Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 011 (The Sanhedrin questions the Baptist)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 1 - ANG PAGSIDLAK SA DIOSNONG KAHAYAG (Juan 1:1 - 4:54)
B - GIDALA NI KRISTO IYANG MGA DISIPOLO GIKAN SA PAGHINOLSOL NGADTO SA KALIPAY SA KAMINYOON (Juan 1:19 - 2:12)

1. Ang hugpong gikan sa Sanhedrin mipangutana sa Magbubunyag (Juan 1:19-28)


JUAN 1:19-21
19 Kini ang testimonya ni Juan, sa dihang gipadala sa mga Judio ang pari ug mga Levita gikan sa Jerusalem aron mangutana niya, “Kinsa man ka?” 20 Siya mipadayag, ug wala nanghimakak, apan iyang gipadayag, “Dili ako si Kristo.” 21 Sila nangutana niya, “kon mao? Ikaw ba si Elias?” Siya miingon, “Dili ako.” “Ikaw ba ang propeta?” Siya mitubag, “Dili”.

Ang pagkapukaw nahitabo sa bungtod sa Jordan nakapunting sa Magbubunyag. Libo-an ang wala nahadlok sa lisod nga dalan gikan sa mataas nga bukid paingon sa lawom nga bakilid. Sila miabot paubos sa Magbubunyag aron maminaw sa tingog sa bag-ong propeta, ug mabunyagan alang sa kapasayloan sa ilang mga sala. Kasagaran sa mga nagpabunyag mga dili ignorante, sukwahi sa gihunahuna mga hambog nga misaway, apan aduna silay kagutom ug ka-uhaw alang sa diosnong giya. Dali-dali silang nakamatikod sa gahum nga anaa niini. Dili sila gusto makadungog bahin sa mga seremonyas ug balaod apan gadahum nga makaplagan ang Dios.

Ang mga miyembro sa Sanhedrin, ang pinakataas nga korte sa relihiyon sa mga Judio, nasayod niining pagkapukaw. Ilang gipadala ilang mga delegado nga pari ug mga banggi-itan nga mga kauban, kinsa nga anad sa pag sakripisyo sa paghalad. Sila mangutana sa Magbubunyag, aron kung siya mopakita nga nagbiaybiay sa ilang tinuho-an ila siyang patyon.

Busa ang maong panag-tigom tali sa Magbubunyag ug sa mga delegado gikan sa Sanhedrin matawag nga pormal ug sensitibo. Si Juan nga ebanghelista mitawag niining mga tawhana nga gikan sa Jerusalem nga mga Judio. Sa niining ngalan gipadayag ang usa sa mga tema sa iyang ebanghelyo. Niadtong higayona ang mga panghunahuna sa mga Judio literal gayud muhobad sa Balaod, puno sa pagka panatiko ug masinahon, busa ang Jerusalem mahimong sentro sa mga magsusupak sa Espiritu ni Kristo. Dili ang mga tawo sa Daang Testamento apan ang hut-ong sa mga pari, labi na ang mga Pareseyo, nga mabalantayon sa matag kalamboan sa ilang relihiyon labina kon molikay palayo sa ilang mga plano ug pagdumala. Mao kini nga sila nakadesisyon sa paglit-ag sa Magbubunyag sa ilang mga pangutana.

“Kinsa man ka?” mao ang unang pangutana ngadto kang Juan, kinsa napalibutan sa mga nagpinitensya nga mga tawo nga naminaw kaniya. “Kinsay naghatag nimo ug katungod nga magsangyaw? Imo bang natun-an ang Balaod ug Teolohiya? Imo bang gi-ila imong kaugalingon nga gisugo sa Dios, o imo bang nakita imong kaugalingon isip Mesias?”

Si Juan Magbubunyag nakakita sa panglimbong nga nagapaluyo niining mga pangutana ug wala siya namakak. Kung siya moingon “Ako ang Mesias”, sila mo kondena niya ug siya bato-on; ug kung siya mo-ingon, “Ako dili ang Mesias”, ang mga tawo mobiya ug dili na motagad niya ingon nga importante. Ang mga kaliwat ni Abraham sa maong higayon nag-antos ubos sa kaulaw nga nabihag sa mga taga Roma. Sila naghandom sa Manluluwas, kinsa mulowas nila sa yugo sa mga taga Roma.

Ang Magbubunyag mikumpisal nga siya dili si Kristo ug ni siya anak sa Dios. Wala niya gidawat ang titolo nga supak sa giya sa Balaang Espiritu. Iyang gipili nga magpabiling maaghop ug matinud-anon sa iyang tawag, nagsalig sa Dios nga Siya sa insaktong panahon mo-kompirma sa iyang mensahe.

Human sa unang pag-ataki ang delegado miadto kaniya ug nangutana, “Ikaw ba si Elias?” Kining ngalan gatumong sa saad sa Malaquias 4:5, diin ang Kasulatan miingon nga sa dipa muabot ang Mesias, usa ka propeta mopatim-aw dala ang espiritu ug gahum sa iladong propeta nga si Elias, kinsa nagdala paubos sa kalayo gikan sa langit sa iyang mga kaaway, ug mibanhaw sa namatay nga tawo sa pagtugot sa Dios. Ang tanan mitagad niini nga bayani ug pangulo sa nasud. Apan si Juan mapaubsanon sa iyang kaugalingon, bisan sa kamatuoran siya kining gisaad nga propeta, sama nga si Kristo misaksi kabahin kaniya (Mateo 11:14).

Ug dayon ang mga pari nangutana niya, kung siya mao ang gisaad nga propeta, kinsa si Moises nagtag-an nga siya mao gayud, sama sa kang moises, nga mihatag ug bag-o ug dakong kasulatan (Deuteronomio 18:15). Luyo niining mga pangutana ang ilang tinguha nga masayud kinsay nagpadala kaniya sa pagsulti sama sa usa ka propeta. Busa sila namugos sa pagpangutana kinsa siya ug kinsay naghatag ug katungod kaniya, ug kung siya ba gasulti pinaagi sa gipadayag o sa-iyang kaugalingon lamang.

Ang Magbubunyag mibalibad sa pagkuha sa iyang kaugalingon sa tahas ug rang-go ni Moises. Dili siya gusto mohimo ug bag-ong kasulatan sa Dios kay wala man siya gitahasan. Dili pud niya gusto nga magdala sa iyang mga tawo sa armadong kadaugan. Siya nagpabilin nga matinud-anon maski sa mga temtasyon ug wala siya nahimong mahambogon ug mapahitas-on. Sa maong higayon siya maalamon ug wala mitubag sa iyang mga kaaway nga labaw pa nga pulong sa gikinahanglan. Importante nga atong sun-don kining nga prinsipyo sa atong kinabuhi.

PAG-AMPO: Ginoong Hesus, kami gapasalamat kanimo sa pagpadala ni Juan nga Magbubunyag sa among kalibutan, tawo kinsa wala nagmahambogon. Pasayloa kami sa among mga garbo sa paghuna-huna nga kami mas labaw ug mas importante kay sa uban. Tudlo’e kami nga makasabot nga kami dili angayan nga sulogo’on ug ikaw lamang ang mas labaw.

PANGUTANA:

  1. Unsay mga tumong sa mga pakigsusi nga gihimo delegado gikan sa taas nga korte sa Judio?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 10:00 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)