Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 002 (Introduction to the Book)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
A - ANG PAGTUBO UG ANG KAUGMARAN SA UNANG IGLESIA SA JERUSALEM (Buhat 1 - 7)

1. Ang Pasiuna sa Libro ug ang kataposang Saad ni Kristo (Buhat 1:1-8)


BUHAT 1:1-2
1 Minahal kong Teofilo: Sa una kong sinulat gihisgotan ko ang tanang butang nga gibuhat ug gitudlo ni Hesus sukad sa pagsugod niya sa iyang buluhaton.2 hangtod sa adlaw nga gibayaw siya ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawa, gipahimangnoan niya pianaagi sa Espiritu Santo ang mga tawo nga iyang gipili nga mga apostoles.

Daghang mga tawo nagsulat ug dili maihap nga mga libro, diin kong ipalinya mahimong dako ug taas nga bukid. Usa ka adlaw, sila pagasunogon diha sa kalayo sa kasuko sa Dios, alang sa tanang mga pulong sa mga tawo kini walay hinungdan, puno sa pagpagarbo, ug walay unod.

Apan ang duha ka mga libro nga gisulat ni Lucas ang mananambal kini modan-ag sa Adlaw sa Paghukom labaw pa kasidlak kay sa adlaw mismo. Sila dili gayod mahanaw, apan motindog nga habog atubangan sa trono sa Dios. Ang ebangelista nga si Lucas, naghulagway diha sa iyang ebanghelyo ang mga binuhatan ug ang mga pulong ni Kristo. Siya naghisgot sa Iyang mga binuhatan sa wala pa ang Iyang mga pulong, kay si Kristo mianhi dili lang magtutudlo, apan usab Manluluwas sa tibuok kalibotan. Ang ebanghelista gusto nga maghimaya Kaniya. Siya nagpakita kanato kon giunsa paghinulsol sa mga makasasala sa presensya ni Hesus, pagsugid sa ilang mga sala aron mahimong matarong pinaagi sa ilang pagtuo diha sa grasya sa Dios. Ang gilansang nga kawatan nga naglumbay uban ni Kristo adunay samang kasinatian sa dihang siya misulod uban ni Hesus ngadto sa halapad nga Paraiso puno sa himaya. Ang ebanghelyo ni Lucas mao ang libro sa dakong kalipay. Ang anghel miabot aron pagsangyaw niining malipayong balita sa pagkatawo sa bata diha sa pasongan. Ang Dios Mismo nahimong tawo, aron sa pagpangita ug pagluwas niadtong nawala. Karon kita makapamatuod, uban sa pagpasalamat sa Dios, nga daghang katawhan nga naluwas pinaagi sa ebanghelyo ni Lucas. Ang gahom sa kinabuhing walay kataposan nagdagayday gikan sa itom nga mga letra ngadto sa mga hunahuna ug mga kasingkasing sa mga magtutuo.

Si Teofilo, ang hataas ug ranggo nga opisyal sa Roma, adunay kasinatian sa kaluwasan ni Kristo nga kahibulongan. Busa siya gisaligan ni Lucas, ang iyang higala ug doctor nga Greko, inubanan sa tahas sa pagtigom sa mga detalye mahitungod sa kinabuhi ni Hesus nga taga Nazaret, aron sa pagsulat sa tukma nga kasaysayan sa ebanghelyo sa kaluwasan didto sa Romanhong Imperyo. Ang gobernador sa Roma wala matagbaw nga adunay sentimento lamang nga pagbati, apan gusto gayod sa masaysayon nga mga pundasyon alang sa iyang buhi nga pagtuo. Si Lucas nga edukado nagsulat niining duha ka mga libro, gipahinungod kanila alang sa ilang gobernador, aron pagtukod kaniya sa iyang espirituhang kinabuhi ug sa pangsangkap kaniya ingon nga magtutuo alang sa iyang katungdanan ingon nga mahinungdanong alagad sa Romanhong Imperyo. Siya nagpamatuod kaniya nga walay paglaom sa atong masamok nga kalibotan gawas sa buhi nga Hesu-Kristo.

Ang tanang nasod sa atong kalibotan mahanaw. Ang tanang bangaitang maalamon dili magpulos, bisan kon sila makahatag kanato ug kahibalo pamatuod sa ilang makiadmanon nga mga hunahuna. Si Kristo wala magtukod sa Iyang Gingharian ibabaw sa kaalam sa lantip nga mga salabotan, dili bisan Siya magsalig sa gahom sa makusganon nga mga sundalo, apan hinuon nagpili ug kasagarang mga tawo ug mga mangingisda nga walay alamag, gitawag sila aron mahimong mga apostoles. Ang iyang pagpili sa ubos ug kahimtang ug dili makadaot nagpasabot usab sa iyang pagsalikway sa bantogan, kusgan ug maabtik niining kalibotana. Kaaway sa Dios ang mga mapahitaks-on apan maghatag siyag grasya sa mga mapaubsanon.

Mao kini ang sakto nga panagbagay uban sa mga desinyo sa Balaang Espiritu, kinsa magalig-on niadtong dili kusgan, ug maghatag ug kinabuhi niadtong walay paglaom. Si Kristo wala maghimo sa Iyang mga buhat sa Iyang kaugalingon, apan sa tanang panahon uban sa panag-hiusa sa Balaang Espiritu, nagbarog nga lig-on diha sa kabubut-on sa Iyang Amahan. Ang Dios Amahan, ang Balaang Espiritu, ug si Kristo-Hesus hingpit nga naghiusa, diin labaw sa atong pagpanabot ug kahibalo. Ang Balaan nga Trinitas adunay lig-on nga katuyoan gikan sa walay kataposan sa nangaging panahon aron pagtukod sa Iyang iglesia taliwala sa nahisalaag nga kalibotan, ug sa pagpakuyanap sa langit taliwala sa patay sa kalibotan. Ang kasaysayan sa kaluwasan sa Dios nagsugod uban sa pagpili sa mga apostoles, nga gitawag ni Kristo, gibansay, ug gisugo sa pagwali ngadto sa mga tawo. Si Lucas ang ebanghelista, naghulagway sa kalihokan niining mga tawo nga napilli sa Dios, ug naila ang gahom sa gugma sa Dios nga nagpuyo niining mga mangingisda nga dili makadaot. Sila ang tinuod ug bag-ong milagro sa kalibotan, ug ang bugtong paglaom sa maayo nga kaugmaon.

Aron sa pag-andam sa dalan alang niining milagro, ang nabahaw nga Kristo wala magpabilin uban sa Iyang mga tinun-an sa kalibotan, ingon nga Hari nga tagdumala aron ipakuyanap ang Iyang gingharian ingon nga han-ay, uban sa pamaagi sa estratehiya. Ang Dios wala mahadlok sa mga sayop nga puwede mahimo sa Iyang mga disipulo, kay Siya nasayod nga Balaang Espiritu mipuyo sulod nila, maghatag kanila ug katakos aron mahuman ang Iyang trabaho. Siya misaka sa langit, walay kabala ug kahadlok. Siya misaka sa Iyang Amahan, ug milingkod sa tuong kamot sa Dios, ingon nga usa Kaniya, naghari uban kaniya, nagtukod sa Iyang balaang iglesia diha sa daotan nga kalibotan, magbuntog sa tanang gahom batok sa Dios, ug magluwas sa mga minilyon nga mga katawhan. Si Lucas nahibulong sa milagro sa pagtubo niining natago nga gingharian sa Dios sa kalibotan. Siya naghulagway sa kaugmaran sa iyang ikaduha nga libro, gikan sinugdang dapit sa Jerusalem, ngadto sa pagtapos sa Roma.

PAG-AMPO: Ginoong Hesus buhi ka nga Dios, Amo kang gisimba. Amo kang gidayeg tungod sa Imong gugma ug sa natago Mong himaya, nga nagapanlihok sa Imong iglesia, bisan pa karon. Salamat usab sa Imong kaayo nga miabot kanamo. Tabangi kami sa pag-ila sa Imong mga buhat niining libroha, mahitungod sa talahorong mga buhat sa mga apostoles. Himayaon Ka namo sa Imong pagkadako sa among pagtan-aw niining pagtulon-an nga mahitabo sa among kinaugalingong pamuhat sa among mga kinabuhi.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang sulod sa unang libro ni Lucas? Unsa ang sulod ug tuyo sa iyang ikaduha nga libro?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 04:13 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)