Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- Colossians -- 039 (How Can the Unity of a Church Grow?)

Arabic -- Chinese -- English -- French?-- German -- Russian? -- TURKISH

Previous Lesson -- Next Lesson

KOLOSELİLER - MESİH İçinizde!
Elçi Pavlusun Koloselilere Yazdığı Mektup

Bölüm 3 - Dirildikten sonraki yaşamın nasıl? (Koloseliler 3:1-17)

17. Kilise içinde birliktelik nasıl artar? (Koloseliler 3:11-15)


Koloseliler 3:11
11 Bu yenilikte Grek ve Yahudi, sünnetli ve sünnetsiz, barbar, İskit, köle ve özgür ayrımı yoktur. Mesih her şeydir ve her şeydedir.

Pavlus İsa’ya iman çatısı altında birleşenlere harika adlar verir. Halklarının günahlar içinde ölenlerine hizmet vermeleri için çağrıldıklarını söyleyenlere “seçilmişler” diye hitap eder. Tanımlanmamış bir halk kilisesi uzun vadede boş bir hayaldir. İsa ve çevresindeki öğrenciler halk arasından çağrılmış ve seçilmiş kişilerden oluşmaktaydı. Oysa bunların büyük çoğunluğu, O’na ve O’na iman etmişler tavır koyuyorlardı. İnançları adına kendi halkları içinde yabancılaşmış ve soyutlanmışlardı. Rab İsa’nın yolundan yürüyenleri çeşitli ülkelerde aynı yazgı beklemektedir.

Pavlus karmaşık bir yapıya sahip Kolose kilisesin üyelerini, Mesih’in kanıyla hak kazanmış ve arınmış olmaları nedeniyle kutsallar diye çağırır. “Tek sunuyla kutsal kılınanları sürekli yetkinliğe erdirdi.” (İbraniler 10:14) Kutsal Ruh ayrıca tüm Mesih ardıllarını Anadolu’nun dağlık bir yöresindeki kentin tapınağında topladı, burası Tanrı’nın ikametgâhıydı. Hepsi de yanılgı içindeydiler ve sorunları vardı, ancak Tanrı Kuzusu’na olan inançları günah adına ne varsa silip süpürmüştü.

Pavlus Anadolu’da kaderiyle baş başa bırakılmış kiliseye “Tanrı’nın sevgili kulları” diye seslenmeyi kendisine tanınmış bir hak olarak değerlendirmekteydi. Bu nedenle Müslümanlar, Yahudiler ve Hıristiyan-Yahudiler için kullanılan bu sözlere öfkeli bir biçimde karşı çıkmış, bunun bir ölçü olamayacağını söyleyerek lanetlemişlerdi. (Maide Suresi 5,97) Tanrı’nın Oğlu’na açılan, O’nu seven ve O’na iman eden kişi Tanrı tarafından sevilir. (Yuhanna 14:21; 16:27; Efesliler 2:4 vb) Tanrı’nın sevgisi, Mesih’in kanı ve Kutsal Ruh’u aracılığıyla arınanları ve kutsanılanların üzerindedir.

Soru 10: ''Elçi Pavlus etkin cemaat üyelerinin hangi özelliklerini vurgulamış, onlara hangi biçimde hitap etmiştir? Oysa kutsanmış bu kişiler yaşamlarında kusursuz değildirler, acil olarak uyarılmaları gerekir.''

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 25, 2011, at 09:53 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)