Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- True Light - 1. The Sun of Righteousness Shines on you
This page in: CEBUANO -- English -- French -- German? -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Somali -- Telugu -- Yoruba

Next Lesson

Nawala ang Kangitngit ug Ang TINOUD NGA KAHAYAG Nisidlak karon
Usa ka Hinungdan nga Buklet Alang Kanimo

1. Ang Adlaw sa Pagkamatarong Nagdan-ag kanimo


Libu-libong mga tawo karon nagbiyahe sa layo nga mga nasud puno sa paglaum ug pagpaabot, sa pagpangita alang sa kapalaran ug kalampusan. Sa dili madugay daghan kanila ang mapakyas sa mga riyalidad sa kinabuhi nga walay kaluoy. Ang pagdugang sa pagkawalay paglaum nagsugod sa dihang sila nakaamgo sa ilang kakulangun ug kapakyasan. Namauli sila sa ilang yutang natawhan sa tumang kapildihan. Kung imong susihon ang mga nawong sa moagi sa kadalanan,usahay makit-an nimo ang mga masulob-on nga mga mata susama sa patay ngabulkan, nga wala nay paglaum.

Posible alang kanila ang makalikay sa ilang mga kasakit ug mga kalisud kung sila moduol sa buhi nga Dios ug magpuyo sa ilang kinabuhi atubangan Kaniya. Ang kadaghanan sa mga tawo sa kalibutan nga nakalimot sa ilang Magbubuhat ug nagtinguha sa materyal nga mga katuyoan ug kalibutanhong mga pa-ngandoy nagpuyo sa kinabuhi nga nahimulag sa kadaghanan.

Ang pagbiya sa tawo gikan sa Dios sa pipila ka mga nasud nakaabot sa punto sa ateyismo ug nagdili sa pagtuo sa Iyang pagkaanaa. Apan ang mahangturon ug makahupay nga kamatuoran bahin sa Dios kanunay makita sa Iyang mga binuhat. Pananglitan, sa nasud nga komunista gihangyo sa gobyerno ang mga magtutudlo nga tudloan ang mga estudyante sa usa ka programa nga gipanghimakak nga adunay Dios. Gamit ang moderno nga siyentipikong pamaagi, ila kining gigamit aron mapapas sa hunahuna ug kahibalo sa bata ang bisan unsang pagtuo bahin sa Dios. Giangkon nila ang kalibutan nga naglangkob lamang sa mga butang ug nga ang tawo walay espiritu ug kalag. Ug usab, walay kinabuhi human sa kamatayon ug ang pagtuo niini usa ka imahinasyon lamang.

Apan usa ka adlaw niana, adunay usa ka batang babaye nga nangutana sa iyang magtutudlo: “Nganong nanlimbasog ka pagsulti batok sa Dios nga Siya wala maglungtad? Apan tungod kay ang ngalan sa “Dios” anaa sa atong sinultihan, nagpamatuod kini adunay ingon niana nga persona. Wala pa gani makahuman sa pagsulti ang batan-on, gisagpa na siya sa nawong sa iyang magtutudlo ug nagdali dayon siya sa pagpahibalo sa administrasyon kung unsa ang nahitabo. Nakadesisyon sila nga ipadala kini nga bata sa usa ka higpit nga ateyista nga puy-anan sa eskwelahan, aron didto siya makakat-on sa paglimud sa iyang gituohan. Ang inahan niining batang babaye usa ka biyuda ug usa ka magtutuo, busa nagsugod pag-ampo ug pagtuaw sa Dios. Nagdali siya pag-adto sa nagkalain-laing departamento ug gisulayan niya pagluwas ang iyang anak nga babaye gikan niining ateyista nga eskwelahan. Sa katapusan, mikagiw siya uban ang iyang anak nga babaye didto sa kabukiran sa usa ka halayo nga lugar, diin adunay pipila ka timaan sa kagawasan taliwala sa kamingawan ug mga bukid. Dinhi ang kahayag sa kahibalo sa Dios wala mapalong ug ang pagtuo sa iyang pagkabuhi gipadayon. Ang batang babaye nakakaplag ug mga higala nga nagtuo usab sa usa ka Magbubuhat nga Dios. Samtang ang iyang kahibalo sa maluluy-on ug mahigugmaon nga Dios ingon nga usa ka lig-on nga sukaranan sa iyang pagtuo,mitubo. Wala na siya mibati nga nawala ug walay tumong. Nakit-an niya ang Kahayag sa kalibutan ug gipaila niya Siya sa iyang mga silingan.

Minahal kong Magbabasa: Wala kami masayod sa imong kahimtang. Bisan pa, kung ang kabalaka modangat kanimo o ang kangitngit nagalibut kanimo, duol sa Dios nga mao ang Kahayag sa kalibutan. Naghulat Siya uban sa abling mga bukton aron mogakos kanimo ug hatagan sa usa ka bag-ong kahulugan ang imong kinabuhi. Hunahunaa ang mga mosunud nga mga pagpatin-aw aron ang imong hunahuna malamdagan ug makakuha ka sa usa ka buhing paglaum alang sa imong umaabot.

BANGON, OG SIDLAK,
kay miabot na ang imong kahayag,
ug ang himaya sa Ginoo nagdan-ag kanimo.
Tan-awa, ang kangitngit mitabon sa kalibutan
ug ang mabaga nga kangitngit anaa ibabaw sa mga katawhan, apan
ANG GINOO, mosidlak kanimo, ug
IYANG HIMAYA makita ibabaw nimo.
Isaias 60:1-2

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on October 07, 2021, at 09:42 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)