Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 094 (The Apostle plans to Return to Jerusalem, and then go on to Rome)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
D - ANG IKATULONG MISYONARYONG PANAW (Buhat 18:23 - 21:14)

3. Ang plano sa Apostol sa Pagbalik ngadto sa Jerusalem,, ug unya magpadayon ngadto sa Roma (Buhat 19:21-22)


BUHAT 19:21-22
21 Human niining hitaboa, giniyahan sa Espiritu Santo, si Pablo mihukom, sa pag-agi sa Macedonia ug sa Grecia ug sa paglahos ngadto sa Jerusalem. Unya miingon siya, “Gikan didto, moadto usab ako sa Roma.” 22Busa gipadala niya ang duha sa iyang mga katabang nga si Timoteo ug si Erasto ngadto sa Macedonia samtang siya nagpabilin ug dugaydugay sa lalawigan sa Asia.

Ang pulong Asia mao ang gigamit human ang mga Romanhon sa pagtudlo sa usa sa ilang mga rehiyon diha sa Anatolia, diin ang Efeso mao ang ulohan ug sentro sa mga komunikasyon. Unya, kining pulong “Asia” mao ang gihatag aron maila ang tibuok kontenente sa Asia, kansang tukma mga mga utlanan, mga rehiyon, ug mga detalye natino lamang labot sa usa ka siglo sa sayo pa.

Si Pablo nagwali, diha sa rehiyon sa Anatolia unang gitawag nga Asia. Didto siya nagpakaon sa espirituhanon niadtong gigutom alang sa pagkamatarong alang sa duha ka tuig ug tunga. Samtang niining panahona usa ka buhi nga iglesia maoy gitanom, kansang mga kahayag sa gugma, misilaw sa tanang palibot niini. Ang ebanghelyo sa kaluwasan miabot bisan ngadto sa kataposang balangay sa probinsiya. Ang Efeso nahimong ikatulo nga nag-unang sento ngadto sa pagpadala sa ebanghelyo sa Roma, sunod sa Jerusalem ug sa Antioquia. Si Pablo nagsulat gikan niining ulohan sa iyang duha ka kinasingkasing nga mga epistola ngadto sa mga taga-Corinto. Siya nag-antos gikan sa iyang mga problema, ug nag-ampo ngadto sa Dios aron makahimo ang mga igsoon didto sa pag-ila sa mga espiritu, ug gawasnon sila gikan sa kaisipan ug sa sikolohiya nga mga pagsagol.

Atol sa iyang pagpabilin diha nianang siyudad si Pablo mikuha og tinigom alang sa mga nanginahanglang iglesia sa Jerusalem. Siya adunay Grego ug taga-Anatolia nga mga iglesia nga miapil diha niining mahinungdanong proyekto, ingon nga atong mabasa diha sa iyang epistola (Kapito 8-9). Kini nga siyudad, diin si Juan ang apostol nagbantay sa mga panon sa karnero ni Kristo, nagpadayon aron sa pagbuhat sa inila nga papel diha sa kasaysayan sa unang iglesia alang sa ginatos nga mga katuigan. Ang buhi nga Dios misulti niini ngadto kang Juan diha sa iyang Pinadayag ingon nga una ug inahan sa tanang mga iglesia (Pinadayag 2:1-7). Pipila ka mahinungdanong mga konseho gihimo sa Efeso, lakip ang ikatulo nga Ekumenikal nga Konseho (A.D. 431) sa panahon sa mga Cesar sa Byzantine. Si Pablo nagpasalamat kang Kristo alang sa iyang kadaogan diha sa Asia Minor sa kataposan sa iyang ministeryo didto, sa 55 A.D. Ang Balaang Espiritu nagklaro ngadto sa apostol sa mga Hentil nga siya kinahanglan mobalik sa dili madugay ngadto sa Jerusalem, aron sa paglambigit sa bag-o nga iglesia uban sa inahang iglesia sa Jerusalem.

Apan si Pablo nangandoy sa pagtan-aw sa hinigugmang mga membro nga Grego nga mga iglesia sa makausa pa. Siya nagplano pinaagi sa daghang mga pag-ampo, ilalom sa direksyon sa Balaang Espiritu, aron sa pagpanaw una paingon sa kasadpan ngadto sa Roma, ug unya dapit sa silangan ngadto sa Jerusalem. Ang apostol nasayod nga ang Balaang Siyudad dili buot momarka sa pagsira sa iyang misyonaryong mga panaw, kay ang Balaang Espiritu nagpadayag ngadto kaniya nga ang Roma buot nga iyang kataposang tumong. Ang Ebanghelyo maoy nagdali gikan sa Jerusalem ngadto sa Roma ug gikan sa sentro sa Balaang Espiritu ngadto sa sentro sa secular nga awtoridad, aron nga ang bukton sa pagkamatarong mahimong mobuntog sa tanang laing mga inhustisya. Siya mao ang Ginoo, ug ang matag tuhod magapiko sa atubangan Niya, kadtong tua sa langit, ug kadtong tua sa kalibotan, ang matag dila magasugid nga si Hesu-Kristo mao ang Ginoo, aron sa paghimaya sa Dios nga Amahan (Pilipos 2:10-11). Ang paghimaya niining talagsaong ngalan mao ang motibo ug nagmanehong puwersa diha sa misyonaryong mga panaw ni Pablo.

Si Pablo dili usa ka linain nga mga henyo diha sa gingharian sa Dios. Siya mialagad uban sa pag-apil sa daghang mga kaigsoonan, kinsa nagkuyog sa pagrepresentar sa espirituhanong lawas ni Kristo. Walay usa sa mga kaigsoonan nga makahimo sa pag-alagad sa tanang panahon, dili kon wala ang iyang ubang mga igsoon. Busa, kami misugid, nga kami nagkinahanglan sa inyong mga pag-ampo ug panag-uban, ingon ng ikaw nagkinahanglan sa among pag-alagad ug mga pag-ampo. Kami nag-ampo alang kaninyo. Kamo ba usab naghimo sa pag-ampo alang kanamo? Si Pablo nagpadala kang Timoteo, kinsa adunay pag-alagad kaniya nga matinud-anon ingon nga iyang anak, aron sa pag-andam sa iyang panaw. Karon siya mao ang maghawan sa dalan mahitungod alang sa dako nga panamilit sa panaw ni Pablo.

PAG-AMPO: Kami nagpasalamat kanimo among Ginoong Hesu-Kristo, dili alang sa kalibotanon awtorided ni kang Satanas mahimong hunongon ang Imong madaogon nga prosisyon. Kamo adunay pagdawat kanamo ngadto sa mga hawan sa Imong gingharian. Tudloi kami sa pagtuman sa tingog sa Imong Balang Espiritu, aron kami mahimong modagan bisan asa Imong gusto, ug mohunong bisan asa ug bisan asa ang Imong idirekta.

PANGUTAN:

  1. Nganong si Pablo kinahanglan moadto ngadto sa Roma?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 06:08 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)