Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- Colossians -- 035 (Warnings)

Arabic -- Chinese -- English -- French?-- German -- Russian? -- TURKISH

Previous Lesson -- Next Lesson

KOLOSELİLER - MESİH İçinizde!
Elçi Pavlusun Koloselilere Yazdığı Mektup

Bölüm 2 - Mesih’in gizemini anlamak bizi sahte öğretilerden korur (Koloseliler 2:1-23)

13. Yanlış yasalara ve İncil’e uygun olmayan görüşlerden sakınalım (Koloseliler 2:16-23)


Koloseliler 2:16-23
16 Bu nedenle kimse yiyecek içecek, bayram, yeni ay ya da Şabat Günü konusunda sizi yargılamasın. 17 Bunlar gelecek şeylerin gölgesidir, aslı ise Mesih'tedir. 18 Sözde alçakgönüllülükte ve meleklere tapınmakta direnen, gördüğü düşlerin üzerinde durarak benliğin düşünceleriyle boş yere böbürlenen, Baş'a tutunmayan hiç kimse sizi ödülünüzden yoksun bırakmasın. 19 Bütün beden eklemler ve bağlar yardımıyla bu Baş'tan beslenip bütünlenmekte, Tanrı'nın sağladığı büyümeyle gelişmektedir. 20 Mesih'le birlikte ölüp dünyanın temel ilkelerinden kurtulduğunuza göre, 21 niçin dünyada yaşayanlar gibi, "Şunu elleme", "Bunu tatma", "Şuna dokunma" gibi kurallara uyuyorsunuz? 22 Bu kuralların hepsi, kullanıldıkça yok olacak nesnelerle ilgilidir; insanların buyruklarına, öğretilerine dayanır. 23 Kuşkusuz bu kuralların gönüllü tapınma, sözde alçakgönüllülük, bedene eziyet açısından bilgece bir görünüşü vardır; ama benliğin tutkularını denetlemekte hiçbir yararları yoktur.

İsa Musa yasalarında sağlığımızı korumak için konulmuş, besinlere ilişkin yasaklamaya karşı çıkar ve şöyle konuşur; “ Ağza giren şey insanı kirletmez, Tam tersine ağızdan çıkan şeydir insanı kirleten.” (Matta 15:11) Daha sonraları öğrencilerine şöyle söylemiştir; “ Anlamıyor musunuz? Ağızdan giren her şey mideye iner, oradan geçip dışarı çıkar. Oysa ağızdan çıkan şeyler yürekten kaynaklanır. İşte bunlardır insanı kirleten. Çünkü kötü düşünceler yürekten kaynaklanır: Adam öldürme, zina, fuhuş, hırsızlık, yalancı tanıklık, sövüp sayma. İnsanı kirleten şeyler işte bunlardır. Yıkanmamış ellerle yemek yemek ise insanı kirletmez.” (Matta 15:16-20)

İsa’nın bu sözleriyle doğal besin maddelerine koyulmuş olan yasak kalkmıyordu. Domuz veya leşle beslenen hayvanların eti Yakın Doğu’nun sıcak ikliminde sağlıklı değildir. Bu sıcak iklim koşullarında şarap veya alkollü içkiler kullanan bir kişinin beyin hücreleri zarar görebilir. Ellerini yıkamadan sofraya oturan kişiler olası her türlü bulaşıcı hastalığa yakalanır. Sigara içen bir kimsenin ciğerleri zarar görür. Tüm bunların kullanımı sağlık nedenleriyle yasaklanmalıdır. Oysa insanın dinine olan bağlılığı besin maddelerinin tüketimiyle bozulmaz, ancak yüreğinin bozulmasıyla olur. Kötü düşünceler, aşırı kibir, yalan ve ahlak bozulması yasaklanan besin maddeleriyle aynı kefeye koyulmamalıdır. Bunlar kalıtımsal günahlar olarak bilinçaltımızda yer edinirler.

Gerçek tatil ve bayram günleri, pazar ve Şabat, konusunda İsa ardıllarını mantıksız yasalardan azat eder. Yeni Antlaşma’da Rab, günleri veya zamanları değil, insanları kutsar. Sadece özel günlerde kutsallık ve coşkuyla yaşamak yerine, yaşamımızın her devresinde O’nu Lütfuyle kutsanmalıyız. Pavlus Eski Antlaşma’nın bayram takvimini geleceğin sembolleri ve gölgesi olarak yorumlar, İsa aracılığıyla yerine getirileceklerini söyler. O, Şabat gününde bile hastalara şifa dağıtmıştır. Bayram günlerinin anlamı ve içeriği İsa ile gerçeğe dönüşür. O’nun adaleti bazı günlerin kutlanmasına bağlı değil, yalnız Tanrı Kuzusu ile kurulan bağla ilgilidir.(Yuhanna 14:6; Elçilerin İşleri 4:12;Vahiy 7:10)

İsa yasaların yerine getirdiğimiz için değil, inancımız nedeniyle bize zaferinden pay vermiştir. Bu bağlamda, meleklerden veya ölü ruhlardan görüş, rüya ve öğüt aldıklarını savunan sözde tanıkların sözlerine kanmamalıyız. Pavlus ve diğer Elçilerin tanıklık ettikleri Sevindirici Haber’den başka bir müjdeye inanalar Tanrı’nın gazabına uğrayacaklardır.( Galatyalılar 1.8.9) Bunun dışında başka görüş veya yetenek aldıklarını düşünen, bunlara övgü düzenler yalancılıkla suçlanacaklardır. Buyruklarımız ve cesaretlendirilmemiz yalnız Başımız İsa’dan gelir. Gerçeği doğruluğunu denetleyen O’dur. Gücümüzün tek kaynağı O’nun Lütfudür. Kiliseyi ayakta tutan, Tanrı’nın izniyle gelişmesini sağlayan yalnız O’nun müjdesidir.

Pavlus İsa ile olan birlikteliğimizin, insani düzenimizle ilgilenmediğini yazar. O’nun içinde ve O’nunla başka bir ruhsal düzeyde yaşarız. Her ne kadar dünya üzerinde yaşasak da, artık dünyalı sayılmayız. Bize hak kazandıran ve esenlik veren dünyevi yasalar değildir. Tanrısal esenlik bizim dışımızdadır ve İsa tarafından çarmıhta tamamlanmıştır. Esenliği yakalayabilmek için çıkartılan kilise düzenlemeleri, yasaklanmış gıdalar, özel kıyafetler, oruç tutmak, hac gezileri, vergiler, zekât vermek ve günah çıkartmak dünyayla ilgilidirler ve genellikle de hiçbir işe yaramazlar. Bunlar Mesih’in tamamlanmış ve ardıllarında gerçekleştirdiği esenliğine gölge düşüren etkinliklerdir.

Dua: Göklerdeki Babamız, Lütfunle bize karşılıksız olarak verdiğin ve Oğlun İsa Mesih aracılığıyla tamamladığın kurtuluşumuz için sana teşekkür ediyoruz. Bizi başka öğretilerden, yasalardan ve görüşlerden koru ki, İsa tek kurtarıcımız olarak kalsın, ilave düzenlemelerle yapılmak istenen iyileştirmeler O’nun Lütfuna gölge düşürmesin. Kilisedeki sorumlulara yardım et ki, İsa Mesih’in kanı aracılığıyla elde edilen esenlikten başka şey öğretmesinler. Âmin.

Soru 6: Pavlus Yasa fanatikleriyle, ruh çağıranlarla, melek ve ölü ruhlara saygı gösterenlerle niçin savaştı?

Dikkat edin, hiç kimse sizi felsefeyle, insani geleneklerle beslenen temelsiz sözlerle tutsak etmesin. Bu görüşler Mesih’e değil, dünyanın ilkel öğelerine dayanır. Çünkü Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih’te bulunuyor. Sizler de yaşam için gerekli doluluğu O’nda buldunuz.(Koloseliler 2:8-10)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 24, 2011, at 10:26 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)