Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":
Home -- Turkish -- Mark - 004 (Christ's Official Title)
This page in: -- Arabic -- English -- Indonesian -- TURKISH

Previous Lesson -- Next Lesson

MARKOS - İsa Kimdir?
Mesihin İncilinin Markos Göre Yorumu
Bölüm 1 - Mesih’in ortaya çikişina değin bir giriş (Markos 1:1 - 1:13)
1. Markos incili’nin başliği ve konusu (Markos 1:1)

c) Mesih’in Görevi ve Lakabının Anlamları


Mesih” İbrani’ce bir ad olup Eski Antlaşma dönemi hükümdarlarının rütbe ve vazife derecelerini belirtmek için kullanılan bir sıfattı. Pers Kralı Koreş’e bile Mesih denilmişti. (Yeşeya 45:1)Baş kahinler, belli başlı peygamberler dahi kutsal yağ ile meshedilmiş “Mesihler”di. Yağ ile Mesh, kişinin, Allah’ın istemine göre görevini yerine getirmesini sağlayacak olan bilgelik, yetki ve merhamet sıfatları ile donandığını simgelerdi. Kutsal Ruh Eski Antlaşma Döneminde Mesihler aracılığı ile Allah’ın tüm sıfatları ile dolu eşsiz bir Mesih’in gelmekte olduğunu duyurdu. Yeşeya Peygamber O’nun doğumunu yedi yüz yıl önce haber verdi. Çünkü bize bir çocuk doğdu, bize bir oğul verildi. Önderlik O’nun omuzu üzerinde olacak, onun adı Olağanüstü Öğütçü, Güçlü Allah, Sonsuzluk Babası ve Esenlik Önderi diye çağırılacak... Önderliği ve esenliği son bulmaksızın artacak.” (Yeşeya 9:6-7)

Yeşeya kitabında geçen bir başka peygamberliği Nasıra sinagogunda iken İsa’nın bizzat kendisinin bildirdiğini okuyoruz. Rab’bin Ruhu üzerimdedir. Çünkü beni yoksullara sevinç Getirici Haber’i yaymam için meshetti. Yürekleri yaralı olanları sarmak, tutuklulara zindan kapılarını açmak, esirlere özgürlük vermek, Rab’bin lütuf yılını, Allah’ımızın öç gününü duyurmak, tüm yaslıları avutmak için Rab beni gönderdi. (Yeşeya 61:1-3)

Kudüs’te Romalı vali Platus’un önünde Tanrısal egemenliğini açıkça itiraf etti. Benim egemenliğim bu dünyadan değildir. ...Benim Kral olduğumu sen söylüyorsun. Ben bunun için doğdum ve bu amaçla dünyaya geldim, gerçeğe tanıklık etmek için. Gerçekten olan kişi benim sesime kulak verir.” (Yuhanna 18:36-37)

Bu tanıklıklar açıkça gösteriyor ki, Mesih bu adı bir sembolik olarak taşımış herhangi biri değil, Allah’ın biricik seçilmiş gerçek Mesih’idir. Çünkü O yeryüzünde ve gökteki tüm yetkinin kendisine verildiği Alçakgönüllü Egemendir. O, özünde yetkin vahyi taşıyan Allah’ın bedene girmiş sözü;kurbanı ile tüm insanlığı Allah ile barıştıran Baş kahin;insanlar ile Allah arasındaki biricik Aracıdır.

İsa, kendi kanı ile kurtardığı insanlığı Allah’ın buyruklarına ayak direten dünya için dua eden kahinler topluluğuna dönüştüren, “Din Günü”nün yargıcı;tanrısal doğasının yanı sıra insan olması nedeniyle insanı en iyi tanıyan kişidir.

İsa’nın yüceliği insanın tanıdığı her türlü ölçüyü aşan tasarımı olanaksız bir düzeydedir. O bizden kayıtsız şartsız teslimiyet istiyor, kendisine tapınmamızı bekliyor. Nitekim Galile’de iyileştirdiği kişilerin kendisine tapınmalarını kabul etmişti. Evet Mesih adında Allah’ın güç, yetki ve kurtarış niteliklerini buluyoruz.

İsa’nın günlerinde Yahudiler gelecek olan Mesih’e ilişkin peygamberlikleri ezbere biliyor, özlemle yolunu bekliyorlardı. O’nun gelir gelmez kendilerini Roma boyunduruğundan kurtaracağını ümit ediyorlardı. Bu yüzden Allah’ın Planını anlayamadılar. Bekledikleri alçak gönüllü, sevecen bir kurtarıcı değil, politik bir fedai, düşmanlarını yok edecek bir kahramandı. Karşılarında silahtan, maldan yoksun’ elinde dünyalık bir yetki bulunmayan, köy kent dolaşarak Kurtuluş İncil’ini müjdeleyen İsa’yı bulunca, öfkelendiler, Kutsal Kitapta yazılı vaatleri unutarak O’na siyasi bir asi damgasını vurdular. Bu suç ile yargılayıp idama mahkum ettiler. Bugün bile Kudüs’ü dünyanın merkezi yapacak, ölüleri diriltip halkları Musa’nın asası ile güdecek bir Mesih’i bekliyorlar. Bu nedenle çokları insanları hile hurda ile saptıracak ulusları çaresizliğe yöneltecek olan yalancı Mesih’i sevinç naraları ile karşılayacaklar.

Gerçek Mesih, avutucu-yumuşak İsa bedeninde kendisini günaha sevk edebilecek her denemenin üstesinden geldi, kendisini kurban vererek bencilliği mahkum etti; Allah’ın katında günahlarımız için bağış sağladı. Ölüm kabusunu bir daha inanan yüreklere sızmamak üzere kaldırdı; meza-rında dirilerek göğe çıktı. Şimdi O Allah’ın sağında, O’nunla tam bir birlik içerisinde kendisine inananların tümüne aracılık ederek egemenliğini sürdürüyor. Kin ve düşmanlıkların kucağında O böylece sevgi egemenliğini kurabildi. Mesih esenlik önderi, Tanrı karşıtı tüm güçleri dize getiren Esenlik Rabbi’dir.

Alçakgönüllü Mesih imanlılarının tümü Mesih’lerinin adını yüreklerinde taşıyorlar. O’na iman etmek ve O’nun adında vaftiz olmak yoluyla yüreklerini Kutsal Ruh’a açıyorlar. Günahlarınızdan dönün ve her biriniz günahlarınızın bağışlanması için İsa Mesih’in adında vaftiz olsun. Böylece Kutsal Ruh’un armağanını alacaksınız.” (Habercilerin İşleri 2:38)

Dua: Kutsal Allah, sana hamd ederiz. Bize tanrılığın bedence kendisine yerleşmiş olduğu vaat edilmiş Mesih’ini gönderdin. O kralların, rahiplerin ve peygamberlerin tümünden daha yücedir. Dünyayı silahlar, savaşlar yolu ile değil, kendisini izleyenlere Kutsal Ruh’unu bağışlayarak sevgisi ve alçakgönüllülüğü ile yendi. Kutsal Ruh’unu bizlerin yüreklerine dök, Mesih ile birlikte uyum içinde yaşayalım. Amin.

Soru 6: “Mesih” lakabı belli başlı hangi anlamları içeriyor?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on January 30, 2013, at 09:46 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)