Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Telugu":
Home -- Telugu -- Acts - 039 (Tabernacle of Meeting)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- TELUGU -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

అపోస్త - క్రీస్తు యొక్క విజయోత్సవ ఊరేగింపు
అపొస్తలుల కార్యముల యొక్క అధ్యయనాలు
భాగము 1 - యెరూషలేములో, యూదయలో, సమారియాలో మరియు సిరియా లోని సంఘములో క్రీస్తు యేసు పునాది - అపొస్తలుడైన పేతురు పరిశుద్దాత్మ ద్వారా ప్రాపకం చేయబడినది (అపొస్తలుల 1 - 12)
A - యెరూషలేములో ఉన్న ప్రారంభపు సంఘ ఎదుగుదల మరియు అభువృద్ది (అపొస్తలుల 1 - 7)
21. స్తెఫేను రక్షణ (అపొస్తలుల 7:1-53)

c) మందిర సమావేశము మరియు ఆలయ స్థాపన (అపొస్తలుల 7:44-50)


అపొస్తలుల 7:44-50
44 అతడు చూచిన మాదిరిచొప్పున దాని చేయవలెనని మోషేతో చెప్పినవాడు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము, సాక్ష్యపుగుడారము అరణ్యములో మన పితరులయొద్ద ఉండెను. 45 మన పితరులు తమ పెద్దలచేత దానిని తీసికొనిన వారై, దేవుడు తమ యెదుటనుండి వెళ్లగొట్టిన జనములను వారు స్వాధీనపరచుకొన్నప్పుడు, యెహోషువతోకూడ ఈ దేశములోనికి దానిని తీసికొనివచ్చిరి. అది దావీదు దినములవరకు ఉండెను. 46 అతడు దేవుని దయపొంది యాకోబుయొక్క దేవుని నివాసస్థలము కట్టగోరెను. 47 అయితే సొలొమోను ఆయనకొరకు మందిరము కట్టించెను. 48 అయినను ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా పాదపీఠము మీరు నాకొరకు ఏలాటి మందిరము కట్టుదురు?నా విశ్రాంతి స్థలమేది? 49 ఇవన్నియు నా హస్తకృతములు కావా? అని ప్రభువు చెప్పుచున్నాడు 50 అని ప్రవక్త పలికిన ప్రకారము సర్వోన్నతుడు హస్త కృతాలయములలో నివసింపడు. 

అద్భుత ఆలయంలో దేవుడు మొట్టమొదట నివసించాడని స్తెఫేను ధృవీకరించాడు, అయితే మోషేతో సాక్ష్యమిచ్చిన గుడారములో మోషేతో కలిసి ఉన్నాడు. ఇది ముఖ్యంగా ప్రవక్త మోషేతో చేసిన గొప్ప దినములలో, కానీ యెహోషువ విజయాలు మరియు దావీదు సమయంలో పునరుద్ధరణ సమయంలో జరిగింది. ఆలయం యొక్క పాడైపోయే సౌందర్యం మరియు మగవారిలో అందమును దేవుని ఉనికిని సూచించటం కాదు, అరణ్యంలో నిర్మించిన సమావేశ మందిరం, పాత నిబంధన యొక్క పరివర్తన కాలం ప్రతిబింబిస్తుంది, ఇది అన్ని తరువాత కనుమరుగైంది.

దేవుని కృప దేవాలయాన్ని నిర్మించకుండా దావీదును నిరోధించిందని స్తేపేనుకు కనిపించింది. దేవుడు అతని అనుచరులలో నివసించటానికి బంగారం, మానవ నిర్మిత విగ్రహ భవనాలు లేదా నిర్మాణాల అవసరం లేదని సూచించేది. అరణ్యంలోని సాధారణ, విసుగు గుడారం దేవుని పేద ప్రజలు దేవునితో కలుసుకున్నారనటానికి ఒక రుజువు. సువార్తీకుడైన యోహాను వివరించడానికి తన గ్రీకు-భాషను ఉపయోగించాడు (యోహాను 1:14) అనే సువార్తలో ఉపయోగించే సువార్తలో "సువార్త," లేదా "వాక్యములు, లేదా పద మాంసం మరియు గుడారం అయ్యాయి లేదా మనలో నివసించాయి" అని చెప్పింది. ఈ వినయం అనునది దేవుని కృప కలిగిన శరీరము పాడైపోయే శరీరములో నివసించినదని చూపెను.

జ్ఞానవంతుడైన సొలొమోను ప్రసిద్ధి చెందిన దేవాలయమును కట్టి, ఈ ఉద్దేశము కొరకు జనసమూహమును దోపిడీ చేసినది. యూదుల ఆరాధన మరియు సంస్కృతుల కేంద్రంగా ప్రజలను ఐక్యపరచడానికి ఈ ఆలయం నిర్మించబడింది. ఫలితంగా, అయితే, విభజన మరియు వ్యాప్తి ఉంది, దేవుని ఒక నిర్దిష్ట స్థానంలో నివసిస్తున్నారు లేదు, లేదా అతను రాళ్ళు నివసించు లేదు. మీ సూట్కేసులు మరియు భౌతిక వస్తువులన్నీ దేవునికి అనవసరమైనవి, ఎందుకంటే మీరు ఎక్కడున్నారో అతను ఎక్కడ ఉన్నాడో, సముద్రంలో లేదా భూమిలో, గాలిలో లేదా నేలమీద ఉన్నాడు. ఆయన మాట విను మరియు దాని ప్రకారము నడుచుకొనువాడు దేవుని సన్నిధిలో మరియు సమాజములో కొనసాగుతాడు.

స్తెఫేను తన న్యాయమూర్తులకు ముందు ఈ విధముగా సాక్ష్యమిచ్చాడు, ఒకవేళ అతను బంగారు రాళ్లను ఆరాధించక ఆ ఆలయంపై దూషించలేడు, ఎందుకంటే సర్వశక్తుడు మనిషిలో ఒక బందీగా ఉండలేదు, ఎందుకంటె ఈ మొత్తం భూమి అతని పాదపీఠం అయి ఉన్నది కనుక. సృష్టికర్త విశ్రాంతి తీసుకొనుటకు మట్టితో తయారుచేయబడిన ఇళ్ళు అవసరం లేదు. ఆకాశమును భూమిని మరియు సముద్రములను చేసిన దేవునికి ఏది కూడా అవసరము ఉండదు.

ఈ భూమి మొత్తం విశ్వం కాదని మనకు తెలుసు, కానీ మిలియన్ల కొద్దీ సన్సుల మధ్యలో ఈ దుమ్ము యొక్క అణువు మాత్రమే ఉంది మరియు లక్షల కోట్ల సమూహాల చుట్టూ తిరుగుతుంది. ప్రియమైన సోదరుడు, విశ్వంలోని రహస్యాల్లోకి నీవు లోతుగా చొచ్చుకుపో. అలా చేస్తే, మీ మనస్సు తెరవబడుతుంది మరియు నీ హృదయం దేవుని ఘనత మరియు మహిమను ఆరాధిస్తుంది. మన సృష్టికర్త ఈ ప్రపంచాన్నిమొత్తం నింపుతాడు; ఆయనను కలిగి ఉండుటకు ఎలాంటి ఇల్లు అవసరము లేదు. అతను అన్ని మహాసముద్రాలు మరియు నక్షత్రాల కన్నా మరింత విశాలమైనవాడు. అదే సమయంలో, అతను అణువులోని ప్రతి విషయమును నియంత్రిస్తాడు. ఆధునిక ప్రకృతి శాస్త్రాలను జాగ్రత్తగా అధ్యయనం చేసేవాడు నాస్తికుడు కాదు, కానీ దేవుని యొక్క వినయపూర్వకమైన ఆరాధకుడు మాత్రమే.

మీ శరీరం పవిత్ర ఆత్మ యొక్క దేవాలయం కావచ్చు కాబట్టి గొప్ప దేవుడు మీ గుండె లో నివసించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అని పవిత్ర బైబిల్ మీకు చెబుతుంది. మీ మనస్సు దేవుని కోసం నివాస స్థలంగా మారిపోయిందా? లేక నీవు ఇప్పటికీ అపవిత్రాత్మల గుంపుగా ఉన్నావా? క్రీస్తు రక్తము అతని రూపకల్పనకు మీ హృదయమును తెరిచినట్లయితే మిమ్మల్ని శుద్ధిచేస్తుంది. అతని పవిత్ర ఆత్మ అతని ప్రేమ యొక్క సహవాసం, దేవుని యొక్క సారాంశం మరియు దేవుని ఉనికిని కలిగి ఉన్న ఇతర విశ్వాసులతో పాటుగా మీ పవిత్ర ఆత్మ నింపబడుతుంది. మీరు ఈ ఆధ్యాత్మిక దేవాలయం యొక్క అందం మరియు మహిమను అనుభవించారా? ప్రేమ, వినయం, సంతోషం, సాత్వికము, శాంతి, యథార్థత, ఆత్మ-నియంత్రణ, మరియు నీతి. మీరు క్రైస్తవ విశ్వాసం యొక్క ఫలాలతో అలంకరించబడినారా? ఒకవేళ నీవు వీటన్నిటినీ కలిగి ఉంటె అప్పుడు నీవు అన్య ఆత్మలతో నిండిన ఈ ప్రపంచం మధ్యలో నీ ప్రవర్తన ద్వారా దేవుణ్ణి మహిమపరచెదవు.

ప్రార్థన: ఓ గొప్ప దేవా, నీవు ఒక సంఘములో, లేదా దేవాలయంలో లేదా రాళ్ళతో తయారు చేసిన ఇంట్లో ఉండలేవు అని మేము నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెప్తున్నాము, అయితే నీవు నిన్ను నిజంగా నమ్మిన వారందరిలో నివసించుచున్నావు. నా హృదయంలోకి రాండి, నా మనస్సాక్షిని శుద్ధి చేయండి నాలో నీవు నిరంతరము నివసించునట్లు నీ పరిశుద్ధాత్మతో నన్ను నింపండి, అప్పుడు నేను నీ యడల వినయము కలిగి ఉండేదని.

ప్రశ్న:

  1. ప్రత్యక్ష గుడారమును స్తెఫేను ఒక బంగారు దేవాలయముగా ఎందుకు అనుకొన్నాడు?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 09, 2020, at 03:03 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)