Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- Ephesians - 048 (Intercession for the missionary to the nations)

This page in: -- Arabic -- English -- German -- Indonesian --TURKISH

Previous Lesson

EFESLİLER - Ruh'la Dolun
Mesihin İncilinde Pavlusun Efeslilere Mektubu

Bölüm 4 - Mektubun sonu (Efesliler 6:21-24)

Efesliler 6:21-24
21 Nasıl olduğumu, ne yaptığımı sizin de bilmeniz için sevgili kardeşimiz, Rab'bin güvenilir hizmetkârı Tihikos size her şeyi bildirecektir. 22 Kendisini bu amaçla, durumumuzu iletmesi ve yüreklerinize cesaret vermesi için size gönderiyorum. 23 Baba Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten kardeşlere imanla birlikte esenlik ve sevgi diliyorum. 24 Tanrı'nın lütfu Rabbimiz İsa Mesih'i ölümsüz sevgiyle sevenlerin hepsiyle birlikte olsun.

Cesaretlendirici dualarını, kendi inançları ve özel yaşamı hakkında bilgiler sunduktan sonra, Pavlus yönetimsel bir öğüdü ve öğretilerinin bir özetini Efes kilisesine yazdırdığı mektubunun sonuna ekledi. Bu mektubu yazan Tihikos onun elçisiydi ve hapishane görevlendirilmişti. Bu nedenle Elçi ona saygı duyuyor ve kendisine “Kardeşim” diye hitap ediyordu. O yalnızca Kutsal Ruh içinde, aynı Baba’dan olma kardeşi değildi. Ayrıca Tanrı’nın yeniden doğanların yüreklerine döktüğü sevgisi sonucu sevgi doluydu. (Romalılar 5:5) Bütün bunların dışında o, Elçinin sadık hizmetkârı ve Semitik sözcükleri Yunancaya çeviren sekreteriydi. Böylece Tihikos Kutsal Ruh içinde kardeş, Pavlus’a işlerinde yardım eden kişi, ayrıca İsa Mesih’in ruhsal bedeninin de hizmetkârıydı. Bu bağlamda Efeslilere yazılan mektup aslında ruhsal bedeninin başını bu iki kişiye vermiş olan İsa Mesih’indi.

Pavlus bu yüksek kâhinsel özellikler aracılığıyla ve içinde bulunduğu kötü koşullar altında, Tihikos’un hapishane yaşamının ayrıntılarını kiliselere aktarmasını bir teselli olarak görmekteydi. Her ne kadar bu kiliseler onun Asya Eyaletinde verdiği iki buçuk yıllık uğraş sonucu etkinliklerini korumakta olsalar bile, kurucularının politik nedenlerle yargılaması sonucu, takip edilme ve yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklardı. Bu nedenle Tihikos onları yalnız yüzeysel olarak sakinleştirmekle kalmamalı, aynı zamanda yüreklerini Teselli edici Ruh’la doldurmalıydı. Onlar en tehlikeli durumlarda bile sonsuz sessizliklerini ancak bu şekilde koruyabilirlerdi.

23 Baba Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten kardeşlere imanla birlikte esenlik ve sevgi diliyorum. 24 Tanrı'nın lütfu Rabbimiz İsa Mesih'i ölümsüz sevgiyle sevenlerin hepsiyle birlikte olsun. (Efesliler 6:23-24))

Pavlus ilk önce baştan çıkarılan kiliselere Müjde’in verdiği şu üç vaadi anımsattı.”Tanrı’nın barışı” her tür mantıktan üstündür, yüreklerin ve duyguların İsa Mesih’te korunmasını sağlar. (Filipililer 4:7; Yuhanna 14:27; Romalılar 5:1) Kutsal Ruh tarafından verilen Tanrı sevgisi kilisenin yüreğinde taht kuracaktır. (Romalılar 5:5; Yuhanna 13:34-35; Galatyalılar 5:22) “Gerçek inanç” Kutsal Ruh’un meyvesidir, ancak sık, sık kurban ister. (Romalılar 1:17) Gerçeğin Ruh’unun verdiği bu üç yaşam tarzı kiliselerin etkinliği sonucu ortaya çıkmamışlar, Baba ve Oğlu, Rabbimiz İsa Mesih’ten kaynaklanmaktadırlar. Pavlus mektubunun son bölümünde Kurtuluşumuz neden ve kaynağının Kutsal Üçleme olduğunu yeniler. Bunun O’na kim teşekkür ediyor?

Ulusların Elçisi mektubuna Müjde’in esenliğiyle başladığı içini kapanışı da “Lütuf” sözcüğü ile yapar. Bize Kutsal Üçleme’den gelen her türlü lütuf hak etmediğimiz bağıştır. Bağışlanma lütfünü bize veren ne çalışkanlığımız, ne etkinliğimiz, ne de herhangi iyi bir işimizdir. Hepsi Tanrı’nın istemiyle gerçekleşmiştir. Yasal haklarımız ve Tanrı’nın gücünü almamız Baba’dan gelmez, asıl kaynak Baba’nın gökyüzünde ve yeryüzünde kendisine yetki verdiği Oğul’dur. İsa’yı gerçekten de seviyor muyuz? Bunu nereden anlayacağız? İsa’yı seven kişi O’nun ebediliğinden, sonsuz yaşamından ve alçakgönüllülüğünden pay alır.

Dua: Göklerdeki Babamız, Babamız olduğun ve Oğlun İsa Mesih’in bağışlayıcı Rabbimiz ve Kurtarıcımız olduğu için sana dua ediyoruz. Sana bize Kutsal Ruh aracılığıyla verdiğin barış, sevgi, doğru inanç, kurtaran ve teselli edici lütfün için teşekkür ediyoruz. İsa Mesih’te kalabilmemiz ve yaşamımızda bir yere gelebilmemiz için bize yardım et.Âmin.

Sorular:
36.Efes Mektubunun yaşamında sana en fazla yardımcı olan bölümü hangisidir?

Efes Mektubu hakkındaki bilgilerini sına ve şu soruları yanıtla

1.Efes Mektubun göre Kutsal Üçleme’nin gizemi nedir?
2.Alçak gönüllüğümüzü, yumuşak huyluluğumuzu ve sabrımızı gerçekte nasıl kullanabiliriz?
3.Kiliselerde hangi görevler ve görev birimleri işlevlerini sürdürebilmektedir?
4.Mesih’in doluluğu kiliseleri nasıl canlandırır ve nasıl birleştirir?
5.Günümüzde, hangi beş dünya görüşü bizi baştan çıkartmak için çalışıyor?
6.Gerçeği sevgi içinde söylemeyi nasıl öğreniriz?
7.Efes’teki günlük yaşamda senin için yabancı olan nedir? Senin yaşamında değişik olan şeyler var mı?
8.Pavlus tüm kilise üyelerinden niçin tamamen başka bir yaşam biçimi beklemektedir?
9.Yeni Hıristiyan kültürü kimi örnek alır?
10.İsa’nın giysilerini nasıl kuşanabiliriz? O’nun yaşadığı gibi yaşayabilmek için neler yapmalıyız?
11.Yalandan kaçınmak, hep doğruyu konuşmak nasıl mümkün olur?
12.Başkalarının malını sahibine niçin isteyerek geri vermeyiz?
13.Kutsal Ruh’u karartan nedir? O senin içinde nasıl harekete geçer?
14.Niçin her zaman herkesi bağışlamak ve olanları unutmak zorundayız?
15.Bir insanın Tanrı’yı taklit etmesi mümkün müdür?
16. Mesih İsa’nın kefaret ölümü senin için ne anlam taşıyor?
17.Bize verilmiş bir yetenek olan cinsel dürtülerimiz hakkında çocuklarımızla niçin açıkça konuşmamız gerekir?
18.Tanrı’nın hükümranlığı boş konuşmalardan ve pis fıkralardan niçin haz duymaz?
19.Müjdeli Haber kimi “Dünyanın Işığı” olarak niteler? Niçin?
20.Başkalarını, suçlu durumuna düşmeden nasıl denetler, düşündüklerimizi onlar üzerinde nasıl uygularız?
21.Kötü günlerimizi ebediyete uygun biçimde nasıl değerlendirebiliriz?
22.Tanrı’ya bizi Kutsal Ruh’u ile doldurması için dua etme hakkımız nereden gelmektedir?
23.Karşılıklı olarak birbirimize itaat etmeyi niçin istemeyiz?
24.Evliliklerimizde hangi kurallara dikkat etmeliyiz?
25.Kocaların karılarına, İsa’nın kendisini kilisesi için feda ettiği gibi, feda etmeleri ne anlama gelir?
26.Bize bağışlanan cinsel yeteneklere niçin teşekkür etmeliyiz?
27.Günümüzde çocuk eğitimi niçin zordur?
28.Çocukları ve gençleri İsa’ya ulaştıracak yöntemler hangileridir?
29.Pavlus’un Akdeniz Bölgesinde verdiği ruhsal öğütler hakkında ne düşünüyorsun?
30.Elçinin sözleri günümüzde işverenler arasında nasıl yorumlanmaktadır?
31.Rab’bin gücü içinde nasıl kuvvet buluruz?
32.Biz Hıristiyanların dünyadaki tüm iblislerden niçin çekinmememiz gerekir?
33.Yedi ruhsal silahtan hangisini kullanıyorsun?
34.Tanrı’nın silah donanımının gizemi ve hedefi nedir?
35.Pavlus’un dilekleri arasında senin dikkatini en çok hangisi çekti?
36.Efes Mektubunun yaşamında sana en fazla yardımcı olan bölümü hangisidir?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on February 03, 2018, at 05:09 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)