Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Serbian":

Home -- Serbian -- The Law of Christ -- 16 (Worship 5)

This page in: -- Arabic? -- Chinese -- English -- German -- SERBIAN -- Uzbek

Previous Chapter -- Next Chapter

TEMA 4: HRISTOV ZAKON
1000 Hristovih zapovesti u Novom zavetu
F - Dela i namere u Novom zavetu ili: šta treba da čine Isusovi učenici - Poredak služenja Bogu

5 - Žrtva, davanja i redovni priloziPo Mateju 6,1-4 -- 1 Pazite da milostinju svoju ne činite pred ljudima da vas oni ne vide: inače plate nemate od Oca svoga koji je na nebesima. 2 Kada, dakle, daješ milostinju, ne trubi pred sobom, kao što čine licemeri po sinagogama i po ulicama da ih ljudi hvale. Zaista vam kažem: Primili su platu svoju. 3 A ti kad činiš milostinju, da ne zna levica tvoja šta čini desnica tvoja. 4 Da bi milostinja tvoja bila u tajnosti; i Otac tvoj koji vidi tajno, uzvratiće tebi javno.
Po Mateju 6,19-21.24 -- 19 Ne sabirajte sebi bogatstvo na zemlji, gde moljac i rđa kvari, i gde lopovi potkopavaju i kradu; 20 nego sabirajte sebi bogatstvo na nebu, gde ni moljac ni rđa ne kvari, i gde lopovi ne potkopavaju i ne kradu. 21 Jer gde je bogatstvo vaše, onde će biti i srce vaše. ... 24 Niko ne može dva gospodara služiti; jer ili će jednoga mrzeti, a drugoga ljubiti; ili će se jednoga držati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i mamonu.
Po Mateju 22,16-21 -- 16 I poslaše njemu učenike svoje sa irodovcima, govoreći: - Učitelju, znamo da si istinoljubiv i putu Božjemu zaista učiš i ne obazireš se ni na koga, jer ne gledaš ko je ko od ljudi. 17 Kaži nam, dakle, šta ti misliš: treba li dati porez ćesaru ili ne? 18 Razumevši Isus lukavstvo njihovo reče: - Što me kušate, licemeri? 19 Pokažite mi novac porezni! A oni mu donesoše dinar. 20 I reče im: - Čiji je ovaj lik i natpis? 21 Rekoše mu: - Ćesarev. Tada im reče: - Podajte, dakle, ćesarevo ćesaru, i Božje Bogu.
Po Mateju 23,23 -- 23 Teško vama književnici i fariseji, licemeri, što dajete desetak od metvice i od kopra i od kima, a ostaviste što je pretežnije u Zakonu: pravdu i milost i veru; a ovo je trebalo činiti i ono ne ostavljati. (vidi i po Luki 18,9-14)
Po Luki 19,8-9 -- 8 A Zakej stade i reče Gospodu: - Gospode, evo pola imanja svoga daću siromasima, i ako koga nečim oštetih, vratiću četvorostruko. 9 A Isus mu reče: - Danas dođe spasenje domu ovome; jer i ovo je sin Avraamov.
Po Luki 21,1-4 -- 1 A pogledavši gore vide bogate gde meću priloge svoje u riznicu hrama. 2 A vide i jednu sirotu udovicu kako meće onde dve lepte; 3 i reče: - Zaista vam kažem: ova siromašna udovica metnu više od svih. 4 Jer svi ovi staviše na dar Bogu od suviška svoga, a ona od sirotinje svoje metnu svu imovinu svoju što imaše.
Po Jovanu 12,1-8 -- 1 A Isus šest dana pre Pashe dođe u Vitaniju, gde beše Lazar koji umre, koga on podiže iz mrtvih. 2 Onde mu pak zgotoviše večeru, i Marta sužaše, a Lazar beše jedan od onih što seđahu sa njim za trpezom. 3 A Marija, uzevši litru pravoga nardova skupocenoga mirisa, pomaza noge Isusove, i obrisa kosom svojom noge njegove; a kuća se napuni mirisa od mira. 4 Onda reče jedan od učenika njegovih, Juda Simonov Iskariotski, koji ga nameravaše izdati: 5 – Zašto se ovo miro ne prodade za trista dinara i ne dade siromasima? 6 A ovo ne reče što mu beše stalo do siromaha, nego što beše kradljivac, i imaše kesu, i uzimaše što se metaše u nju. 7 A Isus reče: - Ostavi je! Ona je to sačuvala za dan moga pogreba; 8 jer siromahe svagda imate sa sobom, a mene nemate svagda. (vidi i po Mateju 26,6-13; i po Marku 14,3-9)
Po Luki 16,19-26 -- 19 Čovek pak neki beše bogat i oblačaše se u skerlet i u svilu, i sjajno se veseljaše svaki dan. 20 A beše neki siromah, po imenu Lazar, koji ležaše pred vratima njegovim gnojav, 21 i željaše da se nasiti mrvama koje padahu sa trpeze bogatoga; a još i psi dolažahu i lizahu gnoj njegov. 22 A kad umre siromah, odnesoše ga anđeli u naručje Avraamovo; a umre i bogataš, i sahraniše ga. 23 I u paklu, nalazeći se u mukama, podiže oči svoje i ugleda izdaleka Avraama i Lazara u naručju njegovu. 24 I on povika i reče: „Oče Avraame, smiluj se na me i pošalji Lazara neka umoči u vodu vrh od prsta svoga da mi rashladi jezik; jer se mučim u ovome plamenu. 25 A Avraam reče: „Sinko, seti se da si ti primio dobra svoja u životu svome, a tako i Lazar zla; sada pak on se teši, a ti se mučiš. 26 I povrh svega toga, postavljena je među nama i vama provalija velika, da oni koji bi hteli odovud vama preći, ne mogu; niti oni otuda nama prelaze.“
Po Luki 6,24-26 -- 24 Ali teško vama bogatima, jer ste već primili utehu svoju. 25 Teško vama koji ste siti sada, jer ćete ogladneti, Teško vama koji se smejete sada, jer ćete zaridati i zaplakati. 26 Teško vama kada stanu svi ljudi dobro govoriti o vama, jer su tako činili lažnim prorocima očevi njihovi.

Zaključak

Svim religijama je potreban novac da bi ispunili svoje bogoslužbene, socijalne i administrativne dužnosti. Mojsijev Zakon propisuje desetak od prihoda kao religiozni porez i porez za siromašne. Muslimani treba da daju pet procenata čiste dobiti upravi džamije i ljudima koji su u nevolji. Isus svojoj zajednici nije propisao koliko treba da daju. On je svojim primerom pokazao šta u Novom Zavetu znači besplatno služiti i žrtvovati. On je sam sebe dao kao sveobuhvatnu žrtvu, a ne samo deset ili dvadeset procenata prihoda ili čiste dobiti.

Isus zna da su njegovi sledbenici primili novo srce i nov duh i da će ih pokretati sažaljenje i milosrđe. On im nije dao nikakav zakon radi pravdanja njih samih pred sobom, već je imao poverenja da će ih Očev i njegov požrtvovani Duh osloboditi od požude za ličnom sigurnošću i da će im otvoriti oči za neodložne misionarske, socijalne i bogoslužbene zadatke. Pitanja bogatstva i siromaštva, pitanje žrtvovanja radi samopomoći i pomoći u vreme katastrofa predstavljaju centralnu temu crkava.

U opasnosti smo da društvo koje živi u izobilju i blagoslov vrednih predaka smatramo kao svoje pravo i kao nešto što se podrazumeva, da se prenemažemo kada privredni godišnji rast stagnira ili se okrene u gubitke. Uprkos niskim penzijama još uvek smo 50 puta bogatiji nego ona trećina čovečanstva koja živi ispod granice siromaštva. Ljudi ovih zemalja primaju manje od jednog evra dnevno kao bruto nacionalni dohodak po glavi stanovnika. Trećina čovečanstva gladuje i posti silom prilika, više nego što smo mi toga svesni. Kao hrišćani moramo da promenimo način razmišljanja i da žrtvujemo svrsishodnije nego do sada.U tom smislu nam Hristov Duh daje novi smisao i spremnost na mudro i redovno davanje. Pri tome je zadivljujuće kako su obimne donacije i prilozi u crkvama u kojima vlada Duh Božji. Dok, tamo gde je posećivanje crkava formalnost i tradicija, kasa ostaje prazna.

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2013, at 08:45 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)