Home
Links
Bible Versions
Contact
About us
Impressum
Site Map


WoL AUDIO
WoL CHILDREN


Bible Treasures
Doctrines of Bible
Key Bible Verses


Afrikaans
عربي
Azərbaycanca
Bahasa Indones.
Basa Jawa
বাংলা
Български
Cebuano
Deutsch
English
Español
فارسی
Français
հայերեն
한국어
Hausa/هَوُسَا
עברית
हिन्दी
Igbo
ქართული
Kiswahili
Кыргызча
മലയാളം
မြန်မာဘာသာ
नेपाली
日本語
O‘zbek
Peul
Polski
Português
Русский
Srpski/Српски
Soomaaliga
தமிழ்
తెలుగు
ไทย
Tiếng Việt
Türkçe
Українська
اردو
Uyghur/ئۇيغۇرچه
ייִדיש
Yorùbá
中文


ગુજરાતી
Latina
Magyar
Norsk

Home -- Armenian -- Matthew
This page in: -- Arabic -- ARMENIAN -- Azeri -- Bulgarian -- English -- French -- Hebrew -- Hungarian? -- Indonesian -- Latin? -- Peul -- Polish -- Russian -- Spanish? -- Uzbek -- Yiddish

Next Book?

ՄԱՏԹԵՈՍ - Ապաշխարեք ՀԱՄԱՐ Թագավորության Քրիստոսի ձեռքի!

Սովորում է Ավետարանի Քրիստոսի ըստ Մատթեոս

Jump to Chapter: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08 -- 09 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14
Jump to Chapter: 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28

ՄԱՍ 1 - ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՏԵՒՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔՐԻՍՏՈՍԻ (Մատթեոս 1:1 - 4:25)
A - ԻՆ ԵՒ ՄԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՍՈՒՍԻ (Մատթեոս 1:1 - 2:23)
1. Ծագում Հիսուսի (Մատթեոս 1:1-17)

2. Ծննդյան եւ Անվանարկելն Հիսուսի (Մատթեոս 1:18-25)


3. Այցելել եւ երկրպագել են Մագի (Մատթեոս 2:1-11)

4. Հերոդ ի փորձը սպանել Հիսուսին (Մատթեոս 2:12-23)


B - ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄԿՐՏԻՉԸ ՊԱՏՐԱՍՏՎՈՒՄ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ (Մատթեոս 3:1-4:11)
1. Տհե բոլորը Ռ եպենտանցե (Մատթեոս 3:1-12)
2. Տհե մկրտություն Քրիստոսի (Մատթեոս 3:13-15)
3. Հռչակում է մինչեւ nity Սուրբ Երրորդություն (Մատթեոս 3:16-17)


4. Տհե գայթակղում Քրիստոսի ը հանդիսանում է Մեծ հաղթանակը (Մատթեոս 4:1-11)
C - ՔՐԻՍՏՈՍ ՍԿՍՎՈՒՄ Է ԳԱԼԻԼԵԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ (Մատթեոս 4:12-25)
1. Քրիստոսը Չոոսես Ցապերնաում որպես Րեսիդենցե (Մատթեոս 4:12-17)
2. Չրիստ Տհե Ցալլս ֆիրստ, Ճո Բ րոՏհերս տո Դիսցիպլեշիպ (Մատթեոս 4:18-22)
3. Ա Բեաուտիֆուլ Ացցոունտ է Փրկչի Մինիստրյ (Մատթեոս 4:23-25)


ՄԱՍ 2 - ՔՐԻՍՏՈՍ ՍՈՎՈՐԵՑՆՈՒՄ ԵՆ ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԸ ԳԱԼԻԼԵԱՅԻ (Մատթեոս 5:1 - 18:35)

A - ՏՀԵ ՍԵՐՄՈՆ ՄԱՍԻՆ ԼԵՌԱՆ: ԱԲՈՈՒՏ ՏՀԵ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԴՐԱԽՏ (Մատթեոս 5:1 - 7:27) -- ԱՌԱՋԻՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ ԽՈՍՔԵՐՈՎ ՅԻՍՈՒՍԻ
ա) Բեատիտուդես (Մատթեոս 5:1-12)
բ) Նպատակը քարոզը վերաբերյալ Լեռան: Կիրառման օրենքի Աստծո (Մատթեոս 5:13-16)
գ) Անսխալականություն, եւ Ֆուլֆիլմենտ ՀՀ օրենքի Մովսեսի Օրենքում Քրիստոսի (Մատթեոս 5:17-20)
1. Մեր Պարտականությունները Ընդառաջ Տղամարդու (Մատթեոս 5:21-48)
ա) Արգելող սպանությունը ուղղված է հաշտեցման (Մատթեոս 5:21-26)
բ) Արգելող դավաճանություն կարեւորում եմ անաղարտությունը (Մատթեոս 5:27-32)
գ) Արգելող Ոատհս կարեւորում պատմում է ճշմարտությունը (Մատթեոս 5:33-37)
դ) Հեզություն հաղթահարում վրեժ (Մատթեոս 5:38-42)
ե) Ատելություն է թշնամիների փոխարինվում է սեր (Մատթեոս 5:43-48)


2. Մեր Պարտականությունները Ընդառաջ Աստծո (Մատթեոս 6:1-18)
ա) Ալմսգիվինգ գաղտնի (Մատթեոս 6:1-4)
բ) Աղոթքն է մենակություն (Մատթեոս 6:5-8)
գ) Տիրոջ Աղոտք (Մատթեոս 6:9-13)
դ) Անխուսափելի եմ հաշտեցման (Մատթեոս 6:14-15)
ե) Ծոմ պահելու Ջոյոուսլյ (Մատթեոս 6:16-18)
3. Հաղթանակը մեր չար մտադիր (Մատթեոս 6:19-7:6)
ա) Նա, ով հավաքում Փոխանցել իր համար պետք է ծառայելու Սատանային (Մատթեոս 6:19-24)
բ) Վստահելու են նախախնամության ձեր Երկնային Հոր (Մատթեոս 6:25-34)


գ) նա, ով գիտի իր Տիրոջ Դատավորն ինքը, ոչ թե ՈՒրիշ (Մատթեոս 7:1-6)
4. Տհե Ամփոփում հհ Սահմանադրության Երկնքի արքայության (Մատթեոս 7:7-27)
ա) Աղոտք Հավատի Աստծուն Հայր (Մատթեոս 7:7-11)
բ) Ոսկե կանոն (Մատթեոս 7:12)
գ) երկու ձեւերը (Մատթեոս 7:13-14)
դ) կեղծ մարգարեները (Մատթեոս 7:15-20)
ե) Օրենքի կիրառումը կողմից իշխանության Հոգու (Մատթեոս 7:21-23)
զ) Իմաստուն մարդն ու անխելք մարդ (Մատթեոս 7:24-29)

B - ՏՀԵ ՀՐԱՇՔՆԵՐ ՈՖ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՑԱՊԵՐՆԱՈՒՄ ԱՆԴ ՆՐԱ ՇՐՋԱԿԱՅՔՈՒՄ (Մատթեոս 8:1 - 9:35)
1. ՏՀԵ բորոտ բուժեց (Մատթեոս 8:1-4)
2. Քրիստոսը Հեալս որ հարյուրապետ է ծառայողին (Մատթեոս 8:5-13)
3. Պետրոսի մայրը-ի օրենքը բուժեց (Մատթեոս 8:14-17)
4. Սկզբունքները հետեւյալ Յիսուս (Մատթեոս 8:18-22)
5. Հիսուսը Ցալմս է փոթորկին եւ ալիքներն (Մատթեոս 8:23-27)
6. Հազար Դեվիլս գցել Ոուտ Երկու պատկանող տղամարդկանց (Մատթեոս 8:28-34)

7. Քրիստոսի մարմինը եւ զորություն է ներել եւ բուժել (Մատթեոս 9:1-8)
8. Կոչումը Մատթեոսի, որ հարկահավաք (Մատթեոս 9:9-13)
9. Մկրտիչ աշակերտներն Քուեստիոն աբոուտ ծոմ պահելու (Մատթեոս 9:14-17)
10. Ա Գիրլ բերել Վերադառնալ Կյանքի եւ կնոջ բուժեց (Մատթեոս 9:18-26)
11. Երկու կույր Տղամարդիկ եւ համր Մարդը բուժեց (Մատթեոս 9:27-34)
C - Ի ՏԱՍՆԵՐԿՈՒ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻՆ ԵՆ ՀՂԵԼ Է ՔԱՐՈԶԵԼ ԵՒ ԾԱՌԱՅԵԼ (Մատթեոս 9:35 - 11:1)
1. Մեծ կարեկցանքն Քրիստոսի (Մատթեոս 9:35-38)

2. Կոչումը Տասներկու աշակերտներից (Մատթեոս 10:1-4)
3. ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ ՏԱՐԱԾՈՒՄԸ ԱՐՔԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԿՆՔԻ (Մատթեոս 10:5 - 11:1) -- ԵՐԿՐՈՐԴ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ ԽՈՍՔԵՐՈՎ ՅԻՍՈՒՍԻ
ա) հիմնարար սկզբունքները քարոզելու (Մատթեոս 10:5-15)
բ) ռիսկերի քարոզելու (Մատթեոս 10:16-25)
գ) Խրախուսական մեջտեղ Տրոուբլե (Մատթեոս 10:26-33)
դ) բաժնի հետեւանքով քարոզելու (Մատթեոս 10:34-39)
ե) բարձր նպատակը քարոզելու (Մատթեոս 10:40 - 11:1)

D - Ի ՀՐԵԱՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԱՆՀԱՎԱՏ ԹՇՆԱՄԱՆՔ ՅԻՍՈՒՍԻ (Մատթեոս 11:2 - 18:35)
1. Տհե ջոջերը հրեաների Մերժել Քրիստոսի (Մատթեոս 11:2-12:50)
ա) Հիսուսի պատասխանը Մկրտիչ աշակերտներն (Մատթեոս 11:2-19)
բ) Յիսուս Րեբուկես է անհավատ Քաղաքներ (Մատթեոս 11:20-24)
գ) հայտարարություն այն միասնության Սուրբ Երրորդություն (Մատթեոս 11:25-27)
դ) Ինվիտատիոն հանգստանալու Քրիստոսով (Մատթեոս 11:28-30)

ե) այն աշակերտները արիություն ղեկավարները հացահատիկի վրա Կիրակի (Մատթեոս 12:1-8)
զ) Հեալինգ է Ւիտհերեդ ձեռքը Կիրակի եւ հողամաս սպանել Հիսուսին (Մատթեոս 12:9-21)
է) Ոֆ հայհոյանք դեմ Սուրբ Հոգով (Մատթեոս 12:22-37)
ը) Նշան մարգարեի Ջոնաս (Մատթեոս 12:38-45)
թ) Հիսուսի ճշմարիտ հարազատները (Մատթեոս 12:46-50)

2. ՀՈԳԵՒՈՐ ԱՃԸ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿՆՔԻ: ՔՐԻՍՏՈՍ ՍՈՎՈՐԵՑՆՈՒՄ ԵՆ ԱՌԱԿՆԵՐ (Մատթեոս 13:1-58) -- ԵՐՐՈՐԴ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ ԽՈՍՔԵՐՈՎ ՔՐԻՍՏՈՍԸ
ա) այլաբանություն է սերմնացան (Մատթեոս 13:1-23)
բ) Այլաբանություն է Տարես ոլորտում (Մատթեոս 13:24-30 եւ 36-43)
գ) Այլաբանություն է մանանեխ սերմի եւ առակ է թթխմոր (Մատթեոս 13:31-35)
դ) Այլաբանություն է թաքնված գանձ ու առակ - ից որ Պեարլ Մեծ Գների (Մատթեոս 13:44-46)
ե) Զուտ Դերերում ծովը ժողովուրդների (Մատթեոս 13:47-53)
զ) Յիսուս Նազովրեցին Մերժված է (Մատթեոս 13:54-58)

3. Հիսուսի Նախարարության ԵՎ Շրջագայություն (Մատթեոս 14:1 - 17:27)
ա) վախճանվեց Ջոհն Մկրտիչ (Մատթեոս 14:1-12)
բ) կերակրեց հինգ հազար (Մատթեոս 14:13-21)
գ) Հիսուսը քայլում է ծովը (Մատթեոս 14:22-27)
դ) Պետեր Սինկս Դուն է Լակե (Մատթեոս 14:28-36)

ե) կեղտոտում շրջանակներում եւ առանց (Մատթեոս 15:1-9)
զ) դուրս Սրտի Շարունակել չար մտքերը (Մատթեոս 15:10-20)
է) Այդ Պհոենիցիան Կնոջ Գրեատ Հավատք Ցուցադրվում է իր խոնարհության (Մատթեոս 15:21-28)
ը) Չորս հազար Մեն կերակրում (Մատթեոս 15:29-39)

թ) Հիսուսը վրա ֆանատիզմ եւ Շալլունեսս (Մատթեոս 16:1-12)
ժ) Պետեր ծանոթյություններ որոշիչ խոստովանում Իոն է Հիսուսի աստվածության (Մատթեոս 16:13-16)
ի) Տրուե Հավատքը նվեր է Հոր հայտնության (Մատթեոս 16:17-20)
լ) Հիսուսը առաջին Պրեդիցտիոն Նրա մահվան եւ Հարությունից (Մատթեոս 16:21-28)

խ)  Տհե կերպարանափոխում Հիսուսի մասին լեռան իր Հաղորդագրություն Մատթեոսի (Մատթեոս 17:1-8)
ծ) Հետեւյալ հարցերի Եղիան է խոստացել Գալուստը (Մատթեոս 17:9-13)
կ) Տհե Բոյ էպիլեպտիկ բուժվում (Մատթեոս 17:14-21)
հ) Հիսուսի երկրորդ Նրա մահվան եւ Հարությունից (Մատթեոս 17:22-27)

4. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՍՏՎԱԾ (Մատթեոս 18:1-35) -- ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ Է ՔՐԻՍՏՈՍԻ
ա) Աշակերտները է Պրիդե իսկ մանկական խոնարհության (Մատթեոս 18:1-14)
բ) Փոխադարձ Ներումը թվում եխպայրների (Մատթեոս 18:15-17)
գ) Արգելում ու վանող է Քրիստոսի անունով (Մատթեոս 18:18-20)
դ) Անսահման ներվի եսս (Մատթեոս 18:21-22)
ե) Տհե այլաբանություն է ՈՒնֆորգիվինգ ծառայողի (Մատթեոս 18:23-35)

ՄԱՍ 3 - ՀԻՍՈՒՍԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Է ՀՈՐԴԱՆԱՆԻ ՎԵԼԼԻ ԻՐ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐՈՒՍԱՂԵՄ (Մատթեոս 19:1 - 20:34)
1. Կարգը համապատասխանում իրականությանը ամուսնության (Մատթեոս 19:1-6)
2. Իսկ մեղքը ամուսնալուծության (Մատթեոս 19:7-9)
3. Ձեռնպահ է ամուսնության հանուն Քրիստոսի նախարարությունը (Մատթեոս 19:10-12)
4. Քրիստոսը սիրում եւ օրհնում է փոքր երեխաների (Մատթեոս 19:13-15)
5. Տհե Րիչ Յոունգ Կին եւ վտանգի հարստությամբ (Մատթեոս 19:16-22)
6. Կարող ա Րիչ Ման Մուտքագրեք Երկնային? (Մատթեոս 19:23-26)
7. Իսկ աշխատավարձը, ովքեր են հետապնդում են Քրիստոսի սակե (Մատթեոս 19:27-30)

8. Իսկ աշխատավարձը հավասար բոլոր բանվորների (Մատթեոս 20:1-16)
9. Հիսուսի Երրորդ Պրեդիցտիոն Նրա մահը եւ Հարության (Մատթեոս 20:17-19)
10. Ստուպիդ Պրիդե թվում Հիսուսի հետեւորդների (Մատթեոս 20:20-23)
11. Ով է ամենամեծ ու Ով է առնվազն (Մատթեոս 20:24-28)
12. Երկու կույր Մեն ստանալ նրանց տեսնել Ջերիչո (Մատթեոս 20:29-34)

ՄԱՍ 4 - ՀԻՍՈՒՍԻ ՎԵՐՋԻՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՆ ԵՐՈՒՍԱՂԵՄԻ (Մատթեոս 21:1 - 25:46)
A - ՎԵՃԸ ՏԱՃԱՐՈՒՄ (Մատթեոս 21:1 - 22:46)
1. Հիսուսի մտնելու Ջերուսալեմ (Մատթեոս 21:1-9)
2. Հիսուսը Ցլեանսես Տաճարի (Մատթեոս 21:10-17)
3. Տհե ՈՒնֆրուիտֆուլ թզենի անիծված (Մատթեոս 21:18-22)
4. Հիսուսը կասկածի տակ է ավագանու հրեաների (Մատթեոս 21:23-27)
5. Հիսուսը տալիս չորս առակներ (Մատթեոս 21:28 - 22:14)
ա) Այլաբանություն է երկու որդիները (Մատթեոս 21:28-32)
բ) Այլաբանություն է չար Վինեդրեսսերս (Մատթեոս 21:33-41)
գ) Առակ մասին խոչընդոտ (Մատթեոս 21:42-46)

դ) Առակ Մեծ հարսանեաց խնջույքին (Մատթեոս 22:1-14)
6. Բաները, որոնք Կեսարի կողմից, եւ այդ որ Աստծո (Մատթեոս 22:15-22)
7. Ի Հարության նրանք ոչ ամուսնանալ, ոչ տրված են ամուսնությունից (Մատթեոս 22:23-33)
8. Մեծ պատվիրանը (Մատթեոս 22:34-40)
9. Քրիստոսն է: Տերը (Մատթեոս 22:41-46)

B - ՔՐԻՍՏՈՍ ՐԵԲՈՒԿԵՍ ԵՎ ԶԳՈՒՇԱՑՆՈՒՄ Է ՀՐԵԱԿԱՆ ՀՈԳԵՎՈՐ ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐԸ (Մատթեոս 23:1-39) -- ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ ԽՈՍՔԵՐՈՎ ՅԻՍՈՒՍԻ
1. Նկատողություն է Սցրիբես եւ Փարիսեցիների (Մատթեոս 23:1-7)
2. Տհե խոնարհության հավատարիմ դասավանդողների (Մատթեոս 23:8-12)
3. Առաջին դժբախտություն է Սցրիբես եւ Փարիսեցիների (Մատթեոս 23:13)
4. Երկրորդ դժբախտություն (Մատթեոս 23:14)
5. Երրորդ դժբախտություն (Մատթեոս 23:15)
6. Չորրորդ դժբախտություն (Մատթեոս 23:16-22)
7. Հինգերորդ դժբախտություն (Մատթեոս 23:23-24)
8. Վեցերորդ դժբախտություն (Մատթեոս 23:25-26)
9. Յոթերորդ դժբախտություն (Մատթեոս 23:27-28)
10. Տհե ութերորդ դժբախտություն (Մատթեոս 23:29-33)
11. Հիսուսի մասին մարգարեությունը Երուսաղեմի (Մատթեոս 23:34-36)
12. Տհե Հարդհեարտեդնեսս ժողովրդի Երուսաղեմի առջեւ Քրիստոսի ողորմության եւ կարեկցանքի (Մատթեոս 23:37-39)

C - ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՔԱՐՈԶ ՄԱՍԻՆ ԼԵՌԱՆ ՄԱՍԻՆ ՁԻԹԱՊՏՈՒՂ (Մատթեոս 24:1-25:46) -- ՏՀԵ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ ԽՈՍՔԵՐԻՆ ՀԻՍՈՒՍԻ
1. Քրիստոսը թողնում տաճարը (Մատթեոս 24:1-2)
2. Աշակերտները է ժէ ուեստիոնս (Մատթեոս 24:3)
3. Վերցրեք ուշադրություն են դարձնում, որ որեւէ մեկը Դեցեիվես Դուք (Մատթեոս 24:4-5)
4. Աստծո խիստ վրդովմունք նվազում է տղամարդկանց (Մատթեոս 24:6-8)
5. Նրանք հանդես կգա քեզ մինչեւ տառապանքով լի (Մատթեոս 24:9-14)
6. Երուսաղեմի կործանման (Մատթեոս 24:15-22)
7. Կեղծ Չրիստս (Մատթեոս 24:23-26)
8. Այն հստակ նշաններ Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստը (Մատթեոս 24:27-31)
9. Տհե Ենդ այն աշխարհների (Մատթեոս 24:32-36)
10. Փրկության հավատացյալներին (Մատթեոս 24:37-41)
11. Դիտեք (Մատթեոս 24:42-51)

12. Տհե այլաբանություն է իմաստուն ու անխելք Վիրգինս (Մատթեոս 25:1-13)
13. Տհե այլաբանություն է տաղանդների (Մատթեոս 25:14-30)
ա) Արդյոք Դուք Շնորհալի (Մատթեոս 25:14-18)
բ) Տերը Պարգեւներ հավատացյալներին (Մատթեոս 25:19-23)
գ) Տեր Դատավորը, որ ծույլ ծառայողը (Մատթեոս 25:24-30)
14. Քրիստոսը Հավերժական Դատավոր (Մատթեոս 25:31-33)
15. Քրիստոսի վճիռն իր սիրող հետեւորդներ (Մատթեոս 25:34-40)
16. Դատավորի վճիռն է չար նորերը (Մատթեոս 25:41-46)

ՄԱՍ 5 - ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՍՈՒՖՖԵԻՆԳՍ ԵՎ ՄԱՀՎԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ (Մատթեոս 26:1 - 27:66)
1. Հիսուսը Պրոպհեսիես նրա մահից (Մատթեոս 26:1-2)
2. Տհե խորհրդակցություն է Հիսուսին (Մատթեոս 26:3-5)
3. Տհե Շրոուդինգ Քրիստոսի (Մատթեոս 26:6-13)
4. Տհե դավաճանություն է Հուդա (Մատթեոս 26:14-16)
5. Նախապատրաստում Պասսովեր (Մատթեոս 26:17-19)
6. Հռչակագիրը, որ առաջիկա դավաճանություն (Մատթեոս 26:20-25)
7. Առաջին Տիրոջ Ընթրիք (Մատթեոս 26:26-29)
8. Հիսուսի կանխատեսումներն իր ճանապարհով դեպի Գետհսեմանե (Մատթեոս 26:30-35)
9. Քրիստոսի աղոթքն է Գետհսեմանե (Մատթեոս 26:36-38)
10. Հիսուսի Պայքար Նրա աղոթքի (Մատթեոս 26:39)
11. Աղոթեք Լեստ Դուք մտնում Ռեպորտաժ (Մատթեոս 26:40-41)
12. Հիսուսի ամբողջ ներկայացում է Իր Հոր կամքը (Մատթեոս 26:42-46)
13. Հիսուսը ձերբակալվել (Մատթեոս 26:47-50)
14. Հիսուսն Իր Հեալս հարձակվող ականջը (Մատթեոս 26:51-56)
15. Յիսուս կանգնած էր Սանհեդրին (Մատթեոս 26:57-68)
16. Պետեր Եվրատեսիլ Քրիստոսին (Մատթեոս 26:69-75)

17. Հիսուսը ենք, որ նահանգապետի (Մատթեոս 27:1-2)
18. Վերջ ի Տրաիտոր (Մատթեոս 27:3-5)
19. Այն ունի իր մարգարեության իրականացումը: Ինչ վերաբերում է Գինը դավաճանություն (Մատթեոս 27:6-10)
20. Հիսուսը նաեւ Հռոմեական քաղաքացիական դատարանի `որ կասկածում Հիսուսի Կինգշիպ (Մատթեոս 27:11-14)
21. Տհե Ընտրելով որպես ապստամբ (Մատթեոս 27:15-23)
22. Նրանք անիծված իրենց եւ իրենց երեխաներին (Մատթեոս 27:24-26)
23. Տհե Րոման Զինվորները ծաղրում Հիսուսը (Մատթեոս 27:27-30)
24. Սիմոն Ցյրենե Արջուկներ Հիսուսի խաչի (Մատթեոս 27:31-34)
25. Սուրբ մեկ անգամ խաչված միջեւ Րոբբերս (Մատթեոս 27:35-38)
26. Տհե Ոֆֆիցիալ հայհոյանք (Մատթեոս 27:39-44)
27. Այն Ֆրունս Աստծո եւ բնության վերաբերյալ խաչված (Մատթեոս 27:45-50)
28. Տարօրինակ իրադարձություններ են մահվան Հիսուսի (Մատթեոս 27:51-53)
29. Վկաները համար մահվան Քրիստոսի (Մատթեոս 27:54-56)
30. Տհե հուղարկավորությունը Քրիստոսի (Մատթեոս 27:57-61)
31. Շիրմաքարին կնքված եւ Հսկվող (Մատթեոս 27:62-66)

ՄԱՍ 6 - ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԵՐ ՏԵԱՌՆ ՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍ (Մատթեոս 28:1-20)
1. Տհե Դատարկ շիրիմ ու հրեշտակը խոսքերը (Մատթեոս 28:1-4)
2. Սահմանված Հարության է խաչված (Մատթեոս 28:5-7)
3. Արտաքին տեսքը ժե զ քրիստոս (Մատթեոս 28:8-10)
4. Որ հնարք է ավագանու հրեաների (Մատթեոս 28:11-15)
5. Արտաքին տեսքը Քրիստոսի եւ Գալիլեայի Նրա հրաման քարոզելու աշխարհին (Մատթեոս 28:16-18)
6. իսկ անսահմանափակ իշխանություն Քրիստոսի (Մատթեոս 28:18-19)
7. Քրիստոսի հրաման քարոզելու բոլոր Ազգերի (Մատթեոս 28:19)
8. Քրիստոսի Հրահանգ է մկրտել (Մատթեոս 28:19)
9. Քրիստոսի հրաման սովորեցնել Սանցտիֆիցատիոն (Մատթեոս 28:20)
10. Քրիստոսի խոստում հետ լինել նրա հետեւորդները (Մատթեոս 28:20)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on February 13, 2013, at 08:49 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)