Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":
Home -- Turkish -- Mark - 002 (Gospel)
This page in: -- Arabic -- English -- Indonesian -- TURKISH

Previous Lesson -- Next Lesson

MARKOS - İsa Kimdir?
Mesihin İncilinin Markos Göre Yorumu
Bölüm 1 - Mesih’in ortaya çikişina değin bir giriş (Markos 1:1 - 1:13)
1. Markos incili’nin başliği ve konusu (Markos 1:1)

a) “İncil” sözcüğünün anlamı nedir?


Bu... İsa Mesih ile İlgili İncil’(müjde)in başlangıcıdır.

Haberciler Mesih’in kişiliğini yakından tanıyarak günahlarından arıtılmışlar, zihinlerini aydınlatan Kutsal Ruh’un gücüyle donanmışlardı. Onlar böylece Allah ile yeni bir antlaşmaya girdiler, konuştukları dillere, sevinç ve şükürlerini dile getirmek, yaşadıkları bambaşka olayları insanlara duyurabilmek için yeni anlamlar kazandırdılar.

a) - “İncil” sözcüğünün anlamı nedir?

“İncil” Mesih’in doğumundan yüzyıllar önce kullanılmış bir sözcük olup anlamı, sevinç getiren haber, müjdedir. Romalılar bu sözcüğü Kayzer’in katından çıkan bu ülkeyi sevince boğması amaçlanan resmi duyurular için kullanmışlardı. İmparatorun bir çocuğunun olması, orduların parlak zaferler kazanması gibi sevindirici haberler herkesin törenlere katılmasını sağlamak amacıyla imparatorluğun dört bir yanına borular ve yaftalarla ulaştırılırdı.

Bu bakımdan İncil ne tartışma malzemesi olabilecek felsefi bir konu ne de ezberlenmesi gereken şeriat kurallarıdır. O, herkesin kabulünde ve reddinde özgür olduğu tarihsel bir olayın “Resmi” duyurusudur.

Mesih ve Habercileri bu Kayzer’e özgü sözcüğü kullanıp ona yepyeni anlamlar kazandırdılar. Allah mucizeler gerçekleştirmiş, insanlığa büyük bir müjde vermişti: Mesih insan bedeninde dünyamıza gelmiş, Allah’ın düşmanlarını, günahı, ölümü ve şeytanı amansız bir savaşın ardından bozguna uğratmış, ruhsal sevgi egemenliğini kurmuştu. İsa dinleyicilerine şöyle seslenmişti: “Zaman tamam oldu, Allah’ın egemenliği yaklaştı: Tövbe edin, Müjde’ye iman edin.” (Markos 1:15)

Allah var olan kutsal kitaplara ek olarak bir başka kutsal kitap indirmedi. O, haberci Yuhanna’nın itiraf ettiği gibi biricik oğlunu insan bedeninde gönderdi. “Tanrısal söz beden oldu, aramızda yaşadı, O’nun... yüceliğini gördük.” (Yuhanna 1: 14). İncil sözcüğü özünde herhangi bir kitap anlamına gelmiyor. O yaşamı ve yaşamının sonuçları ile diri bir kişi olan Mesih’i anlatır. İncil’de okuduğumuz her şey O’na aittir. “Nasıralı, Allah’ın sözünü söylemedi, O’nun kendisi Allah’ın sözü idi... İncil’imiz Mesih’tir.

Bir çok görgü tanığı Mesih’le olan buluşmalarını aktarmışlardır. Tüm bu haberler sevinç verici haber, müjde yada Kutsal İncil olarak kabul edilir. O nedenle dört değil, yüzlerce İncil’in varlığından söz edilebilir. Çünkü Mesih yaşamı ve sözleri hakkındaki her doğru tanıklık bir İncil’dir. Ancak kilise sorumluları bu tanıklıkların arasından dördünü seçtiler: Matta İncili, Markos İncili, Luka İncili ve Yuhanna İncili. Onların hepsi de uyum içinde Meryem Oğlu’nun yüceliğine tanıklık ederler.

Haberci Pavlus bu dört İncil’den birkaç yıl önce Romalılara yazmış olduğu mektupları İncil olarak nitelemişti: Mesih’in İncil’inden utanmam, O her insana kurtuluş için Allah’ın gücüdür. Pavlus Mesih’i müjdelediği mektubunu Kayzer’in tüm müjdelerinden daha önemli saydı. Çünkü Mesih öbür hükümdarlar gibi kabirde kalmadı, dirildi. Diri Mesih bizden uzakta değildir. Allah’ın gücünü içeren İncil’inin sözleri aracılığı ile bir güç kaynağıdır.

Allah İncil ile bizlere sesleniyor... İsa tüm kurtuluş imkanları ile bu kitapta kişisel olarak bulunuyor. Diri Mesih’e güvenerek dua ile zihnini İncil’e açan kişi kurtulur. İncil’in sözcükleri inananları Mesih ile kişisel olarak bağlar. İşte o zaman İncil’in gücü kurtuluşa eren imanlıların içine nüfuz eder, onları engin yürekli, sevecen Mesih’e dönüştürür. Artık onlar Mesih’in gücünün canlı tanıklarıdır, yaşamlarında birer İncil olmuşlardır. Dört İncil’in yanı sıra ulusların elçisi Pavlus’unda mektuplarıyla bir başka İncil oluşturduğunu kabul etmek gerekiyor. Sen de yaşayan bir İncil oldun mu? Sende çalışan kimin ruhudur?

Dua: Kutsal Allah, tapınmaya sadece sen layıksın. Yaşamında senin özünü kavrayabilmemiz için dünyamıza Mesih’ini gönderdin. Sana şükrederiz, çünkü bize yok eden bir şeriat değil, dirilten bir kurtarıcı yolladın. İncilinin bizde beden bulabilmesi için zihinlerimizi aç. Bizler de böylece yararlı ürünler getirebilelim. Amin.

Soru 4: İncil sözcüğünün anlamı nedir?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on January 30, 2013, at 09:44 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)