Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- Colossians -- 001 (Introduction)

Arabic -- Chinese -- English -- French?-- German -- Russian? -- TURKISH

Next Lesson

KOLOSELİLER - MESİH İçinizde!
Elçi Pavlusun Koloselilere Yazdığı Mektup

Giriş


Büyük Menderes Irmağının bir kolu olan Lykus (Çürüksu) çayı yakınlarında, Laodikya ve Hierapolis kentlerine komşu, İç Anadolu yaylasının yamaçlarında, İzmir yolu üzerindeki Efes’e pek de uzak olmayan Kolose kilisesine Pavlus’un göndermiş olduğu mektup, taşıdığı bazı özellikler nedeniyle önemli değerler içermektedir.

Pavlus bu küçük kiliseyi kuran kişi olmadığı gibi, burayı ziyaret dahi etmemiştir. Göz hapsinde tutulduğu Sezariye’den Roma’ya götürülürken de burayı tanıma olanağı bulamadı. Elçi bu kilisede olan bitenleri kendisini Roma’da ziyaret eden ve onunla kilisesinin ruhsal sorunlarını paylaşan İhtiyarlarından Epafras’ın raporlarından öğrenmiştir. (Koloseliler 1/7-8; 4/12; Filimon 23) Bu bağlamda mektup, Pavlus’a yabancı olan çok uluslu bir çevre ve Helenizm içinde yaşayan bir kiliseye verilmiş vaaz olduğu gibi, Elçinin baştan çıkartılma ve ayartılma tehditleri altında yaşayan günümüz kiliselerine verdiği inanç ve yaşam biçimini güçlendirmeye yönelik iletileri içermektedir.

Mektup, aynı zamanda yaşamı boyunca birçok tartışma, saldırı ve acı atlatmış, yaşı ilerlemiş Pavlus için hapishanede geçirdiği günlerin getirdiği sakin ortamında, Şam önlerinde parlak ışığın yüceliğiyle kendisine görünen Mesih’in gerçeğini yeniden algıladığını bildiren önemli bir belgedir. Mektup Pavlus’un otuz yıllık görev yaşamında aldığı vahilerin, birikimlerinin işlerinin ve öğretilerinin bir özeti niteliğindedir. O görev deneyimleri sonucu Mesih haleflerinin inançlarını geliştirebilmek için neye ihtiyaçları olduğunu, yeni yaşamlarında büyüyüp gelişebilmek için gerekli gücü nereden bulabileceklerini çok iyi bilmekteydi.

Kolose Kilisesinin temel sorunu, çoğunluğunun inançları doğrultusunda meleklere saygı duyan ve bazı yiyecek maddelerinin tüketiminde yasalara bağlı kalan Yahudi-Hıristiyanlardan oluşmasından kaynaklanmaktaydı. Bu kişiler diğer kilise üyelerine, sünnet, Yahudi bayramları ve Şabat’ın kutlanması konularında baskı yapmaktaydılar. Bu istemler bağışlanma hakkını kazanmış günahkârları zor durumda bırakıyor, İsa Mesih’in yüceliği konusunda endişelendiriyordu. Doğal olarak bu gelişmeler ulusların Elçisinin de çileden çıkmasına, ruhsal fırtınalar yaşamasına neden olacaktı.

Mektup Pavlus tarafından Elçinin Roma’da tutuklu bulunduğu M.S. 56-62 yılları arasında, yardımcısı ve Mesih içinde biraderi Efesli Timoteos’a yazdırılmış, kaçak köle Epafroditos tarafından Kolose kilisesine iletilmiştir. (Elçilerin İşleri 20/4; Efesliler 6/21; Koloseliler 4/7; II. Timoteos 4/12; Titus 3/12)

Kolose Mektubu üzerine yazılmış aşağıdaki düşünceler ve yorumlar Pavlus’un İncil dersleri, vaazları ve ruhsal kaygı bildiren konuşmalarından alınmış olup, mektupla İncil öğretim kursları çerçevesinde hazırlanan Arapça metinde de yer almışlardır. Bu kursta hazırlanan sorular Almancaya çevrildi, böylece okuyucular ve dua edenler bu düşünceler üzerinde fikir sahibi olabilecek ve eleştirilerde bulunabilecekler.

Soru 1: Pavlus’un Koloseliler’e yazdığı mektup hangi özellikleri taşımaktadır?

Sizler için dua ettiğimizde Rabbimiz İsa Mesih’in Babası’na her zaman şükrediyoruz. Çünkü Mesih İsa’ya imanınızı ve kutsalların tümüne beslediğiniz sevgiyi işittik Bunlar göklerde sizi bekleyen umuttan doğuyor.(Koloseliler 1/3-5)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 08, 2011, at 08:56 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)