Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Telugu":
Home -- Telugu -- Acts - 064 (Preaching in Cyprus)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- TELUGU -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

అపోస్త - క్రీస్తు యొక్క విజయోత్సవ ఊరేగింపు
అపొస్తలుల కార్యముల యొక్క అధ్యయనాలు
భాగము 2 - అన్యులలో మరియు అంతియోకు నుంచి రోమా సంఘము వరకు ప్రకటించిన పునాదుల యొక్క నివేదిక - పరిశుద్దాత్మ ద్వారా ఆజ్ఞాపించబడిన అపొస్తలుడైన పౌలు యొక్క సేవ పరిచర్య (అపొస్తలుల 13 - 28)
A - మొదటి దేశాంతర ప్రయాణము (అపొస్తలుల 13:1 - 14:28)

2. సైప్రస్లో ప్రసంగించుట (అపొస్తలుల 13:4-12)


అపొస్తలుల 13:4-12
4 కాబట్టి వీరు పరిశుద్ధాత్మచేత పంపబడినవారై సెలూ కయకు వచ్చి అక్కడనుండి ఓడయెక్కి కుప్రకు వెళ్లిరి. 5 వారు సలమీలో ఉండగా యూదుల సమాజమందిరములలో దేవుని వాక్యము ప్రచురించుచుండిరి. యోహాను వారికి ఉపచారము చేయువాడై యుండెను. 6 వారు ఆ ద్వీపమందంతట సంచరించి పాఫు అను ఊరికి వచ్చి నప్పుడు గారడీవాడును అబద్ధ ప్రవక్తయునైన బర్‌ యేసు అను ఒక యూదుని చూచిరి. 7 ఇతడు వివేకముగలవాడైన సెర్గి పౌలు అను అధిపతియొద్దనుండెను; అతడు బర్నబాను సౌలును పిలిపించి దేవుని వాక్యము వినగోరెను. 8 అయితే ఎలుమ ఆ అధిపతిని విశ్వాసమునుండి తొలగింపవలెనని యత్నముచేసి వారిని ఎదిరించెను; ఎలుమ అను పేరునకు గారడీవాడని అర్థము. 9 అందుకు పౌలు అనబడిన సౌలు పరిశుద్ధాత్మతో నిండినవాడై 10 అతని తేరిచూచి సమస్త కపటముతోను సమస్త దుర్మార్గముతోను నిండినవాడా, అపవాది కుమారుడా, సమస్త నీతికి విరోధీ, నీవు ప్రభువు యొక్క తిన్నని మార్గములు చెడగొట్టుట మానవా? 11 ఇదిగో ప్రభువు తనచెయ్యి నీమీద ఎత్తియున్నాడు; నీవు కొంతకాలము గ్రుడ్డివాడవై సూర్యుని చూడకుందువని చెప్పెను. వెంటనే మబ్బును చీకటియు అతని కమ్మెను గనుక అతడు తిరుగుచు ఎవరైన చెయ్యిపట్టుకొని నడిపింతురా అని వెదకుచుండెను. 12 అంతట ఆ అధిపతి జరిగినదానిని చూచి ప్రభువు బోధకు ఆశ్చర్యపడి విశ్వ సించెను.

పవిత్ర ఆత్మ ఇద్దరు అపొస్తలులును పంపింది. ప్రభువైన యేసు పేరును మహిమపరచినందుకు ఆయన వారికి మార్గదర్శకత్వం చేసాడు. అతడు ఆ ఇద్దరు మనుష్యులను ఆదియోచ్కు 25 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న సెలూసియాకు ఓడరేవు పట్టణానికి మార్గదర్శకత్వం చేశాడు. అక్కడ ఇద్దరు అపొస్తలులు కూడ కూలిపోయారు. వారి సోదరులతోపాటు, వారిని చూడడానికి వచ్చారు. వారు ఆ ఓడలో ఎక్కి, బర్నబా దేశ స్వస్థలమైన సైప్రస్కు ప్రయాణించారు. అతను ఆ ద్వీపానికి బాగా తెలుసు, వారి మంత్రిత్వ శాఖ అక్కడ ప్రగతి సాధిస్తుందని, తన దేశస్థులకు బోధిస్తానని అనుకున్నాడు.

సైప్రస్ తూర్పు తీరాన ఉన్న సలామీ అనే పట్టణంలో వారు చేరినప్పుడు, వారు దాని మార్కెట్ వద్ద నిలిచి యూదులు మాట్లాడలేదు. బదులుగా, వారు వెంటనే యూదుల యూదుల లోనికి వెళ్లి దేవుని వాక్యమును వారికిచ్చారు. పాత నిబంధన సభ్యులు ఈ ద్వీపంలో చాలా మంది ఉన్నారు, ఇది మధ్యధరా సముద్రం యొక్క తూర్పు చివరలో ఉంది. అయినప్పటికీ యేసుక్రీస్తును నమ్మిన సైప్రస్లో ఏ యూదులని గానీ, కోపంగా ఆయనను తిరస్కరిస్తున్నాం. అక్కడ నివాసితులలో ఏ ఒక్కరూ వారికి శ్రద్ధ లేదని తెలుస్తోంది. వారు ఈ ద్వీపానికి వస్తున్న అనేక మంది ప్రయాణీకులకు విచిత్రమైన ఆలోచనలతో ఉపయోగిస్తారు.

ఆ విధంగా వారు వారి మార్గంలో కొనసాగారు, బర్నబా మేనల్లుడు జాన్ మార్క్తో కలిసి. అతను ఈ సేవకు పవిత్ర ఆత్మ చేత పిలువబడలేదు, కానీ వారి సహాయకురాలిగా మరియు ప్రయాణికుడైన సహచరుడిగా చేరారు. వారు మొత్తం ద్వీపం గుండా వెళ్లారు, ఇది దాదాపుగా 160 కిలోమీటర్ల పొడవు ఉంది, దేవుని రాజ్యాన్ని ప్రకటిస్తూ, పశ్చాత్తాపంతో ప్రజలను పిలుస్తారు. ఎవరైనా తమ పిలుపునివ్వమని, నమ్మినా లేదా బాప్తీస్మం తీసుకున్నారని మనం చదువుకోము. ఏ చర్చి అక్కడ స్థాపించబడింది. కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మచేత ఎంపిక చేయబడినవారి సేవ మొదటి పరిశీలనలో సంపన్నమైనది కాదు.

చివరికి వారు పాఫోస్ అనే సిప్రాస్ యొక్క రాజధానికి పౌలు దినమందు రోమా సమయములో వచ్చారు. ఆ ద్వీపంలోని సంపూర్ణ గవర్నర్, రాష్ట్రంలోని అధిక మండలికి జవాబు చెప్పలేనిది. ఈ గవర్నర్ సమయాల్లో తెలివైనవాడు, వివేకం మరియు తెలివైనవాడు. అతను తన ద్వీపంలో కొత్త సిద్ధాంతం గురించి విన్నప్పుడు, బోధకుల కోసం వారి సిద్ధాంతాల గురించి వారి నుండి విచారణ కొరకు పంపించాడు.

ఆశ్చర్యకరంగా తగినంత, ఎలీమాస్ అనే యూదు మాంత్రికుడు తన రాజభవనంలో నివసించాడు. ఈ ఎలీమాస్ ప్రవచనపు బహుమతిని కలిగి ఉన్నాడు, మరియు అది సాతాను సేవలో ఉద్యోగం చేసాడు. ఆ విధంగా అతను ఒక తప్పుడు ప్రవక్త అయ్యాడు, గవర్నర్కు పురుషులు మరియు భవిష్యత్ గురించి కొన్ని వాస్తవాలను చెప్పటానికి తనపై తాను తీసుకునేది. వాస్తవానికి అతను తననుంచి అక్రమంగా తనని మోసం చేస్తాడు. ఈ తప్పుడు ప్రవక్త గవర్నర్ మరియు ద్వీపం తన దుష్ట ఆత్మ ద్వారా విజయం సాధించాడు.

అతను బర్నాబా మరియు సౌలు గురించి గవర్నర్ను హెచ్చరించాడు, వారు ద్వీపంలో కొత్త ఆత్మను తీసుకువస్తున్నారు. అయినను గవర్నర్ ఈ ఇద్దరు మనుష్యులను వినినప్పుడు వారి సువార్త విషయమై సంతోషించెను. అందువలన నరకం యొక్క ఆత్మ కలిగి ఉన్న అతను అన్ని కుయుక్తునితో, బర్నబా మరియు సౌలు తట్టుకోలేని తన వ్యాపార చేసింది. దేవుని రాజ్యమును తన ప్రాంతములోకి రావడం నుండి దూరముగా ఉండడానికి ఆయన తన శక్తిని ఉపయోగించాడు. కొత్త విశ్వాసానికి ఏ విధమైన కట్టుబడి ఉండకుండా తన పోషకుడిని నిరోధించడానికి అతను అన్ని ఖర్చులతో, అతను కోరుకున్న మొత్తం ద్వీపం క్రిస్టియన్ అవుతుంది. ఇది, చాలా సందర్భాలలో, బోధనలో వైఫల్యానికి కారణము. కొన్ని దేశాల్లో అపరిశుభ్రమైన ఆత్మ కూర్చుని, సువార్త ఆత్మ యొక్క ద్వారమును వ్యతిరేకిస్తుంది. స్వర్గం లో ఆత్మ భూమి మీద ఆత్మ తో ఒప్పందం కాదు. మతాల కలయిక చివరికి ఉపరితల అసత్యాలు.

బర్నబా మరియు సౌలు త్వరలోనే బార్-జీసస్, ఇంద్రజాలికుడు యొక్క యూదు పేరు, పవిత్ర ఆత్మ తో అభిషేకం చేసిన యేసు క్రీస్తు వ్యతిరేకం అని గ్రహించారు. ఈ మాంత్రికుడు సాతాను యొక్క ఆత్మతో నిండిపోయింది, పాత నిబంధన యొక్క సత్యాన్ని సరిదిద్దేవాడు. ఆయన తన అబద్ధాలకి మద్దతునివ్వడానికి తన మతపరమైన జ్ఞానాన్ని విపరీతముగా ఉపయోగించుకున్నాడు. అతని గొప్పవాళ్ళు మోసపూరిత జ్ఞానంతో నిండిపోయారు, ఇది స్పష్టమైన విచలనం మరియు కుడి మరియు సత్యం యొక్క దానికి వ్యతిరేకంగా ఉంది.

గవర్నర్కు అపొస్తలుడు అదే పేరు ఉందని, అదే మాంత్రికుడు యేసు పేరుతో అదే పేరును కలిగి ఉన్నాడు. అందువలన, అపొస్తలులు ఈ ద్వీపానికి దేవుని రాజ్యం యొక్క రాబోయే, మరియు బహుశా రోమన్ సామ్రాజ్యం మొత్తం దేశాధిపతి ద్వారా ఒక తయారీ కావచ్చు భావించారు. కానీ వారి కలలు త్వరలో ఆవిరైపోయి, సాతాను మోసం మరియు క్రీస్తు సత్యము మధ్య ఘర్షణ ఏర్పడింది. పాల్ అని పిలిచే సౌలు, తప్పుడు ప్రవక్త మరియు మాంత్రికుడు యొక్క ముఖం నుండి బహిరంగంగా బహిరంగంగా బహిరంగంగా బహిర్గతమైంది. పాల్ మాంత్రికుడు పశ్చాత్తాపం లేదు, లేదా అతను అతనికి క్షమ అందించే లేదు. బదులుగా, ఆయన క్రీస్తు పేరిట ఆయనను ఖండించారు మరియు ప్రభువు యొక్క పనిలో విశ్వాసం ద్వారా తన దుష్ట ఆత్మను అధిగమించాడు. పరిశుద్ధాత్మచేత నడిపించబడి, పౌలు తన అంతర్లీన జీవి ద్వారా తప్పుడు ప్రవక్తను కత్తిరించాడు. ఆయన మోసగాడు శారీరక మరణానికి తీసుకురాలేదు, కానీ యేసు క్రీస్తు అద్భుతం చేసాడు. అతను మామగారానికి అంధత్వం కలిగించి, పశ్చాత్తాప పడే అవకాశాన్ని కలిగి ఉంటాడు, అతను కూడా డమాస్కస్కు మార్గంలో అంధత్వం కలిగి ఉన్నాడు, అతని పాపంపై తిరిగి ఆలోచించగల అవకాశం వచ్చింది. అయితే పౌలుతో, నిజమైన ప్రభువు ఎవరు, ఆయనపై నమ్మకం, మరియు మోక్షానికి ఎవరు వచ్చారో తెలుసుకున్నారు.

పౌలు తన సేవకుని ద్వారా సాక్ష్యం ద్వారా, అన్ని ఆత్మలు మరియు దెయ్యాలపై విక్టర్ మీద ప్రభువుగా ఉండటానికి సైప్రస్లో తనను తాను చూపించాడు. ఉన్నవారు గొప్ప దేవుని విజయాన్ని అనుభవించారు. అపొస్తలుల కార్యముల రికార్డులలో మొదటిగా పౌలు ప్రస్తావించబడ్డాడు, చివరిగా మరియు "చిన్నవాడు" మొదట అయ్యాడు. క్రీస్తు మహిమను పట్ల ఉత్సాహాన్నిచ్చిన వాడు, రక్షకుడి పేరును ఘనపరిచే శక్తిని పొందాడు. ఈ మహిమ పవిత్ర ఆత్మ యొక్క పూర్తి లక్ష్యం.

దురదృష్టవశాత్తూ గవర్నర్ జీవించివున్న క్రీస్తులో అద్భుతం మాత్రమే, మరియు హృదయపూర్వకంగా కాదు. అతను బాప్టిజం కోసం అడగవద్దు. ఆయన పౌలు "పౌలు" అయినప్పటికీ, ఆయన నిజమైన బోధకుడిగా క్రీస్తుకు బోధకుడు కాలేదు. తన విశ్వాసం ఉన్నప్పటికీ అతను తటస్థంగానే ఉన్నాడు. తన మృదుత్వము ద్వారా దేవుని రాజ్యమును సకాలంలో విస్తరించడంలో ఆలస్యం అయ్యాడు. ఏదేమైనా, అతను ద్వీపంలో ప్రకటనా పని చేయకూడదని, తన పేరిట భయపడని యేసు పేరును పిలిచాడు. మేము సంఘ చరిత్రలో సెర్గియస్ పాలస్ గురించి ఏదీ చదివేది కాదు.

పౌలు మరియు బర్నబా ప్రభువు యొక్క సిద్ధాంతం ఖాళీ ఆలోచన కాదు కొత్తగా అనుభవించింది, కానీ అధిక నుండి శక్తి. దేవుడే తన విజయోత్సవ ఊరేగింపులో ఈ మనుష్యులతో కలిసి ఉన్నాడు. అయితే ఈ మొదటి ప్రయాణంలో ప్రయాణంలో, పశ్చాత్తాపపడిన విశ్వాసుల సంఖ్యను సైప్రస్లో, నమ్మకమైన బార్నబాస్ స్వదేశంలో కనిపించలేదు.

ప్రార్థన: ఓ ప్రభువైన యేసు, మీకు ప్రతి అపవాది మీద విజయము కలిగినది. మా పరిసరాలలో మీ సువార్తకు వ్యతిరేకంగా ప్రతి శక్తిని నాశనం చేయమని మేము మిమ్మల్ని కోరుతున్నాము. మీ సేవకుల సందేశం ద్వారా నీవు ఆశీర్వాదం చేయకుండా, ఎవరూ మీ విజయోత్సవ ఊరేగింపులో నిలబడలేరు. మేము నీ చేతి పని కోసం మా టెస్-టైంనిని, మరియు నీ సేవకులందరిపై నీ రక్షణను అనుసరించాలని కోరుకుంటున్నాము.

ప్రశ్న:

 1. పౌలు ఎందుకు కోపపడ్డాడు? పౌలు మాటలలో ప్రభువు యొక్క హస్తము ఏవిధముగా కార్యం చేసినది?

క్విజ్ - 4

ప్రియమైన చదువరి,
ఈ పుస్తకంలో అపోస్తలుల చట్టాలపై మా వ్యాఖ్యానాలు చదివి ఇప్పుడు మీరు ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పగలుగుతారు. మీరు క్రింద పేర్కొన్న 90% ప్రశ్నలకు సమాధానమిస్తే, మీ సవరణ కోసం ఈ శ్రేణిలో మేము తరువాతి భాగాన్ని పంపుతాము. దయచేసి మీ పూర్తి పేరు మరియు ప్రసంగపు జవాబు పేపర్లో స్పష్టంగా వ్రాయడం మర్చిపోవద్దు.

 1. యేసు తన మాజీ స్నేహితులచే హింసించబడినప్పుడు సంఘములో చేర్చబడినప్పుడు ఒప్పుకోబడని సమయములో యేసు సౌలును ఎలా ఓదార్చాడు?
 2. లిడ్డాలో క్రీస్తు ఏనియాలను ఎలా స్వస్థపరిచాడు?
 3. చనిపోయినవారిని పునరుత్థానం చేయటానికి యేసు ఇచ్చిన ఆజ్ఞ అతని శిష్యులలో ఎలా గ్రహించబడింది?
 4. ఆ అధికారి అయిన కొర్నేలీకు దేవదూత యొక్క ప్రత్యక్షత ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?
 5. పేతురుతో దేవుని వాక్యపు అర్థమేమిటి: "దేవుడు నీకు శుద్ధి చేసిన దానిని బట్టి ఎవడును సర్వసమాజము చేయకూడదు."
 6. చేపలు పట్టు జాలరు అయినా పేతురును కొర్నెలి అనగా రోమా అధికారి అతనిని ఆరాధించుటకు గల కారణమూ ఏమిటి? పేతురు అతనిని ఎందుకు నిరోధించాడు?
 7. "యేసు క్రీస్తు అందరికీ ప్రభువు" అను మాటకు అర్థము ఏమిటి?
 8. మనుషుల హృదయాలలో పరిశుద్ధాత్ముడు ఏవిధముగా నివాసము చేయగలడు?
 9. పేతురు దగ్గర యూదుల క్రైస్తవులు ఎందుకు వాజ్యమాడారు?
 10. అంతియొకులో ఉన్న సంఘము ఏవిధముగా ప్రసిద్ధిలోనికి వచ్చినది?
 11. క్రైస్తవ సంఘము యొక్క గుర్తు ఏమిటి?
 12. రాజు అయినా అగ్రిప్ప క్రైస్తవులను ఎందుకు హింసించాడు? ఆ హింసకు గల ఉద్దేశము ఏమిటి?
 13. పేతురు తలుపు దగ్గర నిలువబడినప్పుడు వారందరు ఎందుకు ఆశ్చర్యముగా ప్రార్థన చేసిరి?
 14. శ్రమలలో కూడా దేవుని వాక్యము ఏ విధముగా వృద్ధి చెందినది?
 15. పరిశుద్ధాత్ముడు ఎవరు? అంతియొకులో అతను ఏవిధముగా ప్రార్థనలను నడిపించాడు?
 16. పౌలు ఎందుకు కోపముగా ఉన్నాడు? పౌలు మాటలను బట్టి ప్రభువు హస్తము ఏవిధముగా కార్యము చేసినది?

మీరు దేవుని వాక్యము నుండి నిత్య నిధిని అందుకోవటానికి అపోస్తలుల కార్యముల మీద ఈ పరీక్ష పరీక్షను పూర్తి చేయమని మేము ప్రోత్సహిస్తున్నాము. మేము మీ జవాబులను ఎదురుచూస్తున్నాము మరియు మీ కోసం ప్రార్థిస్తున్నాము.

మా చిరునామా:

Waters of Life
P.O.Box 600 513
70305 Stuttgart
Germany

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 09, 2020, at 03:23 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)