Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- True Light - 4. The Light Shines in the Darkness
This page in: CEBUANO -- English -- French -- German? -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Somali -- Telugu -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

Nawala ang Kangitngit ug Ang TINOUD NGA KAHAYAG Nisidlak karon
Usa ka Hinungdan nga Buklet Alang Kanimo

4. Ang Kahayag Nagdan-ag sa Kangitngit


Si Kristo mao ang kahibulongang kahayag sa Dios, nga mianhi sa atong kalibutan aron paglamdag sa tanang mga tawo. Sa wala pa Siya, miabot ang mga propeta, ang mga pilosopo, ang mga hari, ug ang mga sultan. Daghan ang naghunahuna nga ang usa o daghan pa niini mao ang Manluluwas sa kalibutan. Apan silang tanan nangamatay. Si Hesukristo lamang ang nagpadayon: ang parola nagdan-ag sa kangitngit. Siya magadan-ag sa tanang mouban taman sa maabtan sa mga silaw sa Iyang gugma.

Tingali ikaw mangutana: Nganong si Kristo miingon nga Siya mao ang kahayag sa kalibutan? Unsa ang mga bag-ong pagtulon-an ug mga panghunahuna nga gidala Niya, nga wala pa ipahayag sa ubang mga propeta ug mga hari?

Si Kristo mianhi kanato sa imahe sa pagpakatawo sa Dios ug sa lintunganay sa magbubuhat. Gipahayag Niya kanato nga ang Labing Gamhanan mao ang gugma nga walay katapusan. Kay dili Siya usa ka Dios, nga layo ug wala mailhi, wala magpakabana kanato, naggiya kung kinsa ang Iyang gusto ug nagpahisalaag kung kinsa ang Iyang gusto. Apan Siya usa ka mahigugmaong Amahan, nga wala magtamay ni magsalikway sa tawong daotan. Hinuon gitanyag Niya sa tanan ang Iyang kaluoy ug ang Iyang kamatuoran kang Kristo. Kini ang rebulosyon sa doktrina, nga gidala sa anak nga lalaki ni Maria. Sukad niadtong panahona, nahadlok kita sa Dios dili ingon nga usa ka malupigon ni ingon nga usa ka maghuhukom. Ang hinungdan mao nga ang Dios ang atong langitnong Amahan, nga naghatag kanatog pagka-anak. Nag-atiman Siya kanato, ingon nga usa ka Amahan nag-atiman sa iyang mga anak. Nahigugma Siya kanato, ug gitanyag kanato ang Iyang libre nga kaluwasan gikan sa pagkaulipon sa sala ug kamatayon.

Nagasalig ka ba sa mensahe ni Kristo ug mituo nga ang Dios mao ang imong espirituwal nga amahan? Si Hesukristo mikanaog sa imong lebel, tungod kay siya nangandoy sa pagbubo sa Iyang gugma sa imong giuhaw nga kasingkasing.

Natuman ni Kristo ang Iyang bag-ong pagtulon-an sa Iyang kaugalingong kinabuhi, kay Siya ang Nagpakatawo nga Pulong sa Dios. Pinaagi sa gahum sa Iyang langitnong amahan siya nahigugma sa Iyang mga kaaway ug nagpanalangin sa mga nagtunglo Kaniya ug nagkinabuhi sa usa ka kinabuhi nga putli sa pulong ug sa buhat. Giayo niya ang mga masakiton ug gibanhaw ang mga patay. Wala lang niya giwali ang pulong sa Dios apan Iya usab kining gipuy-an. Ang tanang mga propeta sa Iyang atubangan gipahayag ang kabubut-on sa Dios sa tawo. Apan si Kristo mao ang pulong sa Dios mismo. Ang Makagagahum nahimong unod diha Kaniya aron makasulti siya:

Si bisan kinsa nga nakakita KANAKO,
nakakita sa AMAHAN.
Juan 14:9

Si Kristo nagtudlo kanato kung kinsa ang Dios: Ang gugma nga walay nasayran nga katapusan, kaluoy nga dili matugkad ug gahum nga walay kinutuban. Si Kristo wala mianhi aron laglagon ang nagdumot ug puohon ang dili diosnon; hinuon siya miingon:

Kay ang Anak sa Tawo mianhi
aron pagpangita ug pagluwas sa nahisalaag.
Lucas 19:10

Pagkadako kini nga pagsaksi ni Kristo sa Iyang kaugalingon! Ang atong Ginoo anaay malumo ug mapaubsanon nga kasingkasing, nga bisan ang Iyang kinabuhi gihatag Niya ingon nga usa ka lukat alang sa kadaghanan. Wala siya magpakita ingon nga usa ka agalon o malupigon apan nagpanghimatuod sa Iyang kaugalingon nga nag-ingon:

ANG ANAK SA TAWO
wala moanhi aron alagaran,
apan aron moalagad
ug naghatag sa iyang kinabuhi
ingon nga usa ka lukat alang sa kadaghanan.
Mateo 20:28

Niining pahayag ni Kristo iyang gipahibalo ang kinaiya sa Iyang bag-ong han-ay,Iyang giklaro sa Iyang mga sumusunod nga:

KINSA MAN
ang gusto mahimong dako sa inyong tanan
KINAHANGLAN MAHIMOMG IMONG SULUGOON,
ug si bisan kinsa ang gusto molabaw sa tanan
KINAHANGLAN MAHIMONG IMONG ULIPON.
Mateo 20:26-27

Ang garbo dili mao ang panultihon sa Kristiyanismo, apan ang pagkamapaubsanon ug pagserbisyo maingon man ang sakripisyo alang ug tungod sa uban. Apil na niini bisan kadtong dili modawat sa sakripisyo. Kini nga mga hiyas mao ang bunga sa mga pagtulon-an ni Kristo, nga nagpahayag kanato nga ang Dios usa ka mahigugmaon nga Amahan. Siya nagpuyo niining mga prinsipyo atubangan sa atong mga mata.

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on October 08, 2021, at 04:00 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)