’teki kutsalların doğru yolu nasıl bulduklarını, “Mesih içinde olmanın” onlar için ne ifade ettiğini anlatır. Onlara inançlarının sırrının, kendisinden ve diğer Mesih tanıklarından işittikleri Gerçeğin Sözüyle bağlantılı olduğunu söyler. Bunları söylerken, Platon ve ya Aristo felsefelerine değil, Tanrı’nın yaratıcı ve kurtarıcı sözlerini bedeninde taşıyan İsa’nın gerçek kişiliğine dayanır. Adalet O’nun içinde görünür duruma gelmiştir. O’nun kutsal sevgisi tüm insanlar için bir ölçü olmalıdır. Yoksa bir tek kişi bile kendiliğinden adil olamaz. İsa’nın hacı ayrıca, Tanrı’nın tüm günahkârları sevdiğini, biricik Oğlu’nu feda ederek onları gelecek olan mahşerden koruduğunu anlatan gerçeğin kanıtıdır. Bu gerçeğe inanan ve bu nedenle dua edenler Mesih’in içine yerleştirilecek ve O’ndan sonsuz yaşamı armağan alacaktır.

Pavlus iletisini Kurtuluşun mesajı olarak adlandırıyordu. Onun Efes’te bulunduğu tarihlerde dört İncil yazarının Yunan bölgelerine veya Asya Eyaletine gelip gelmedikleri tartışma konusudur. Bu nedenle küçük Elçinin kurtuluşa dair verdiği iletiler sanki gökten düşmüş gibi etki yarattı. Pavlus vaazını kutsal yaptığını söylüyordu. Yunancadaki “Euanggelion” sözcüğü, Mesih’ten önce kuzeydoğu Akdeniz bölgesine kullanılmaktaydı. Sözcük, Pavlus’un yaşadığı dönemde Roma İmparatorluk sarayından gelen bildirileri ifade ediyordu. İmparatorun bir oğlu dünyaya geldiğinde veya orduları zafer kazandığında, bu olay davul ve trompetlerle umumi yerlerde halka ilan edilirdi. Bu bağlamda Müjde üzerinde tartışılması gereken bir felsefe değil, duyunca herkesin sevineceği gerçekleri içeren bir bildirimdi. Rab İsa ve öğrencileri, sözcüğü Tanrı’nın Meryem’den bir Oğlu doğduğunu, Babası ile beraber batan dünyayla barıştıracağını bildiren bir haber olarak kullandılar. Bu nedenle Pavlus, Efes’teki kutsallara yazdığı mektubunda, “Kurtulmamızın müjdesi” diyebilmekteydi. Luther bunu, “Kutsallığımızın mesajı” diye çevirdi. Onun bu tanımı, eşsiz kurtuluşun kutsalların, Mesih’in içlerine yerleştirilmesi ve her zaman onlarda korunacak olması sonucu ortaya çıkmasıyla bağlantılıdır.

Kurtarıcı Mesih’in Müjdei’nin ruhsal etkisi, O’na iman etmekle gerçekleşir. Bu iman Rabbimiz ve Kurtarıcımıza olan güvenin artmasına, kendimizi geçmişte, şu anda ve gelecekte O’na teslim etmemize neden olacak, inananların Rab’be ve Kurtarıcılarına, tarif edilemez birlilikle bağlanmalarını sağlayacaktır. İsa Mesih’le yapılan iman birliği olmadan, günahlar bağışlanmaz, O’nun korumasına girilmez ve Tanrı’yla barışma sağlanmaz. İşte bu nedenle diğer dünya dinleri, bağışlanan bir kurtulma, yüreklerin iyileşmesi ve sonsuz yaşam için taşınan umut kavramlarını tanımazlar. Hıristiyanlık inancı, elektrik fişini çalışan bir prize sokmaya benzer, sağlanan temasla ışık, ısı ve hareket için gereken enerji sağlanır.

Dr. Martin Luther bu inancın ruhsal önemini Küçük Kateizm kitabında şu şekilde açıklar: “ Biliyorum ki, kendi gücüm ve mantığımla Rab Mesih İsa’ya ulaşmam mümkün olamaz. Kutsal Ruh, aynı dünya üzerindeki tüm Hıristiyanları çağırdığı, topladığı, aydınlattığı ve kutsadığı ve Mesih İsa içinde doğru inançta tutuğu gibi, beni de Müjde aracılığıyla, O’nun ışığında ve O’nun bağışları sonucu, doğru inanç içinde kutsadı ve korudu.”

Öyleyse inanmak, Müjde’i inceledikten sonra, İsa Mesih’e aydınlara özgü biçimde evet demek sayılmaz. O, insanı O’nun gücüne, ışığına, sevgisine ve kutsal Ruh’una taşır.

Elçi Pavlus bu işlemi zihinlerden silinmeyecek bir markanın tescilli mührüne benzetir.( II.Korintoslular1:22; Efesliler 4:30; Vahiy 7:3) Hezekiel bu mühürlemeyi, sızlanan kâhinin Tanrı’nın gazabından ve yargılamasından korumak için bir melekle güvence altına almıştır. (Hezekiel 9:1-11) Diğer taraftan ona göre, tüm sözde inananlar ortadan kaldırılırlar.

Hıristiyanlar kendilerine değil, Tanrı’nın ve O’nun Oğlu İsa Mesih’e aittirler.”Korkma, çünkü seni kurtardım. Seni adınla çağırdım, sen benimsin.” (Yeşaya 43:1; 44:22) Rab İsa kendisine teslim edilenlerin idaresini, yönetimini ve korunmasını üstlenir. Bunu, iyi çobanı betimleyen konuşmasında kanıtlar. ”Koyunlarım sesimi işitirler, ben de onları tanırım ve ardımdan gelirler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Onlar sonsuza dek yok olmayacaklar. Hiç kimse onları elimden kapamayacak.” (Yuhanna 10:27-28)

Bu nedenle Kutsal Ruh’la mühürlenmemizden çekinmemize, bunu dert etmemize hiç gerek yoktur, çünkü bu durum Ruh’un İsa Mesih’e iman edenlerin içine yerleşmesinden başka bir şey değildir. Bu yerleşme sonucu O’nun ruhsal açıdan yeniden doğması sağlanmış olur, böylece bizi sonsuz yaşama ortak eder. “ Mesih çarmıhta, Biz Baba’nın ve Oğul’un yaşamına ortak olalım diye öldü.” (Yuhanna 3:3-5, 14-18; 5:24, 8:12; 11:25-26; 14:6)Bu bağlamda önemli olan duygularımız değil, inancımızdır. İsa’ ya güvenenler fark etseler de, etmeseler de, O’nun Kutsal Ruh’unu alırlar. Bazılarında bu algılama gecikebilir, bazen de en geç inançlarını sınanması sırasında ortaya çıkar.

Ancak vakit geçirmeden iman etmemiz gerekmektedir. “Mesih’in Ruh’una sahip olmayan O’na ait değildir” (Romalılar 8:9b) Ve “ Kutsal Ruh’la etkilenen hiç kimse” Rab lanetlisin” demez” (I.Korintliler 12:3b)Tanrı’nın Ruh’una sahip olmayan kişi, spotlu, klimalı ve kaloriferli, ama elektriği olmayan bir salona benzer. Burada, her türlü tesisat ve Liturjiye karşın “Tencerede ölüm” vardır.(II. Krallar 4:40)

Elçi Pavlus bu gerçekleri Efes kilisesinin yetkililerine bir inanç öğretisi olarak değil de, şartlı bir şükran duası olarak sundu: “İman ederseniz Kutsal Ruh sizin içinize de dolar.” Bu sıralama taşınan ruhsal endişeler sonunda kazanılan bir deneyimdir, Baba ve Oğul’ edilen duaya dönüşmelidir.

Şayet bir kişi Kutsal Ruh’a ait gücün ve bağışlayıcılığını eksikliğini çekiyorsa, onu inanmaya, umut etmeye ve güvenmeye zorlamalıyız. “İsa Mesih, sen Kutsal Ruh’u alabilesin diye canını verdi.” Mesih bizim kötülüklerimize karşı kendisini kurban etmeden önce, Tanrı ile aramızda, O’nun esenliğini ve iyi Ruh’unu frenleyen ve engelleyen yüksek bir duvar bulunmaktaydı. İsa’nın tüm günahlarımızın ceremesini çekmesinden sonra Bağışlamanın Ruh’u herhangi bir engelle karşılaşmadan, arayanların ve tövbe edenlerin içine girebilmektedir. Rab İsa’nın çıkarttığı gelmiş geçmiş tüm insanlar için çıkarttığı genel af sonrası, artık herkes artık buna inanmalı ve kabul etmelidir. İşte o zaman Tanrı’nın lütufları ve gücü kendisini göstermeye başlayacaktır.

Elçi Pavlus Paskalya gününde merak ve şaşkınlık içinde kendisine koşan topluluğa şöyle seslendi : “ Tövbe edin ve günahlarınızın bağışlanması için her biriniz İsa Mesih’in adıyla vaftiz edilsin. Böylece Kutsal Ruh armağanını alacaksınız. Çünkü bu vaatler sizlere, çocuklarınıza ve uzakta olan herkesedir; Tanrı Rab’bin çağırdığı herkese… Bu sapkın kuşaktan kurtulun!” (Elçilerin İşleri 2:38-40)

Rab İsa öğrencilerine Baba’nın ve Oğul’un Ruhu’nu almaktan korkmamalarını birçok kez yenilemişti. “ Arayın bulacaksınız. Kapıyı çalın size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır. İçinizden hanginiz oğlunuz sizden balık isteyince, ona yılan verir? Ya da yumurta isteyince yılan? Kötü kişiler olan sizler çocuklarınıza nasıl iyi armağanlar vermeyi biliyorsanız, göksel Baba da kendisinden dileyenlere Kutsal Ruh’u cömertçe verecektir.” (Luka 11:9-13)

Kutsal Ruh’un gelmesini engelleyecek bir günah işledinse, suçunu açıkça itiraf et, kibrini yenmeyi bil. İsa’ya seni bağışlaması için dua et, böylece teselli edici Ruh senin günahlarını bağışladığı gibi, O’nu daha yakından tanıyabilmen için ruhunu göksel ışıkla dolduracaktır.” Kutsal Ruh, Babamız, Rab İsa Kurtarıcıdır” Paraşütle atlarmış gibi inan, Üç Varlıklı Tanrı’nın lütfuna atla, göreceksin ki, seni paraşütten daha fazla koruyacak.

Pavlus ayrıca inananların mühürlenmesinin kendi dinsel savı olmadığını, Eski ve Yeni Antlaşmaların bildirdiği, uyulması gereken en basit kural olduğunu söyler. Kral Davut sırf zevk olsun diye zina yapmış, adam öldürmüş, bu nedenle Tanrı’nın gazabını hissetmişti. Bu esnada umutsuzluğa düşerek, yüzlerce günahkârı kurtaracak olan şu duayı okumuştur: “ Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, yeniden kararlı bir ruh var et içimde. Beni huzurundan atma, Kutsal Ruh’unu benden alma.” (Mezmur 51:10-11)

Tanrı’nın yanıtı peygamber Hezekiel aracılığıyla geldi: “ Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim. Ruhumu içinize koyacağım; kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım. (Hezekiel 36:26-27)

Tanrı, peygamber Yoel’e de kurtarışının planını açıkladı, buna göre Ruh’unu yalnız çağırılan halka değil tüm insanların üzerine dökecekti. Ruhunu Tanrı’ya açanlar, O’nun itici gücünü ve esenlik bağışını kazacaktır “ Bütün insanların üzerine Ruh’umu dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Yaşlılarınız düşler, gençleriniz görümler görecek. O günler kadın, erkek kullarımın üzerine de Ruhum’u dökeceğim… O zaman Rab’bi adıyla çağıran herkes kurtulacak.” (Yoel 2:28-29)

Tanrı’nın vaftizci Yahya’ya verdiği işaretler, Himalaya Dağlarının zirvesi kadar yüksektir. Yahya ertesi gün İsa’nın kendisine doğru geldiğini görerek şöyle dedi: ”İşte dünyanın günahını kaldıran Tanrı Kuzusu! Kendisi için, “ Benden sonra benden üstün bir adam geliyor, çünkü O benden önce vardı” diye bildirdiğim kişi budur. ..Ama suyla vaftiz etmek için beni gönderenin kendisi, “Ruh’un kimin üzerine inip durduğunu görürsen, Kutsal Ruh’la vaftiz edilen odur” dedi. (Yuhanna 1:29-33) İşte bu mesajla Yahya, İsa’nın tüm insanlık için öleceğini söyleyerek kehanette bulunuyor ve Kutsal Ruh’un geleceğini önceden haber veriyordu. Yahya ayrıca, Kutsal Ruh’un rüzgâr gibi herhangi bir yerden çıkmadığına ve İsa’nın Kutsal Ruh’la vaftiz eden ilk kişi olduğuna tanıklık ediyordu. Tanrı Kuzusu olmazsa, Kutsal Ruh da olmaz. İsa’nın kefaret ölümünün gerçekleşmesiyle beraber Kutsal Ruh, O’na iman edenlerin üzerine döküldü.

İsa’nın konuşmalarında kullandığı, “Teselli Ruh’u” ve “Gerçeğin Ruh’u” kavramları, Pavlus zamanında henüz Yunan diline çevrilmemişti. Bu kavramlar ulusların Elçisinin ölümünden sonra, Yuhanna’nın o zamanın Hıristiyanlık merkezi Efes’ gelmesi ve burada İsa’nın Ruh’u aracılığıyla vahiyi yazmasıyla beraber ortaya çıkarlar. (Yuhanna14:16,26-27; 15:26; 16:7-11.13.14)

Buna karşın Yunanlı Doktor Luka, İsa’nın kullandığı Kutsal Ruh’a ait kavramları incelemiş ve iki kitabında kullanmıştır. “ Şöyle yazılmıştır,” Mesih’in işkence çekmesi ve üçüncü gün ölüler arasından dirilmesi; O’nun adıyla günahların bağışlanmasını sağlayan tövbe bildirisinin yayılması gerekir. İşte üzerinize Baba’nın vaadini gönderiyorum. Ama yücelerden gelecek güçle kuşatılıncaya dek kentte kalın.” (Luka 24:46-49)

“Onlarla birlikteyken Yeruşalim’den ayrılmamaları, Baba’nın vaadini beklemeleri için buyruk verdi. Siz bu vaatleri benden duydunuz. Bildiğiniz gibi Yahya su ile vaftiz etti, ama siz birkaç gün içinde Kutsal Ruh’la vaftiz edileceksiniz…. Yeruşalim’de tüm Yahudiye’de, Samiriye’de ve dünyanın en uzak köşesinde benim tanıklarım olacaksınız. (Elçilerin İşleri 1:4-8)

Elçi Baba’ya yakarmalarında Efes’teki İsa inananlarına, Kutsal Ruh’la mühürlenmenin beyindeki adrenalinin artmasından kaynaklanmadığını, Göklerdeki Baba’nın vermiş olduğu çok sayıdaki iletide belirtildiğini anlatıyordu. Ona göre Kutsal Ruh’un bağışladıkları, Mesih’in yüceliği içinde kendilerine vereceklerinin ruhsal bir avansı, ön ödemesi sayılmalıydı. Rab İsa’nın çarmıhta başlattığı kurtuluş bu yolla tamamlanacaktır. Günümüzde çekilen acılar, bazı kutsalların bedenlerinde hissettikleri ağrılar, Mesih’in tekrar gelişi ve ölüler arasından dirilişi ile sona erecektir. Burada sevinmemiz gereken nokta, kanıyla günahlarımızın bedelini ödeyerek bizim köle pazarından ve ölümden azat olmamızı sağlayan kurtarıcımızın sonsuza dek malı kalmaya hak kazanmış olmamızdır. Buna inananlar ve yaşamlarını buna göre düzenlemiş olanlar, Kutsal Ruh’un yönetiminde ve esenliğinde Baba’yı ve Oğlu överler. O’na yüce bağışları için ettiğimiz teşekkür nerede kaldı?

Pavlus Efes ve tüm dünyadaki kutsalların kurtulması için İsa Mesih’e kefaret ölümü için ettiği övgü duasını,(Efesliler 1:3-14) Yunanca yazdığı tek bir cümlede özetlemiştir. Hapishane yıllarında bile onun yüreği Tanrı’yı övmek için çarpmaktaydı. Bazı yorumcular bunun İncil’deki en uzun cümle olduğunu savunurlar. “Yüreğin dolu olduğu hallerde, ağız konuşur”

Dua: Göklerdeki Babamız, bize İsa Mesih’in Müjdei’ni okuma hakkı verdiğin için sana dua ediyoruz. Bu yolla sağladığın inancımız, bizi Kutsal Ruh’la mühürleyerek yaşamamızı sana övgü olarak sunarken gereken gücü bize sağladığın için sana teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımıza ve Dostlarımıza yeniden doğma hakkını bağışla. Âmin.

Sorular:

 1. Müjde eskiden ne anlama gelirdi? Günümüzdeki anlamı nedir?
 2. Mesih’e iman ve Kutsal Ruh’la mühürlenme birbirleriyle nasıl bir bağlantı içindedirler?
 3. Ruhsal mirasımızın avansı ne demektir? Mirasımız ne olabilir?

Test 1:

Efes Mektubundaki görüşler üzerine öğrendiklerini sına ve şu soruları yanıtla:

 1. Kutsal Ruh Pavlus ve ekibinin Efese gitmesine başlangıçta niye karşı çıktı?
 2. Efes ve civarındaki kiliselerin bu mektupla yanıtlanmaya çalışılan sorunları nelerdi?
 3. Pavlus’un bu mektubunda ortaya çıkan temel konu hangisidir?
 4. Saul, İsa Mesih adına yaptığı görev gezilerinde niçin Pavlus adını kullanmıştır?
 5. Havari sözcüğünün Türkçe karşılığı nedir?
 6. Yeni Antlaşma’ya göre Mesih sözcüğü ne anlama gelir?
 7. İsa’yı arkadaşlarına nasıl tanımlarsın?
 8. Tanrı’nın senin yaşamındaki istemi ne olabilir?
 9. Efes’teki kutsallar nasıl kutsal oldular?
 10. Mesih’in içinde iman ne demektir?
 11. Senin için İsa’nın bağışı ne ifade eder?
 12. Tanrı’nın barışı bizim mantığımıza niçin sığmaz?
 13. Yüce Tanrı’yı Babamız diye çağırma hakkını nasıl kazandık?
 14. İsa Mesih’e Rab deme hakkımız nereden gelmektedir?
 15. Efes Mektubunun başlangıcındaki Tanrı’ya övgünün temel konusu nedir?
 16. Rabbimiz İsa Mesih’in Babas yoğunlaştırılmış terimi ne anlama gelir?
 17. Göksel Babamız bizi gökyüzünün tüm esenliğiyle nasıl kutsadı?
 18. Babamız’ın tüm esenliği niçin yalnız Rab İsa’nın içinde gelir?
 19. Çağrılmamızın sırrı nerede yatar?
 20. Tanrı önünde doğru ve kutsallık içinde yaşamak ne demektir?
 21. Tanrı O’nun çocukları olmamıza nasıl önceden karar verdi?
 22. İsa Mesih tarafından kurtarılmak ne demektir?
 23. Günahlarımızın bağışlanması niçin yalnız Mesih’in kanıyla gerçekleşebilir?
 24. Rab bağışlayıcılığının varlığını nasıl taksim eder?
 25. Pavlus’a göre Tanrı’nın kurtarma planının beş aşaması hangileridir?
 26. Yeni Antlaşma Mesih’in Hükümranlığının birliğine nasıl Tanıklık eder?
 27. Uluslardaki Yahudi-Hıristiyanlarla, Hıristiyanları birleştiren nedir?
 28. Bir insan nasıl Tanrı’nın mirasçısı olarak adlandırılır?
 29. Tanrı’nın yüce lütfü içinde yaşamak pratikte nasıl gerçekleşir?
 30. Radikal Yahudiler Mesih’in gelişinden ne beklerler?
 31. Rab İsa tekrar gelişi hakkında neler açıklamıştır?
 32. Elçi Pavlus mektuplarında Mesih’in gelişine nasıl tanıklık eder?
 33. Müjde eskiden ne anlama gelirdi? Bu günümüzdeki anlamı nedir?
 34. Mesih’e inanç ve Kutsal Ruh’ta mühürlenmek nasıl bir bağlantı içindedirler?
 35. Ruhsal mirasımızın avansı ne demektir? Mirasımız ne olabilir?

Sizler de gerçeğin sözünü –kurtuluşunuzla ilgili Müjdeyi duyunca buna iman ederek Mesih’e alındınız. Tanrı’nın vaat ettiği Kutsal Ruh’la mühürlendiniz. Tanrı yüceliğini övmek üzere O’na ait olanların kurtuluşuna dek Kutsal Ruh mirasımızın güvencesidir. (Efesliler 1:13-14)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on February 03, 2018, at 05:03 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)