Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Telugu":
Home -- Telugu -- Acts - 089 (Paul’s Return to Jerusalem and Antioch)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- TELUGU -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

అపోస్త - క్రీస్తు యొక్క విజయోత్సవ ఊరేగింపు
అపొస్తలుల కార్యముల యొక్క అధ్యయనాలు
భాగము 2 - అన్యులలో మరియు అంతియోకు నుంచి రోమా సంఘము వరకు ప్రకటించిన పునాదుల యొక్క నివేదిక - పరిశుద్దాత్మ ద్వారా ఆజ్ఞాపించబడిన అపొస్తలుడైన పౌలు యొక్క సేవ పరిచర్య (అపొస్తలుల 13 - 28)
C - రెండవ మిషినరీ ప్రయాణము (అపొస్తలుల 15:36 - 18:22)

9. యెరూషలేముకు, ఆంటియోకుకు తిరిగి వచ్చిన పౌలు (అపొస్తలుల 18:18-22)


అపొస్తలుల 18:18-22
18 పౌలు ఇంకను బహుదినములక్కడ ఉండిన తరువాత సహోదరులయొద్ద సెలవు పుచ్చుకొని, తనకు మ్రొక్కుబడి యున్నందున కెంక్రేయలో తల వెండ్రుకలు కత్తిరించుకొని ఓడ యెక్కి సిరియకు బయలుదేరెను. ప్రిస్కిల్ల అకుల అనువారు అతనితోకూడ వెళ్లిరి. 19 వారు ఎఫెసునకు వచ్చినప్పుడు అతడు వారినక్కడ విడిచిపెట్టి, తాను మాత్రము సమాజమందిరములో ప్రవేశించి, యూదులతో తర్కించుచుండెను. 20 వారింకను కొంతకాలముండుమని అతని వేడుకొనగా 21 అతడు ఒప్పకదేవుని చిత్తమైతే మీయొద్దకు తిరిగి వత్తునని చెప్పి, వారియొద్ద సెలవు పుచ్చుకొని, ఓడ యెక్కి ఎఫెసునుండి బయలుదేరెను. 22 తరువాత కైసరయ రేవున దిగి యెరూషలేమునకు వెళ్లి సంఘపువారిని కుశలమడిగి, అంతియొకయకు వచ్చెను.

యేసు ద్వారా, పాల్ ద్వారా, అతని సేవకుడు, మేసిడోనియా మరియు గ్రీస్ నివసిస్తున్న చర్చిలు నాటిన. ఈ సంఘములలో తన తోటి కార్మికులలో ఒకదానిని బలోపేతం చేసేందుకు అతడు వదిలిపెడతాడు. గ్రీసులో తన సేవ కొనసాగిందని పౌలు అంగీకరించాడు, ఎందుకంటె యెహోవా ఆత్మ ఆయన యెరూషలేము, అతఁతియొకయలో తొలిసంఘానికి తిరిగి రావాలని ఆయనకు చెప్పాడు. అక్కడ కొత్త చర్చిలను గతంలో పూడ్చవలసి ఉంది, కాబట్టి కొత్త చర్చిలు స్వతంత్రంగా ఉండకపోవచ్చు.

పౌలు, సంఘము యొక్క ఐక్యత దృష్ట్యా, యెహోవా తన ద్వారా చేసిన గొప్ప కార్యముల యెరూషలేములోని సోదరులకు తెలియజేయడానికి ఒక ప్రమాణాన్ని తీసుకున్నాడు. క్రీస్తు యొక్క విజయోత్సవ ఊరేగింపులో వారు కూడా పాల్గొనగలరు. యెరూషలేముకు తిరిగివచ్చినప్పుడు తన తల శిరస్సుగా ఎందుకు జరిగిందో మాకు తెలియదు. కానీ ఆయన తన జుట్టు మీద తన ప్రభువు యొక్క కృపను పిలిచేందుకు తన జుట్టును కత్తిరించలేదు. విశ్వాసాన్ని మాత్రమే అందరికి అందజేయాలని ఆయనకు బాగా తెలుసు. పౌలు ఈ వాగ్దానం ద్వారా, తనకు మరియు అన్ని సంఘాలకు ఇచ్చిన అందరికి క్రీస్తుకు కృతజ్ఞతలు చెప్పాలని కోరుకున్నాడు.

స్తు అపొస్తలుడు కొరింతును విడిచిపెడతాడని అకులా, ప్రిస్కిలా విన్నారు. వారు పాల్ పని ఇచ్చినందుకు వారు పీడించబడ్డట్లు ఎందుకంటే ఇది కావచ్చు. వారు సిరియాతో కలిసి ప్రయాణించారు. ఈ నౌక ఎఫెసస్ ఓడరేవు పట్టణంలో కొంతకాలం నిలబెట్టింది, అక్కడ ఒక వర్క్ షాప్ నివసించి, తెరిచేందుకు నిర్ణయించుకుంది.

ఈ రాజధానిలో సుదీర్ఘకాలం బోధించటానికి పౌలు ఎంతో కోరికనిచ్చాడు, అయితే ఆసియాలో ప్రావిన్స్లో ప్రవేశించడం మరియు సేవించడం నుండి పవిత్రాత్మ అతన్ని నిరోధించింది. అదేరోజు సముద్రపు ఓడరేవు వద్ద పడవ పట్టణంలో ప్రవేశించింది. ఆయన సేవకు అవకాశాలను అధ్యయనం చేసి, అక్కడ ప్రకటించడం గురించి ఆలోచించాడు. అతను యూదుల లోకి వెళ్ళాడు మరియు యూదులకు చట్టాన్ని వివరించాడు, అతను తన వివరణలో ఆశ్చర్యపోయాడు మరియు తదుపరి ఆదివారం వారికి తిరిగి రావాలని కోరాడు.

కానీ పౌలు వారి అభ్యర్థనను పాటించలేదు, ఎందుకంటె ఆయన గమ్యస్థానం యెరూషలేము. యెరూషలేముకు వెళ్లాలని అతడు కోరుకున్నాడు, ఎఫెసులో సేవ యొక్క తలుపులు తెరిచినప్పటికీ, అక్కడికి వెళ్లవలసిన బాధ్యత ఉంది. ప్రస్తుతానికి తన లార్డ్ యొక్క వాయిస్ ఈ కేంద్రం నుండి అతనిని దూరం చేస్తుండగా, ఇది తరువాత చర్చిల గొలుసులో కనిపించని లింక్గా మారింది, ఇది టర్కీ నుండి గ్రీస్ వరకు ఉన్న అన్ని పంక్తులు. అయితే, పౌలు తన చిత్తానుసారంగా ప్రకటించలేదు, కానీ లార్డ్ యొక్క సంకల్పం ప్రకారం, జేమ్స్ అపొస్తలుడు రాసినట్లుగా (యాకోబు 4:15). తన మూడవ మిషనరీ యాత్ర ముగియగానే, ఎఫెసు రాజధానిలో మూడవ పర్యటనలో ప్రకటిస్తామనే మార్గం పూర్తిగా సిద్ధమైంది. అక్కడ అతను తన జీవనశైలిని, యూదులని నిలబెట్టుకోవటానికి పనిని కనుగొన్నాడు, ఇతరులకు భిన్నంగా, అతనిని వ్యతిరేకించలేదు. దాని సూత్రప్రాయ సభ్యులు కూడా ఎక్కువ కాలం ఉండాలని కూడా కోరారు.

కాబట్టి, కృతజ్ఞత గల హృదయంతో పౌలు పాలస్తీనాలోని కైసరయకు సముద్రం ద్వారా వచ్చాడు. ఆయన యెరూషలేముకు వెళ్లి చర్చిలో సోదరులకు పలకరించాడు, నమ్మకమైన యూదుగా ఆలయములో ఆరాధించాడు. అతడు చాలాకాలం అక్కడే ఉండలేదు, కాని అంటూయోచ్ చర్చ్కు తిరిగి వచ్చాడు, యూదుల మధ్య ప్రకటిస్తూ అతన్ని పంపాడు. క్రీస్తు నామము చాలా ప్రశంసించబడింది, పవిత్రాత్మ యొక్క ఊహ అద్భుతమైన రీతిలో గ్రహించబడింది. పూర్వం అతను ఉద్దేశించిన రూపకల్పన లేకుండా, పవిత్ర ఆత్మ యొక్క దర్శకత్వంలో, బర్నబాతో వెళ్ళాడు. ఇప్పుడు అనేక చర్చిలు ప్రతిచోటా నాటబడ్డాయి, నమ్మకమైన పెద్దలు స్థాపించబడ్డారు. పరిశుద్ధాత్మ అనేక మంది కాపాడబడింది మరియు పవిత్రపరచబడింది, మరియు క్రీస్తు యొక్క మోక్షం నెరవేరింది మరియు నిరంతరం దాని శక్తిని విస్తరించింది.

ప్రార్థన: ఓప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, మేము నిన్ను ఆరాధించాము, ఎందుకంటే మీరు ప్రపంచం అంతటా సంఘాలను స్థాపించారు. సిలువపై మీ మరణం వల్ల ఇది సాధ్యమయ్యింది. నీ ఆత్మ ద్వారా నీవు నీ ఉపదేశకులను నడిపించావు, విశ్వాసులచేత వారి విన్నవారిని పవిత్రం చేసారు. మోసగాళ్ళ నుండి, మితవాద నుండి, తత్త్వ శాస్త్రం నుండి, మరియు సామాజిక వ్యవహారాల్లో స్వీయ-కర్మ నుండి, మాకు మీ సువార్తకు ఉపసంహరించుకోవటానికి మరియు మా రక్షకునిగా మరియు రాబోయే ప్రభువుగా మహిమపరచండి.

ప్రశ్న:

  1. పౌలు తన రెండవ మిషనరీ మిషన్ ముగింపులో పౌలు సందర్శించిన నాలుగు పట్టణాలు ఏవి?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 09, 2020, at 03:46 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)