Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Armenian":
Home -- Armenian -- Tracts -- Tract 08 (Who is Christ?)
This page in: -- ARMENIAN -- Baoule -- Burmese -- Chinese -- Dagbani? -- Dioula -- English -- French -- German? -- Greek -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Japanese -- Korean? -- Lingala -- Maranao -- Nepali? -- Peul? -- Somali -- Spanish -- Sundanese -- Telugu? -- Thai? -- Turkish -- Twi? -- Uzbek -- Yoruba

Previous Tract -- Next Tract

Բրոշյուրներ - Աստվածաշնչյան համառոտ ուղերձներ բաշխման համար

Բրոշյուր 8 -- Ո՞վ է Քրիստոսը


Քաղաքական կուսակցություններն ու կրոնները ցուցադրում են իրենց վարդապետություններն ու հուշերը գրքերի և համացանցի միջոցով՝ փորձելով ներկայացնել իրենց սկզբունքները վառ գույներով և հետաքրքիր քարոզչությամբ: Մարդու Որդին պարզապես կանգնած է այս քարոզչության կողքին: Նա ներկայանում նրանց, ով ցանկանում է Նրան ճանաչել: «Քրիստոս» տիտղոսը Նոր Կտակարանում հայտնվում է 569 անգամ: Տերը ներկայացավ՝ ասելով. «Տիրոջ Հոգին իմ վրայ է, դրա համար իսկ օծեց ինձ, ինձ ուղարկեց աղքատներին աւետարանելու, սրտով բեկեալներին բժշկելու, գերիներին ազատում քարոզելու եւ կոյրերին՝ տեսողութիւն, կեղեքուածներին ազատ արձակելու, Տիրոջը ընդունելի տարին հռչակելու» (Ղուկաս․ 4:18-19)։

Քրիստոսը՝ Օծյալը, բացահայտեց իր գաղտնիքը ՝ խոսելով վերը նշված մարգարեությունների մասին, որոնք բացահայտվել էին Եսայիա մարգարեին Քրիստոսի ծնունդից 700 տարի առաջ (Եսայիա 61: 1,2):

Մարդու Որդին ծնվեց Տիրոջ Հոգուց: Բացի դրանից, Աստված Իր Սուրբ Հոգին ամբողջական ուղարկեց Քրիստոսի վրա, որպեսզի Նա կարողանար լիարժեք ներդաշնակ գործել երկնային Հոր հետ և կատարել Աստծո կամքը: Նա ապրեց լիակատար անմեղ, մաքուր և սուրբ: Քրիստոսը վկայեց, որ Նա «Տիրոջ Հոգով օծված»-ն է: Հին Կտակարանում թագավորները, քահանայապետները և մարգարեները օծվում էին սուրբ յուղով՝ ի նշան նրա, որ առաջնորդվում էին Աստծո զորությամբ և իմաստությամբ՝ իրենց պարտականությունները կատարելու մեջ։

Հին Կտակարանում սուրբ յուղով զինվելու այս նշանը միայն ստվերն էր այն բանի, ինչ Քրիստոս իրագործեց։ Նա օծվեց Սուրբ Հոգով `կատարելու իր բոլոր մարգարեական պարտականությունները` որպես Հավիտենական Թագավոր (Դանիել 7: 13-14), վերջին Քահանայապետ (Սաղմոս 110: 4), խոստացված Մարգարե (Օրինաց 18.15), Միջնորդ մեղաորների (Եսայիա 53) և Աստծո մարմնավոր Խոսքը (Եսայի 61: 1-2): «Քրիստոս» տիտղոսը Մարդու Որդու անունը չէ, այլ բացատրում է Նրա ծառայությունները, որոնք մշակվել և հաստատվել էին Աստծո կողմից:


Ի՞նչ պատճառով ուղարկվեց Քրիստոսը

Արարիչը Քրիստոսին ուղարկեց և Սուրբ Հոգով զորացրեց Նրան՝ աղքատներին քարոզելու և նրանց փրկագնման բարի լուրը լսելի դարձնելու համար, որ նրանք Աստծու զայրույթից ազատվեին և արդարացվեն Դատաստանի օրը:

Աստված չգերադասեց մեծերին, հարուստներին, խելացիերին, գիտնականներին կամ նշանավորին, այլ նախ և առաջ սիրով ու կարեկցանքով դիմեց խոցելիներին՝ անհաջողներին, մեղավորներին, թույլերին, աղքատներին և նրանց, ով օգնության կարիք ունեին: Ամենակարողն Իր օծյալ Քրիստոսին ուղարկեց թշվառների և վտարանդիների մոտ` նրանց հույս, հոգևոր ուժ և հավերժական կյանք առաջարկելու համար` Նրանից ստանալով Սուրբ Հոգին:

Քրիստոսն Իր ասելիքն անվանեց «Ավետարան»` ուրախացնող բարի լուր: Դա մի լուր է, որը յուրաքանչյուրին, ով հավատում է Նրան, բերում է Աստծո ընտանիք՝ նրանց տալով երկնքում բնակվելու իրավունք: Ավետարանը հաղթահարում է աշխարհի ատելությունը: Քրիստոսի խոսքերը քշում են ստախոսությունը, խաբեությունը և անկեղծությունը, փոխարենը հաղթահարում են մեղքն ու շնությունը: Աստծո ոգին բնակվում է նրանց մեջ, ովքեր Ավետարանը լսում և ընդունում են և մնում են Նրա Խոսքի մեջ: Ավետարանը Աստծո նվերն է ձեզ: Նա, ով չի կարդում և չի ընդունում Քրիստոսի այս անկրկնելի առաջարկը, մնում է աղքատ, անհույս և հեռու կենդանի Աստծո հետ հարաբերությունից:

Քրիստոսը հռչակեց, որ Աստծո կողմից ուղարկվել է նրանց համար, ովքեր կոտրված են իրենց հոգսերի և մեղքերի պատճառով: Քրիստոսն ազատում է նրանց, ովքեր իրենց մեղքերով կապված են սատանայի իշխանությամբ։ Նա բարձրացնում է այն մեղավորներին, ովքեր հոգևորապես մահացած են և նրանց կյանք է տալիս մաքրությամբ և ուղղամտությամբ: Քրիստոսը չսովորեցրեց դատարկ խոսքեր, այլ ապրեց Իր իսկ ասածով: Ամեն ոք, ով կարդում է իր հրաշքները Ավետարանում և Ղուրանում, կգիտակցի, որ Աստծո Որդին ճշմարիտ Քրիստոսն է, օծված Աստծո սիրո զորությամբ: Նա գերեզմանում մեռած չէ՛, Նա ապրում է: Նա քաջալերում է Իր հետևորդներին, որ Իր հոգևոր ուժը կգործի նրանց մեջ:


Դուք օծվա՞ծ եք Սուրբ Հոգով

Քրիստոսը եսասեր չէր: Նա չպահեց Սուրբ Հոգու օծումը և Նրա աստվածային զորությունը միայն Իր համար: Նա Սուրբ Հոգին առաջարկեց այն մերժվածներին, ովքեր իրենց սրտում որոնում էին Աստծո խաղաղությունը, որպեսզի նրանք նույնպես օծվեն շնորհքի Հոգով և լցվեն Աստծո սիրով: Հարցրեք ինքներդ ձեզ. «Արդյո՞ք ուզում եմ մնալ անմաքուր անձ, ով կապված է իր մեղքի պատճառով: Թե՞ ես ուզում եմ մաքրվել և Քրիստոսով արդարացվեմ և օծվել Նրա Սուրբ Հոգով»: Նա ասաց,

«Բոլոր նրանք, ում Հայրն ինձ տալիս է, կը գան ինձ մօտ, եւ ով որ ինձ մօտ կը գայ, դուրս չեմ անի» (ավետարան ըստ Հովհաննեսի 6։37).

«Նա, ով հավատա ինձ պիտի հավիտենական կյանք ունենա» (ավետարան ըստ Հովհաննեսի 6:35,47; 8:12; 10:27-28; 11:25-26).

«Նա, ով ինձ վստահի, ես կբնակվեմ նրա մեջ»․

Սիրելի ընթերցող,
Եթե ​​հասկացար այս աստվածային խոստումների խորությունը, բա՛ց սիրտդ Քրիստոսի՝ Օծյալի համար, որ Նա քեզ նույնպես օծի իր Սուրբ Հոգով:

Քրիստոսը բացահայտեց այս աստվածային օծման գաղտնիքը. Իր գալուստը՝ Տիրոջ ընդունելի տարին բերելու համար: Մովսեսի Շարիայում կարդում ենք, որ հիսուն տարի հետո բոլոր ստրուկները պետք է ազատվեն, և նրանց նախորդ ունեցվածքը պետք է հետ տրվի նրանց (Ղևտացոց 25։10):

Սա ավելի մեծ հոգևոր փրկության նշան է: Քրիստոսը ցանկանում է ազատել մեղքի ծառաներին իրենց մեղքերից և օրինազանցություններից` նրանց այն Աստծուն վերադարձնելու նպատակով, ով սպասում է իրենց։ Քրիստոսն ունի այդպիսի փրկության իրավունք և զորություն՝ շնորհիվ մեր մեղքի դիմաց Նրա փոխարինող քավության: Նախկինում Աստված տվեց օրենքը Մովսեսի միջոցով, բայց շնորհքն ու ճշմարտությունը գալիս է Հիսուս Քրիստոսի միջոցով (Հովհաննես 1:17): Այն բանից հետո, երբ Քրիստոսը քավեց աշխարհի մեղքը, բոլորը կարող են դառնալ Աստծուն՝ առանց որևէ խոչընդոտի կամ դժվարության: Ամեն ոք, ով կդառնա Քրիստոսին, կօծվի Սուրբ Հոգով` որպես Աստծո արքայության ժառանգության Նրա խոստում: Դատաստանի օրը նրանք Աստծուն չեն տեսնի որպես հավերժական Դատավոր: Նա կհայտնվի նրանց որպես ողորմած Հայր, ով սպասում է նրանց և զվարճությամբ ու ուրախությամբ կընդունի նրանց:


Ինչպե՞ս ես ճանաչեցի Քրիստոսին

Ես ապրում էի որպես մեղքի բանտարկյալ և դարձել էր ստրուկը սեպական ցանկություններիս գերագույն հաճույքի համար: Միշտ որոնում էի մի բան, որը կբավարարեր իմ ֆիզիկական կարիքները, հանգստություն և ուրախություն կտար ինձ և սիրտս կլցներ սիրով, բայց անօգուտ: Հաճելի պահերին զգում էի ուրախություն, բայց այդպիսի հաճելի պահերը երկար չէին մնում և դատարկության զգացումը վերադառնում էր: Ես շարունակեցի ապրել կյանքի այս ձևով, մինչև չլսեցի Հիսուս Քրիստոսի մասին՝ Փրկիչից, ով փրկում է դժվարություններից: Ես սկսեցի որոնել Նրան և իմ ընկերներից մեկը պատմեց ինձ այն բանի մասին, որը Աստցո Որդին արել է հանուն մարդկության: Նա պատմեց ինձ այն մասին, թե ինչպես Հիսուսը կարող էր փոխել իմ կյանքի ընթացքը:

Քրիստոսը մահացավ ինձ համար ՝ ինձ հավերժական կյանք տալու համար, որ ես կարողանայի ապրել հավիտենական ուրախության և երջանկության կյանք: Բայց երջանկություն ստանալու համար ես գիտեի, որ ես պետք է հանձնեմ սրտս Նրան, որպեսզի Նա կարողանա այն լցնել սիրով և ուրախությամբ: Այնուհետև ես որոշեցի աղոթել և խնդրել Քրիստոսին՝ մտնել սրտիս մեջ և վերցնել իմ կյանքը: Նա իրականում մտավ և սկսեց Իր փրկարար աշխատանքն իմ մեջ: Հիմա ես ապրում եմ հավիտենական ուրախությամբ և երջանկությամբ: Չեմ վախենում կամ անհանգստանում, չնայած հետապնդումներին, քանի որ Նա հոգ է տանում իմ մասին և բավարարում իմ կարիքները: Հրավիրում եմ քեզ, սիրելի ընթերցող, այս քայլն անել և խնդրել Քրիստոսին, որ մտնի ձեր սիրտը նույնպես, որպեսզի ձեր շուրջը եղած բոլոր դժվարությունների մեջ դուք նույնպես ունենաք հավիտենական ուրախության և խաղաղության կյանք:

Աղոթք
Ամենա ողորմած և գթասիրտ Աստված, Դու հոգևոր Հայր ես բոլորի համար, ովքեր ապաշխարում են: Մենք շնորհակալ ենք Քեզ, Քրիստոսին՝ Օծյալին, մեր մեղավոր աշխարհ ուղարկելու համար: Մենք արժանի չենք մոտենալ Քրիստոսին կամ ընդունել Քո մաքուր Հոգին, քանի որ բոլորս էլ մեղավորներ ենք: Այնուամենայնիվ, Դու օրհնում ես հոգով աղքատներին: Դու ընդունեցիր Քրիստոսի քավությունը, հետևաբար ես երկրպագում եմ Քեզ և խնդրում եմ Քեզ օծել ինձ նույնպես Քո Սուրբ Հոգով, որպեսզի կարողանամ փոխվել և դառնալ խոնարհ, մաքուր, հավերժական, ողորմած, սուրբ և լի սիրով, ինչպես Քրիստոսն է: Ամեն:


Ցանկանու՞մ ես ավելին իմանալ Քրիստոսի մասին

Մենք պատրաստ ենք, ցանկության դեպքում, անվճար ձեզ ուղարկել Քրիստոսի Ավետարանը խորհրդածումներով և աղոթքներով: Մենք միայն խնդրում ենք, որ դուք խոստանաք կարդալ այս Ավետարանը և աղոթել, որպեսզի ստանաք Աստծո հավիտենական խաղաղությունը:


Քրիստոսի բարի լուրը բաժանեք ձեր ընկերների մեջ

Եթե ​​դուք Քրիստոսի միջոցով նոր կյանք եք ապրում և ստացել եք նրա հոգևոր օծումը, տվեք այս թերթիկը ձեր ընկերներին: Մենք պատրաստ ենք ձեզ ուղարկել այլ օրինակներ, եթե որոշեք դրանք բաժանել անհավատների շրջանում և աղոթել նրանց համար, ովքեր կստանան դրանք: Մենք սպասում ենք ձեր նամակին: Մի մոռացեք նշել ձեր ամբողջական հասցեն, որպեսզի մեր նամակները հասնեն ձեզ:

WATERS OF LIFE
P.O. BOX 60 05 13
70305 STUTTGART
GERMANY

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 17, 2021, at 04:14 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)